Changeset 14242


Ignore:
Timestamp:
04/21/12 07:33:09 (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk (admin)] Update da_DK, thanks to : thomas1956

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/da_DK/admin.lang.php

  r14235 r14242  
  5959$lang['Apply to sub-albums'] = 'Anvend på underkategorier'; 
  6060$lang['Associated'] = 'Associeret'; 
  61 $lang['Caddie management'] = 'Caddie forvaltning'; 
  62 $lang['Caddie'] = 'Caddie'; 
   61$lang['Caddie management'] = 'Administration af kurv'; 
   62$lang['Caddie'] = 'Kurv'; 
  6363$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Kategorier godkendt takket være gruppe tilknytninger'; 
  6464$lang['Album manual order was saved'] = 'Kategorier manual ordre er blevet gemt'; 
  6565$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Check for opgradering mislykkedes af ukendte årsager.'; 
  66 $lang['Check for upgrade'] = 'Tjek efter opgradering'; 
   66$lang['Check for upgrade'] = 'Tjek for opgradering'; 
  6767$lang['Comments for all'] = 'Kommentarer til alle'; 
  6868$lang['Current name'] = 'Nuværende navn'; 
  6969$lang['Database'] = 'Database'; 
  7070$lang['Deactivate'] = 'Deaktiver'; 
  71 $lang['Delete Representant'] = 'Slet Representant'; 
   71$lang['Delete Representant'] = 'Slet thumbnail for kategori'; 
  7272$lang['Delete selected tags'] = 'Slet valgte tags'; 
  7373$lang['Delete selected users'] = 'Slet valgte brugere'; 
  7474$lang['Deletions'] = 'Sletninger'; 
  75 $lang['Deny selected groups'] = 'Forbyd udvalgte grupper'; 
  76 $lang['Deny selected users'] = 'Forbyd valgte brugere'; 
   75$lang['Deny selected groups'] = 'Afvis udvalgte grupper'; 
   76$lang['Deny selected users'] = 'Afvis valgte brugere'; 
  7777$lang['Description'] = 'Beskrivelse'; 
  7878$lang['Display options'] = 'Vis muligheder'; 
  79 $lang['Dissociated'] = 'Skille'; 
  80 $lang['Does not represent'] = 'Er ikke repræsenterer'; 
   79$lang['Dissociated'] = 'Adskilt'; 
   80$lang['Does not represent'] = 'Er ikke thumbnail for'; 
  8181$lang['Edit selected tags'] = 'Rediger valgte tags'; 
  82 $lang['Edit tags'] = 'Ændre tags'; 
  83 $lang['Email admins when a new user registers'] = 'Email admins, når en ny bruger registrerer sig'; 
  84 $lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Email admins når en gyldig kommentar er opført'; 
  85 $lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Email admins, når en kommentar kræver validering'; 
   82$lang['Edit tags'] = 'Rediger tags'; 
   83$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Send email til admins, når en ny bruger registrerer sig'; 
   84$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Send email til admins når en gyldig kommentar er opført'; 
   85$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Send email til admins, når en kommentar kræver validering'; 
  8686$lang['Environment'] = 'Miljø'; 
  8787$lang['Form'] = 'Form'; 
   
  100100$lang['Lock gallery'] = 'Lås galleri'; 
  101101$lang['Maintenance'] = 'Vedligeholdelse'; 
  102 $lang['Edit album permissions'] = 'Administrer tilladelser for en Kategori'; 
   102$lang['Edit album permissions'] = 'Administrer tilladelser kategori'; 
  103103$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Administrer tilladelser til gruppen \'% s \''; 
  104104$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Administrer tilladelser for brugeren \'% s \''; 
   
