Changeset 12962


Ignore:
Timestamp:
01/29/12 09:08:33 (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update - da_DK - Dansk - Danish thanks to Nile - feature:2457

Location:
trunk/language/da_DK
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/da_DK/admin.lang.php

  r12930 r12962  
  4040$lang['%d tag'] = '%d tag'; 
  4141$lang['%d tags'] = '%d tags'; 
  42 $lang['%d user comment rejected']     =    ' %d bruger kommentar afvist'; 
  43 $lang['%d user comments rejected']     =    ' %d bruger bemærkninger avist'; 
  44 $lang['%d user comment validated']     =    ' %d bruger kommentar valideret'; 
  45 $lang['%d user comments validated']     =    ' %d bruger kommentarer valideret'; 
  46 $lang['%d user deleted']     =    ' %d bruger slettet'; 
  47 $lang['%d users deleted']     =    ' %d brugere slettet'; 
  48 $lang['%d user']     =    ' %d bruger'; 
  49 $lang['%d users']     =    ' %d brugere'; 
  50 $lang['%d waiting for validation']     =    ' %d venter på validering'; 
  51 $lang['Actions']     =    'Handlinger'; 
  52 $lang['Activate']     =    'Aktiver'; 
  53 $lang['Add/delete a permalink']     =    'Tilføj / slette en permalink'; 
  54 $lang['Add a tag']     =    'Tilføj et tag'; 
  55 $lang['Add a user']     =    'Tilføj en bruger'; 
  56 $lang['Add group']     =    'Tilføj Gruppe'; 
  57 $lang['Add']     =    'Tilføj'; 
  58 $lang['Allow user registration']     =    'Tillad bruger registrering'; 
  59 $lang['Apply to sub-albums']     =    'Anvend på underkategorier'; 
  60 $lang['Associated']     =    'Associeret'; 
  61 $lang['Caddie management']     =    'Caddie forvaltning'; 
  62 $lang['Caddie']     =    'Caddie'; 
  63 $lang['Albums authorized thanks to group associations']     =    'Kategorier tilladelse takket være gruppe tilknytninger'; 
  64 $lang['Album manual order was saved']     =    'Kategorier manual ordre er blevet gemt'; 
  65 $lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.']     =    'Check for opgradering mislykkedes af ukendte årsager.'; 
   42$lang['%d user comment rejected'] = ' %d bruger kommentar afvist'; 
   43$lang['%d user comments rejected'] = ' %d bruger bemærkninger avist'; 
   44$lang['%d user comment validated'] = ' %d bruger kommentar valideret'; 
   45$lang['%d user comments validated'] = ' %d bruger kommentarer valideret'; 
   46$lang['%d user deleted'] = ' %d bruger slettet'; 
   47$lang['%d users deleted'] = ' %d brugere slettet'; 
   48$lang['%d user'] = ' %d bruger'; 
   49$lang['%d users'] = ' %d brugere'; 
   50$lang['%d waiting for validation'] = ' %d venter på validering'; 
   51$lang['Actions'] = 'Handlinger'; 
   52$lang['Activate'] = 'Aktiver'; 
   53$lang['Add/delete a permalink'] = 'Tilføj / slette en permalink'; 
   54$lang['Add a tag'] = 'Tilføj et tag'; 
   55$lang['Add a user'] = 'Tilføj en bruger'; 
   56$lang['Add group'] = 'Tilføj Gruppe'; 
   57$lang['Add'] = 'Tilføj'; 
   58$lang['Allow user registration'] = 'Tillad bruger registrering'; 
   59$lang['Apply to sub-albums'] = 'Anvend på underkategorier'; 
   60$lang['Associated'] = 'Associeret'; 
   61$lang['Caddie management'] = 'Caddie forvaltning'; 
   62$lang['Caddie'] = 'Caddie'; 
   63$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Kategorier tilladelse takket være gruppe tilknytninger'; 
   64$lang['Album manual order was saved'] = 'Kategorier manual ordre er blevet gemt'; 
   65$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Check for opgradering mislykkedes af ukendte årsager.'; 
  6666$lang['Check for upgrade'] = 'Tjek efter opgradering'; 
  67 $lang['Comments for all']     =    'Kommentarer til alle'; 
  68 $lang['Current name']     =    'Nuværende navn'; 
  69 $lang['Database']     =    'Database'; 
  70 $lang['Deactivate']     =    'Deaktiver'; 
  71 $lang['Delete Representant']     =    'Slet Representant'; 
  72 $lang['Delete selected tags']     =    'Slet valgte tags'; 
  73 $lang['Delete selected users']     =    'Slet valgte brugere'; 
  74 $lang['Deletions']     =    'Sletninger'; 
  75 $lang['Deny selected groups']     =    'Forbyd udvalgte grupper'; 
  76 $lang['Deny selected users']     =    'Forbyd valgte brugere'; 
  77 $lang['Description']     =    'Beskrivelse'; 
   67$lang['Comments for all'] = 'Kommentarer til alle'; 
   68$lang['Current name'] = 'Nuværende navn'; 
   69$lang['Database'] = 'Database'; 
   70$lang['Deactivate'] = 'Deaktiver'; 
   71$lang['Delete Representant'] = 'Slet Representant'; 
   72$lang['Delete selected tags'] = 'Slet valgte tags'; 
