Changeset 13154


Ignore:
Timestamp:
02/13/12 20:45:48 (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[Branche 2.3] - language - feature:2573 - recovery trunk - sl_SL - Slovenia - Slovenšcina

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2.3/language/sl_SL/admin.lang.php

  r12329 r13154  
  118118$lang['Add New Theme'] = 'Dodaj novo temo'; 
  119119$lang['Add Photos'] = 'Dodaj slike'; 
  120 $lang['add tags'] = 'dodaj oznacbe'; 
  121120$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Dodaj pravico pisanja "%s" imeniku'; 
  122121$lang['Add'] = 'Dodaj'; 
   
  203202$lang['Help Me'] = 'Pomagaj mi'; 
  204203$lang['Hide'] = 'Skrij'; 
  205  
   204$lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'Samo skrbnik lahko vidi ta jezicek.'; 
   205$lang['Apply action'] = 'Potrdi akcijo'; 
   206$lang['Apply selected corrections'] = 'Potrdi izbrane popravke'; 
   207$lang['Apply to sub-albums'] = 'Potrdi na vsemi pod-albumi'; 
   208$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Ali res želite namestiti posodobitev ? Potrebno je preveriti, ce nova verzija ne zahteva odstranitev trenutno namešcene.'; 
   209$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Ali res želite odstraniti  vticnik?'; 
   210$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Ali res želite namestiti  vticnik?'; 
   211$lang['Associate to album'] = 'Associate to album'; 
   212$lang['associate to group'] = 'associate to group'; 
   213$lang['Associated'] = 'Associated'; 
   214$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Avtoriziraj uporabnike za dodajanje komentarjev na izbranih albumih'; 
   215$lang['Authorized'] = 'Avtoriziran'; 
   216$lang['Automatic correction'] = 'Avtomatski popravki'; 
   217$lang['automatic order'] = 'avtomatsko sortiranje'; 
   218$lang['Available only with HTML format'] = 'Na voljo le v HTML obliki'; 
   219$lang['average time'] = 'povprecen cas'; 
   220$lang['Batch Manager'] = 'Paketni upravljalec'; 
   221$lang['between'] = 'med'; 
   222$lang['Bound Theme'] = 'Povezana tema'; 
   223$lang['By %s'] = 'Po %s'; 
   224$lang['By rank'] = 'Po oceni'; 
   225$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s slik se ne da regenerirat'; 
   226$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s slike so bile regenerirane'; 
   227$lang['%s thumbnails can not be regenerated'] = '%s predogledov se ne da regenerirat'; 
   228$lang['%s thumbnails have been regenerated'] = '%s predogledi so bili regenerirani'; 
   229$lang['(this tag will be deleted)'] = '(ta znacka bo odstranjena)'; 
   230$lang['... or '] = '... ali '; 
   231$lang['Add tags'] = 'Dodaj znacke'; 
   232$lang['All extensions are up to date.'] = 'Vse razširitve so posodobljene.'; 
   233$lang['All languages are up to date.'] = 'Vsi jeziki so posodobljeni.'; 
   234$lang['All plugins are up to date.'] = 'Vsi vticniki so posodobljeni.'; 
   235$lang['All themes are up to date.'] = 'Vse teme so posodobljene.'; 
   236$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Dovoljeni tipi datotek so: %s.'; 
   237$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Prišlo je do napake med ekstrahiranjem. Prosim preverite pravice datotek, vaše piwigo inštalacije.<br><a href="%s">Za prikaz loga, kliknite tukaj.</a>.'; 
   238$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Prišlo je do napake med nadgrajevanjem.'; 
   239$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Približna maksimalna resolucija: %dM pik (to je %dx%d pik).'; 
   240$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = ' Privzeto bo Piwigo ustvaril nove web slike  iz HD locljivosti vaših slik.'; 
   241$lang['Can\'t connect to server.'] = 'Ne morem vzpostaviti povezave s strežnikom.'; 
   242$lang['Can\'t create temporary file.'] = 'Ne morem ustvariti začasne datoteke.'; 
   243$lang['Check all'] = 'Preveri vse'; 
   244$lang['Choose an action'] = 'Izberi akcijo'; 
   245$lang['Create'] = 'Ustvari'; 
   246$lang['created'] = 'ustvarjeno'; 
  206247 
  207248?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.