Changeset 12063


Ignore:
Timestamp:
09/05/11 20:42:56 (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - (Latvian - Latviešu) thanks to Aivars Baldone - feature:2320

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/lv_LV/common.lang.php

  r11992 r12063  
  352352$lang['%d rates'] = '%d vērtējums'; 
  353353$lang['Rating score'] = 'Rezultējošais vērtējums'; 
   354$lang['Enter a username or email address'] = 'Ievadiet lietotājvārdu vai e-pasta adresi'; 
   355$lang['Invalid username or email'] = 'Kļūdains lietotājvārds vai e-pasta adrese'; 
   356$lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'Paroles atgūšana šim lietotājam nav atļauta'; 
   357$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = '"%s" Lietotājiem nav e-pasta adreses, paroles atgūšana nav iespējama'; 
   358$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Kāds pieprasījis atgūt paroli sekojošam lietotāja kontam:'; 
   359$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'Lietotājvārds "%s" galerijā %s'; 
   360$lang['To reset your password, visit the following address:'] = ' Lai atgūtu savu paroli, apmeklējiet sekojošu adresi:'; 
   361$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Ja tā ir bijusi kļūda, ignorējiet šo e-pastu un nekas nenotiks.'; 
   362$lang['Password Reset'] = 'Paroles Atgūšana (reset)'; 
   363$lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Meklējiet savā e-pastā apstiprināšanas saiti'; 
   364$lang['Invalid key'] = 'Kļūdaina atslēga (key)'; 
   365$lang['The passwords do not match'] = 'Paroles nesakrīt'; 
   366$lang['Your password has been reset'] = 'Jūsu parole ir atgūta (atiestatīta)'; 
   367$lang['Return to home page'] = 'Atgriezties mājas lapā'; 
   368$lang['Please enter your username or email address.'] = 'Lūdzu ievadiet lietotājvārdu vai e-pasta adresi.'; 
   369$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Jūs ar e-pastu saņemsiet saiti, lai izveidotu jaunu paroli.'; 
   370$lang['Username or email'] = 'Lietotājvārds vai e-pasta adrese'; 
   371$lang['Change my password'] = 'Nomainīt manu paroli'; 
   372$lang['Enter your new password below.'] = 'Ievadiet savu jauno paroli zemāk.'; 
  354373?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.