Changeset 14029


Ignore:
Timestamp:
04/09/12 08:07:49 (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk (admin)] Update pl_PL, thanks to : Greybrow

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/pl_PL/admin.lang.php

  r13911 r14029  
  877877$lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'Wtyczka eksportu Piwigo, pozwala Ci na łatwe tworzenie albumów oraz eksport zdjęć.'; 
  878878$lang['To export your photos from digiKam to Piwigo, simply install digiKam and the Kipi-plugins.'] = 'Aby eksportować zdjęcia z digiKam, zainstaluj digiKam oraz wtyczki Kipi.'; 
   879$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Dodaj znak wodny, jeśli wysokość jest większa niż'; 
   880$lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Dodaj znak wodny, jeśli szerokość jest większa niż'; 
   881$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Domyślnie, wybierany jest środek zdjęcia.'; 
   882$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'Dla obciętych zdjęć np. do kwadratu, Piwigo będzie starać się wyśrodkować na interesującym obszarze zdjęcia.'; 
   883$lang['Opacity'] = 'Przezroczystość'; 
   884$lang['Photo sizes with crop'] = 'Rozmiary zdjęć po obcięciu'; 
   885$lang['Select a file'] = 'Wybierz plik'; 
   886$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Zaznacz myszką nowy obszar zdjęcia.'; 
   887$lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'Interesujący obszar zdjęcia, to ten w którym dzieje się najwięcej.'; 
   888$lang['X Position'] = 'Pozycja X'; 
   889$lang['X Repeat'] = 'Powtarzaj X'; 
   890$lang['Y Position'] = 'Pozycja Y'; 
   891$lang['add a new watermark'] = 'dodaj nowy znak wodny'; 
   892$lang['bottom left corner'] = 'dolny lewy róg'; 
   893$lang['bottom right corner'] = 'prawy dolny róg'; 
   894$lang['middle'] = 'środek'; 
   895$lang['top left corner'] = 'lewy górny róg'; 
   896$lang['top right corner'] = 'prawy górny róg'; 
  879897?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.