Changeset 12315


Ignore:
Timestamp:
10/02/11 19:27:05 (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update sk_SK - Slovak - Slovensky Recovery in plugin - feature:2320

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/sk_SK/admin.lang.php

  r12200 r12315  
  864864$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Štandardne Piwigo vytvorí novú veľkosť pre web z HD (high definition) verzie fotky.'; 
  865865$lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Ak nie je k dispozícii HD a ak súčasná veľkosť pre web je väčšia ako rozmer zmeny veľkosti, Piwigo fotku presunie ako HD a vytvorí z nej menšiu veľkosť pre web.'; 
  866  
   866$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Pri upgrade sa vyskytla chyba.'; 
   867$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Pri rozbaľovaní sa vyskytla chyba. Prosím skontrolujte prístupové práva súborov Vašej inštalácie piwigo.<br><a href="%s">Kliknite sem na zobrazenie logu chyby</a>.'; 
   868$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo nemôže získať upgradovací súbor zo servra'; 
  867869?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.