Changeset 12184


Ignore:
Timestamp:
09/19/11 09:20:26 (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update PL (Polish - Polski) Thanks to kuba - feature:2320

Location:
trunk/language/pl_PL
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/pl_PL/about.html

  r8255 r12184  
  88        <ul> 
  99                <li><a href="http://pl.piwigo.org/forum/profile.php?id=5244">emcek</a></li> 
   10                <li><a href="http://pl.piwigo.org/forum/profile.php?id=4657">kuba</a></li> 
  1011                <li><a href="http://pl.piwigo.org/forum/profile.php?id=4624">voyteckst</a></li> 
  1112        </ul> 
 • trunk/language/pl_PL/admin.lang.php

  r12175 r12184  
  826826$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Możesz aktualizować bezpośrednio do Piwigo %s, bez potrzeby wcześniejszej aktualizacji do wersji %s (zalecane).'; 
  827827$lang['Save Template Directory'] = 'Zachowaj katalog szablonów'; 
  828  
   828$lang['Dump Database'] = 'Zrzut Bazy Danych'; 
   829$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Dołącz informacje o historii (Uwaga: limit pamięci serwera może zostać przekroczony)'; 
   830$lang['Unable to write new local directory.'] = 'Błąd zapisu nowego katalogu lokalnego.'; 
   831$lang['Unable to send template directory.'] = 'Błąd wysyłania katalogu szablonów.'; 
   832$lang['Unable to dump database.'] = 'Błąd zrzucania bazy danych.'; 
   833$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Niektóre rozszerzenia posiadają aktualizacje.'; 
   834$lang['Ignore All'] = 'Ignoruj wszystko'; 
   835$lang['Crop'] = 'Przytnij'; 
   836$lang['Width'] = 'Szerokość'; 
   837$lang['Height'] = 'Wysokość'; 
   838$lang['Follow Orientation'] = 'Zgodnie z orientacją'; 
   839$lang['If you want to regenerate thumbnails, please go to the <a href="%s">Batch Manager</a>.'] = 'Jeśli chcesz odświeżyć miniatury - przejdź do <a href="%s">Menadżera Wsadowego</a>.'; 
   840$lang['Graphics Library'] = 'Biblioteki Graficzne'; 
   841$lang['... or '] = '... lub '; 
   842$lang['Create'] = 'Utwórz'; 
   843$lang['Start Upload'] = 'Rozpocznij wysyłanie'; 
   844$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Używasz trybu Flash. Problem? Spróbuj <a href="%s">interfejsu przeglądarkowego</a>.'; 
   845$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Używasz trybu przeglądarki. Wypróbuj <a href="%s">trybu Flash</a>.'; 
   846$lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Maksymalny rozmiar pliku: %sB.'; 
   847$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Dostępne typy plików: %s.'; 
   848$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Przybliżona maksymalna rozdzielczość: %dM pikseli (tj. %dx%d pikseli).'; 
   849$lang['Manage Permissions'] = 'Zarządzaj uprawnieniami'; 
   850$lang['Photo %s of %s'] = 'Zdjęcie %s z %s'; 
   851$lang['show details'] = 'pokaż szczegóły'; 
   852$lang['hide details'] = 'ukryj szczegóły'; 
   853$lang['Merge tags'] = 'Połącz tagi'; 
   854$lang['Select the destination tag'] = 'Wybierz tag docelowy'; 
   855$lang['(this tag will be deleted)'] = '(ten tag zostanie usunięty)'; 
   856$lang['Confirm merge'] = 'Zatwierdź łączenie'; 
   857$lang['Merge selected tags'] = 'Połącz wybrane tagi'; 
   858$lang['No destination tag selected'] = 'Nie wybrano taga docelowego'; 
   859$lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Tagi <em>%s</em> połączono w tag <em>%s</em>'; 
   860$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Wybierz co najmniej dwa tagi do łączenia'; 
   861$lang['Select an album'] = 'Wybierz album'; 
  829862?> 
 • trunk/language/pl_PL/common.lang.php

  r12139 r12184  
  376376$lang['Enter your new password below.'] = 'Wpisz poniżej swoje nowe hasło.'; 
  377377$lang['Reset Password'] = 'Resetuj hasło'; 
   378$lang['EXIF Metadata'] = 'Metadane EXIF'; 
   379$lang['IPTC Metadata'] = 'Metadane IPTC'; 
  378380?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.