Changeset 13175


Ignore:
Timestamp:
02/16/12 01:44:08 (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk (admin)] Update uk_UA, thanks to : animan

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/uk_UA/admin.lang.php

  r13173 r13175  
  5757$lang['%d photos were deleted'] = '%d фотографій видалено'; 
  5858$lang['%d physical'] = ' %d фізичні'; 
  59 $lang['%d tag'] = '%d тег'; 
  60 $lang['%d tags'] = '%d тегів'; 
   59$lang['%d tag'] = '%d теґ'; 
   60$lang['%d tags'] = '%d теґів'; 
  6161$lang['%d user comment rejected'] = '%d коментар користувача відхилено'; 
  6262$lang['%d user comment validated'] = '%d коментар користувача перевірено'; 
   
  113113$lang['Active Themes'] = 'Активні теми'; 
  114114$lang['Add a filter'] = 'Додати фільтр'; 
  115 $lang['Add a tag'] = 'Додати тег'; 
   115$lang['Add a tag'] = 'Додати теґ'; 
  116116$lang['Add a user'] = 'Додати користувача'; 
  117117$lang['Add a virtual album'] = 'Додати віртуальний альбом'; 
   
  123123$lang['Add New Theme'] = 'Додати нову тему'; 
  124124$lang['Add Photos'] = 'Додати фотографії'; 
  125 $lang['Add tags'] = 'Додати теги'; 
   125$lang['Add tags'] = 'Додати теґи'; 
  126126$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Додати право запису в директорію "%s"'; 
  127127$lang['Add'] = 'Додати'; 
   
  151151$lang['an error happened'] = 'помилка'; 
  152152$lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'Помилка при отриманні файлу (%s).'; 
  153 $lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Електронний листт з інформацією відправлений до групи "%s"'; 
   153$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Електронний лист з інформацією відправлений до групи "%s"'; 
  154154$lang['and'] = 'і'; 
  155155$lang['Anomaly'] = 'Аномалія'; 
   
  159159$lang['Apply to sub-albums'] = 'Застосувати до під-альбомів'; 
  160160$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Ви впевнені, що хочете встановити це оновлення? Ви повинні перевірити, чи ця версія не вимагає попереднього видалення.'; 
  161 $lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Ви впевнені, що хочете видалити цей плагін?'; 
  162 $lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Ви впевнені, що хочете встановити цей плагін?'; 
   161$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Ви впевнені, що хочете видалити цей плаґін?'; 
   162$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Ви впевнені, що хочете встановити цей плаґін?'; 
  163163$lang['Associate to album'] = 'Асоціювати до альбому'; 
  164164$lang['associate to group'] = 'Асоціювати до групи'; 
   
  175175$lang['By %s'] = 'За %s'; 
  176176$lang['By rank'] = 'За рангом'; 
  177 $lang['Caddie management'] = 'Керування кадді'; 
  178 $lang['Caddie'] = 'Кадді'; 
   177$lang['Caddie management'] = 'Керування кошиком'; 
   178$lang['Caddie'] = 'Кошик'; 
  179179$lang['Complementary mail content'] = 'Додатковий зміст пошти'; 
  180180$lang['Configuration'] = 'Конфігурація'; 
   
  202202$lang['default'] = 'за замовчуванням'; 
  203203$lang['delete album'] = 'видалити альбом'; 
  204 $lang['Delete orphan tags'] = 'Видалити пусті теги'; 
   204$lang['Delete orphan tags'] = 'Видалити пусті теґи'; 
  205205$lang['delete photo'] = 'видалити фотографію'; 
  206206$lang['Delete Representant'] = 'Видалити представника'; 
  207207$lang['Delete selected photos'] = 'Видалити виділені фотографії'; 
  208 $lang['Delete selected tags'] = 'Видалити виділені теги'; 
   208$lang['Delete selected tags'] = 'Видалити виділені теґи'; 
  209209$lang['Delete selected users'] = 'Видалити виділених користувачів'; 
  210210$lang['Delete this language'] = 'Видалити цю мову'; 
   
  233233$lang['Downloads'] = 'Завантаження'; 
  234234$lang['Drag to re-order'] = 'Натисніть та перетягніть, щоб змінити порядок'; 
  235 $lang['Drop into album'] = 'Капнути в альбом'; 
   235$lang['Drop into album'] = 'Вибрати альбом'; 
  236236$lang['Duplicates'] = 'дублікати'; 
  237237$lang['Edit album permissions'] = 'Редагувати права альбому'; 
   