   73$lang['Delete selected users'] = 'Slet valgte brugere'; 
   74$lang['Deletions'] = 'Sletninger'; 
   75$lang['Deny selected groups'] = 'Forbyd udvalgte grupper'; 
   76$lang['Deny selected users'] = 'Forbyd valgte brugere'; 
   77$lang['Description'] = 'Beskrivelse'; 
  7878$lang['Display options'] = 'Vis muligheder'; 
  79 $lang['Dissociated']     =    'Skille'; 
  80 $lang['Does not represent']     =    'Er ikke repræsenterer'; 
  81 $lang['Edit selected tags']     =    'Rediger valgte tags'; 
   79$lang['Dissociated'] = 'Skille'; 
   80$lang['Does not represent'] = 'Er ikke repræsenterer'; 
   81$lang['Edit selected tags'] = 'Rediger valgte tags'; 
  8282$lang['Edit tags'] = 'Ændre tags'; 
  83 $lang['Email admins when a new user registers']     =    'Email admins, når en ny bruger registrerer sig'; 
  84 $lang['Email admins when a valid comment is entered']     =    'Email admins når en gyldig kommentar er opført'; 
  85 $lang['Email admins when a comment requires validation']     =    'Email admins, når en kommentar kræver validering'; 
  86 $lang['Environment']     =    'Miljø'; 
  87 $lang['Form']     =    'Form'; 
  88 $lang['Gallery title']     =    'Gallery titel'; 
  89 $lang['Grant selected groups']     =    'Tildel valgte grupper'; 
  90 $lang['Grant selected users']     =    'Tildel valgte brugere'; 
  91 $lang['Group name']     =    'Gruppe navn'; 
  92 $lang['Groups']     =    'Grupper'; 
  93 $lang['Guests']     =    'Gæster'; 
  94 $lang['History']     =    'Historie'; 
   83$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Email admins, når en ny bruger registrerer sig'; 
   84$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Email admins når en gyldig kommentar er opført'; 
   85$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Email admins, når en kommentar kræver validering'; 
   86$lang['Environment'] = 'Miljø'; 
   87$lang['Form'] = 'Form'; 
   88$lang['Gallery title'] = 'Gallery titel'; 
   89$lang['Grant selected groups'] = 'Tildel valgte grupper'; 
   90$lang['Grant selected users'] = 'Tildel valgte brugere'; 
   91$lang['Group name'] = 'Gruppe navn'; 
   92$lang['Groups'] = 'Grupper'; 
   93$lang['Guests'] = 'Gæster'; 
   94$lang['History'] = 'Historie'; 
  9595$lang['Informations'] = 'Informationer'; 
  96 $lang['Install']     =    'Installer'; 
  97 $lang['Link all album photos to a new album']     =    'Link alle Kategori elementer til en ny Kategori'; 
  98 $lang['Link all album photos to some existing albums']     =    'Link alle Kategori elementer til nogle eksisterende kategorier'; 
  99 $lang['Linked albums']     =    'Linkede kategorier'; 
  100 $lang['Lock gallery']     =    'Lås galleri'; 
  101 $lang['Maintenance']     =    'Vedligeholdelse'; 
  102 $lang['Edit album permissions']     =    'Administrer tilladelser for en Kategori'; 
  103 $lang['Manage permissions for group "%s"']     =    'Administrer tilladelser til gruppen \'% s \''; 
  104 $lang['Manage permissions for user "%s"']     =    'Administrer tilladelser for brugeren \'% s \''; 
  105 $lang['Manage tags']     =    'Administrer tags'; 
  106 $lang['Members']     =    'Medlemmer'; 
  107 $lang['Metadata synchronized from file']     =    'Metadata synkroniseret fra fil'; 
  108 $lang['Move albums']     =    'Flyt kategorier'; 
  109 $lang['Move']     =    'Flyt'; 
  110 $lang['Name']     =    'Navn'; 
   96$lang['Install'] = 'Installer'; 
   97$lang['Link all album photos to a new album'] = 'Link alle Kategori elementer til en ny Kategori'; 
   98$lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Link alle Kategori elementer til nogle eksisterende kategorier'; 
   99$lang['Linked albums'] = 'Linkede kategorier'; 
   100$lang['Lock gallery'] = 'Lås galleri'; 
   101$lang['Maintenance'] = 'Vedligeholdelse'; 
   102$lang['Edit album permissions'] = 'Administrer tilladelser for en Kategori'; 
   103$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Administrer tilladelser til gruppen \'% s \''; 
   104$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Administrer tilladelser for brugeren \'% s \''; 
   105$lang['Manage tags'] = 'Administrer tags'; 
   106$lang['Members'] = 'Medlemmer'; 
   107$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadata synkroniseret fra fil'; 
   108$lang['Move albums'] = 'Flyt kategorier'; 
   109$lang['Move'] = 'Flyt'; 
   110$lang['Name'] = 'Navn'; 
  111111$lang['New name']     =     'Nyt navn'; 
  112112$lang['New parent album']     =     'Ny Kategori'; 
   
