Changeset 14184


Ignore:
Timestamp:
04/16/12 13:38:36 (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[Gally] Update sk_SK, thanks to : dodo

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/gally/gally-default/language/sk_SK/theme.lang.php

  r14182 r14184  
  4141$lang['gally_img_other'] = 'Fotka/Iné'; 
  4242$lang['gally_save_local_conf'] = 'Uloženie nastavení'; 
   43$lang['gally_columns'] = 'Počet stĺpcov'; 
   44$lang['gally_display_banner_no'] = 'Nezobraziť titulok'; 
   45$lang['gally_display_banner_yes'] = 'Zobraziť titulok'; 
   46$lang['gally_display_banner'] = 'Zobrazenie titulku'; 
   47$lang['gally_highResClickMode_close'] = 'Koniec zobrazenia fotky vo vysokom rozlíšení'; 
   48$lang['gally_image_auto_scroll'] = 'Správa pre panoramatické fotky'; 
   49$lang['gally_image_interface_hidden_desc'] = 'Táto voľba nastavuje, čo sa zobrazí pri nahratí stránky'; 
   50$lang['gally_image_interface_hidden_no'] = 'Rozhranie je viditeľné pri nahratí stránky'; 
   51$lang['gally_image_interface_hidden_yes'] = 'Rozhranie nie je viditeľné pri nahratí stránky, bude pri spustení udalosti'; 
   52$lang['gally_image_interface_hidden'] = 'Zobraziť pri nahratí stránky'; 
   53$lang['gally_interface_on_image_always'] = 'Vždy'; 
   54$lang['gally_interface_on_image_desc'] = 'Táto voľba definuje, čo sa zobrazí pri prechode myšou nad fotkou'; 
   55$lang['gally_interface_on_image_never'] = 'Nikdy'; 
   56$lang['gally_interface_on_image_noscroll'] = 'Len ak fotka nie je širokouhlá'; 
   57$lang['gally_interface_on_image'] = 'Zobrazenie nadnášania'; 
   58$lang['gally_interface_timer_delay_desc'] = 'Táto voľba definuje potrebný čas pred skrytím rozhrania'; 
   59$lang['gally_interface_timer_delay'] = 'Vypršanie časového limitu'; 
   60$lang['gally_meta_num_cols_desc'] = 'Táto voľba nastavuje počet stĺpcov zobrazujúcich metadata'; 
   61$lang['gally_meta_num_cols'] = 'Zobrazenie metadata'; 
  4362?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.