Changeset 14060


Ignore:
Timestamp:
04/10/12 06:24:45 (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk (admin)] Update tr_TR, thanks to : bigK

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/tr_TR/admin.lang.php

  r12930 r14060  
  7676$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s resimler oluşturulamadı'; 
  7777$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s resimler oluşturuldu'; 
  78 $lang['%s thumbnails can not be regenerated'] = '%s küçük resimler oluşturulamadı'; 
  79 $lang['%s thumbnails have been regenerated'] = '%s küçük resimler oluşturuldu'; 
  8078$lang['%s value is not correct file because exif are not supported'] = '%s exif desteklenmez çünkü değeri yanlış'; 
  8179$lang['(this tag will be deleted)'] = '(bu etiket silinecek)'; 
   
  8482$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] albümü gez%s'; 
  8583$lang['[NBM] Problems or questions'] = 'Sorunlar veya sorular'; 
  86 $lang['A local listing.xml file has been found for'] = 'Yerel listing.xml dosya bulundu'; 
  8784$lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Piwigo yeni bir sürümü mevcut.'; 
  88 $lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'Bir resim thumbnail (küçük resim) gerektirir. Thumbnail alt dizinde mevcut kategori dizinin "thumbnail" listesinde olmalıdır.Thumbnail yapılandırılmış thumbnail öneki ve uzantısı ile aşağıdaki listede arasında olmalıdır :'; 
  8985$lang['Access type'] = 'Erisim türü'; 
  9086$lang['ACCESS_0'] = 'Ücretsiz erişim'; 
   
  9692$lang['Action'] = 'Eylem'; 
  9793$lang['Actions'] = 'Aksiyonlar'; 
  98 $lang['Activate field "%s"'] = 'Aktifleştir alan "%s"'; 
  9994$lang['Activate icon "%s"'] = 'Aktifleştir simge "%s"'; 
  10095$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Resimlerin yanındaki "yeni" simgesini etkinleştir'; 
   
  296291$lang['Extensions Update'] = 'Eklentiler Güncellemesi'; 
  297292$lang['Failed to write file to disk'] = 'Dosya diske yazılamadı'; 
  298 $lang['file create_listing_file.php on remote site was not found'] = 'create_listing_file.php dosya uzak sitede bulunamadi'; 
  299293$lang['File upload stopped by extension'] = 'Dosya yükleme Ek tarafından durduruldu'; 
  300294$lang['File'] = 'Dosya'; 
   
  316310$lang['GD version'] = 'GD sürümü'; 
  317311$lang['General statistics'] = 'Genel istatistik'; 
  318 $lang['generate file listing.xml on remote site'] = 'uzak sitede listing.xml dosyasini olustur'; 
  319 $lang['generate listing'] = 'Liste olustur'; 
  320 $lang['generated in'] = 'olusturuldu'; 
  321312$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Piwigo forum destek alın'; 
  322313$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Yetki veriniz (chmod 777) "%s" dizinine chmod 777 yapınız Piwigo kurduğunuz yerde'; 
   
  347338$lang['High definition enabled'] = 'Yüksek çözünürlüklü etkin'; 
  348339$lang['High definition'] = 'Yüksek çözünürlüklü'; 
  349 $lang['High dimensions'] = 'Yüksek çözünürlük boyutları'; 
  350 $lang['High filesize'] = 'Yüksek çözünürlüklü dosya boyutu'; 
  351340$lang['high'] = 'Yüksek'; 
  352341$lang['History'] = 'Geçmis'; 
   
  357346$lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Eğer HD yoksa ve geçerli web boyutu yeniden boyutlandırma ölçülerinden büyük ise, Piwigo bu resmi HD olarak algılayacak ve yeni bir web boyutu oluşturacaktır.'; 
  358347$lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to'] = 'Eger sorun yasarsaniz ya da herhangi bir soruniz var ise, bir mesaj gönderiniz'; 
  359 $lang['If you want to regenerate thumbnails, please go to the <a href="%s">Batch Manager</a>.'] = 'Eğer küçük resimleri yenilemek istiyorsanız, <a href="%s">Küçük Resimleri Tekrar Oluştur</a> gidin.'; 
  360348$lang['Ignore All'] = 'Tümünü Yoksay'; 
  361349$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Seçilen anormallikleri yoksay'; 
   
