Changeset 13898


Ignore:
Timestamp:
04/04/12 21:10:50 (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update cs_CZ - Česky – Czech thanks to webprostor - feature:2457

Location:
trunk/language/cs_CZ
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/cs_CZ/admin.lang.php

  r13356 r13898  
  301301$lang['registration date'] = 'datum registrace'; 
  302302$lang['clean'] = 'Vyčistit'; 
  303 $lang['remove remote listing.xml file'] = 'Vymazat vzdálený soubor listing.xml'; 
  304 $lang['generate listing'] = 'Generovat seznam'; 
  305 $lang['generate file listing.xml on remote site'] = 'Generovat soubor listing.xml vzdálené stránky'; 
  306303$lang['Create this site'] = 'Vytvořit tuto stránku'; 
  307 $lang['A local listing.xml file has been found for'] = 'Místní soubor listing.xml byl nalezen pro '; 
  308 $lang['read local listing.xml and update'] = 'číst místní soubor listing.xml a aktualizovat'; 
  309304$lang['test'] = 'Test'; 
  310305$lang['test this remote site'] = 'Otestovat vzdálenou stránku'; 
   
  321316$lang['deleted'] = 'Vymazáno'; 
  322317$lang['an error happened'] = 'Došlo k chybě'; 
  323 $lang['file create_listing_file.php on remote site was not found'] = 'Soubor create_listing_file.php na vzdálené stránce nebyl nalezen'; 
  324318$lang['Local'] = 'Místní'; 
  325319$lang['Remote'] = 'Vzdálený'; 
   
  359353$lang['Choose an option'] = 'Zvolit nastavení'; 
  360354$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'zobrazit maximum informací (přidaná alba a elementy, odstraněná alba a elementy)'; 
  361 $lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'Verze Piwigo na vzdálené stránce není stejná jako místní'; 
  362 $lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'Verze souboru create_listing_file.php na vzdálené stránce musí být stejná jako verze místního souboru'; 
  363 $lang['listing.xml file was not found'] = 'Soubor listing.xml nebyl nalezen'; 
  364 $lang['listing.xml file was not found on the remote site. This file is generated by choosing the "generate listing" command in the Site manager'] = 'Soubor listing.xml nebyl nalezen na vzdálené stránce. Tento soubor je generován příkazem Generovat seznam v nastavení Správce stránky'; 
  365355$lang['Error list'] = 'Seznam chyb'; 
  366356$lang['Errors caption'] = 'Chyby - legenda'; 
   
  368358$lang['File/directory read error'] = 'Chyba při čtení souboru/adresáře'; 
  369359$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Soubor nebo adresář není přístupný nebo neexistuje'; 
  370 $lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'typ souboru vyžaduje náhled. Náhled musí být umístěn v podadresáři "thumbnail" v adresáři s kategorií. Název souboru náhledu musí začínat nastavenou předponou a přípona musí korespondovat s následujícím seznamem :'; 
  371 $lang['missing thumbnail'] = 'žádný náhled'; 
  372360$lang['albums deleted in the database'] = 'alba odstraněna v databázi'; 
  373361$lang['photos deleted from the database'] = 'položek odstraněno z databáze'; 
   
  747735$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Obnovit výchozí konfiguraci. Přijdete o nastavení v pluginech!'; 
  748736$lang['Show menubar'] = 'Zobrazit menu'; 
  749 $lang['Regenerate Thumbnails'] = 'Regenerovat Náhledy'; 
  750 $lang['Regenerate Websize Photos'] = 'Regenerovat webové rozlišení fotek'; 
  751737$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Generování náhledů v přípravě...'; 
  752738$lang['Photos generation in progress...'] = 'Generování fotek v přípravě...'; 
  753 $lang['%s thumbnails have been regenerated'] = '%s náhledů bylo regenerováno'; 
  754 $lang['%s thumbnails can not be regenerated'] = '%s náhledů nemohlo být regenerováno'; 
  755739$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s fotek bylo regenerováno'; 
  756740$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s fotek nemohlo být regenerováno'; 
   
