Changeset 12939


Ignore:
Timestamp:
01/23/12 08:42:00 (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update lv_LV (Latvian - Latviešu) thanks to Aivars Baldone - feature:2457

Location:
trunk/language/lv_LV
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/lv_LV/admin.lang.php

  r12930 r12939  
  218218$lang['manage sub-albums'] = 'Pārvaldīt apakšalbūmus'; 
  219219$lang['Manage'] = 'Pārvaldīt'; 
  220 $lang['maximum height'] = 'Maksimālais augstums'; 
  221 $lang['maximum width'] = 'Maksimālais platums'; 
  222220$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Izpildes laiks beidzies, apstrāde jāturpina [Aprēķinātais laiks: %d sekundes].'; 
  223221$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Izpildes laiks pārsniegts, apstrāde jāturpina [Aprēķinātais laiks: %d sekundes].'; 
   
  336334$lang['User list'] = 'Lietotāju saraksts'; 
  337335$lang['Edit photo information'] = 'Rediģēt informāciju par foto'; 
  338 $lang['Thumbnail creation'] = 'Piktogrammu izveide'; 
  339336$lang['Database synchronization with files'] = 'Datu bāzes sinhronizācija ar failiem'; 
  340337$lang['all'] = 'viss'; 
  341 $lang['photos without thumbnail (jpeg and png only)'] = 'fotoattēli bez sīkbildēm (tikai jpeg un png)'; 
  342338$lang['height must be a number superior to'] = 'augstuman jābūt skaitlim lielākam par'; 
  343339$lang['width must be a number superior to'] = 'platumam jābūt skaitlim lielākam par'; 
  344340$lang['for the file format'] = 'faila formātam'; 
  345 $lang['No missing thumbnail'] = 'Piktogrammas ir visiem attēliem'; 
  346341$lang['Photo unreachable or no support'] = 'foto nesasniedzams vai bez atbalsta'; 
  347342$lang['GD version'] = 'GD versija'; 
  348 $lang['generated in'] = 'uzģenerēts '; 
  349 $lang['Results of miniaturization'] = 'Miniaturizācijas procesa rezultāti'; 
  350343$lang['General statistics'] = 'Vispārējā statistika'; 
  351 $lang['max time'] = 'maksimālais laiks'; 
  352344$lang['average time'] = 'vidējais laiks'; 
  353 $lang['min time'] = 'minimālais laiks'; 
  354345$lang['number of miniaturized photos'] = 'miniaturizēto foto skaits'; 
  355346$lang['total time'] = 'kopējais laiks'; 
   
  442433$lang['guest'] = 'viesis'; 
  443434$lang['default values'] = 'vērtības pēc noklusēšanas'; 
  444 $lang['High filesize'] = 'Liela izmēra fails'; 
  445435$lang['Guest cannot be deleted'] = 'Viesi nav iespējams izdzēst'; 
  446436$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Lietotājs pēc noklusējuma nav izdzēšams'; 
   
  636626$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Aktivēt navigāciju pēc piktogrammām'; 
  637627$lang['Activate icon "%s"'] = 'Aktivēt ikonu "%s"'; 
  638 $lang['Activate field "%s"'] = 'Aktivēt lauku "%s"'; 
  639628$lang['Photo Properties'] = 'Attēla raksturīgās īpašības'; 
  640629$lang['Allow user customization'] = 'Atļaut lietotājiem pielāgot galerijas izskatu'; 
   
  786775$lang['Height'] = 'Augstums'; 
  787776$lang['Follow Orientation'] = 'Sekot Orientācijai'; 
  788 $lang['If you want to regenerate thumbnails, please go to the <a href="%s">Batch Manager</a>.'] = 'Ja vēlaties reģenerēt sīkbildes, lūdzu izmantojiet <a href="%s">Batch Manager</a>.'; 
  789777$lang['Graphics Library'] = 'Grafikas Bibliotēka'; 
  790778$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Aktivēt ikonu "new" (jauns) blakus albūmiem un attēliem'; 
   
  825813$lang['Add tags'] = 'Pievienot tagus'; 
  826814$lang['Add to caddie'] = 'Pievienot grozam'; 
  827 $lang['High dimensions'] = 'Augstas izšķirtspējas izmēri'; 
  828815$lang['Last import'] = 'Pēdējais imports'; 
  829816$lang['Predefined filter'] = 'Definēts filtrs'; 
   
  831818$lang['With no tag'] = 'Bez taga'; 
  832819$lang['With no virtual album'] = 'Bez virtuālā albūma'; 
   820$lang['Activate comments'] = 'Aktivizēt komenārus'; 
   821$lang['Default comments order'] = 'Komentāru kārtojums pēc noklusējuma'; 
   822$lang['Photo name'] = 'Foto nosaukums'; 
   823$lang['Send connection settings by email'] = 'Nosūtīt konekcijas iestatījumus ar e-pastu'; 
   824$lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'Oriģinālā attēla kvalitātei jābūt skaitlim diapazonā starp %d un %d'; 
   825$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Oriģināla maksimālajam augstumam jābūt skaitlim starp %d un %d'; 
   826$lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Oriģināla maksimālajam platumam jābūt skaitlim starp %d un %d'; 
   827$lang['Resize after upload'] = 'Mainīt izmērus pēc augšupielāde'; 
   828$lang['Photo Sizes'] = 'Foto Izmēri'; 
   829$lang['Original Size'] = 'Oriģinālie Izmēri'; 
  833830 
  834831?> 
 • trunk/language/lv_LV/install.lang.php

  r12922 r12939  
  6969$lang['Just another Piwigo gallery'] = 'Vēl viena Piwigo galerija'; 
  7070$lang['Welcome to my photo gallery'] = 'Laipni lūgti manā foto galerijā'; 
   71$lang['Welcome to your new installation of Piwigo!'] = 'Laipni lūgti Jūsu Piwigo jaunajā instalācijā!'; 
   72$lang['Don\'t hesitate to consult our forums for any help : %s'] = 'Nevilcinieties izmantot mūsu forumu palīdzību: %s'; 
  7173?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.