  406394$lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Bütün albüm resimlerini olan albümlere bağla'; 
  407395$lang['Linked albums'] = 'bağlanan albümler'; 
  408 $lang['listing.xml file was not found on the remote site. This file is generated by choosing the "generate listing" command in the Site manager'] = 'listing.xml dosya uzak sitede bulunamadı. Bu dosya Site yöneticisi "liste oluşturmak" komutu ile oluşturulur'; 
  409 $lang['listing.xml file was not found'] = 'listing.xml dosyası bulunamadı'; 
  410396$lang['Local'] = 'Yerel'; 
  411397$lang['Lock albums'] = 'albümlerikilitle'; 
   
  437423$lang['manual order'] = 'el ile düzen'; 
  438424$lang['Manual order'] = 'Eller yapılandırma'; 
  439 $lang['max time'] = 'en uzun süre'; 
  440425$lang['Maximum file size: %sB.'] = 'En büyük dosya boyutu: %sB.'; 
  441426$lang['Maximum Height'] = 'En fazla yükseklik'; 
  442 $lang['maximum height'] = 'Maksimum yükseklik'; 
  443427$lang['Maximum Width'] = 'En fazla genişlik'; 
  444 $lang['maximum width'] = 'Maksimum genislik'; 
  445428$lang['Members'] = 'Üyeler'; 
  446429$lang['Menu Management'] = 'Menü Yönetimi'; 
   
  449432$lang['Metadata synchronization results'] = 'Metadata senkronizasyon sonuçları'; 
  450433$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadata dosyadan senkronize edildi'; 
  451 $lang['min time'] = 'men kisa time'; 
  452434$lang['Minimum privacy level'] = 'En az gizlilik seviyesi'; 
  453435$lang['Miscellaneous'] = 'Karışık'; 
  454436$lang['Missing a temporary folder'] = 'Geçici bir klasöre eksik'; 
  455437$lang['Missing Plugins'] = 'Eksik Eklentiler'; 
  456 $lang['missing thumbnail'] = 'thumbnail eksik'; 
  457438$lang['Modify information'] = 'Bilgi değiştirme'; 
  458439$lang['Month'] = 'Sıra'; 
   
  471452$lang['No file was uploaded'] = 'dosya yüklenmedi'; 
  472453$lang['No mail to send.'] = 'Gönderilecek posta yok'; 
  473 $lang['No missing thumbnail'] = 'Eksik Küçük resim'; 
  474454$lang['No photo can be deleted'] = 'Silinebilecek resim yok'; 
  475455$lang['No photo in the current set.'] = 'bu sette resim yok.'; 
   
  540520$lang['photos per page'] = 'Safya basina içerikler'; 
  541521$lang['photos updated in the database'] = 'elemanlar veritabanında güncellendi'; 
  542 $lang['photos without thumbnail (jpeg and png only)'] = 'Küçük resim olmayan resimler (jpeg ve sadece png)'; 
  543522$lang['Photos'] = 'Resimler'; 
  544523$lang['Piwigo Administration'] = 'Piwigo Yönetim'; 
   
  548527$lang['Piwigo Update'] = 'Piwigo Güncellemesi'; 
  549528$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo Yükleyici'; 
  550 $lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'Piwigo sürümü uzak sitede farklı'; 
  551529$lang['Piwigo version'] = 'Piwigo versiyon'; 
  552530$lang['pixels'] = 'pikseller'; 
   
  584562$lang['Rating by guests'] = 'Misafir Puanları'; 
  585563$lang['Rating'] = 'Puan'; 
  586 $lang['read local listing.xml and update'] = 'yerel listing.xml dosyasini oku ve güncelle'; 
  587564$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Piwigo Belgeleri Oku'; 
  588565$lang['reduce to single existing albums'] = 'mevcut albümleri küçült'; 
  589566$lang['Refresh photo set'] = 'Resim setini yenile'; 
  590567$lang['Refresh'] = 'Yenile'; 
  591 $lang['Regenerate Thumbnails'] = 'Küçük Resimleri Tekrar Oluştur'; 
  592 $lang['Regenerate Websize Photos'] = 'Yeniden web boyutu oluştur'; 
  593568$lang['registration date'] = 'Kayit tarihi'; 
  594569$lang['Reinitialize check integrity'] = 'Bütünlüğünü kontrolü yeniden başlat'; 
   
