Changeset 11869


Ignore:
Timestamp:
08/01/11 07:54:19 (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[extensions] - ContactForm - update - sv_SE - Svenska - Swedish Thanks to styxsailor

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/ContactForm/language/sv_SE/plugin.lang.php

  r9070 r11869  
  33global $lang; 
  44 
  5 $lang['cf_plugin_name'] = 'Kontakt Formulär'; 
   5$lang['cf_plugin_name'] = 'Kontaktformulär'; 
  66$lang['contact_form_debug'] = 'Visning av felsökningsinformation'; 
  77 
  88// ================================================================== 
  99// Default values if not configured 
  10 $lang['contact_form_title'] = 'Kontakt formulär'; 
   10$lang['contact_form_title'] = 'Kontaktformulär'; 
  1111$lang['contact_form'] = 'Kontakt'; 
  12 $lang['contact_form_link'] = 'Kontakta webmaster'; 
   12$lang['contact_form_link'] = 'Kontakta webbansvarig'; 
  1313 
  1414// ================================================================== 
   
  1818// ================================================================== 
  1919// Menubar block 
  20 $lang['cf_from_name'] = 'Ditt Namn'; 
  21 $lang['cf_from_mail'] = 'Din E-Post'; 
   20$lang['cf_from_name'] = 'Namn'; 
   21$lang['cf_from_mail'] = 'E-post'; 
  2222$lang['cf_subject'] = 'Ämne'; 
  2323$lang['cf_message'] = 'Meddelande'; 
  2424$lang['cf_submit'] = 'skicka'; 
  25 $lang['title_send_mail'] = 'En kommentar på sajten'; 
   25$lang['title_send_mail'] = 'En kommentar till webbsidan'; 
  2626 
  2727// ================================================================== 
   
  3232$lang['cf_message_error'] = 'Skriv ett meddelande'; 
  3333$lang['cf_error_sending_mail'] = 'Fel vid sändning av e-post'; 
  34 $lang['cf_sending_mail_successful'] = 'E-post skickats'; 
   34$lang['cf_sending_mail_successful'] = 'E-post har skickats'; 
  3535$lang['cf_form_error'] = 'Ogiltiga data'; 
  36 $lang['cf_no_unlink'] = 'Funktion \'unlink\' inte tillgänglig...'; 
   36$lang['cf_no_unlink'] = 'Funktionen \'unlink\' inte tillgänglig...'; 
  3737$lang['cf_unlink_errors'] = 'Fel inträffade vid borttagning av filer'; 
  38 $lang['cf_config_saved'] = 'Konfiguration sparats'; 
  39 $lang['cf_config_saved_with_errors'] = 'Konfiguration sparats med fel!'; 
   38$lang['cf_config_saved'] = 'Inställningar har sparats'; 
   39$lang['cf_config_saved_with_errors'] = 'Inställningar har sparats med fel!'; 
  4040$lang['cf_length_not_integer'] = 'Storleken måste vara ett heltal'; 
  4141$lang['cf_delay_not_integer'] = 'Fördröjningen måste vara ett heltal'; 
  4242$lang['cf_link_error'] = 'Variabel kan inte  innehålla mellanslag'; 
  43 $lang['cf_hide'] = 'Gömma'; 
   43$lang['cf_hide'] = 'Dölj'; 
  4444 
  4545// ================================================================== 
   
  4747$lang['cf_validate'] = 'Skicka'; 
  4848// Configuration tab 
  49 $lang['cf_tab_config'] = 'Konfiguration'; 
  50 $lang['cf_config'] = 'Konfiguration'; 
  51 $lang['cf_config_desc'] = 'Allmänna konfiguration för plugg-in'; 
  52 $lang['cf_label_config'] = 'Allmän konfiguration'; 
  53 $lang['cf_label_mail'] = 'E-post konfiguration'; 
  54 $lang['cf_menu_link'] = 'Lägg länken i menyn'; 
  55 $lang['cf_guest_allowed'] = 'Tillåt gäster att komma till formuläret'; 
  56 $lang['cf_mail_prefix'] = 'Prefix av skickade e-postmeddelandet'; 
  57 $lang['cf_separator'] = 'Tecken (er) som används för att definiera en separation bar i e-post i textformat'; 
  58 $lang['cf_separator_length'] = 'Storlek på "baren"'; 
  59 $lang['cf_mandatory_name'] = 'Namn är obligatorisk'; 
  60 $lang['cf_mandatory_mail'] = 'E-postadressen är obligatorisk'; 
   49$lang['cf_tab_config'] = 'Inställningar'; 
   50$lang['cf_config'] = 'Inställningar'; 
   51$lang['cf_config_desc'] = 'Allmänna inställningar för plugg-in'; 
   52$lang['cf_label_config'] = 'Allmäna inställningar'; 
   53$lang['cf_label_mail'] = 'E-post inställningar'; 
   54$lang['cf_menu_link'] = 'Inkludera länk i menyn'; 
   55$lang['cf_guest_allowed'] = 'Tillåt gäster att använda formuläret'; 
   56$lang['cf_mail_prefix'] = 'Prefix till "Ämne" i det sända e-postmeddelandet'; 
   57$lang['cf_separator'] = 'Symbol att använda som avdelare i e-post i textformat'; 
   58$lang['cf_separator_length'] = 'Avdelarens längd'; 
   59$lang['cf_mandatory_name'] = 'Obligatoriskt namn'; 
   60$lang['cf_mandatory_mail'] = 'Obligatorisk e-postadress'; 
  6161$lang['cf_redirect_delay'] = 'Fördröjning av omdirigering'; 
  6262// Emails tab 
  6363$lang['cf_tab_emails'] = 'E-post'; 
  6464$lang['cf_emails'] = 'E-post'; 
  65 $lang['cf_emails_desc'] = 'Destination e-post hantering'; 
   65$lang['cf_emails_desc'] = 'Destinationshantering för e-post'; 
  6666$lang['cf_active'] = 'Aktiv e-post'; 
  6767$lang['cf_no_mail'] = 'Ingen e-postadress tillgänglig'; 
  68 $lang['cf_refresh'] = 'generera ny e-post lista'; 
   68$lang['cf_refresh'] = 'Uppdatera'; 
  6969?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.