Changeset 12834


Ignore:
Timestamp:
01/04/12 11:08:35 (8 years ago)
Author:
Nakre
Message:

added/updated Turkish language

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/tr_TR/admin.lang.php

  r12833 r12834  
  449449$lang['Members'] = 'Üyeler'; 
  450450$lang['Menu Management'] = 'Menü Yönetimi'; 
   451$lang['Merge selected tags'] = 'Seçilen etiketleri birleştir'; 
   452$lang['Merge tags'] = 'etiketleri birleştir'; 
  451453$lang['Metadata synchronization results'] = 'Metadata senkronizasyon sonuçları'; 
  452454$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadata dosyadan senkronize edildi'; 
   
  534536$lang['Photo Page'] = 'Resim Sayfası'; 
  535537$lang['Photo Properties'] = 'Resim özellikleri'; 
   538$lang['Photo name'] = 'Resim adı'; 
  536539$lang['Photo unreachable or no support'] = 'Resim erisilemiyor veya desteklenmeyen format'; 
  537540$lang['photos added in the database'] = 'elemanlar veritabanında ekledi'; 
   
  546549$lang['Piwigo Administration'] = 'Piwigo Yönetim'; 
  547550$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo Duyuru Bülteni'; 
   551$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo sunucudan yükseltme dosyasını alamıyor'; 
  548552$lang['Piwigo configuration'] = 'Piwigo yapılandırma'; 
  549553$lang['Piwigo Update'] = 'Piwigo Güncellemesi'; 
   
  560564$lang['Plugins'] = 'Eklentiler'; 
  561565$lang['Position'] = 'Pozisyon'; 
  562 $lang['predefined filter'] = 'filtre önceden tanımlanmış'; 
   566$lang['Predefined filter'] = 'önceden tanımlanmış filtre'; 
  563567$lang['Preferences'] = 'Tercihler'; 
  564568$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'Zamanli posta gönderilecek kullanıcılar listesi. Diger kullanıcılar listelenmez.'; 
   
  634638$lang['Select at least one photo'] = 'En az bir resim seçiniz'; 
  635639$lang['Select at least one user'] = 'En az bir kullanıcı seçiniz'; 
   640$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Birleştirmek için en az iki etiketleri seçin'; 
  636641$lang['Select files'] = 'Dosyaları seçin'; 
  637642$lang['Select recipients'] = 'Alicilari seç'; 
   643$lang['Select the destination tag'] = 'Hedef etiketi seçin'; 
  638644$lang['Select:'] = 'Seç:'; 
  639645$lang['Selection'] = 'Seçim'; 
   
  686692$lang['Tag "%s" was added'] = 'Etiket "%s" eklendi'; 
  687693$lang['Tag selection'] = 'Etiket seçme'; 
   694$lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Etiketler <em>%s</em> ile <em>%s</em> etiketleri birleştirildi'; 
  688695$lang['target'] = 'Hedef'; 
  689696$lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'Şablonları yapılandırma kaydedildi.'; 
   
  819826$lang['Width'] = 'Genişlik'; 
  820827$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Bos olursa, galeri baslik kullanilir'; 
  821 $lang['with no album'] = 'sıfır albüm ile'; 
  822 $lang['with no tag'] = 'sıfır etiket ile'; 
  823 $lang['with no virtual album'] = 'sıfır sanal albüm ile'; 
   828$lang['With no album'] = 'sıfır albüm ile'; 
   829$lang['With no tag'] = 'sıfır etiket ile'; 
   830$lang['With no virtual album'] = 'sıfır sanal albüm ile'; 
  824831$lang['wrong filename'] = 'yanlış dosya'; 
  825832$lang['Year'] = 'Yıl'; 
  826833$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Gelistirme kaynaklarini kullaniyorsunuz incelemek mümkün degil'; 
  827834$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Piwigo son sürümünü çalıştırıyorsunuz.'; 
   835$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Tarayıcı yükleyiciyi kullanıyorsunuz. <a href="%s">Flash Yükleyiciyi</a> deneyiniz.'; 
   836$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Flash Yükleyiciyi kullanıyorsunuz. Sorun mu var? <a href="%s">Tarayıcı Yükleyiciyi</a> deneyiniz.'; 
  828837$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Piwigoyu direkt olarak %s\'e güncelleyebilirsiniz, Piwigo %s\'e güncellemeden (önerilir).'; 
  829838$lang['You cannot delete your account'] = 'Kendi hesabinizi silemezsiniz'; 
  830839$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Bir albümü kendi alt bölümü içindeki albüme taşıyamazsınız'; 
   840$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'Varsayılan resim sırasını tanımlayamazsınız, çünkü yerel yapılandırmada özel bir ayar var'; 
  831841$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = '%d etkisiz etiketleriniz: %s.'; 
   842$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Yerel yapılandırma dosyasında <i>$conf[\'order_by\']</i> belirttiniz, bu parametre olarak önerilmemektedir, lütfen bu parametreyi siliniz veya <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> olarak yeniden adlandırınız!'; 
  832843$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Posta yoluyla bildirimleri almak için abone oldunuz.'; 
  833844$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Posta yoluyla bildirimleri almak için olan aboneliginizi iptal ettiniz.'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.