Changeset 12302


Ignore:
Timestamp:
10/02/11 15:04:52 (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update da_DK - Dansk - Danish thanks to nileson - feature:2320

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/da_DK/admin.lang.php

  r12299 r12302  
  744744$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Opgradering til Piwigo %s'; 
  745745$lang['Two updates are available'] = 'Der er to opgraderinger til rådighed'; 
   746$lang['%d of %d photos selected'] = '%d af %d fotos udvalgt'; 
   747$lang['Action'] = 'Handling'; 
   748$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Aktiver icon "ny" ved siden af albums og billeder'; 
   749$lang['Add a criteria'] = 'Tilføj kriterie'; 
   750$lang['Add a filter'] = 'Tilføj et filter'; 
   751$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Album fotos tilhører følgende albums: %s'; 
   752$lang['Albums automatically sorted'] = 'Albums er automatisk sorteret'; 
   753$lang['All %d photos are selected'] = 'Alle %d fotos er udvalgte'; 
   754$lang['Apply action'] = 'Godkendt handling'; 
   755$lang['automatic order'] = 'automatisk ordre'; 
   756$lang['Batch Manager'] = 'Batch Manager'; 
   757$lang['Choose an action'] = 'Vælg en handling'; 
   758$lang['Deactivate all'] = 'Deaktiver alle'; 
   759$lang['Default photos order'] = 'Default fotos ordre'; 
   760$lang['Delete orphan tags'] = 'Slet orphan tags'; 
   761$lang['delete photo'] = 'slet foto'; 
   762$lang['duplicates'] = 'dubletter'; 
   763$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Fejl i fil "%s" : %s'; 
   764$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Exif extension er ikke tilgængelig, admin bør disable exif brug'; 
   765$lang['Failed to write file to disk'] = 'Fejl i skrivning til disk'; 
   766$lang['File upload stopped by extension'] = 'Fil upload er stoppet'; 
   767$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'I din php.ini fil, er upload_max_filestørrelse (%sB) større end post_maks_størrelsen (%sB), du bør ændre denne indstilling'; 
   768$lang['include child albums'] = 'inkluder børne albums'; 
   769$lang['Keep high definition'] = 'Bevar høj definition'; 
   770$lang['last import'] = 'sidste import'; 
   771$lang['manual order'] = 'manual ordre'; 
   772$lang['Missing a temporary folder'] = 'Mangler midlertidig folder'; 
   773$lang['Orphan tags deleted'] = 'Orphan tags slettet'; 
   774$lang['Restore'] = 'Genopret'; 
   775$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Genopret default konfiguration. Du vil miste din plugin indstillinger!'; 
   776$lang['Show menubar'] = 'Vis menubar'; 
   777 
  746778?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.