Changeset 12133


Ignore:
Timestamp:
09/12/11 08:30:06 (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update sk_SK - Slovak - Slovensky thanks to dodo - feature:2320

Location:
trunk/language/sk_SK
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/sk_SK/common.lang.php

  r11992 r12133  
  361361$lang['%d rates'] = '%d hodnotení'; 
  362362$lang['Rating score'] = 'Bodové hodnotenie'; 
   363$lang['Enter a username or email address'] = 'Vložte používateľské meno alebo email'; 
   364$lang['Invalid username or email'] = 'Nesprávne meno alebo email'; 
   365$lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'Obnova hesla nie je povolená pre tohto používateľa'; 
   366$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'Používateľ "%s" nemal zadaný email, obnova hesla nie je možná'; 
   367$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Niekto požiadal o obnovu hesla pre nasledovný používateľský účet:'; 
   368$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'Používateľské meno "%s" v galérii %s'; 
   369$lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'Pre obnovu hesla navštívte nasledovnú adresu:'; 
   370$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Ak to bola chyba, jednoducho ignorujte tento mail a všetko bude v poriadku.'; 
   371$lang['Password Reset'] = 'Obnova hesla'; 
   372$lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Skontrolujte Váš email pre potvrdenie linku'; 
   373$lang['Invalid key'] = 'Nesprávny kľúč'; 
   374$lang['The passwords do not match'] = 'Heslo sa nezhoduje'; 
   375$lang['Your password has been reset'] = 'Vaše heslo bolo obnovené'; 
   376$lang['Return to home page'] = 'Návrat na Úvodnú stránku'; 
   377$lang['Please enter your username or email address.'] = 'Prosím vložte Vaše používateľské meno alebo email.'; 
   378$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Obdržíte adresu na vytvorenie nového hesla cez email.'; 
   379$lang['Username or email'] = 'Používateľské meno alebo email'; 
   380$lang['Change my password'] = 'Zmeniť moje heslo'; 
   381$lang['Enter your new password below.'] = 'Nižšie vložte Vaše nové heslo.'; 
   382$lang['Reset Password'] = 'Obnova heslo'; 
  363383 
  364384?> 
 • trunk/language/sk_SK/install.lang.php

  r12105 r12133  
  3232$lang['Start Install'] = 'Spustiť inštaláciu'; 
  3333$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'e-mailová adresa musí mať formát xxx@yyy.eee (napríklad : kovac@zoznam.sk)'; 
  34  
  3534$lang['Webmaster login'] = 'Používateľské meno správcu'; 
  3635$lang['It will be shown to the visitors. It is necessary for website administration'] = 'Bude zobrazený návštevníkom. Je nutný pre administráciu aplikácie.'; 
  37  
  3836$lang['Connection to server succeed, but it was impossible to connect to database'] = 'Spojenie na server sa podarilo, ale nebolo možné pripojiť databázu'; 
  3937$lang['Can\'t connect to server'] = 'Nebolo možné sa pripojiť k serveru'; 
  40  
  4138$lang['Host'] = 'MySQL server'; 
  4239$lang['localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr'] = 'localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.sk'; 
   
  5956$lang['Webmaster mail address'] = 'E-mail webmastra'; 
  6057$lang['Visitors will be able to contact site administrator with this mail'] = 'Návštevníci môžu pomocou tohto e-mailu kontaktovať správcu'; 
  61  
  62 // missing translations 2.1.0 
  6358$lang['PHP 5 is required'] = 'Je nutné PHP 5'; 
  6459$lang['It appears your webhost is currently running PHP %s.'] = 'Na Vašom webhostingu je PHP %s.'; 
   
  7570$lang['Download the config file'] = 'Stiahnuť konfiguračný súbor'; 
  7671$lang['You can download the config file and upload it to local/config directory of your installation.'] = 'Môžete stiahnuť konfiguračný súbor a nahrať ho do adresára local/config Vašej inštalácie.'; 
   72$lang['Just another Piwigo gallery'] = 'Len iná Piwigo galéria'; 
   73$lang['Welcome to my photo gallery'] = 'Vitajte v mojej foto galérii';  
  7774?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.