Changeset 13057


Ignore:
Timestamp:
02/08/12 18:05:49 (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[extensions] - Stripped - update sk_SK – Slovensky – Slovak - Thanks to dodo

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/stripped/language/sk_SK/theme.lang.php

  r11884 r13057  
  22 
  33$lang['Show/hide menu'] = 'Zobraziť/schovať menu'; 
  4 $lang['Description'] = 'Popis'; 
  54$lang['Information'] = 'Informácie'; 
  65$lang['GMap'] = 'Mapa'; 
  7  
  86$lang['Interface options']='Ponuka rozhrania'; 
  97$lang['Hide menu by default on category page']='Schovať menu na stránke kategórie'; 
  108$lang['Animate menu']='Animované menu'; 
  119$lang['Animate tabs on picture page']='Animované tabulátory na stránke fotografie'; 
  12 $lang['Replace all icons by ALT text']='Prepísať všetky ikonky ALT textom'; 
  1310$lang['Picture page options']='Ponuka stránky fotografie'; 
  1411$lang['Show image title on top of the page (after browse path)']='Zobraziť názov fotografie na hornej časti stránky (za vyhľadávacou cestou)'; 
  15 $lang['Show description instead of title below image']='Zobraziť popis namiesto názvu pod fotkou'; 
  1612$lang['Show Information tab only to admins']='Zobraziť informačný tabulátor len pre administrátorov'; 
  1713$lang['Image autosize options']='Ponuka automatickej veľkosti fotografie'; 
   
  2319$lang['Force text to lowercase'] = 'Zmeniť text na malé písmo'; 
  2420$lang['Show thumbnail caption'] = 'Zobraziť legendu náhľadov'; 
  25 $lang['Use arrows instead of navigation thumbnails'] = 'Použiť šípky na navigovanie po náhľadoch';  
   21$lang['validate'] = 'potvrdiť'; 
   22$lang['Interface style'] = 'Typ rozhrania'; 
   23$lang['Album list layout'] = 'Rozmiestnenie zoznamu albumov'; 
   24$lang['5 albums per row (no album description)'] = '5 albumov na riadok (bez popisu albumu)'; 
   25$lang['3 albums per row (description below thumbnail)'] = '3 albumy na riadok (popis pod náhľadom)'; 
   26$lang['2 albums per row (description beside thumbnail)'] = '2 albumy na riadok (popis vedľa náhľadu)'; 
   27$lang['1 album per row (description beside thumbnail)'] = '1 album na riadok (popis vedľa náhľadu)'; 
   28$lang['Display frame around albums'] = 'Zobrazenie rámika okolo albumov'; 
   29$lang['Display frame around thumbnails'] = 'Zobrazenie rámika okolo náhľadov'; 
   30$lang['Display frame around image'] = 'Zobrazenie rámika okolo fotky'; 
   31$lang['Use navigation arrows on picture'] = 'Použitie navigačných šipiek na fotke'; 
   32$lang['Use navigation arrows outside picture'] = 'Použitie navigačných šipiek mimo fotky'; 
   33$lang['Property to display below picture'] = 'Vlastnosti zobrazené pod fotkou'; 
   34$lang['Title'] = 'Názov'; 
   35$lang['HD picture default display'] = 'Prednastavené zobrazenie HD fotky'; 
   36$lang['fit to screen'] = 'prispôsobiť veľkosti obrazovky'; 
   37$lang['full size'] = 'plná veľkosť'; 
   38$lang['Default tab to be displayed'] = 'Prednastavená tabuľka na zobrazenie'; 
   39$lang['Last displayed'] = 'Naposledy zobrazené'; 
   40$lang['Metadata'] = 'Metadáta'; 
   41$lang['Image preloading options'] = 'Voľba zaťaženia fotky'; 
   42$lang['Activate image preloading'] = 'Aktivovať zaťaženie fotky'; 
   43$lang['On picture page, number of next images to preload'] = 'Na stránke fotky zobraziť počet nasledujúcich fotiek'; 
   44$lang['Preload images on thumbnails page'] = 'Zobrazenie fotiek na stránke náhľadov';  
  2645 
  2746?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.