Changeset 13143


Ignore:
Timestamp:
02/13/12 16:52:20 (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[Branche 2.3] - language - feature:2573 - recovery trunk - update af_ZA - Afrikaans

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2.3/language/af_ZA/admin.lang.php

  r12243 r13143  
  100100$lang['Active Plugins'] = 'Aktiveer Invoegsels'; 
  101101$lang['Active Themes'] = 'Aktiveer Temas'; 
   102$lang['... or '] = '... of'; 
   103$lang['Add'] = 'Voeg by'; 
   104$lang['Add a criteria'] = 'Voeg kriteria by'; 
   105$lang['Add a filter'] = 'Voeg filter by'; 
   106$lang['Add a tag'] = 'Voeg sleutelwoord by'; 
   107$lang['Add a user'] = 'Voeg gebruiker by'; 
   108$lang['Add a virtual album'] = 'Voeg virtuele album by'; 
   109$lang['Add another set of photos'] = 'Voeg nog \'n stel fotos by'; 
   110$lang['Add group'] = 'Voeg groep by'; 
   111$lang['Add New Language'] = 'Voeg Nuwe Taal by'; 
   112$lang['add new photos to caddie'] = 'plaas nuwe fotos in mandjie'; 
   113$lang['Add New Theme'] = 'Voeg Nuwe Tema by'; 
   114$lang['Add Photos'] = 'Voeg fotos by'; 
   115$lang['Add/delete a permalink'] = 'Voeg by/verwyder permanente skakel'; 
   116$lang['added'] = 'bygevoeg'; 
   117$lang['Album "%s" has been added'] = 'Album "%s" is bygevoeg'; 
   118$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Album "%s" bevat nou %d fotos'; 
   119$lang['Album name'] = 'Album naam'; 
   120$lang['Album updated successfully'] = 'Album opdatering suksesvol'; 
   121$lang['all'] = 'alles'; 
   122$lang['an error happened'] = '\'n fout het voorgekom'; 
   123$lang['An error occured during extraction (%s).'] = '\'n fout het voorgekom met ontbondeling (%s).'; 
   124$lang['and'] = 'en'; 
   125$lang['Anomaly'] = 'Anomalie'; 
   126$lang['Create'] = 'Skep'; 
   127$lang['Crop'] = 'Snoei'; 
   128$lang['GD version'] = 'GD weergawe'; 
   129$lang['General statistics'] = 'Algemene statistiek'; 
   130$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Kry hulp op die Piwigo Forum'; 
   131$lang['Go to'] = 'Gaan na'; 
   132$lang['Group name'] = 'Groep naam'; 
   133$lang['Groups'] = 'Groepe'; 
   134$lang['guest'] = 'gas'; 
   135$lang['Guest cannot be deleted'] = 'Gaste kan nie verwyder word nie'; 
   136$lang['Guest Settings'] = 'Gas Instellings'; 
   137$lang['Guests'] = 'Gaste'; 
   138$lang['Height'] = 'Hoogte'; 
   139$lang['height must be a number superior to'] = 'hoogte moet \'n getal groter wees as'; 
   140$lang['Hello'] = 'Hallo'; 
   141$lang['Hello,'] = 'Hallo,'; 
   142$lang['Help Me'] = 'Help My'; 
   143$lang['Hide'] = 'Versteek'; 
   144$lang['high'] = 'hoog'; 
   145$lang['High definition'] = 'Hoë definisie'; 
   146$lang['History'] = 'Geskiedenis'; 
   147$lang['Hour'] = 'Uur'; 
   148$lang['Ignore All'] = 'Ignoreer Almal'; 
   149$lang['Image id'] = 'Beeld id'; 
   150$lang['Image Quality'] = 'Beeld kwaliteit'; 
   151$lang['Inactive Languages'] = 'Onaktiewe Tale'; 
   152$lang['Inactive Plugins'] = 'Onaktiewe Byvoegsels'; 
   153$lang['Inactive Themes'] = 'Onaktiewe Temas'; 
   154$lang['Install'] = 'Installeer'; 
   155$lang['Install on your computer,'] = 'Installeer op jou rekenaar,'; 
   156$lang['Installed Languages'] = 'Geïnstalleerde Tale'; 
   157$lang['Installed Themes'] = 'Geïnstalleerde Temas'; 
   158$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Instruksies in die gebruik van Piwigo'; 
   159$lang['IP'] = 'IP'; 
   160$lang['jump to album'] = 'spring na album'; 
   161$lang['jump to photo'] = 'spring na foto'; 
   162$lang['Languages'] = 'Tale'; 
   163$lang['last import'] = 'Laaste invoer'; 
   164$lang['Last revisions'] = 'Laaste wysigings'; 
   165$lang['Last send'] = 'Laaste stuur'; 
   166$lang['leave'] = 'verlaat'; 
   167$lang['Level 0'] = 'Vlak 0'; 
   168$lang['Level 1'] = 'Vlak 1'; 
   169$lang['Level 2'] = 'Vlak 2'; 
   170$lang['Level 4'] = 'Vlak 4'; 
   171$lang['Level 8'] = 'Vlak 8'; 
   172$lang['Main'] = 'Hoof'; 
   173$lang['Main Page'] = 'Hoofblad'; 
   174$lang['Width'] = 'Wydte'; 
   175$lang['Caddie'] = 'Mandjie'; 
   176$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s fotos kan nie herskep word nie'; 
   177$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s fotos is herskep'; 
   178$lang['%s thumbnails can not be regenerated'] = '%s duimnaels kan nie herskep word nie'; 
   179$lang['%s thumbnails have been regenerated'] = '%s duimnaels is herskep'; 
   180$lang['(this tag will be deleted)'] = '(hierdie sleutel gaan verwyder word)'; 
   181$lang['Add detailed content'] = 'Voeg detail inhoud by'; 
   182$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Voeg skryfregte by die "%s" gids'; 
   183$lang['Administration Home'] = 'Administrasie Tuiste'; 
   184$lang['Advanced features'] = 'Gevorderde kenmerke'; 
   185$lang['Album list management'] = 'Album lys bestuur'; 
   186$lang['Album manual order was saved'] = 'Album handroliese rangskikking is gebêre'; 
   187$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Album fotos geassosieer met die volgende albums: %s'; 
   188$lang['albums added in the database'] = 'albums bygevoeg tot die databasis'; 
   189$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Albums bevestig aan die hand van groep verbintenis'; 
   190$lang['Albums automatically sorted'] = 'Albums outomaties gesorteer'; 
   191$lang['albums deleted in the database'] = 'albums verwyder uit databasis'; 
  102192?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.