Changeset 12918


Ignore:
Timestamp:
01/17/12 22:03:06 (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update - pl_PL - Polski - Polish thanks to voyteckst - feature:2457

Location:
trunk/language/pl_PL
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/pl_PL/admin.lang.php

  r12879 r12918  
  639639$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Aktywuj pasek nawigacji z miniaturami'; 
  640640$lang['Activate icon "%s"'] = 'Aktywuj ikonę "%s"'; 
  641 $lang['Activate field "%s"'] = 'Aktywuj pole "%s"'; 
  642641$lang['Photo Properties'] = 'Właściwości zdjęcia'; 
  643642$lang['Allow user customization'] = 'Zezwól na dostosowanie przez użytkowników'; 
   
  835834$lang['With no album'] = 'Bez albumu'; 
  836835$lang['With no tag'] = 'Bez tagów'; 
  837 $lang['With no virtual album'] = 'Bez wirtualnego albumu';  
   836$lang['With no virtual album'] = 'Bez wirtualnego albumu'; 
   837$lang['%s has been successfully updated.'] = '%s zostało pomyślnie zaktualizowanych.'; 
   838$lang['Activate comments'] = 'Aktywuj komentarze'; 
   839$lang['Default comments order'] = 'Domyślna kolejność komentarzy'; 
   840$lang['Send connection settings by email'] = 'Wyślij ustawienia połączenia mailem'; 
   841$lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'Oryginalna jakość musi być liczbą pomiędzy %d i %d'; 
   842$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = ' Oryginalna maksymalna wysokość musi być liczbą pomiędzy %d i %d'; 
   843$lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Oryginalna maksymalna szerokość musi być liczbą pomiędzy %d i %d'; 
   844$lang['Resize after upload'] = 'Zmień rozmiar po wgraniu'; 
   845$lang['Photo Sizes'] = 'Rozmiary Zdjęć'; 
   846$lang['Original Size'] = 'Oryginalny Rozmiar'; 
  838847 
  839848?> 
 • trunk/language/pl_PL/common.lang.php

  r12790 r12918  
  367367$lang['IPTC Metadata'] = 'Metadane IPTC'; 
  368368$lang['Edit'] = 'Edytuj'; 
   369$lang['Hello %s,'] = 'Witaj %s,'; 
   370$lang['Send my connection settings by email'] = 'Wyślij moje dane połączenia mailem'; 
   371$lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'Zarejestrowany pomyślnie! Wkrótce dostaniesz mail z danymi do połączenia. Witamy!'; 
   372$lang['Username modification'] = 'Zmiana nazwy użytkownika'; 
   373$lang['Your username has been successfully changed to : %s'] = 'Twoja nazwa użytkownika została zmieniona pomyślnie na: %s'; 
   374$lang['square'] = 'Kwadrat'; 
   375$lang['thumb'] = 'Thumb'; 
   376$lang['small'] = 'Mały'; 
   377$lang['medium'] = 'Średni'; 
   378$lang['large'] = 'Duży'; 
   379$lang['xlarge'] = 'Bardzo duży (XL)'; 
   380$lang['xxlarge'] = 'Bardzo bardzo duży (XXL)'; 
   381$lang['original'] = 'Oryginalny'; 
   382$lang['Thank you for registering at %s!'] = 'Dziękujemy za rejestrację na %s!'; 
   383$lang['Here are your connection settings'] = 'Dane Twojego połączenia'; 
   384$lang['Password: %s'] = 'Hasło: %s'; 
   385$lang['Username: %s'] = 'Nazwa użytkownika: %s'; 
   386$lang['If you think you\'ve received this email in error, please contact us at %s'] = 'Jeżeli myślisz, że otrzymałeś ten mail w wyniku błędu, skontaktuj się proszę z nami tutaj %s'; 
  369387?> 
 • trunk/language/pl_PL/install.lang.php

  r12139 r12918  
  6868$lang['You can download the config file and upload it to local/config directory of your installation.'] = 'Możesz pobrać plik konfiguracyjny i wgrać go do katalogu lokalnego/z konfiguracją.'; 
  6969$lang['Just another Piwigo gallery'] = 'Kolejna galeria Piwigo'; 
  70 $lang['Welcome to my photo gallery'] = 'Witaj w mojej galerii zdjęć';  
   70$lang['Welcome to my photo gallery'] = 'Witaj w mojej galerii zdjęć'; 
   71$lang['Welcome to your new installation of Piwigo!'] = 'Witamy w Towjej nowej instalacji Piwigo!'; 
   72$lang['Don\'t hesitate to consult our forums for any help : %s'] = 'Nie obawiaj się kontaktu na forum w celu skorzystania z pomocy: %s'; 
  7173 
  7274?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.