  239239$lang['Edit photo information'] = 'Редагувати інформацію про фотографію'; 
  240240$lang['Edit ranks'] = 'Редагувати ряди'; 
  241 $lang['Edit selected tags'] = 'Редагувати виділені теги'; 
  242 $lang['Edit tags'] = 'Редагувати теги'; 
   241$lang['Edit selected tags'] = 'Редагувати виділені теґи'; 
   242$lang['Edit tags'] = 'Редагувати теґи'; 
  243243$lang['Element type'] = 'Тип елемента'; 
  244244$lang['Element'] = 'Елемент'; 
   
  336336$lang['Manage photo ranks'] = 'Керувати рейтингами світлин'; 
  337337$lang['manage sub-albums'] = 'керувати суб-альбомами'; 
  338 $lang['Manage tags'] = 'Керувати тегами'; 
   338$lang['Manage tags'] = 'Керувати теґами'; 
  339339$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Керувати цьою серією з %d світлин'; 
  340340$lang['Manage'] = 'Керувати'; 
  341 $lang['Manual order'] = 'Саморуч встановлений порядок'; 
   341$lang['Manual order'] = 'власноруч встановлений порядок'; 
  342342$lang['manual order'] = 'саморуч встановлений порядок'; 
  343343$lang['Deactivate all'] = 'Деактивувати все'; 
   
  382382$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Порядок пунктів меню був успішно оновлений.'; 
  383383$lang['Original templates'] = 'Оригінальні шаблони'; 
  384 $lang['Orphan tags deleted'] = 'Порожні теги видалені'; 
  385 $lang['Other plugins'] = 'Інші плагіни'; 
   384$lang['Orphan tags deleted'] = 'Порожні теґи видалені'; 
   385$lang['Other plugins'] = 'Інші плаґіни'; 
  386386$lang['Other private albums'] = 'Інші приватні альбоми'; 
  387387$lang['other'] = 'інший'; 
   
  401401$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Будь ласка перевірте дозволи для теки "plugins" та вкладених тек (CHMOD).'; 
  402402$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader стоїть для <em>Piwigo Завантажувача</em>. На вашому компьютері, pLoader готує ваши світлини та відсилає їх до вашої Piwigo галереї.'; 
  403 $lang['Plugin has been successfully copied'] = 'Плагін було успішно скопійовано'; 
  404 $lang['Plugin list'] = 'Список плагінів'; 
  405 $lang['Plugins which need upgrade'] = 'Плагіни які потребують модернізації'; 
  406 $lang['Plugins'] = 'Плагіни'; 
   403$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'Плаґін було успішно скопійовано'; 
   404$lang['Plugin list'] = 'Список плаґінів'; 
   405$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Плаґіни які потребують модернізації'; 
   406$lang['Plugins'] = 'Плаґіни'; 
  407407$lang['Position'] = 'Позиція'; 
  408408$lang['Predefined filter'] = 'Попередньо встановленний фільтер'; 
   
  490490$lang['Type in a search term'] = 'Введіть слово для пошуку'; 
  491491$lang['Save order'] = 'Порядок збереження'; 
  492 $lang['Save page visits by administrators'] = 'Зберігати сторінки відвідані адміністратором'; 
  493 $lang['Save page visits by guests'] = 'Зберігати сторінки відвідані гостями'; 
  494 $lang['Save page visits by users'] = 'Зберігати сторінки відвідані користувачами'; 
  495492$lang['Save Settings'] = 'Зберігти налаштування'; 
  496493$lang['Save to permalink history'] = 'Зберегти в історію постіних посилань'; 
   
  509506$lang['selection'] = 'вибір'; 
  510507$lang['Selection'] = 'Вибір'; 
  511 $lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Відновлення конфігурації за замовчуванням. Ви втратите налаштування плагіна!'; 
   508$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Відновлення конфігурації за замовчуванням. Ви втратите налаштування плаґіна!'; 
  512509$lang['Send an information email to group members'] = 'Надіслати інформаційний лист членам групи'; 
  513510$lang['Send mail as'] = 'Надіслати лист як'; 
   
  536533$lang['Storage album'] = 'Зберегти альбом'; 
  537534$lang['sub-albums'] = 'під-альбоми'; 
  538 $lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Підписати %s на розсилку новин Piwigo'; 
   535$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Підписати %s на розсилання новин Piwigo'; 
  539536$lang['Subscribe %s'] = 'Підписати %s'; 
  540537$lang['Subscribe to notification by mail'] = 'Підписатися на повідомлення поштою'; 
   
