Changeset 12073


Ignore:
Timestamp:
09/06/11 22:16:02 (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update cs_CZ - Česky - Czech thanks to webprostor.eu - feature:2320

Location:
trunk/language/cs_CZ
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/cs_CZ/common.lang.php

  r11992 r12073  
  357357$lang['IP: %s'] = 'IP: %s'; 
  358358$lang['html tags are not allowed in login'] = 'html značky nejsou povoleny v loginu'; 
   359$lang['%d rates'] = '%d ohodnocení'; 
   360$lang['Rating score'] = 'Bodové hodnocení'; 
   361$lang['Enter a username or email address'] = 'Zadejte uživatelské jméno nebo emailovou adresu'; 
   362$lang['Invalid username or email'] = 'Neplatné uživatelské jméno nebo email'; 
   363$lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'Obnovení hesla není pro tohoto uživatele povoleno'; 
   364$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'Uživatel "%s" nemá email adresu, obnova hesla není možná'; 
   365$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Někdo se dožadoval aby bylo heslo resetováno pro tento uživatelský účet:'; 
   366$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'Uživatel "%s" na galerii %s'; 
   367$lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'Pro obnovu hesla, navštivte tento odkaz:'; 
   368$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Pokud jste si obnovu hesla nevyžádal, jedná se o chybu a tento email prostě ignorujte, nic se nestane.'; 
   369$lang['Password Reset'] = 'Reset hesla'; 
   370$lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Zkontrolujte si email jestli už dorazil potvrzovací odkaz'; 
   371$lang['Invalid key'] = 'Neplatný klíč'; 
   372$lang['The passwords do not match'] = 'Hesla se neshodují'; 
   373$lang['Your password has been reset'] = 'Vaše heslo bylo resetováno'; 
   374$lang['Return to home page'] = 'Návrat na hlavní stránku'; 
   375$lang['Please enter your username or email address.'] = 'Prosím, zadejte uživatelské jméno nebo emailovou adresu.'; 
   376$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Brzy obdržíte odkaz pro vytvoření nového hesla na váš e-mail.'; 
   377$lang['Username or email'] = 'Uživatelské jméno nebo email'; 
   378$lang['Change my password'] = 'Změnit heslo'; 
   379$lang['Enter your new password below.'] = 'Zadejte vaše nové heslo níže.'; 
  359380?> 
 • trunk/language/cs_CZ/install.lang.php

  r8728 r12073  
  3232$lang['Start Install'] = 'Spustit instalaci'; 
  3333$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'e-mailová adresa musí mít formát xxx@yyy.eee (například : novak@mail.cz)'; 
  34  
  3534$lang['Webmaster login'] = 'Uživatelské jméno správce'; 
  3635$lang['It will be shown to the visitors. It is necessary for website administration'] = 'Bude zobrazen návštěvníkům. Je nutný pro administraci aplikace.'; 
  37  
  3836$lang['Connection to server succeed, but it was impossible to connect to database'] = 'Spojení na server se podařilo, ale nebylo možné připojit databázi'; 
  3937$lang['Can\'t connect to server'] = 'Nebylo možné se připojit k serveru'; 
  40  
  4138$lang['Host'] = 'MySQL server'; 
  4239$lang['localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr'] = 'localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.cz'; 
   
  5956$lang['Webmaster mail address'] = 'E-mail správce'; 
  6057$lang['Visitors will be able to contact site administrator with this mail'] = 'Návštěvníci mohou pomocí tohoto e-mailu správce kontaktovat'; 
  61  
  62 // missing translations 2.1.0 
  6358$lang['Database type'] = 'Typ databáze'; 
  6459$lang['The type of database your piwigo data will be store in'] = 'Typ databáze Vaší Piwigo databáze bude uložen'; 
   
  7974$lang['SQLite and PostgreSQL are currently in experimental state.'] = 'SQLite a PostgreSQL se aktuálně teprve testují.'; 
  8075$lang['Learn more'] = 'Zjistit více'; 
   76$lang['Just another Piwigo gallery'] = 'Jen další galerie Piwigo'; 
   77$lang['Welcome to my photo gallery'] = 'Vítejte na mé fotogalerii'; 
  8178?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.