  220220$lang['Lock'] = 'Lås'; 
  221221$lang['Locked'] = 'Låst'; 
  222 $lang['manage album photos']     =     'Administrer Kategori elementer'; 
  223 $lang['manage sub-albums']     =     'Administrer sub-kategorier'; 
  224 $lang['Manage']     =     'Administrer'; 
  225 $lang['maximum height']     =     'Maksimal højde'; 
  226 $lang['maximum width']     =     'Maksimal bredde'; 
   222$lang['manage album photos'] = 'Administrer Kategori elementer'; 
   223$lang['manage sub-albums'] = 'Administrer sub-kategorier'; 
   224$lang['Manage'] = 'Administrer'; 
  227225$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].']     =     'Gennemførelsestid er ude, skal behandlingen fortsætte [Forventet tid: %d sekunder].'; 
  228226$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].']     =     'Execution tid overskrides, skal behandlingen fortsætte [Forventet tid: %d sekunder].'; 
   
  310308$lang['A local listing.xml file has been found for']     =     'En lokal listing.xml fil er blevet fundet for'; 
  311309$lang['read local listing.xml and update']     =     'Læse lokale listing.xml og ajourføring'; 
  312 $lang['test']     =     'Test'; 
  313 $lang['test this remote site']     =     'Test har denne remot side'; 
  314 $lang['Remote site url must start by http or https and must only contain characters among \'/\', \'a-zA-Z0-9\', \'-\' or \'_\'']     =     'Remote site url skal starte med at http eller https og må kun indeholde tegn mellem \' / \', \' a-zA-Z0-9 \', \' - \'eller \' _ \''; 
  315 $lang['remove tags']     =     'Fjerne tags'; 
   310$lang['test'] = 'Test'; 
   311$lang['test this remote site'] = 'Test har denne remot side'; 
   312$lang['remove tags'] = 'Fjerne tags'; 
  316313$lang['Repair and optimize database']     =     'Reparation og optimere databasen'; 
  317314$lang['selection']     =     'Udvælgelse'; 
   
