Ignore:
Timestamp:
03/27/12 14:17:15 (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk (admin)] Update no_NO, thanks to : abbamust

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/no_NO/admin.lang.php

  r13765 r13766  
  786786$lang['Update All'] = 'Oppdater alt'; 
  787787$lang['Updates'] = 'Oppdateringer'; 
   788$lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Et lukket galleri er kun synlig for administratorer'; 
   789$lang['administrators'] = 'administrator'; 
   790$lang['apply automatic sort order'] = 'Sett automatisk rekkefølge'; 
   791$lang['Automatic sort order'] = 'Automatisk rekkefølge'; 
   792$lang['cancel manual order'] = 'avbryt manuell rekkefølge'; 
   793$lang['Cancel'] = 'Avbryt'; 
   794$lang['Gallery unlocked'] = 'Galleri låst opp'; 
   795$lang['modified'] = 'endret'; 
   796$lang['Move to album'] = 'Flytt til album'; 
   797$lang['No destination tag selected'] = 'Ingen mål tag valgt'; 
   798$lang['Obsolete Plugins'] = 'Foreldet tillegg.'; 
   799$lang['Original Size'] = 'Original størrelse'; 
   800$lang['pending validation'] = 'venter på bekreftelse'; 
   801$lang['Photos generation in progress...'] = 'Generering av bilder foregår...'; 
   802$lang['registered users'] = 'registrert bruker'; 
   803$lang['Resize after upload'] = 'Endre størrelse etter opplasting'; 
   804$lang['Save manual order'] = 'Lagre manuell rekkefølge'; 
   805$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Velg minst to tagger for fletting'; 
   806$lang['Select the destination tag'] = 'Velg mål tag'; 
   807$lang['Send connection settings by email'] = 'Send tilkoblingsinfo på epost'; 
   808$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Oppgraderinger er tilgjengelig for tillegg.'; 
   809$lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Tag <em>%s</em> er flettet med tag <em>%s</em>'; 
   810$lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'Opprinnelig bildekvalitet må være et tall mellom %d og %d.'; 
   811$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Opprinnelig maksimale bildehøyde må være et tall mellom %d og %d'; 
   812$lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Opprinnelig maksimale bildebredde må være et tall mellom %d og %d'; 
   813$lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Dette albumet inneholder %s bilder, lagt til mellom %s og %s.'; 
   814$lang['This album contains %d photos, added on %s.'] = 'Dette albumet inneholder %d bilder, lag til %s.'; 
   815$lang['This album contains no photo.'] = 'Dette albumet er tomt.'; 
   816$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'DETTE TILLEGGET ER NÅ EN DEL AV PIWIGO! AVINSTALLER DET NÅ! '; 
   817$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Generering av miniatyrbilder er i gang.'; 
   818$lang['Unlock gallery'] = 'Lås opp galleri'; 
   819$lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'ADVARSEL! Dette tillegge ser ikke ut til å være kompatibelt med denne versjonen av Piwigo.'; 
   820$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Du bruker nettleseropplasting. Prøv <a href="%s">Flashopplasting </a> isteden.'; 
   821$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Du bruker Flashopplasting. Prøv <a href="%s">Nettleseropplasting </a> isteden.'; 
  788822?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.