  546543$lang['Summary'] = 'Резюме'; 
  547544$lang['Support'] = 'Підтримка'; 
  548 $lang['The following tag was deleted'] = 'Наступний тег був видалений'; 
   545$lang['The following tag was deleted'] = 'Наступний теґ був видалений'; 
  549546$lang['the forum'] = 'форум'; 
  550547$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'URL на галерею не валідний.'; 
   
  559556$lang['Synchronize metadata'] = 'синхронізувати метаданні'; 
  560557$lang['Synchronize'] = 'Синхронізувати'; 
  561 $lang['Tag "%s" already exists'] = 'Тег "%s" вже існує'; 
  562 $lang['Tag "%s" was added'] = 'Тег "%s" додано'; 
  563 $lang['Tag selection'] = 'Вибір тегів'; 
   558$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Теґ "%s" вже існує'; 
   559$lang['Tag "%s" was added'] = 'Теґ "%s" додано'; 
   560$lang['Tag selection'] = 'Вибір теґів'; 
  564561$lang['target'] = 'мета'; 
  565562$lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'Конфігурацію шаблонів збережено.'; 
   
  567564$lang['test this remote site'] = 'перевірити цев віддалений вузол'; 
  568565$lang['test'] = 'тест'; 
  569 $lang['The %d following tags were deleted'] = 'Наступні %d теги видалено'; 
   566$lang['The %d following tags were deleted'] = 'Наступні %d теґи видалено'; 
  570567$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'Аномалію буде проігноровано до виходу наступної версії програми'; 
  571568$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Файл або тека недоступні (або вони не існують або доступ заборонено)';  
   
  575572$lang['%s thumbnails can not be regenerated'] = '%s ескізи не можуть бути відновлені'; 
  576573$lang['%s thumbnails have been regenerated'] = '%s ескізи були відновлені'; 
  577 $lang['(this tag will be deleted)'] = '(цей тег буде видалений)'; 
   574$lang['(this tag will be deleted)'] = '(цей теґ буде видалений)'; 
  578575$lang['... or '] = '... або '; 
  579 $lang['Add to caddie'] = 'Додати в кедді'; 
   576$lang['Add to caddie'] = 'Додати в кошик'; 
  580577$lang['All extensions are up to date.'] = 'Всі розширення останніх версій.'; 
  581578$lang['All languages are up to date.'] = 'Всі мови останніх версій.'; 
  582 $lang['All plugins are up to date.'] = 'Всі плагінни останніх версій.'; 
   579$lang['All plugins are up to date.'] = 'Всі плаґінни останніх версій.'; 
  583580$lang['All themes are up to date.'] = 'Всі теми останніх версій.'; 
  584581$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Дозволені типи файлів: %s.'; 
   
  639636$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'В вашому файлі php.ini, параметр upload_max_filesize (%sB) більший за параметр post_max_size (%sB), вам необхідно змінити ці налаштування'; 
  640637$lang['Inactive Languages'] = 'Неактивні мови'; 
  641 $lang['Inactive Plugins'] = 'Неактивні плагіни'; 
   638$lang['Inactive Plugins'] = 'Неактивні плаґіни'; 
  642639$lang['Inactive Themes'] = 'Неактивні теми'; 
  643640$lang['include child albums'] = 'включити дочірні альбоми'; 
   
