Changeset 12787


Ignore:
Timestamp:
12/23/11 00:37:23 (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update - sv_SE - Svenska - Swedish thanks to styxsailor - feature:2457

Location:
trunk/language/sv_SE
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/sv_SE/admin.lang.php

  r12693 r12787  
  173173$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Du kan inte flytta en kategori till sin egen underkategori'; 
  174174$lang['You need to confirm deletion'] = 'Du måste godkänna borttagning'; 
  175 $lang['add tags'] = 'lägg till taggar'; 
  176175$lang['Associate to album'] = 'associera till kategori'; 
  177176$lang['associate to group'] = 'associera till grupp'; 
   
  411410$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Omvänd egenskap för \'standard grupp\' '; 
  412411$lang['Advanced features'] = 'Avancerade funktioner'; 
  413 $lang['Specials'] = 'Extra'; 
  414412$lang['Overall'] = 'Översikt'; 
  415413$lang['Year'] = 'År'; 
   
  506504$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Är du säker på att du vill installera detta plugin?'; 
  507505$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Är du säker på att du vill installera uppdateringen? Du måste verifiera nedan att denna version inte behöver yterligare avinstallering.'; 
  508 $lang['%s has been successfully upgraded.'] = '%s har uppdaterats med framgång.'; 
  509506$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'Kopiering av detta plugin utfördes med framgång'; 
  510507$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Gå till plugin listan för att installera och aktivera.'; 
   
  569566$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Lösenord saknas. Ange lösenord.'; 
  570567$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Bekräftelse av lösenord saknas. Vänligen bekräfta ditt valda lösenord.'; 
  571 $lang['Password confirmation error.'] = 'Fel uppstod när lösenord skulle bekräftas.'; 
  572568$lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Tillåt användare att ändra egna kommentarer'; 
  573569$lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Tillåt användare att ta bort egna kommentarer'; 
   
  603599$lang['Who can see these photos?'] = 'Vem kan se dessa foton?'; 
  604600$lang['Who can see this photo?'] = 'Vem kan se detta foto?'; 
  605  
  606  
  607601$lang['The websize maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Webstorlekens maximala bredd måste vara ett nummer mellan %d och %d'; 
  608602$lang['The websize maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Webstorlekens maximala höjd måste vara ett nummer mellan %d och %d'; 
   
  726720$lang['All %d photos are selected'] = 'Alla %d bilder väljs'; 
  727721$lang['remove this filter'] = 'Ta bort det här filtret'; 
  728 $lang['predefined filter'] = 'förinställt filter'; 
  729 $lang['last import'] = 'senaste import'; 
  730 $lang['with no virtual album'] = 'utan virtuellt album'; 
  731722$lang['Duplicates'] = 'dubbletter'; 
  732723$lang['Add a filter'] = 'Lägg till ett filter'; 
   
  743734$lang['Type here the title'] = 'Skriv rubriken här'; 
  744735$lang['remove creation date'] = 'Ta bort skapande datum '; 
  745 $lang['with no album'] = 'utan album'; 
  746 $lang['with no tag'] = 'utan tagg'; 
  747736$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Album bilder associerade till följande album: %s'; 
  748737$lang['Delete orphan tags'] = 'Ta bort anonyma taggar'; 
   
  848837$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo kan inte hämta uppgraderingen från servern'; 
  849838$lang['Zoom'] = 'förstora'; 
   839$lang['Add to caddie'] = 'lägg i korgen'; 
   840$lang['%s has been successfully updated.'] = '%s har uppdaterats.'; 
   841$lang['Add tags'] = 'Lägg till taggar'; 
   842$lang['High dimensions'] = 'Hög upplösning dimensioner'; 
   843$lang['Last import'] = 'Senaste import'; 
   844$lang['Predefined filter'] = 'Fördefinierat filter'; 
   845$lang['With no album'] = 'Utan album'; 
   846$lang['With no tag'] = 'Utan tag'; 
   847$lang['With no virtual album'] = 'Utan virtuellt album'; 
  850848 
  851849?> 
 • trunk/language/sv_SE/common.lang.php

  r12693 r12787  
  157157$lang['About Piwigo'] = 'Om Piwigo'; 
  158158$lang['You are not authorized to access the requested page'] = 'Du har inte behörighet till den begärda sidan'; 
  159 $lang['Add to caddie'] = 'lägg i korgen'; 
  160159$lang['add this photo to your favorites'] = 'lägg bilden i dina favoriter'; 
  161160$lang['Administration'] = 'Administration'; 
   
  363362$lang['EXIF Metadata'] = 'EXIF Metadata'; 
  364363$lang['IPTC Metadata'] = 'IPTC Metadata'; 
   364$lang['Edit'] = 'Redigera'; 
  365365 
  366366?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.