Changeset 13023


Ignore:
Timestamp:
02/03/12 19:05:21 (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update bg_BG – Bulgarian - Български to turnokopa - feature:2457

Location:
trunk/language/bg_BG
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/bg_BG/admin.lang.php

  r12922 r13023  
  2424$lang['Hello'] = 'Здравей'; 
  2525$lang['Notification'] = 'RSS'; 
  26 $lang['Specials'] = 'Покажи'; 
  2726$lang['File'] = 'Файл'; 
  2827$lang['Preferences'] = 'Предпочитания'; 
   
  3130$lang['Zoom'] = 'Увеличи'; 
  3231$lang['Add to caddie'] = 'Добави в кутийката'; 
   32$lang['Width'] = 'Ширина'; 
   33$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Ако е празно, името на галерията ще се ползва'; 
   34$lang['With no album'] = 'Без албум'; 
   35$lang['With no tag'] = 'Без етикет'; 
   36$lang['With no virtual album'] = 'Без виртуален албум'; 
   37$lang['wrong filename'] = 'грешно име на файл'; 
   38$lang['Year'] = 'Година'; 
   39$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Вие сте стартирали разработващ се код, невъзможна проверка.'; 
   40$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Вие използвате последната версия на Piwigo.'; 
   41$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Вие ползване качване през браузъра. Пробвайте <a href="%s">Флаш качване</a> като алтернатива.'; 
   42$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Вие използвате Флаш качване. Проблеми? Пробвайте <a href="%s">качване през браузър</a> като алтернатива.'; 
   43$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Може да надстроите до Piwigo %s направо, без актуализация с Piwigo %s (recommended).'; 
   44$lang['You cannot delete your account'] = 'Вие не може да изтриете акаунта си'; 
   45$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Не може да преместите албум в негов собствен под-албум'; 
   46$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'Не може да дефинирате ред на снимките по подразбиране, заради потребителските Ви настройки в локалната конфигурация.'; 
   47$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Имате %d необвързани етикети: %s.'; 
   48$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Вие сте задали <i>$conf[\'order_by\']</i> в локалния си конфигурационен файл, този параметър не се използва вече, моля премахнете го или го преименувайте на<i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'; 
   49$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Вие се абонирахте да получавате известия по имейл.'; 
   50$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Вие прекратихте абонамента си за уведомяване по имейл.'; 
   51$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Идете на списъка с добавки за да го инсталирате и активирате.'; 
   52$lang['You need to confirm deletion'] = 'Трябва да потвърдите изтриването'; 
   53$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Необходимо е да актуализирате вашата система за да може да използвате пълните функции на програмата, в противен случай тя може да не работи коректно или изцяло'; 
   54$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Вашите конфигурационни настройки са записани'; 
   55$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Посетен албум %s'; 
   56$lang['[NBM] Problems or questions'] = '[NBM] Проблеми или въпроси'; 
   57$lang['Resize after upload'] = 'Промени размера след качването'; 
   58$lang['Photo Sizes'] = 'Размер на снимка'; 
   59$lang['Original Size'] = 'Оригинален размер'; 
   60$lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Заключена галерия е видима само за Администратори'; 
   61$lang['Unlock gallery'] = 'Отключи галерията'; 
   62$lang['Gallery unlocked'] = 'Галерията е отключена'; 
  3363?> 
 • trunk/language/bg_BG/common.lang.php

  r12902 r13023  
  340340$lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = 'Броят на снимките на страница трябва да е различен от нула'; 
  341341$lang['Number of photos per page'] = 'Брои на снимки за страница'; 
  342  
  343342$lang['Change my password'] = 'Смана на паролата'; 
  344343$lang['Invalid key'] = 'Невалиден ключ'; 
   
  372371$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Зявака за нулиране на парола за потребителско име:'; 
  373372$lang['square'] = 'правоъгълен'; 
  374 $lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'Успешна регистрация, скоро ще получите съобщение на електронната поща, със настройките за свързване. 
  375 Добре дошли!'; 
   373$lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'Успешна регистрация, скоро ще получите съобщение на електронната поща, със настройките за свързване. Добре дошли!'; 
  376374$lang['Thank you for registering at %s!'] = 'Благодарим Ви, за регистрацията на  %s!'; 
  377375$lang['thumb'] = 'прелиствам'; 
   
  383381$lang['xxlarge'] = 'огромен'; 
  384382$lang['Your username has been successfully changed to : %s'] = 'Вашетопотребителско име беше успешно промененно на : %s'; 
   383$lang['%d rates'] = '%d оценки'; 
   384 
  385385?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.