Changeset 11879


Ignore:
Timestamp:
08/02/11 09:50:20 (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - (Latvian - Latviešu) thanks to Aivars Baldone - feature:2320

Location:
trunk/language/lv_LV
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/lv_LV/admin.lang.php

  r11646 r11879  
  835835$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'Nav iespējams izveidot foto kārtošanas secību pēc noklusējuma, jo jūsu izveidotajā lokālajā konfigurācijā ir jūsu pielāgotie iestatījumi.'; 
  836836$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Jūs savā  lokālajā konfigurācijas failā esat iestatīts  <i>$conf[\'order_by\']</i>, šis parametrs ir novecojis, lūdzu izdzēšiet to vai pārdēvējiet to sekojoši : <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'; 
   837$lang['Average rate'] = "Vidējais novērtejums"; 
   838$lang['Rate'] = "Vērtējums"; 
  837839?> 
 • trunk/language/lv_LV/common.lang.php

  r10351 r11879  
  3636$lang_info['zero_plural'] = true; 
  3737 
  38 $lang['%.2f (rated %d times)'] = '%.2f (nobalsots %d reizes)'; 
  3938$lang['%d Kb'] = '%d Kb'; 
  4039$lang['%d album updated'] = '%d albūms album atjaunināts'; 
   
  5857$lang['At least one tag must match'] = "Jāsakrīt vismaz vienam tagam"; 
  5958$lang['Author'] = "Autors"; 
  60 $lang['Average rate'] = "Vidējais novērtejums"; 
  6159$lang['Albums'] = 'Albūmi'; 
  6260$lang['Album'] = 'Albūms'; 
   
  105103$lang['Quick connect'] = "Ātrais savienojums"; 
  106104$lang['RSS feed'] = "RSS padeve"; 
  107 $lang['Rate'] = "Vērtējums"; 
  108105$lang['Register'] = "Reģistrs"; 
  109106$lang['Registration'] = "Reģistrācija"; 
   
  358355$lang['validate this comment'] = 'pārbaudīt šo komentāru'; 
  359356$lang['html tags are not allowed in login'] = 'html cilnes (tagi) loginā nav atļautas'; 
   357$lang['%d rates'] = '%d vērtējums'; 
   358$lang['Rating score'] = 'Rezultējošais vērtējums'; 
  360359?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.