Changeset 12182


Ignore:
Timestamp:
09/19/11 09:04:34 (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update ca_ES (Catalan) thanks to josep.torne - feature:2320

Location:
trunk/language/ca_ES
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/admin.lang.php

  r12105 r12182  
  801801$lang['display'] = 'visualitzar'; 
  802802$lang['Learn more'] = 'Apreneu-ne més'; 
   803$lang['Rate'] = 'Velocitat'; 
   804$lang['Average rate'] = 'Velocitat mitjana'; 
  803805?> 
 • trunk/language/ca_ES/common.lang.php

  r11992 r12182  
  3636$lang_info['zero_plural'] = true; 
  3737 
  38 $lang['%.2f (rated %d times)'] = '%.2f (valorada %d vegades)'; 
  3938$lang['%d Kb'] = '%d Kb'; 
  4039$lang['%d album updated'] = '%d categoria actualitzada'; 
   
  5756$lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = 'Almenys s\'ha de satisfer una regla de la llista .'; 
  5857$lang['At least one tag must match'] = 'Almenys ha de coincidir una etiqueta'; 
  59 $lang['Average rate'] = 'Velocitat mitjana'; 
  6058$lang['Albums'] = 'Categories'; 
  6159$lang['Album'] = 'Categoria'; 
   
  10199$lang['Quick connect'] = 'Connexió ràpida'; 
  102100$lang['RSS feed'] = 'Canal RSS'; 
  103 $lang['Rate'] = 'Velocitat'; 
  104101$lang['Register'] = 'Registrar-se'; 
  105102$lang['Registration'] = 'Registre'; 
   
  355352$lang['validate this comment'] = 'valida aquest comentari'; 
  356353$lang['html tags are not allowed in login'] = "les etiquetes html no són permeses en les dades d'inici de sessió"; 
   354$lang['%d rates'] = '%d valoracions'; 
   355$lang['Rating score'] = 'Resultat de valoració'; 
   356$lang['Enter a username or email address'] = 'Introdueix un nom d\'usuari o una adreça de correu'; 
   357$lang['Invalid username or email'] = 'Nom d\'usuari o correu electrònic invàlid'; 
   358$lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'No està permès inicialitzar la contrasenya per aquest usuari'; 
   359$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'L\'usuari "%s" no té adreça de correu electrònic, la inicialització de la contrasenya no és possible'; 
   360$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Algú ha demanat que la contrasenya s\'inicialitzi pels següents comptes d\'usuari'; 
   361$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'El nom d\'usuari "%s" sobre la galeria %s'; 
   362$lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'Per inicialitzar la vostra contrasenya visiteu la següent adreça:'; 
   363$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Si es tracta d\'un error, ignoreu aquest correu electrònic com si res hagués passat.'; 
   364$lang['Password Reset'] = 'La contrasenya s\'ha inicialitzat'; 
   365$lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Reviseu el vostre correu electrònic amb l\'enllaç de confirmació'; 
   366$lang['Invalid key'] = 'Clau invàlida'; 
   367$lang['The passwords do not match'] = 'La contrasenya no coincideix'; 
   368$lang['Your password has been reset'] = 'La teva contrasenya ha estat inicialitzada'; 
   369$lang['Return to home page'] = 'Tornar a la pàgina d\'inici'; 
   370$lang['Please enter your username or email address.'] = 'Si us plau, introduïu el vostre nom d\'usuari o correu electrònic.'; 
   371$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Rebreu un enllaç via correu electrònic per a crear una nova contrasenya.'; 
   372$lang['Username or email'] = 'Nom d\'usuari o correu electrònic'; 
   373$lang['Change my password'] = 'Canviar la meva contrasenya'; 
   374$lang['Enter your new password below.'] = 'Introduïu la vostra nova contrasenya a sota.'; 
   375$lang['Reset Password'] = 'Inicialitzar contrasenya'; 
   376$lang['EXIF Metadata'] = 'Metadada EXIF'; 
   377$lang['IPTC Metadata'] = 'Metadada IPTC'; 
  357378?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.