  600575$lang['remove creation date'] = 'oluşturulma tarihini sil'; 
  601576$lang['Remove from caddie'] = 'Yardımcıdan sil'; 
  602 $lang['remove remote listing.xml file'] = 'uzak listing.xml dosyasini sil'; 
  603577$lang['remove tags'] = 'etiketleri sil'; 
  604578$lang['remove this filter'] = 'Bu filtreyi sil'; 
   
  615589$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Varsayılan yapılandırmalarınızı onarın. Eklenti ayarlrınız kaybolacaktır!'; 
  616590$lang['Restore'] = 'Onarım'; 
  617 $lang['Results of miniaturization'] = 'Minyatürlestirme süreci sonuçlari'; 
  618591$lang['Save order'] = 'Düzeni kaydet'; 
  619 $lang['Save page visits by administrators'] = 'Yöneticiler tarafından ziyaret edilen sayfaları kayıt et'; 
  620 $lang['Save page visits by guests'] = 'Misafir tarafından ziyaret edilen sayfaları kayıt et'; 
  621 $lang['Save page visits by users'] = 'Kullanıcılar tarafından ziyaret edilen sayfaları kayıt et'; 
  622592$lang['Save Settings'] = 'Ayarları kaydet'; 
  623593$lang['Save Template Directory'] = 'Tema dizinini kaydet'; 
   
  726696$lang['This site already exists'] = 'Bu site zaten var'; 
  727697$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Bu tema doğrudan harekete geçmek için tasarlanmış değildir'; 
  728 $lang['Thumbnail creation'] = 'Küçük resim oluştur'; 
  729698$lang['Thumbnail'] = 'Küçük resim'; 
  730699$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Küçük resimler oluşturuluyor...'; 
   
  786755$lang['Validate'] = 'Onayla'; 
  787756$lang['Validation'] = 'Onaylama'; 
  788 $lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'Uzak site ve Piwigo üzerinde create_listing_file.php sürümleri aynı olmalıdır'; 
  789757$lang['Version'] = 'Versiyon'; 
  790758$lang['Virtual album added'] = 'sanal albüm eklendi'; 
   