  176176$lang['You need to confirm deletion']  =  'Du skal bekræfte sletning'; 
  177177$lang['Add tags']  =  'Tilføj tags'; 
  178 $lang['Associate to album']  =  'Associeret til Kategori'; 
  179 $lang['associate to group']  =  'Associeret til Gruppe'; 
   178$lang['Associate to album'] = 'Associeret til kategori'; 
   179$lang['associate to group'] = 'Associeret til gruppe'; 
  180180$lang['Authorized']  =  'Autoriseret'; 
  181181$lang['Add a virtual album']  =  'Tilføj en virtuel Kategori'; 
  182 $lang['Authorize users to add comments on selected albums']  =  'Godkendelse af brugere at tilføje kommentarer på udvalgte kategorier'; 
   182$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Tillad brugere at tilføje kommentarer til udvalgte kategorier'; 
  183183$lang['The name of an album must not be empty']  =  'Navnet på en Kategori, kan ikke ikke være tomt'; 
  184184$lang['Lock albums']  =  'Lås kategorier'; 
   
  192192$lang['Access type']  =  'Adgang type'; 
  193193$lang['Information data registered in database']  =  'Oplysninger, der er registreret i databasen'; 
  194 $lang['Default display']  =  'Standard display'; 
   194$lang['Default display'] = 'Standard visning'; 
  195195$lang['The gallery URL is not valid.']  =  'Galleriet URL er ikke gyldig.'; 
  196196$lang['Main']  =  'Main'; 
  197197$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.']  =  'Antallet af kommentarer på en side skal være mellem 5 og 50 medtaget.'; 
  198198$lang['Configuration']  =  'Konfiguration'; 
  199 $lang['confirm']  =  'Bekræfte'; 
   199$lang['confirm'] = 'Bekræft'; 
  200200$lang['Date']  =  'Dato'; 
  201 $lang['delete album']  =  'Slet Kategori'; 
  202 $lang['Dissociate from album']  =  'Adskille fra Kategori'; 
  203 $lang['dissociate from group']  =  'Adskille fra Gruppe'; 
   201$lang['delete album'] = 'slet kategori'; 
   202$lang['Dissociate from album'] = 'Adskil fra kategori'; 
   203$lang['dissociate from group'] = 'Adskil fra gruppe'; 
  204204$lang['Album updated successfully']  =  'Kategori informationer opdateret.'; 
  205205$lang['photos per page']  =  'Elementer pr side'; 
   
  236236$lang['New photos were added']  =  'Nye elementer er blevet tilføjet'; 
  237237$lang['on']  =  'På'; 
  238 $lang['between']  =  'Mellem'; 
   238$lang['between'] = 'mellem'; 
  239239$lang['and'] = 'og'; 
  240240$lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.']  =  'Webmaster har tilmeldt dig til at modtage meddelelser via mail.'; 
   
  292292$lang['Send mail on HTML format']  =  'Send mail i HTML-format'; 
  293293$lang['Include display of recent photos grouped by dates']  =  'Medtag visning af de seneste billeder grupperet efter datoer'; 
  294 $lang['Available only with HTML format']  =  'Findes kun med HTML format'; 
   294$lang['Available only with HTML format'] = 'Findes kun med HTML for½mat'; 
  295295$lang['no write access']  =  'Ingen skrive adgang'; 
  296296$lang['Permissions']  =  'Tilladelser'; 
   
  301301$lang['randomly represented']  =  'Random repræsentant'; 
  302302$lang['registration date'] = 'Registreringsdato'; 
  303 $lang['clean'] = 'Ryddet op'; 
   303$lang['clean'] = 'oprydning'; 
  304304$lang['Create this site'] = 'Opret dette websted'; 
  305305$lang['test'] = 'Test'; 
   
