Ignore:
Timestamp:
04/20/12 17:18:49 (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk (admin)] Update da_DK, thanks to : thomas1956

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/da_DK/admin.lang.php

  r14219 r14235  
  6161$lang['Caddie management'] = 'Caddie forvaltning'; 
  6262$lang['Caddie'] = 'Caddie'; 
  63 $lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Kategorier tilladelse takket være gruppe tilknytninger'; 
   63$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Kategorier godkendt takket være gruppe tilknytninger'; 
  6464$lang['Album manual order was saved'] = 'Kategorier manual ordre er blevet gemt'; 
  6565$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Check for opgradering mislykkedes af ukendte årsager.'; 
   
  237237$lang['on']  =  'På'; 
  238238$lang['between']  =  'Mellem'; 
  239 $lang['and']  =  'Og'; 
   239$lang['and'] = 'og'; 
  240240$lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.']  =  'Webmaster har tilmeldt dig til at modtage meddelelser via mail.'; 
  241241$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.']  =  'Du har tilmeldt at modtage meddelelser via e-mail.'; 
   
  326326$lang['Thumbnail']  =  'Thumbnail'; 
  327327$lang['title']  =  'Tittel'; 
  328 $lang['Album list management']  =  'Kategorier forvaltning'; 
   328$lang['Album list management'] = 'Håndtering af kategoriliste'; 
  329329$lang['Piwigo configuration']  =  'Piwigo konfiguration'; 
  330330$lang['Edit album']  =  'Edit en Kategori'; 
   
  482482$lang['Are you sure you want to delete this plugin?']  =  'Er du sikker på du vil slette denne plugin?'; 
  483483$lang['Are you sure you want to install this plugin?']  =  'Er du sikker på du vil installere dette plugin?'; 
  484 $lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.']  =  'Er du sikker på du vil installere denne opgradering? Du skal kontrollere, om denne version ikke har brug for før afinstallationen.'; 
   484$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Er du sikker på du vil installere denne opgradering? Du skal kontrollere, om denne version ikke skal afinstalleres først.'; 
  485485$lang['Plugin has been successfully copied']  =  'Dette plugin er blevet kopieret'; 
  486486$lang['You might go to plugin list to install and activate it.']  =  'Gå til plugins listen for at installere og aktivere det.'; 
   
  488488$lang['Can\'t download archive.']  =  'Archive kan ikke hentes.'; 
  489489$lang['Can\'t read or extract archive.']  =  'Archive ikke kan læses eller udvindes.'; 
  490 $lang['An error occured during extraction (%s).']  =  'En fejl opstod under filer (% s) ekstraktion.'; 
   490$lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'En fejl opstod under fil (% s) ekstraktion.'; 
  491491$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).']  =  'Check \'plugins \' folder og sub-folder tilladelser (CHMOD).'; 
  492492$lang['Can\'t connect to server.']  =  'Tilslutning til server umuligt.'; 
   
  683683$lang['Average rate'] = 'Gennemsnitlig karakter'; 
  684684$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Der opstod en fejl under opgraderingen.'; 
  685 $lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Der opstod en fejl under udpakningen. Tjek fil tilladelserne i din piwigo installation.<br><a href="%s">Klik her for at vis log fejl</a>.'; 
   685$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Der opstod en fejl under udpakningen. Tjek fil tilladelserne i din piwigo installation.<br><a href="%s">Klik her for at vist fejl log</a>.'; 
  686686$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo kan ikke modtage opgraderings filer fra serveren'; 
  687687$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Inkluder historiske data (Advarsel: server hukommelses begrænsning kan blive overskredet)'; 
   
  698698$lang['Albums automatically sorted'] = 'Albums er automatisk sorteret'; 
  699699$lang['All %d photos are selected'] = 'Alle %d fotos er udvalgte'; 
  700 $lang['Apply action'] = 'Godkendt handling'; 
   700$lang['Apply action'] = 'Godkend handling'; 
  701701$lang['automatic order'] = 'automatisk ordre'; 
  702702$lang['Batch Manager'] = 'Batch Manager'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.