Changeset 12139


Ignore:
Timestamp:
09/12/11 21:29:11 (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update PL (Polish - Polski) Thanks to kuba - feature:2320

Location:
trunk/language/pl_PL
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/pl_PL/admin.lang.php

  r12105 r12139  
  811811$lang['Average rate'] = 'Średnia ocena'; 
  812812$lang['Learn more'] = 'Dowiedz się więcej'; 
   813$lang['Add a criteria'] = 'Dodaj kryteria'; 
   814$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'Nie możesz zdefiniować domyślnej kolejności zdjęć, gdyż stworzono własne ustawienia w konfiguracji plików lokalnych .'; 
   815$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Określiłeś <i>$conf[\'order_by\']</i> w lokalnym plików konfiguracji. Parametr ten jest przestarzały. Usuń go lub zmień jego nazwę na <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'; 
   816$lang['Piwigo Update'] = 'Aktualizacja Piwigo'; 
   817$lang['Extensions Update'] = 'Aktualizacja rozszerzeń'; 
   818$lang['All extensions are up to date.'] = 'Wszystkie rozszerzenia są aktualne.'; 
   819$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Poniższe rozszerzenia mogą być nieaktualne z nową wersją Piwigo:'; 
   820$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Poniższe tematy mogą być nieaktualne z nową wersją Piwigo:'; 
   821$lang['I decide to update anyway'] = 'Aktualizuj mimo wszystko'; 
   822$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Aktualizuj do Piwigo %s'; 
   823$lang['Two updates are available'] = 'Dostępne są dwie aktualizacje'; 
   824$lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Jest to mała aktualizacja usuwająca tylko znalezione błędy.'; 
   825$lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Jest to duża aktualizacja z <a href="%s">nowymi funkcjami</a>.'; 
   826$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Niektóre tematy i rozszerzenia mogą nie być jeszcze dostępne.'; 
   827$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Możesz aktualizować bezpośrednio do Piwigo %s, bez potrzeby wcześniejszej aktualizacji do wersji %s (zalecane).'; 
   828$lang['Save Template Directory'] = 'Zapisz katalog tematów'; 
   829 
  813830?> 
 • trunk/language/pl_PL/common.lang.php

  r12064 r12139  
  374374$lang['Username or email'] = 'nazwa użytkownika lub adres e-mail'; 
  375375$lang['Change my password'] = 'Zmień moje hasło'; 
  376 $lang['Enter your new password below.'] = 'Wpisz poniżej swoje nowe hasło.';  
   376$lang['Enter your new password below.'] = 'Wpisz poniżej swoje nowe hasło.'; 
   377$lang['Reset Password'] = 'Resetuj hasło'; 
  377378?> 
 • trunk/language/pl_PL/install.lang.php

  r12105 r12139  
  2929$lang['Start Install'] = 'Rozpoczęcie instalacji'; 
  3030$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'adres email musi być w postaci xxx@yyy.eee (np : jack@altern.org)'; 
  31  
  3231$lang['Webmaster login'] = 'Logowanie Webmastera'; 
  3332$lang['It will be shown to the visitors. It is necessary for website administration'] = 'To będzie wyświetlone dla odwiedzających i jest konieczne do celów administracyjnych '; 
  34  
  3533$lang['Connection to server succeed, but it was impossible to connect to database'] = 'Połączenie do serwera powiodło się, ale nie było możliwe połączenie do bazy danych'; 
  3634$lang['Can\'t connect to server'] = 'Nie można połączyć się do serwera'; 
  37  
  3835$lang['Host'] = 'MySQL host'; 
  3936$lang['localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr'] = 'localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr'; 
   
  5653$lang['Webmaster mail address'] = 'Adres email Webmaster\'a'; 
  5754$lang['Visitors will be able to contact site administrator with this mail'] = 'Z jego pomocą odwiedzający będą mogli się skontaktować z administratorem strony'; 
  58  
  5955$lang['PHP 5 is required'] = 'PHP 5 jest wymagane'; 
  6056$lang['It appears your webhost is currently running PHP %s.'] = 'Twój serwer aktualnie używa PHP w wersji %s.'; 
   
  6662$lang['You may referer to your hosting provider\'s support and see how you could switch to PHP 5 by yourself.'] = 'Możesz skontaktować się z działem wsparcia Twojego providera aby dowiedzieć się jak włączyć PHP 5.'; 
  6763$lang['Hope to see you back soon.'] = 'Do zobaczenia wkrótce.'; 
  68 //For 2.1.0 
  6964$lang['Congratulations, Piwigo installation is completed'] = 'Gratulacje, instalacja Piwigo zakończona sukcesem'; 
  7065$lang['An alternate solution is to copy the text in the box above and paste it into the file "local/config/database.inc.php" (Warning : database.inc.php must only contain what is in the textarea, no line return or space character)'] = 'Alternatywnym rozwiązaniem jest skopiować tekst z powyższego textbox i wkleić do pliku "local/config/database.inc.php" (Uwaga : database.inc.php musi zawierać to co jest w textbox i nie może zawierać znaków spacji oraz enter)'; 
   
  7267$lang['Download the config file'] = 'Pobierz plik konfiguracyjny'; 
  7368$lang['You can download the config file and upload it to local/config directory of your installation.'] = 'Możesz pobrać plik konfiguracyjny i wgrać go do katalogu lokalnego/z konfiguracją.'; 
   69$lang['Just another Piwigo gallery'] = 'Kolejna galeria Piwigo'; 
   70$lang['Welcome to my photo gallery'] = 'Witaj w mojej galerii zdjęć';  
   71 
  7472?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.