Changeset 13740


Ignore:
Timestamp:
03/26/12 09:51:54 (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk (admin)] Update pl_PL, thanks to : Greybrow

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/pl_PL/admin.lang.php

  r13732 r13740  
  6060$lang['Caddie'] = 'Koszyk'; 
  6161$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Albumy zautoryzowane dzięki powiązaniom z grupami'; 
  62 $lang['Album manual order was saved'] = 'Ręcznie ustawiona kolejność albumów została zapisana'; 
   62$lang['Album manual order was saved'] = 'Zapisano własną kolejność albumów'; 
  6363$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Sprawdzenie aktualizacji nie powiodło się z nieznanych powodów.'; 
  6464$lang['Check for upgrade'] = 'Sprawdź aktualizacje'; 
   
  159159$lang['The %d following tags were deleted'] = '%d tagów zostało usuniętych'; 
  160160$lang['Uninstall'] = 'Odinstaluj'; 
  161 $lang['Use the default photo sort order (defined in the configuration file)']='Użyj domyślnego sortowania obrazów (zdefiniowane w pliku konfiguracyjnym)'; 
   161$lang['Use the default photo sort order (defined in the configuration file)'] = 'Użyj domyślnego sortowania zdjęć (zdefiniowane w pliku konfiguracyjnym)'; 
  162162$lang['User comments validation'] = 'Zatwierdzanie komentarzy użytkowników'; 
  163163$lang['Users'] = 'Użytkownicy'; 
   
  179179$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Nazwa albumu nie może być pusta'; 
  180180$lang['Lock albums'] = 'Zablokuj albumy'; 
  181 $lang['Private'] = 'Album prywatny'; 
  182 $lang['Public'] = 'Album dostępny publicznie'; 
   181$lang['Private'] = 'prywatny'; 
   182$lang['Public'] = 'publiczny'; 
  183183$lang['Find a new representant by random'] = 'Znajdź losowo nowego reprezentanta'; 
  184184$lang['Public / Private'] = 'Publiczne / Prywatne'; 
   
  286286$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Ostrzeżenie: zapisanie lub wypisanie spowoduje wysłanie wiadomości do użytkowników'; 
  287287$lang['Send mail on HTML format'] = 'Wyślij email w formacie HTML'; 
  288 $lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Dodaj wyświetlanie aktualnych obrazów grupowane po dacie'; 
   288$lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Dodaj wyświetlanie aktualnych zdjęć grupowane po dacie'; 
  289289$lang['Available only with HTML format'] = 'Dostępne tylko w formacie HTML'; 
  290290$lang['no write access'] = 'brak praw do zapisu'; 
   
  355355$lang['albums deleted in the database'] = 'albumy usunięte z bazy danych'; 
  356356$lang['photos deleted from the database'] = 'elementów usuniętych z bazy danych'; 
  357 $lang['photos candidates for metadata synchronization'] = 'obrazów dla których można zsynchronizować metadane'; 
   357$lang['photos candidates for metadata synchronization'] = 'zdjęć dla których można zsynchronizować metadane'; 
  358358$lang['photos informations synchronized with files metadata'] = 'informacji o elementach zsynchronizowanych z metadanymi plików'; 
  359359$lang['errors during synchronization'] = 'błędów podczas synchronizacji'; 
   
  361361$lang['photos added in the database'] = 'elementów dodanych do bazy danych'; 
  362362$lang['photos updated in the database'] = 'elementów zaktualizowanych w bazie danych'; 
  363 $lang['Search for new images in the directories'] = 'Szukaj nowych obrazów w katalogach'; 
   363$lang['Search for new images in the directories'] = 'Szukaj nowych zdjęć w katalogach'; 
  364364$lang['added'] = 'dodane'; 
  365365$lang['deleted'] = 'usunięte'; 
   
  456456$lang['Level 0'] = '---'; 
  457457$lang['Level 1'] = 'Kontakty'; 
  458 $lang['Level 2'] = 'Przyjaciele'; 
   458$lang['Level 2'] = 'Znajomi'; 
  459459$lang['Level 4'] = 'Rodzina'; 
  460460$lang['Level 8'] = 'Administratorzy'; 
   
  517517$lang['nothing'] = 'nic'; 
  518518$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'nadpisuje istniejące wartości pustymi'; 
  519 $lang['Manage photo ranks'] = 'Zarządzaj rankingami obrazów'; 
   519$lang['Manage photo ranks'] = 'Sortowanie zdjęć'; 
  520520$lang['Edit ranks'] = 'Edytuj rankingi'; 
  521521$lang['No photo in this album'] = 'Brak elementó w tym albumie'; 
  522 $lang['Images manual order was saved'] = 'Ręczne sortowanie obrazów zostało zapisane'; 
   522$lang['Images manual order was saved'] = 'Zapisano własną kolejność zdjęć'; 
  523523$lang['ranks'] = 'rankingi'; 
  524524$lang['Drag to re-order'] = 'Przesuń aby zreorganizować'; 
   
  668668$lang['Menu Management'] = 'Menu'; 
  669669$lang['automatic order'] = 'automatyczna kolejność'; 
  670 $lang['manual order'] = 'ręczne zamówienie'; 
   670$lang['manual order'] = 'własna kolejność'; 
  671671$lang['Albums automatically sorted'] = 'Albumy sortowane automatycznie'; 
  672672$lang['Batch Manager'] = 'Manadżer wsadowy'; 
   
  806806$lang['Activate comments'] = 'Aktywuj komentarze'; 
  807807$lang['Default comments order'] = 'Domyślna kolejność komentarzy'; 
  808 $lang['Send connection settings by email'] = 'Wyślij ustawienia połączenia mailem'; 
   808$lang['Send connection settings by email'] = 'Wyślij dane logowania emailem'; 
  809809$lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'Oryginalna jakość musi być liczbą pomiędzy %d i %d'; 
  810810$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = ' Oryginalna maksymalna wysokość musi być liczbą pomiędzy %d i %d'; 
   
  819819$lang['pending validation'] = 'oczekuje na zatwierdzenie'; 
  820820$lang['Save visits in history for'] = 'Zapisz historię odwiedzin dla'; 
  821 $lang['simple visitors'] = 'prostych użytkowników'; 
   821$lang['simple visitors'] = 'zwykli użytkownicy'; 
  822822$lang['registered users'] = 'zarejestrowanych użytkowników'; 
  823823$lang['administrators'] = 'administratorów'; 
   
  837837$lang['Piwigo for Android'] = 'Piwigo na Androida'; 
  838838$lang['Piwigo for iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'] = 'Piwigo na iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'; 
   839$lang['any visitor can see this album'] = 'wszyscy odwiedzający galerię zobaczą ten album'; 
   840$lang['apply automatic sort order'] = 'Zastosuj automatyczną kolejność sortowania'; 
   841$lang['Automatic sort order'] = 'Automatyczna kolejność sortowania'; 
   842$lang['cancel manual order'] = 'Anuluj własne ustawienia kolejności'; 
   843$lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Do tego prywatnego albumu nie przydzielono żadnej grupy'; 
   844$lang['Save manual order'] = 'Zapisz własne ustawienia kolejności'; 
   845$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'odwiedzający galerię muszą się zalogować i mieć uprawnienia do oglądania tego albumu'; 
   846$lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Możesz aktywować tylko jeden temat mobilny'; 
  839847?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.