  668665 
  669666//tempoqu 
  670 $lang['Mail sent to %s [%s].'] = 'Mail sent to %s [%s].'; 
  671 $lang['Main "guest" user does not exist'] = 'The main "guest" user does not exist'; 
  672 $lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'The main "guest" user status is incorrect'; 
  673 $lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'The main "webmaster" user does not exist'; 
  674 $lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'The main "webmaster" user status is incorrect'; 
  675 $lang['Main Page'] = 'Main page'; 
  676 $lang['Main'] = 'Main'; 
  677 $lang['Maintenance'] = 'Maintenance'; 
  678 $lang['Manage Permissions'] = 'Manage Permissions'; 
  679 $lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Maximum file size: %sB.'; 
  680 $lang['Merge selected tags'] = 'Merge selected tags'; 
  681 $lang['Merge tags'] = 'Merge tags'; 
  682 $lang['New Version'] = 'New Version'; 
  683 $lang['No destination tag selected'] = 'No destination tag selected'; 
  684 $lang['Obsolete Plugins'] = 'Obsolete Plugins'; 
  685 $lang['Photo %s of %s'] = 'Photo %s of %s'; 
  686 $lang['Photo name'] = 'Photo name'; 
  687 $lang['Photos generation in progress...'] = 'Photos generation in progress...'; 
  688 $lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'; 
  689 $lang['Piwigo Update'] = 'Piwigo Update'; 
  690 $lang['Please wait...'] = 'Please wait...'; 
   667$lang['Mail sent to %s [%s].'] = 'Поштові повідомлення на %s [%s].'; 
   668$lang['Main "guest" user does not exist'] = 'Основний "гість" користувача не існує'; 
   669$lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'Основний "гість" статус користувача невірно'; 
   670$lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'Основний "веб-майстер" користувача не існує'; 
   671$lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'Основний "веб-майстер" статус користувача невірно'; 
   672$lang['Main Page'] = 'Головна сторінка'; 
   673$lang['Main'] = 'Головна'; 
   674$lang['Maintenance'] = 'Обслуговування'; 
   675$lang['Manage Permissions'] = 'Управління дозволами'; 
   676$lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Максимальний розмір файлу: %sB.'; 
   677$lang['Merge selected tags'] = 'Злиття обраних теґів'; 
   678$lang['Merge tags'] = 'Злиття теґів'; 
   679$lang['New Version'] = 'Нова версія'; 
   680$lang['No destination tag selected'] = 'Немає призначення обраний теґ'; 
   681$lang['Obsolete Plugins'] = 'Застарілі плаґіни'; 
   682$lang['Photo %s of %s'] = 'Фотографія %s з %s'; 
   683$lang['Photo name'] = 'Ім\'я фотографії'; 
   684$lang['Photos generation in progress...'] = 'Генерація фотографій в процесі...'; 
   685$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo не може отримати файл оновлення з сервера'; 
   686$lang['Piwigo Update'] = 'Piwigo оновлення'; 
   687$lang['Please wait...'] = 'Будь ласка, зачекайте...'; 
  691688 
  692689//temporu 
  693 $lang['Regenerate Thumbnails'] = 'Regenerate Thumbnails'; 
  694 $lang['Regenerate Websize Photos'] = 'Regenerate Websize Photos'; 
  695 $lang['remove creation date'] = 'remove creation date'; 
  696 $lang['Remove from caddie'] = 'Remove from caddie'; 
  697 $lang['remove remote listing.xml file'] = 'remove remote listing.xml file'; 
  698 $lang['remove tags'] = 'remove tags'; 
  699 $lang['remove this filter'] = 'remove this filter'; 
  700 $lang['remove title'] = 'remove title'; 
  701 $lang['Repair and optimize database'] = 'Repair and optimize database'; 
  702 $lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Replacement of original templates by customized templates from the template-extension subfolder'; 
   690$lang['Regenerate Thumbnails'] = 'Відновити мініатюри'; 
   691$lang['Regenerate Websize Photos'] = 'Відновити розмір фотографій'; 
   692$lang['remove creation date'] = 'видалити дату створення'; 
   693$lang['Remove from caddie'] = 'Видалити з кошику'; 
   694$lang['remove remote listing.xml file'] = 'видалити віддалений файл listing.xml'; 
   695$lang['remove tags'] = 'видалити теґи'; 
   696$lang['remove this filter'] = 'видалити цей фільтр'; 
   697$lang['remove title'] = 'видалити назву'; 
   698$lang['Repair and optimize database'] = 'Ремонт та оптимізації бази даних'; 
   699$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Заміна оригінальних шаблонів, налаштованих шаблонів від шаблонів розширення підтеки'; 
  703700$lang['Replacers (customized templates)'] = 'Substitutes (customized templates)'; 
  704 $lang['Representant'] = 'Album Thumbnail'; 
  705 $lang['Representation of albums'] = 'Album thumbnail'; 
