Changeset 11492


Ignore:
Timestamp:
06/22/11 22:59:43 (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update DK (Danish - Dansk) thanks to Rollike - feature:2320

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/da_DK/admin.lang.php

  r9494 r11492  
  715715$lang['Pending Comments'] = 'Ventende kommentarer'; 
  716716$lang['Menu Management'] = 'Menu'; 
   717$lang['new'] = 'ny'; 
   718$lang['No file was uploaded'] = 'Ingen filer blev oploadet'; 
   719$lang['No photo in the current set.'] = 'Ingen foto I det nuværende sæt.'; 
   720$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Ingen fotos valgt, %d fotos i nuværende sæt'; 
   721$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Ingen fotos valgt, ingen mulige handlinger.'; 
   722$lang['No results'] = 'Ingen resultater'; 
   723$lang['on the %d selected photos'] = 'på det %d valgte foto'; 
   724$lang['predefined filter'] = 'foruddedineret filter'; 
   725$lang['Refresh photo set'] = 'Opdater fotosættet'; 
   726$lang['Remove all filters'] = 'Fjern alle filtre'; 
   727$lang['remove author'] = 'fjern forfatter'; 
   728$lang['remove creation date'] = 'fjern oprettelsesdato'; 
   729$lang['Remove from caddie'] = 'Fjern fra caddie'; 
   730$lang['remove this filter'] = 'fjern dette filter'; 
   731$lang['remove title'] = 'fjern titel'; 
   732$lang['Searching...'] = 'Søger...'; 
   733$lang['Selection'] = 'Selektion'; 
   734$lang['Set author'] = 'Vælg forfartter'; 
   735$lang['Set creation date'] = 'Vælg oprettelsesdato'; 
   736$lang['Set title'] = 'Vælg titel'; 
  717737?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.