Changeset 14045


Ignore:
Timestamp:
04/09/12 20:45:07 (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update lv_LV - Latviešu - Latvian - Thanks to Aivars Baldone - feature:2457

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/lv_LV/admin.lang.php

  r13827 r14045  
  872872$lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Grupai nav atļauts skatīt šo privāto albūmu'; 
  873873$lang['Permission management'] = 'Atļauju pārvaldīšana'; 
   874$lang['Photo sizes with crop'] = 'Foto izmēri pēc apgriešanas'; 
   875$lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'Interešu centrs ir visnozīmīgākā zona fotogrāfijā.'; 
   876$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'Priekš apgriezto foto izmēriem, tādiem kā “Kvadrāts”, Piwigo paveic to vislabāko iekļaujot interešu centru.'; 
   877$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Pēc noklusējuma interešu centrs atrodas fotogrāfijas vidū.'; 
   878$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Ar peles palīdzību izvēlieties jaunu interešu centru.'; 
   879$lang['X Position'] = 'X Pozīcija'; 
   880$lang['Y Position'] = 'Y Pozīcija'; 
   881$lang['X Repeat'] = 'X Atkārtot'; 
   882$lang['Opacity'] = 'Caurspīdīgums'; 
   883$lang['top left corner'] = 'augšējais kreisais stūris'; 
   884$lang['top right corner'] = 'augšējais labais stūris'; 
   885$lang['middle'] = 'vidus'; 
   886$lang['bottom left corner'] = 'apakšējais kreisais stūris'; 
   887$lang['bottom right corner'] = 'apakšējais labais stūris'; 
   888$lang['Select a file'] = 'Izvēlēties failu'; 
   889$lang['add a new watermark'] = 'pievienot jaunu ūdenszīmi'; 
   890$lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Lietot ūdenszīmi, ja platums ir lielāks par'; 
   891$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Lietot ūdenszīmi, ja augstums ir lielāks par'; 
  874892?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.