  311311$lang['singly represented'] = 'Enkelt repræsentant'; 
  312312$lang['This site already exists'] = 'Dette site eksisterer allerede'; 
  313 $lang['Create a new site : (give its URL to create_listing_file.php)'] = 'Opret et nyt site: (give sin URL til create_listing_file.php)'; 
  314 $lang['created'] = 'Skabt'; 
  315 $lang['delete'] = 'Slet'; 
  316 $lang['delete this site and all its attached elements'] = 'Slette dette websted og alle relaterede oplysninger'; 
   313$lang['Create a new site : (give its URL to create_listing_file.php)'] = 'Opret et nyt websted: (angiv URL til create_listing_file.php)'; 
   314$lang['created'] = 'oprettet'; 
   315$lang['delete'] = 'slet'; 
   316$lang['delete this site and all its attached elements'] = 'Slet dette websted og alle relaterede oplysninger'; 
  317317$lang['an error happened'] = 'Der opstod en fejl'; 
  318318$lang['Local'] = 'Lokal'; 
   
  328328$lang['Album list management'] = 'Håndtering af kategoriliste'; 
  329329$lang['Piwigo configuration']  =  'Piwigo konfiguration'; 
  330 $lang['Edit album']  =  'Edit en Kategori'; 
   330$lang['Edit album'] = 'Rediger kategori'; 
  331331$lang['Group management']  =  'Grupper forvaltning'; 
  332332$lang['User list'] = 'Brugere liste'; 
  333 $lang['Edit photo information'] = 'Rediger billede information'; 
   333$lang['Edit photo information'] = 'Rediger billed information'; 
  334334$lang['Database synchronization with files'] = 'Database synkronisering med filer'; 
  335335$lang['all'] = 'Alle'; 
   
  340340$lang['GD version'] = 'GD version'; 
  341341$lang['General statistics'] = 'General statistikker'; 
  342 $lang['average time'] = 'Gennemsnitlige tid'; 
   342$lang['average time'] = 'Gennemsnitlig tid'; 
  343343$lang['number of miniaturized photos']  =  'Antal skabte thumbnails'; 
  344344$lang['total time']  =  'Total tid'; 
   
  351351$lang['Synchronize']  =  'Synkroniser'; 
  352352$lang['reduce to single existing albums']  =  'Reduceres til én eksisterende kategorier'; 
  353 $lang['Choose an option']  =  'Vælg en option'; 
  354 $lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)']  =  'Display flest mulige oplysninger (tilføjet kategorier og elementer, slettede kategorier og elementer)'; 
   353$lang['Choose an option'] = 'Vælg en mulighed'; 
   354$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'vis flest mulige oplysninger (tilføjede kategorier og fotos, slettede kategorier og fotos)'; 
  355355$lang['Error list']  =  'Liste over fejl'; 
  356 $lang['Errors caption']  =  'Errors caption'; 
   356$lang['Errors caption'] = 'Fejl beskrivelser'; 
  357357$lang['Detailed informations']  =  'Detaljeret information'; 
  358358$lang['File/directory read error']  =  'File / directory læse fejl'; 
   
  368368$lang['Search for new images in the directories']  =  'Søg efter nye billeder i mapper'; 
  369369$lang['added']  =  'Tilføjet'; 
  370 $lang['deleted']  =  'Slettet'; 
   370$lang['deleted'] = 'slettet'; 
  371371$lang['Metadata synchronization results']  =  'Metadata synkronisering resultater'; 
  372372$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)']  =  'Kun udføre en simulering (intet vil blive ændret i databasen)'; 
  373373$lang['Simulation']  =  'Simulation'; 
  374 $lang['directories + files']  =  'Mapper + filer'; 
   374$lang['directories + files'] = 'mapper + filer'; 
  375375$lang['only directories']  =  'Mapper kun'; 
  376376$lang['synchronize files structure with database']  =  'Synkronisere filer struktur med databasen'; 
   
  390390$lang['Virtual album']  =  'Virtuel Kategori'; 
  391391$lang['Waiting']  =  'Venter'; 
  392 $lang['default']  =  'Default'; 
   392$lang['default'] = 'Standard'; 
  393393$lang['Toggle \'default group\' property']  =  'Reverse \'default Gruppe\' ejendom '; 
  394394$lang['Advanced features']  =  'Avancerede funktioner'; 
   
