Changeset 11669


Ignore:
Timestamp:
07/09/11 09:03:25 (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[extensions] - gally - add SE (Svenska - Swedish) thanks to berraw

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/gally/gally-default/language/sv_SE/theme.lang.php

  r11501 r11669  
  11<?php 
   2 
  23$lang['gally_action_ok'] = 'Åtgärden lyckades'; 
  34$lang['gally_action_ko'] =  'Åtgärden misslyckades'; 
  4  
  55 
  66$lang['gally_save_local_conf'] = 'Spara inställningar'; 
   
  1212$lang['gally_img_high_res_desc'] = 'Den här sidan låter dig definiera egenskaperna på användargränssnittet när du titta på en högupplöst bild'; 
  1313$lang['gally_img_interface_desc'] = 'Den här sidan låter dig definiera egenskaperna på användargränssnittet när du titta på en högupplöst bild'; 
  14  
  1514$lang['gally_img_other_desc'] = 'Den här sidan låter dig definiera olika egenskaper på användargränssnittet när du titta på en högupplöst bild'; 
  16  
  1715 
  1816$lang['gally_default_zoom_size'] = 'Standard förstoringsgrad'; 
  1917$lang['gally_default_zoom_size_desc'] = 'Det här värdet visar vilken bildskärm som är standard när en högupplöst bild laddas'; 
  20  
  2118$lang['gally_defaultZoomSize_full'] = 'Verklig storlek (Om bilden inte får plats på bildskärmen, så är det möjligt att scrolla horisontellt och vertikalt)'; 
  2219$lang['gally_defaultZoomSize_fit'] = 'Bilden storleksanpassas för att få plats på bildskärmen'; 
  2320$lang['gally_display_high_res_icon'] = 'Ikon i verktygsfältet'; 
  24  
  2521$lang['gally_display_high_res_icon_desc'] = 'Om bilden har en version i högre upplösning, visa en ikon i verktygsfältet'; 
  26  
  2722$lang['gally_displayHighResIcon_yes'] = 'Visa ikon'; 
  2823$lang['gally_displayHighResIcon_no'] = 'Visa inte ikonen'; 
  29  
  3024$lang['gally_display_high_res_click_mode'] = 'Åtgärder associerade med högupplösta bilder'; 
  3125$lang['gally_display_high_res_click_mode_desc'] = 'Detta  val definierar hur gränssnittet beter sig när du klickar på en högupplöst bild'; 
  32  
  3326$lang['gally_highResClickMode_zoom'] = 'Ändra typen av förstoringsgrad (Verklig storlek / anpassad storlek)'; 
  3427$lang['gally_highResClickMode_close'] = 'Sluta visa bilden i högupplösning'; 
   
