Changeset 11483


Ignore:
Timestamp:
06/22/11 15:18:21 (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[extensions] - Extended Description - add PL (Polish - Polski) thanks to T00kie - step3 end

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/ExtendedDescription/language/pl_PL/help.html

  r11479 r11483  
  6363- yyyy (optional) : może przyjąć wartości {left, right}.</p> 
  6464- name (optional) : może przyjąć wartości {name, titleName}. Jeśli otagujemy tagiem <i>name</i> pod miniaturką wyświetli się nazwa zdjęcia, zaś jeśli <i>titleName</i> wtedy zamiast nazwy wyświetli się oznaczenie &lt;title&gt; .</p> 
   65 
   66<h3>Ukryj album</h3> 
   67 
   68<p>Po użyciu tagu <b>&lt;!--hidden--&gt;</b> w nazwie albumu:<br> 
   69<br> 
   70- nie będzie wyświetlany w albumie wyższego poziomu<br> 
   71- pozostanie widoczny w menu albumów</p> 
   72 
   73<h3>Ukryj album w menu</h3> 
   74 
   75<p>Po użyciu tagu <b>&lt;!--mb-hidden--&gt;</b> w nazwie albumu:<br> 
   76<br> 
   77- nie będzie wyświetlany w menu albumów<br> 
   78- pozostanie widoczny w albumie wyższego poziomu</p> 
   79 
   80<h3>Ukryj zdjęcie</h3> 
   81 
   82<p>Po użyciu tagu <b>&lt;!--hidden--&gt;</b> w nazwie zdjęcia: <br> 
   83<br> 
   84- nie będzie wyświetlane na stronie z miniaturkami<br> 
   85- pozostanie widoczne wewnątrz albumu</p> 
   86 
   87<h3>Przekierowanie albumu</h3> 
   88 
   89<ul> 
   90<li><b>[redirect http://piwigo.org]</b></li> 
   91</ul> 
   92<p>Po użyciu tego tagu w opisie albumu będzie on wskazywał na URL wybrany przez Ciebie.</p> 
   93 
   94<ul> 
   95<li><b>[redirect img=xx]</b></li> 
   96</ul> 
   97<p>Spowoduje przekierowanie na konkretne zdjęcie w galerii, gdzie xx to identyfikator zdjęcia; można użyć identyfikator albumu zaraz obok identyfikatora zdjęcia: <code>xx.ccc</code>.</p> 
   98 
   99<ul> 
   100<li><b>[redirect cat=xx]</b></li> 
   101</ul> 
   102<p>Spowoduje przekierowanie na konkretny album w galerii, gdzie xx to identyfikator albumu.</p> 
   103 
   104<ul> 
   105<li><b>[redirect search=xx]</b></li> 
   106</ul> 
   107<p>Spowoduje przekierowanie na konkretną stronę wyszukiwarki w galerii, gdzie xx to identyfikator wyszukiwania.</p> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.