Changeset 12095


Ignore:
Timestamp:
09/07/11 19:05:52 (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update af_ZA - Afrikaans - Thanks to Marius Loots and Mignon Smit - feature:2320

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/af_ZA/common.lang.php

  r11992 r12095  
  347347$lang['validate this comment'] = 'keur die kommentaar goed'; 
  348348$lang['html tags are not allowed in login'] = 'html mag nie in aantekening gebruik word nie'; 
   349$lang['%d rates'] = '%d graderings'; 
   350$lang['Rating score'] = 'Gradering telling'; 
   351$lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = 'Die aantal fotos per bladsy mag nie nul wees nie'; 
   352$lang['Number of photos per page'] = 'Aantal fotos per bladsy'; 
   353$lang['Enter a username or email address'] = 'Vul gebruikersnaam of epos adres in'; 
   354$lang['Invalid username or email'] = 'Ongeldige gebruikersnaam of epos adres'; 
   355$lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'Wagwoord herstel word nie vir hierdie gebruiker toegelaat nie'; 
   356$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'Gebruiker "%s" het nie \'n epos adres nie, wagwoord herstel is nie moontlik nie'; 
   357$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Iemand het gevra dat die wagwoord vir die volgende gebruiker herstel moet word:'; 
   358$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'Gebruikersnaam "%s" op gallery %s'; 
   359$lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'Om jou wagwoord te herstel, besoek die volgende adres:'; 
   360$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'As dit \'n fout was, ignoreer hierdie epos en niks sal gebeur nie.'; 
   361$lang['Password Reset'] = 'Wagwoord Herstel'; 
   362$lang['Check your email for the confirmation link'] = 'n Bevestigingskakel word per epos aan jou gestuur'; 
   363$lang['Invalid key'] = 'Ongeldige sleutel'; 
   364$lang['The passwords do not match'] = 'Die wagwoorde pas nie'; 
   365$lang['Your password has been reset'] = 'Jou wagwoord is herstel'; 
   366$lang['Return to home page'] = 'Gaan terug na die tuisblad'; 
   367$lang['Please enter your username or email address.'] = 'Vul asseblief jou gebruikersnaam of epos adres in.'; 
   368$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Jy sal met epos \'n skakel ontvang om \'n nuwe wagwoord te skep.'; 
   369$lang['Username or email'] = 'Gebruikersnaam of epos adres'; 
   370$lang['Change my password'] = 'Verander my wagwoord'; 
   371$lang['Enter your new password below.'] = 'Vul jou wagwoord hier onder in'; 
  349372 
  350373?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.