  857841$lang['cancel manual order'] = 'zruš ruční uspořádání'; 
  858842$lang['Cancel'] = 'Zruš'; 
  859 $lang['List'] = 'Přehled';  
   843$lang['List'] = 'Přehled'; 
   844$lang['Web Form'] = 'Webový Formulář'; 
   845$lang['Applications'] = 'Aplikace'; 
   846$lang['Available versions for'] = 'Dostupné verze pro'; 
   847$lang['Available on'] = 'K dispozici na'; 
   848$lang['Piwigo for iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'] = 'Piwigo pro iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'; 
   849$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo pro iOS</em> aplikace vám dává možnost se připojit do galerie Piwigo z vašeho iPhone, iPad nebo iPod Touch, vytvořit nějaké alba a nahrávat více fotografií najednou.'; 
   850$lang['Piwigo for Android'] = 'Piwigo for Android'; 
   851$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo pro Android</em> aplikace vám dává možnost se připojit do galerie Piwigo z vašeho Android telefonu nebo tabletu, vytvořit nějaké alba a nahrávat více fotografií najednou.'; 
   852$lang['Piwigo Publish plugin for Lightroom'] = 'Piwigo Publikační plugin pro Lightroom'; 
   853$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom je fotografický software určený ke správě velkého množství digitálních fotografií a postprodukčních prací.'; 
   854$lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'Piwigo publikační Plug-in umožňuje export a synchronizaci fotek z Lightroom přímo do vaší Piwigo fotogalerie.'; 
   855$lang['Piwigo publish plugin for Shotwell'] = 'Piwigo publikační plugin pro Shotwell'; 
   856$lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell je open source digitalní foto organizér pro Linux. Je to základní foto manažer v  distribucích Ubuntu a Fedora.'; 
   857$lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'Na linuxu, jednoduše nainstalujte Shotwell s pomocí vašeho správce balíčků a potom aktivujte Piwigo publikační volbu.'; 
   858$lang['Piwigo publish plugin for digiKam'] = 'Piwigo publikační plugin pro digiKam'; 
   859$lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam je pokročilý správce fotografií free software pro Linux, Windows, and MacOSX.'; 
   860$lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam je určen pro fotografy, kteří chtějí prohlížet, spravovat, upravovat, zlepšovat, uspořádávat, označovat a sdílet fotografie.'; 
   861$lang['To export your photos from digiKam to Piwigo, simply install digiKam and the Kipi-plugins.'] = 'Chcete-li exportovat své fotografie z Digikam do Piwigo, jednoduše nainstalujte digiKam a Kipi-plugin.'; 
   862$lang['Piwigo export plugin for iPhoto'] = 'Piwigo exportní plugin pro iPhoto'; 
   863$lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto je výchozí správce fotografií na MacOSX. Exportní Piwigo plugin vám umožní vytvořit nová alba a exportovat své fotografie přímo z iPhoto do fotogalerie Piwigo.'; 
   864$lang['Piwigo export plugin for Aperture'] = 'Piwigo exportní plugin pro Aperture'; 
   865$lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture je výkonný nástroj pro zdokonalení snímků a správu obrovských knihoven na Mac.'; 
   866$lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = 'Aperture je navržen pro profesionální fotografy s jednoduchostí iPhoto.'; 
   867$lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'Piwigo exportní plugin umožňuje vytvářet alba a exportovat fotografie.'; 
   868$lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid (RemoteGallery klient pro Android) je open source (GPL v3) Piwigo klient pro Android platformu.'; 
   869$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Funkce obsahuje prohlížení galerie, tvorbu alb a upload fotografií.'; 
   870$lang['Generate multiple size images'] = 'Generovat více velikostí obrázků'; 
   871$lang['Delete multiple size images'] = 'Odstranění více velikostí obrázků'; 
   872$lang['any visitor can see this album'] = 'každý návštěvník může prohlížet toto album'; 
   873$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'návštěvník se musí přihlásit a mít přidělena vhodná oprávnění pro prohlížení tohoto album'; 
   874$lang['Groups and users'] = 'Skupiny a uživatelé'; 
   875$lang['Permission granted for groups'] = 'Oprávnění udělená pro skupiny'; 
   876$lang['Select groups...'] = 'Výběr skupiny...'; 
   877$lang['There is no group in this gallery.'] = 'Nemáte žádnou skupinu v této galerii.'; 
   878$lang['Permission granted for users'] = 'Oprávnění udělená pro uživatele'; 
   879$lang['Select users...'] = 'Výběr uživatelů...'; 
   880$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '%u uživatelé mají automatické oprávnění, protože patří do vybrané skupiny.'; 
   881$lang['include photos with lower privacy level'] = 'zahrnuje fotky s nižší úrovní soukromí '; 
   882$lang['custom'] = 'Vlastní'; 
   883$lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Žádná ze skupin nemá oprávnění prohlížet toto soukromé album'; 
   884$lang['Permission management'] = 'Správa pravidel přístupu'; 
  860885 
  861886?> 
 • trunk/language/cs_CZ/common.lang.php

  r13299 r13898  
  394394$lang['Mobile'] = 'Mobilní'; 
  395395$lang['Desktop'] = 'Standardní'; 
   396$lang['2small'] = 'XXS - nejmenší'; 
   397$lang['xsmall'] = 'XS - extra malé'; 
   398$lang['File name, A &rarr; Z'] = 'Název souboru, A &rarr; Z'; 
   399$lang['File name, Z &rarr; A'] = 'Název souboru, Z &rarr; A'; 
   400$lang['Photo title, A &rarr; Z'] = 'Nadpis fotky, A &rarr; Z'; 
   401$lang['Photo title, Z &rarr; A'] = 'Nadpis fotky, Z &rarr; A'; 
   402$lang['Date created, new &rarr; old'] = 'Datum vytvoření, nové &rarr; staré'; 
   403$lang['Date created, old &rarr; new'] = 'Datum vytvoření, staré &rarr; nové'; 
   404$lang['Date posted, new &rarr; old'] = 'Datum uveřejnění, nové &rarr; staré'; 
   405$lang['Date posted, old &rarr; new'] = 'Datum uveřejnění, staré &rarr; nové'; 
   406$lang['Rating score, high &rarr; low'] = 'Hodnocení, vyšší &rarr; nižší'; 
   407$lang['Rating score, low &rarr; high'] = 'Hodnocení, nižší &rarr; vyšší'; 
   408$lang['Visits, high &rarr; low'] = 'Zobrazení, vyšší &rarr; nižší'; 
   409$lang['Visits, low &rarr; high'] = 'Zobrazení, nižší &rarr; vyšší'; 
   410$lang['Numeric identifier, 1 &rarr; 9'] = 'Číselný ID, 1 &rarr; 9'; 
   411$lang['Numeric identifier, 9 &rarr; 1'] = 'Číselný ID, 9 &rarr; 1'; 
   412$lang['Manual sort order'] = 'Ruční výběr řazení'; 
  396413?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.