  706 $lang['Representative'] = 'Album thumbnail'; 
  707 $lang['Represents'] = 'Is thumbnail for'; 
  708 $lang['Reset ignored updates'] = 'Reset ignored updates'; 
  709 $lang['Resize'] = 'Resize'; 
  710 $lang['Restore'] = 'Restore'; 
  711 $lang['Save Template Directory'] = 'Save template directory'; 
  712 $lang['Select an album'] = 'Select an album'; 
  713 $lang['Select at least two tags for merging'] = 'Select at least two tags for merging'; 
  714 $lang['Select the destination tag'] = 'Select the destination tag'; 
  715 $lang['Send connection settings by email'] = 'Send connection settings by email'; 
  716 $lang['show details'] = 'show details'; 
   701$lang['Representant'] = 'Ескіз альбому'; 
   702$lang['Representation of albums'] = 'Ескіз альбомів'; 
   703$lang['Representative'] = 'Ескіз альбому'; 
   704$lang['Represents'] = 'Є ескіз для'; 
   705$lang['Reset ignored updates'] = 'Скидання ігнорування оновлення'; 
   706$lang['Resize'] = 'Зміна розміру'; 
   707$lang['Restore'] = 'Відновлення'; 
   708$lang['Save Template Directory'] = 'Зберегти шаблон каталогу'; 
   709$lang['Select an album'] = 'Виберіть альбом'; 
   710$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Виберіть принаймні два теґа для об\'єднання'; 
   711$lang['Select the destination tag'] = 'Виберіть призначення теґу'; 
   712$lang['Send connection settings by email'] = 'Надіслати налаштування з\'єднання по електронній пошті'; 
   713$lang['show details'] = 'показати деталі'; 
  717714 
   715$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Деякі теми і плаґіни можуть бути не доступні.'; 
   716$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Деякі оновлення доступні для розширення.'; 
   717$lang['Start Upload'] = 'Початок завантаження'; 
   718$lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Теґи <em>%s</em> об\'єднані в теґ <em>%s</em>'; 
   719$lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'Вихідна якість зображення повинна бути число від %d та %d'; 
   720$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Оригінальна максимальна висота повинна бути поряд з %d та %d'; 
   721$lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Оригінальна Максимальна ширина повинна бути поряд з %d та %d'; 
   722$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'Розмір завантаження перевищує MAX_FILE_SIZE директиву, яка була вказана в HTML-формі'; 
   723$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Розмір завантаження перевищує upload_max_filesize директиви php.ini: %sB'; 
   724$lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'Завантажений файл був завантажений лише частково'; 
   725$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'Завантажених файлів перевищує post_max_size директиви php.ini: %sB'; 
   726$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required [%s]'] = 'Встановлена версія %s [%s] ​​не сумісна з версією, потрібно [%s]'; 
   727$lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'Вебмастер підписався на Вас поштою.'; 
   728$lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.'] = 'Вебмастер відписався від Вас поштою.'; 
   729$lang['The whole page'] = 'Вся сторінка'; 
   730$lang['The whole set'] = 'Вся установка'; 
   731$lang['the wiki'] = 'вікі'; 
   732$lang['Theme has been successfully installed'] = 'Тему було успішно встановлено'; 
   733$lang['Themes which need upgrade'] = 'Теми, які необхідно оновити'; 
   734$lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Це велике оновлення з <a href="%s">нововведеннями</a>.'; 
   735$lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Це невелике оновлення, тільки з виправленнями помилок.'; 
   736$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'ЦЕЙ ПЛАҐІН Є ЧАСТИНОЮ CORE Piwigo! ВИДАЛІТЬ ЙОГО НЕГАЙНО!'; 
   737$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Генерація ескізів в процесі...'; 
   738$lang['Two updates are available'] = 'Два доступних оновлень'; 
   739$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Неможливо перевірити наявність оновлень.'; 
   740$lang['Unable to dump database.'] = 'Неможливо зберегти базу даних.'; 
   741$lang['Uncheck all'] = 'Зняти все'; 
   742$lang['Uninstall'] = 'Видалити'; 
   743$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Видалити плаґіни'; 
   744$lang['unit mode'] = 'однокористувацький режим'; 
   745$lang['unknown'] = 'невідомий'; 
   746$lang['Unknown upload error'] = 'Невідома помилка при завантаженні'; 
   747$lang['Unlocked'] = 'Розблоковано'; 
   748$lang['unset'] = 'встановлено'; 