  832800$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Yapılandırma ayarları kaydedildi'; 
  833801$lang['Zoom'] = 'Yakınlaştırma'; 
   802$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '%u kullanıcılar otomatik izine sahiptir, çünkü izin verilmiş bir gruba ait oldukları için.'; 
   803$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Android için Piwigo</em> uygulaması ile Android telefon veya tablet\'inizden Piwigo galerinize bağlanmaya, albümler yaratmanıza ve birden fazla fotoğraf birden aktarmanıza izin verir.'; 
   804$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo for iOS</em> uygulaması ile iPhone, iPad veya iPod Touch\'ınızdan Piwigo galerinize bağlanmaya, albümler yaratmanıza ve birden fazla fotoğraf birden aktarmanıza izin verir. '; 
   805$lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Kilit bir galeri sadece yöneticiler tarafından görülebilinir'; 
   806$lang['Activate comments'] = 'Yorumları etkinleştir'; 
   807$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom büyük sayıda dijital görüntü yönetmek ve yapım sonrasındaki işleri gerçekleştirmek için tasarlanmış bir yazılımdır.'; 
   808$lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture, görüntüleri tasfiye etmeye ve büyük resim kütüphaneleri yönetmek için Mac de kullanılır.'; 
   809$lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = 'Aperture iPhoto basitliği ile profesyonel fotoğrafcılar için tasarlanmış.'; 
   810$lang['Applications'] = 'Uygulamalar'; 
   811$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Filigran uygulama koşulu: Yükseklik daha büyük ise'; 
   812$lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Filigran uygulama koşulu: Genişlik daha büyük ise'; 
   813$lang['Automatic sort order'] = 'Otomatik sıralama'; 
   814$lang['Available on'] = 'Mevcut platform'; 
   815$lang['Available versions for'] = 'Mevcut sürümler'; 
   816$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Genelde, fotoğrafın odak noktası, fotoğrafın ortasında yer almaktadır.'; 
   817$lang['Cancel'] = 'İptal'; 
   818$lang['Center of interest'] = 'Odak noktası'; 
   819$lang['Default comments order'] = 'Varsayılan yorum sırası'; 
   820$lang['Delete multiple size images'] = 'Çoklu ebat görüntüleri sil'; 
   821$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'İçerdiği özellikler, galeri göz atmak, albüm yaratmak ve fotoğraf karşıya yüklemek.'; 
   822$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'Fotoğraf kırpmayla boyutlandırılır seçeneği için, örneğin "Kare", Piwigo odak noktasını içerebilmek için elinden geleni yapmaya çalışacaktır.'; 
   823$lang['Gallery unlocked'] = 'Galeri kilidi açık'; 
   824$lang['Generate multiple size images'] = 'Çoklu ebat görüntüleri üret'; 
   825$lang['Groups and users'] = 'Gruplar ve Kullanıcılar'; 
   826$lang['List'] = 'Listele'; 
   827$lang['Move to album'] = 'Albüme taşı'; 
   828$lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Bu özel albüme görebilmek için hiçbir gruba izin verilmedi'; 
   829$lang['Not cropped correctly?'] = 'Doğru kırpılmadı mı?'; 
   830$lang['Notify administrators when a comment is'] = 'Yöneticileri uyarı durumu: yorum'; 
   831$lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'Linux sürümünüzde kullanmış olduğunuz paket yöneticisi ile sadece Shotwell\'i kurun ve Piwigo publish eklentisini aktif hale getirin.'; 
   832$lang['Opacity'] = 'opaklık'; 
   833$lang['Original Size'] = 'Orjinal ebat'; 
   834$lang['Permission granted for groups'] = 'Gruplar için izin verilmiştir'; 
   835$lang['Permission granted for users'] = 'Kullanıcılar için izin verilmiştir'; 
   836$lang['Permission management'] = 'İzinler yönetimi'; 
   837$lang['Photo sizes with crop'] = 'Fotoğraf kırpmayla boyutlandırılır'; 
   838$lang['Piwigo Publish plugin for Lightroom'] = 'Lightroom için Piwigo Publish eklentisi '; 
   839$lang['Piwigo export plugin for Aperture'] = 'Aperture için Piwigo aktarım eklentisi'; 
   840$lang['Piwigo export plugin for iPhoto'] = 'iPhoto için Piwigo aktarım eklentisi'; 
   841$lang['Piwigo for Android'] = 'Android için Piwigo'; 
   842$lang['Piwigo for iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'] = 'Piwigo for iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'; 
   843$lang['Piwigo publish plugin for Shotwell'] = 'Shotwell için Piwigo publish eklentisi'; 
   844$lang['Piwigo publish plugin for digiKam'] = 'digiKam için Piwigo publish eklentisi'; 
   845$lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) Android platformu için yazılmış açık kaynak kodlu (GPL v3) bir Piwigo istemcidir.'; 
