Changeset 13538


Ignore:
Timestamp:
03/12/12 23:32:13 (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update nl_NL - Nederlands - Dutch Thanks to Mattias - feature:2457

Location:
trunk/language/nl_NL
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/nl_NL/admin.lang.php

  r13132 r13538  
  297297$lang['registration date'] = 'Registratiedatum'; 
  298298$lang['clean'] = 'opschonen'; 
  299 $lang['remove remote listing.xml file'] = 'verwijder remote listing.xml bestand'; 
  300 $lang['generate listing'] = 'genereer lijsten'; 
  301 $lang['generate file listing.xml on remote site'] = 'genereer bestand listing.xml op remote site'; 
  302299$lang['Create this site'] = 'maak deze site'; 
  303 $lang['A local listing.xml file has been found for'] = 'Een lokale listing.xml bestand is gevonden voor '; 
  304 $lang['read local listing.xml and update'] = 'lees locale listing.xml en werk bij'; 
  305300$lang['test'] = 'test'; 
  306301$lang['test this remote site'] = 'test deze remote site'; 
   
  316311$lang['delete this site and all its attached elements'] = 'Verwijder de site en alle bijbehorende afbeeldingen'; 
  317312$lang['an error happened'] = 'er heeft zich een fout voorgedaan'; 
  318 $lang['file create_listing_file.php on remote site was not found'] = 'Bestand create_listing_file.php werd niet op de remote site gevonden'; 
  319313$lang['Local'] = 'Lokaal'; 
  320314$lang['Remote'] = 'Remote'; 
   
  354348$lang['Choose an option'] = 'Kies een optie'; 
  355349$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'toon maximale informatie (toegevoegde categorieën en afbeeldingen, verwijderde categorieën en afbeeldingen)'; 
  356 $lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'Piwigo versie verschilt op de remote site'; 
  357 $lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'Versie van create_listing_file.php op de remote site en Piwigo moeten gelijk zijn'; 
  358 $lang['listing.xml file was not found'] = 'listing.xml file is niet gevonden'; 
  359 $lang['listing.xml file was not found on the remote site. This file is generated by choosing the "generate listing" command in the Site manager'] = 'listing.xml file is niet gevonden op de remote site. Het bestand word gegenereerd door het commando "genereer listing" in de Site manager'; 
  360350$lang['Error list'] = 'Foutenlijst'; 
  361351$lang['Errors caption'] = 'Foutmeldingen afvangen'; 
  362352$lang['Detailed informations'] = 'Gedetailleerde informatie'; 
  363353$lang['File/directory read error'] = 'Bestand/map lees fout'; 
  364 $lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Het bestand of map kan niet worden benaderd (of het bestand of map bestaat niet of heeft geen rechten)'; 
  365 $lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'Een afbeelding heeft een mini-afbeelding nodig. De mini-afbeelding moet in de subdirectorie "thumbnail" van de betreffende categorie aanwezig zijn. De mini-afbeelding moet starten met het in de configuratie opgegeven voorvoegsel (prefix) en mag alleen een extentie bevatten die voorkomt in de volgende lijst:'; 
  366 $lang['missing thumbnail'] = 'ontbrekende mini-afbeelding'; 
  367354$lang['albums deleted in the database'] = 'categorieën verwijderd uit de database'; 
  368355$lang['photos deleted from the database'] = 'afbeeldingen verwijderd uit de database'; 
   
  844831$lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Dit album bevat %d foto\'s, toegevoegd tussen %s en %s.'; 
  845832$lang['This album contains no photo.'] = 'Dit album bevat geen foto\'s.'; 
   833$lang['Not cropped correctly?'] = 'Niet goed bijgesneden?'; 
   834$lang['Center of interest'] = 'Middelpunt van belangstelling'; 
   835$lang['Move to album'] = 'Verplaats naar album'; 
   836$lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'U kunt slechts een mobiel thema activeren.'; 
  846837?> 
 • trunk/language/nl_NL/common.lang.php

  r13068 r13538  
  364364$lang['IPTC Metadata'] = 'IPTC Metagegevens'; 
  365365$lang['Edit'] = 'Bewerk'; 
  366  
  367366$lang['large'] = 'groot'; 
  368367$lang['medium'] = 'middel'; 
   
  383382$lang['Username: %s'] = 'Gebruikersnaam %s'; 
  384383$lang['Your username has been successfully changed to : %s'] = 'Uw gebruikersnaam is succesvol gewijzigd in: %s'; 
   384$lang['Show oldest comments first'] = 'Toon oudste berichten eerst'; 
   385$lang['Show latest comments first'] = 'Toon nieuwste berichten eerst'; 
   386$lang['Photo sizes'] = 'Foto groottes'; 
   387$lang['View in'] = 'Bekijk in'; 
   388$lang['Mobile'] = 'Mobiel'; 
   389$lang['Desktop'] = 'Bureaublad'; 
  385390?> 
 • trunk/language/nl_NL/install.lang.php

  r12922 r13538  
  6969$lang['Just another Piwigo gallery'] = 'Alweer een Piwigo gallerie'; 
  7070$lang['Welcome to my photo gallery'] = 'Welkom bij mijn foto gallerie'; 
   71$lang['Welcome to your new installation of Piwigo!'] = 'Welkom bij uw nieuwe installatie van Piwigo!'; 
   72$lang['Don\'t hesitate to consult our forums for any help : %s'] = 'Aarzel niet om onze forum\'s te raadplegen voor hulp: %s'; 
  7173?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.