   749$lang['Unsubscribe from notification by mail'] = 'Відмовитися від повідомлень по електронній пошті'; 
   750$lang['Unsubscribed'] = 'Відписався'; 
   751$lang['Update albums informations'] = 'Оновлення інформації альбомів'; 
   752$lang['Update All'] = 'Оновити все'; 
   753$lang['Update Complete'] = 'Оновлення завершено'; 
   754$lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Триває оновлення... Будь ласка, почекайте.'; 
   755$lang['Update photos information'] = 'Оновлення інформації фотографій'; 
   756$lang['update the database from files'] = 'оновлення бази даних з файлами'; 
   757$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Оновлення Piwigo %s'; 
   758$lang['Updates'] = 'Оновлення'; 
   759$lang['Upload'] = 'Завантажити'; 
   760$lang['Upload Photos'] = 'Завантажити фотографії'; 
   761$lang['Uploaded Photos'] = 'Завантажено світлини'; 
   762$lang['Use the default photo sort order (defined in the configuration file)'] = 'За допомогою сортування за замовчуванням фото порядку (визначені в файлі конфігурації)'; 
   763$lang['Used metadata'] = 'метадані, що використовуються'; 
   764$lang['User'] = 'Користувач'; 
   765$lang['user "%s" added'] = 'користувача "%s" додано'; 
   766$lang['User "%s" created with "%s" like password'] = 'Користувачу "%s" створено "%s" в якості пароля'; 
   767$lang['User %s [%s] added.'] = 'Користувача %s [%s] додано.'; 
   768$lang['User %s [%s] was added to the subscription list.'] = 'Користувача %s [%s] додано до списку підписників.'; 
   769$lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = 'Користувача %s [%s] не додано до списку підписників.'; 
   770$lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.'] = 'Користувач %s [%s] не видаляється зі списку розсилки.'; 
   771$lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.'] = 'Користувач %s [%s] видалений зі списку розсилки.'; 
   772$lang['User comments validation'] = 'Перевірка коментарів користувачів'; 
   773$lang['User list'] = 'Список користувачів'; 
   774$lang['User status'] = 'Статус користувача'; 
   775$lang['Users'] = 'Користувачі'; 
   776$lang['user_status_admin'] = 'Адміністратор'; 
   777$lang['user_status_generic'] = 'Загальний'; 
   778$lang['user_status_guest'] = 'Гість'; 
   779$lang['user_status_normal'] = 'Користувач'; 
   780$lang['user_status_webmaster'] = 'Веб-майстер'; 
   781$lang['Validate'] = 'Підтвердження'; 
   782$lang['Validation'] = 'Перевірка'; 
   783$lang['Version'] = 'Версія'; 
   784$lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'Версії create_listing_file.php на віддаленому сайті і Piwigo повинна бути однаковими'; 
   785$lang['Virtual album'] = 'Віртуальний альбом'; 
   786$lang['Virtual album added'] = 'Віртуальний альбом додано'; 
   787$lang['Virtual album deleted'] = 'Віртуальний альбом видалено'; 
   788$lang['Virtual album name'] = 'Назва віртуального альбому'; 
   789$lang['Virtual albums to move'] = 'Віртуальні альбоми для переміщення'; 
   790$lang['Virtual Links'] = 'Віртуальні посилання'; 
   791$lang['Visit Gallery'] = 'Відвідайте галерею'; 
   792$lang['Visit language site'] = 'Відвідайте сайт мови'; 
   793$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Відвідайте веб-сайт проекту Piwigo'; 
   794$lang['Visit plugin site'] = 'Відвідайте сайт плаґіну'; 
   795$lang['Visit theme site'] = 'Відвідайте сайт теми'; 
   796$lang['Waiting'] = 'В очікуванні'; 
   797$lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'УВАГА! Цей плаґін, здається, не сумісні з цією версією Piwigo.'; 
   798$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Попередження: передплата і відписка буде надсилати електронну пошту користувачів'; 
   799$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Для веб-майстрів не може бути видалений'; 
   800$lang['Webmaster status is required.'] = 'Веб-майстеру статус не потрібен.'; 
   801$lang['Week starts on'] = 'Початок тижня'; 
   802$lang['Who can see these photos?'] = 'Хто може бачити ці фотографії?'; 
   803$lang['Who can see this photo?'] = 'Хто може бачити цю фотографію?'; 
   804$lang['Width'] = 'Ширина'; 
   805$lang['width must be a number superior to'] = 'ширина повинна бути трохи більше, ніж'; 
   806$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Якщо це поле порожнє, галерея буде використовувати назву'; 
   807$lang['With no album'] = 'При відсутності альбому'; 
   808$lang['With no tag'] = 'При відсутності теґів'; 
   809$lang['With no virtual album'] = 'При відсутності віртуального альбому'; 
   810$lang['wrong filename'] = 'неправильне ім\'я файлу'; 
  718811?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.