Changeset 12299


Ignore:
Timestamp:
10/02/11 09:29:33 (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update da_DK - Dansk - Danish Recovery in plugin - feature:2320

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/da_DK/admin.lang.php

  r12193 r12299  
  734734$lang['Rate'] = 'Bedøm'; 
  735735$lang['Average rate'] = 'Gennemsnitlig karakter'; 
   736$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Der opstod en fejl under opgraderingen.'; 
   737$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Der opstod en fejl under udpakningen. Tjek fil tilladelserne i din piwigo installation.<br><a href="%s">Klik her for at vis log fejl</a>.'; 
   738$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo kan ikke modtage opgraderings filer fra serveren'; 
   739$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Inkluder historiske data (Advarsel: server hukommelses begrænsning kan blive overskredet)'; 
   740$lang['Unable to write new local directory.'] = 'Det er ikke muligt at skrive ny lokal bibliotek.'; 
   741$lang['Unable to send template directory.'] = 'Det er ikke muligt at sende template biblioteket.'; 
   742$lang['Unable to dump database.'] = 'Det er ikke muligt at dumpe databasen.'; 
   743$lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Opgraderingen er i gang... Vent venligst.'; 
   744$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Opgradering til Piwigo %s'; 
   745$lang['Two updates are available'] = 'Der er to opgraderinger til rådighed'; 
  736746?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.