Changeset 14196


Ignore:
Timestamp:
04/17/12 09:53:17 (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[Gally] Update sk_SK, thanks to : dodo

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/gally/gally-default/language/sk_SK/theme.lang.php

  r14184 r14196  
  6060$lang['gally_meta_num_cols_desc'] = 'Táto voľba nastavuje počet stĺpcov zobrazujúcich metadata'; 
  6161$lang['gally_meta_num_cols'] = 'Zobrazenie metadata'; 
   62$lang['gally_alternate_banner_content'] = 'Alternatívny titulok obsahuje:'; 
   63$lang['gally_display_banner_alternate'] = 'Zobrazenie alternatívneho titulku'; 
   64$lang['gally_display_banner_desc'] = 'Táto voľba určuje, či musí byť zobrazený titulok pri prezeraní fotky'; 
   65$lang['gally_image_auto_scroll_desc'] = 'Táto voľba definuje, ako sa bude spracovávať širokouhlá fotka'; 
   66$lang['gally_image_auto_scroll_no'] = 'Manuálne posúvanie fotky'; 
   67$lang['gally_image_auto_scroll_warning'] = 'Táto funkcia je automaticky zakázaná s MS Internet Explorerom verzie 8'; 
   68$lang['gally_image_auto_scroll_yes'] = 'Automatické posúvanie fotky pod kurzorom'; 
   69$lang['gally_image_interface_can_switch_desc'] = 'Táto voľba určuje, ktoré rozhranie je nepretržite zobrazované alebo ktoré môže byť schované'; 
   70$lang['gally_image_interface_can_switch_no'] = 'Rozhranie je stále viditeľné'; 
   71$lang['gally_image_interface_can_switch_yes'] = 'Rozhranie je viditeľné len pri definovaných pravidlách'; 
   72$lang['gally_image_interface_can_switch'] = 'Rozhranie viditeľného módu'; 
   73$lang['gally_image_simulate_high_res'] = 'Simulovanie prezentácie fotiek vo vysokom rozlíšení pre panoramatické fotky'; 
  6274?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.