  408408$lang['Hello,']  =  'Hej,'; 
  409409$lang['See you soon.']  =  'Ses snart.'; 
  410 $lang['Discover album:']  =  'Oplev Kategori:'; 
   410$lang['Discover album:'] = 'Gennemse kategori:'; 
  411411$lang['Mail content']  =  'Mail indhold'; 
  412412$lang['none']  =  'Ingen'; 
   
  422422$lang['Hour']  =  'Time'; 
  423423$lang['guest']  =  'Gæst'; 
  424 $lang['default values']  =  'Default værdier'; 
   424$lang['default values'] = 'Standardværdier'; 
  425425$lang['Guest cannot be deleted']  =  'Gæst kan ikke slettes'; 
  426 $lang['Default user cannot be deleted']  =  'Default bruger kan ikke slettes'; 
   426$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Standardbruger kan ikke slettes'; 
  427427$lang['Purge history detail']  =  'Ryd historie detaljer'; 
  428428$lang['Purge history summary']  =  'Ryd historie summary'; 
  429 $lang['Check integrity']  =  'Integritet check'; 
   429$lang['Check integrity'] = 'Integritetskontrol'; 
  430430$lang['Anomaly']  =  'Uregelmæssig'; 
  431431$lang['Correction']  =  'Korrektion'; 
   
  447447$lang['Main "guest" user does not exist']  =  'Hoved \' gæst \'bruger eksisterer ikke'; 
  448448$lang['Main "guest" user status is incorrect']  =  'Hoved \' gæst \'user status er forkert'; 
  449 $lang['Default user does not exist']  =  'Default bruger findes ikke'; 
   449$lang['Default user does not exist'] = 'Standardbruger findes ikke'; 
  450450$lang['Main "webmaster" user does not exist']  =  'The main \' webmaster \' bruger eksisterer ikke'; 
  451451$lang['Main "webmaster" user status is incorrect']  =  'The main \' webmaster \' user status er forkert'; 
   
  454454$lang['add new photos to caddie']  =  'Tilføje nye elementer til caddie'; 
  455455$lang['No display']  =  'Ingen display'; 
  456 $lang['Classic display']  =  'Klassisk display'; 
   456$lang['Classic display'] = 'Klassisk visning'; 
  457457$lang['Hoverbox display']  =  'Hoverbox display'; 
  458458$lang['Mail address is obligatory for all users']  =  'Mail-adresse er obligatorisk for alle brugere'; 
   
  472472$lang['Refresh']  =  'Opdater'; 
  473473$lang['The anomaly will be ignored until next application version']  =  'Den skævhed vil blive ignoreret, indtil næste version'; 
  474 $lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored']  =  'Korrigeret anomali vil annullere at det er ignoreret'; 
   474$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Korrigeret afvigelse vil efterfølgende ikke blive ignoreret'; 
  475475$lang['%d anomaly has been ignored.']  =  '%d uregelmæssighed er blevet ignoreret.'; 
  476476$lang['%d anomalies have been ignored.']  =  ' %d uregelmæssigheder er blevet ignoreret.'; 
   
  481481$lang['Last revisions']  =  'Sidste ændringer'; 
  482482$lang['Are you sure you want to delete this plugin?']  =  'Er du sikker på du vil slette denne plugin?'; 
  483 $lang['Are you sure you want to install this plugin?']  =  'Er du sikker på du vil installere dette plugin?'; 
   483$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Er du sikker på du vil installere denne plugin?'; 
  484484$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Er du sikker på du vil installere denne opgradering? Du skal kontrollere, om denne version ikke skal afinstalleres først.'; 
  485485$lang['Plugin has been successfully copied']  =  'Dette plugin er blevet kopieret'; 
  486486$lang['You might go to plugin list to install and activate it.']  =  'Gå til plugins listen for at installere og aktivere det.'; 
  487487$lang['Can\'t create temporary file.']  =  'Midlertidige filer kan ikke oprettes.'; 
  488 $lang['Can\'t download archive.']  =  'Archive kan ikke hentes.'; 
  489 $lang['Can\'t read or extract archive.']  =  'Archive ikke kan læses eller udvindes.'; 
   488$lang['Can\'t download archive.'] = 'Arkiv kan ikke hentes.'; 
   489$lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'Arkiv ikke kan læses eller udpakkes.'; 
  490490$lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'En fejl opstod under fil (% s) ekstraktion.'; 
  491491$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).']  =  'Check \'plugins \' folder og sub-folder tilladelser (CHMOD).'; 
  492 $lang['Can\'t connect to server.']  =  'Tilslutning til server umuligt.'; 
   492$lang['Can\'t connect to server.'] = 'Tilslutning til server ikke muligt.'; 
  493493$lang['Purge compiled templates']  =  'Purge udarbejdet skabeloner'; 
  494494$lang['ACCESS_0']  =  'Fri adgang'; 
   