  4033$lang['gally_interface_on_image_never'] = 'Aldrig'; 
  4134 
   35$lang['gally_image_interface_hidden'] = 'Visa på startsida'; 
   36$lang['gally_image_interface_hidden_desc'] = 'Här väljer du om gränssnittet skall visas när sidan laddas'; 
   37$lang['gally_image_interface_hidden_no'] = 'Gränssnittet är synligt när sidan laddas'; 
   38$lang['gally_image_interface_hidden_yes'] = 'Gränssnittet är inte synligt när sidan laddas, det blir synligt vid första händelse'; 
  4239 
  43 // missing translations 
  44 $lang['gally_image_interface_hidden'] = 'Display on loading page'; 
  45 $lang['gally_image_interface_hidden_desc'] = 'This option sets whether the interface should already be displayed when the page loads'; 
  46 $lang['gally_image_interface_hidden_no'] = 'The interface is visible at page load'; 
  47 $lang['gally_image_interface_hidden_yes'] = 'The interface is not visible on page load, it will be on the first trigger event'; 
  4840$lang['gally_interface_timer_delay'] = 'Timeout'; 
  49 $lang['gally_interface_timer_delay_desc'] = 'This option defines the idle time required before the interface is hidden'; 
  50 $lang['gally_meta_num_cols'] = 'Viewing metadata'; 
  51 $lang['gally_meta_num_cols_desc'] = 'This option sets the number of columns to use for displaying metadata'; 
  52 $lang['gally_columns'] = 'Number of columns'; 
  53 $lang['gally_display_banner'] = 'Display banner'; 
  54 $lang['gally_display_banner_desc'] = 'This option controls whether the banner of the site must be displayed when an image is viewed'; 
  55 $lang['gally_display_banner_yes'] = 'Show banner'; 
  56 $lang['gally_display_banner_no'] = 'Don\'t display banner'; 
  57 $lang['gally_image_auto_scroll'] = 'Management for panoramic images'; 
  58 $lang['gally_image_auto_scroll_desc'] = 'This option defines how to handle the display of wide images'; 
  59 $lang['gally_image_auto_scroll_yes'] = 'Automatic scrolling of the picture under the cursor'; 
  60 $lang['gally_image_auto_scroll_no'] = 'Manual scrolling of the picture'; 
  61 $lang['gally_image_auto_scroll_warning'] = 'This function is automatically disabled with MS Internet Explorer version of which is prior to 8'; 
  62 $lang['gally_image_simulate_high_res'] = 'Simulate the presence of a high resolution image for panoramic images'; 
  63 $lang['gally_image_interface_can_switch'] = 'Interface visibility mode'; 
  64 $lang['gally_image_interface_can_switch_desc'] = 'This option determines whether the interface is displayed continuously or if it can be hidden'; 
  65 $lang['gally_image_interface_can_switch_yes'] = 'The interface is visible only under the defined rules'; 
  66 $lang['gally_image_interface_can_switch_no'] = 'The interface is always visible'; 
  67 $lang['gally_display_banner_alternate'] = 'Display an alternative banner'; 
  68 $lang['gally_alternate_banner_content'] = 'Alternative banner content:'; 
   41$lang['gally_interface_timer_delay_desc'] = 'Denna inställning visar väntetiden innan gränssnittet göms'; 
   42 
   43$lang['gally_meta_num_cols'] = 'Visar metadata'; 
   44$lang['gally_meta_num_cols_desc'] = 'Denna inställning visar antal kolumner som används för att visa metadata'; 
   45$lang['gally_columns'] = ' Antal kolumner '; 
   46 
   47$lang['gally_display_banner'] = 'Visa banderoll'; 
   48$lang['gally_display_banner_desc'] = 'Denna inställning kontrollerar om hemsidans banderoll skall synas när bilden visas'; 
   49$lang['gally_display_banner_yes'] = 'Visa banderoll'; 
   50$lang['gally_display_banner_no'] = 'Visa inte banderoll'; 
   51 
   52 
   53$lang['gally_image_auto_scroll'] = 'Hantering av panoramabilder'; 
   54$lang['gally_image_auto_scroll_desc'] = 'Denna inställning definierar hur breda bilder skall hanteras vid visning'; 
   55$lang['gally_image_auto_scroll_yes'] = 'Automatisk rullning av bilder under muspekaren'; 
   56$lang['gally_image_auto_scroll_no'] = 'Manuell rullning av bilden'; 
   57$lang['gally_image_auto_scroll_warning'] = 'Denna funktion fungerar inte med MS Internet Explorer versioner före 8'; 
   58 
   59// v1.3.1 
   60$lang['gally_image_simulate_high_res'] = 'Simulera hög upplösning för panoramabilder'; 
   61 
   62// v1.3.5 
   63$lang['gally_image_interface_can_switch'] = 'Gränssnittets synlighetsläge'; 
   64$lang['gally_image_interface_can_switch_desc'] = 'Denna inställning visar om gränssnittet skall visas kontinuerligt eller det kan gömmas'; 
   65$lang['gally_image_interface_can_switch_yes'] = 'Gränssnittet visas endast enligt definierade regler'; 
   66$lang['gally_image_interface_can_switch_no'] = 'Gränssnittet är alltid synligt'; 
   67$lang['gally_display_banner_alternate'] = 'Visa alternativ banderoll'; 
   68$lang['gally_alternate_banner_content'] = 'Alternativt banderollinnehåll:';  
  6969 
  7070?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.