  339336$lang['Edit album']     =     'Edit en Kategori'; 
  340337$lang['Group management']     =     'Grupper forvaltning'; 
  341 $lang['User list']     =     'Brugere liste'; 
  342 $lang['Edit photo information']     =     'Rediger billede information'; 
  343 $lang['Thumbnail creation']     =     'Thumbnail oprettelse'; 
  344 $lang['Database synchronization with files']     =     'Database synkronisering med filer'; 
  345 $lang['all']     =     'Alle'; 
  346 $lang['photos without thumbnail (jpeg and png only)']     =     'Billeder uden thumbnail (jpeg og png only)'; 
  347 $lang['height must be a number superior to']     =     'Højde skal være et tal større end'; 
  348 $lang['width must be a number superior to']     =     'Bredde skal være et tal større end'; 
  349 $lang['for the file format']     =     'For filformatet'; 
  350 $lang['No missing thumbnail']     =     'Ingen manglende thumbnail'; 
  351 $lang['Photo unreachable or no support']     =     'Picture utilgængelig eller ikke understøttet format'; 
  352 $lang['GD version']     =     'GD version'; 
  353 $lang['generated in']     =     'Genereret i'; 
  354 $lang['Results of miniaturization']     =     'Miniaturisering proces resultater'; 
  355 $lang['General statistics']     =     'General statistikker'; 
  356 $lang['max time']     =     'Max tid'; 
  357 $lang['average time']     =     'Gennemsnitlige tid'; 
  358 $lang['min time']     =     'Min tid'; 
   338$lang['User list'] = 'Brugere liste'; 
   339$lang['Edit photo information'] = 'Rediger billede information'; 
   340$lang['Database synchronization with files'] = 'Database synkronisering med filer'; 
   341$lang['all'] = 'Alle'; 
   342$lang['height must be a number superior to'] = 'Højde skal være et tal større end'; 
   343$lang['width must be a number superior to'] = 'Bredde skal være et tal større end'; 
   344$lang['for the file format'] = 'For filformatet'; 
   345$lang['Photo unreachable or no support'] = 'Picture utilgængelig eller ikke understøttet format'; 
   346$lang['GD version'] = 'GD version'; 
   347$lang['General statistics'] = 'General statistikker'; 
   348$lang['average time'] = 'Gennemsnitlige tid'; 
  359349$lang['number of miniaturized photos']     =     'Antal skabte thumbnails'; 
  360350$lang['total time']     =     'Total tid'; 
   
  448438$lang['guest']     =     'Gæst'; 
  449439$lang['default values']     =     'Default værdier'; 
  450 $lang['High filesize']     =     'Høj opløsning filstørrelsen'; 
  451440$lang['Guest cannot be deleted']     =     'Gæst kan ikke slettes'; 
  452441$lang['Default user cannot be deleted']     =     'Default bruger kan ikke slettes'; 
   
  642631$lang['Activate Navigation Thumbnails']     =     'Aktiver navigation thumbnails '; 
  643632$lang['Activate icon "%s"']     =     'Aktiver ikonet \'%s\''; 
  644 $lang['Activate field "%s"']     =     'Aktiver feltet \'%s\''; 
  645633$lang['Photo Properties']     =     'Foto egenskaber'; 
  646634$lang['Allow user customization']     =     'Tillad brugertilpasning'; 
   
  756744$lang['... or '] = '... eller '; 
  757745 
  758  
  759  
  760746?> 
 • trunk/language/da_DK/common.lang.php

  r12922 r12962  
  364364$lang['IPTC Metadata'] = 'IPTC Metadata'; 
  365365$lang['Edit'] = 'Edit'; 
   366$lang['Hello %s,'] = 'Hej %s,'; 
   367$lang['Send my connection settings by email'] = 'Send mine instillinger med email'; 
   368$lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'Du er registreret, du vil snart modtage en mail med dine informationer. Velkommen!'; 
   369$lang['Username modification'] = 'Brugernavn ændring'; 
   370$lang['Your username has been successfully changed to : %s'] = 'Dit brugernavn er ændret til: %s'; 
   371$lang['square'] = 'Kvadrat'; 
   372$lang['thumb'] = 'Thumb'; 
   373$lang['small'] = 'Small'; 
   374$lang['medium'] = 'Medium'; 
   375$lang['large'] = 'Large'; 
   376$lang['xlarge'] = 'XLarge'; 
   377$lang['xxlarge'] = 'XXLarge'; 
   378$lang['original'] = 'Original'; 
   379$lang['Thank you for registering at %s!'] = 'Tak for din registrering hos %s!'; 
   380$lang['Here are your connection settings'] = 'Her er dine login informationer'; 
   381$lang['Password: %s'] = 'Password: %s'; 
   382$lang['Username: %s'] = 'Brugernavn: %s'; 
   383$lang['If you think you\'ve received this email in error, please contact us at %s'] = 'Hvis du tror du har modtaget denne email ved en fejl kontakt os på %s'; 
   384 
  366385?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.