   846$lang['Resize after upload'] = 'Karşıya gönderdikten sonra yeniden boyutlandır'; 
   847$lang['Save manual order'] = 'Manüel sıralamayı kayıt et'; 
   848$lang['Save visits in history for'] = 'Geçmişte şu ziyaretleri kayıt et'; 
   849$lang['Select a file'] = 'Bir dosya seçin'; 
   850$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Yeni bir odak noktası belirlemek için farenizle bir bölge seçiniz.'; 
   851$lang['Select groups...'] = 'Grupları seçin...'; 
   852$lang['Select users...'] = 'Kullanıcıları seçin...'; 
   853$lang['Send connection settings by email'] = 'Bağlantı ayarları eposta ile gönder'; 
   854$lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell linux altında çalışan açık kaynaklı bir dijital fotoğraf yönticisidir. Ubuntu ve Fedora için varsayılan fotoğraf yöneticisidir.'; 
   855$lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'Piwigo aktarım eklentisi albümler yaratmanıza ve fotoğrafları aktarmanıza olanak tanır.'; 
   856$lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'Piwigo publish eklentisi Lightroom yazılımından görüntülerinizi Piwigo fotoğraf galerisine aktarmak ve senkronize etmeye izin verir. '; 
   857$lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'Odak noktası, bir fotoğrafın en çok anlam taşıdığı bölgedir.'; 
   858$lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'Orjinal görüntü kalitesi %d ile &d arasında bir sayı olmalı'; 
   859$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Orjinal yüksekliği %d ile %d arasında bir sayı olmalı'; 
   860$lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Orjinal genişliği %d ile %d arasında bir sayı olmalı'; 
   861$lang['There is no group in this gallery.'] = 'Bu galeride herhangi bir grup yer almamaktadır.'; 
   862$lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Bu albüm %d fotoğraf içeriyor, %s ile %s arasında eklendi.'; 
   863$lang['This album contains %d photos, added on %s.'] = 'Bu albüm %d resim içeriyor, %d de eklendi.'; 
   864$lang['This album contains no photo.'] = 'Bu albüm herhangi bir fotoğraf içermiyor.'; 
   865$lang['To export your photos from digiKam to Piwigo, simply install digiKam and the Kipi-plugins.'] = 'digiKam dan Piwigo\'ya fotoğraflarınızı aktarmak için, sadece digiKam ve Kipi-eklentileri kurunuz.'; 
   866$lang['Unlock gallery'] = 'Galeri kilidini aç'; 
   867$lang['Web Form'] = 'Web Form'; 
   868$lang['X Position'] = 'X Pozisyonu'; 
   869$lang['X Repeat'] = 'X Tekrarlama'; 
   870$lang['Y Position'] = 'Y Pozisyonu'; 
   871$lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Sadece bir mobil thema etkinleştirebilirsiniz.'; 
   872$lang['add a new watermark'] = 'yeni bir filigran ekle'; 
   873$lang['administrators'] = 'yöneticileri'; 
   874$lang['any visitor can see this album'] = 'herhangi bir ziyaretci bu albümü görebilir'; 
   875$lang['apply automatic sort order'] = 'otomatik sıralamayı uygula'; 
   876$lang['bottom left corner'] = 'alt sol köşe'; 
   877$lang['bottom right corner'] = 'alt sağ köşe'; 
   878$lang['cancel manual order'] = 'manuel sıralamayı iptal et'; 
   879$lang['custom'] = 'Özel'; 
   880$lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam Linux, Windows ve MacOSX platformlar için geliştirilmiş açık ve gelişmiş bir dijital fotoğraf yönetim yazılımıdır. '; 
   881$lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam, fotoğraflarını görüntülemek, yönetmek, düzenlemek, geliştirmek, orgamize etmek, etiketletirmek ve paylaşmak isteyen fotoğrafcılar için tasarlanmıştır.'; 
   882$lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto MacOSX\'in varsayılan fotoğraf yöneticisidir. Piwigo aktarım eklentisi, yeni albümler yaratmanıza ve fotoğraflarınızı direkt iPhoto\'dan Piwigo fotğraf galerisine aktarmanıza olanak tanır.'; 
   883$lang['include photos with lower privacy level'] = 'daha düşük olan bir özel seviyesine ait olan fotoğrafları içerin '; 
   884$lang['middle'] = 'orta'; 
   885$lang['modified'] = 'değiştiğinde'; 
   886$lang['pending validation'] = 'doğrulama beklemede'; 
   887$lang['registered users'] = 'kayıtlı kullanıcıları'; 
   888$lang['simple visitors'] = 'normal ziyaretcileri'; 
   889$lang['top left corner'] = 'üst sol köşe'; 
   890$lang['top right corner'] = 'üst sağ köşe'; 
   891$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'bu albümü görebilmek için ziyaretciler sisteme login ve uygun izinlere sahip olmaları gerekir'; 
  834892?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.