  506506$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required [%s]']  =  'Den version af % s [% s] er installeret ikke er kompatibel med den krævede version  [% s]'; 
  507507$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all']  =  'Du skal opgradere dit system til at drage fuld fordel af ansøgningen, ellers ansøgningen, kan arbejde korrekt, eller slet ikke'; 
  508 $lang['Deleted on']  =  'Slettet på'; 
   508$lang['Deleted on'] = 'Slettet den'; 
  509509$lang['Last hit']  =  'Sidste hit'; 
  510510$lang['GD library is missing']  =  'GD bibliotek mangler'; 
   
  522522$lang['overrides existing values with empty ones']  =  'Tilsidesætter eksisterende værdier med tomme'; 
  523523$lang['Manage photo ranks']  =  'Administrer image ranking'; 
  524 $lang['Edit ranks']  =  'Edit rækker'; 
   524$lang['Edit ranks'] = 'Rediger karakterer'; 
  525525$lang['No photo in this album']  =  'Ingen element i denne Kategori'; 
  526526$lang['Images manual order was saved']  =  'Billeder manual gemt orden'; 
  527527$lang['ranks']  =  'Rangerer'; 
  528 $lang['Drag to re-order']  =  'Klik-og-træk for at re-order'; 
   528$lang['Drag to re-order'] = 'Klik-og-træk for at arrangere'; 
  529529$lang['Quick Local Synchronization']  =  'Quick Lokal synkronisering'; 
  530530$lang['No photo can be deleted']  =  'Intet foto kan slettes'; 
   
  545545$lang['Allow users to edit their own comments']  =  'Tillad brugere at redigere deres egne kommentarer'; 
  546546$lang['Allow users to delete their own comments']  =  'Tillad brugere at slette deres egne kommentarer'; 
  547 $lang['Email administrators when a comment is modified']  =  'Email administratorer, når en kommentar er modificeret'; 
  548 $lang['Email administrators when a comment is deleted']  =  'Email administratorer, når en kommentar er slettet'; 
  549 $lang['Cannot delete the old permalink !']  =  'Den gamle permalink kan ikke slettes!'; 
   547$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Send email til administratorer, når en kommentar er modificeret'; 
   548$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Send email til administratorer, når en kommentar er slettet'; 
   549$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Det eksisterende permalink kan ikke slettes!'; 
  550550$lang['Hit']  =  'Hit'; 
  551551$lang['Tools'] = 'Værktøjer'; 
   
  559559$lang['unknown']  =  'Ukendt'; 
  560560$lang['Upload Photos']  =  'Upload billeder '; 
  561 $lang['Drop into album']  =  'Drop i Kategori '; 
   561$lang['Drop into album'] = 'Vælg en kategori '; 
  562562$lang['+ Add an upload box']  =  '+ Tilføj en upload boks'; 
  563563$lang['Upload']  =  'Upload'; 
  564 $lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation']  =  'Opret \'%s\' bibliotek i roden af din Piwigo anlæg'; 
   564$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Opret \'%s\' bibliotek i roden af din Piwigo installation'; 
  565565$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation']  =  'Giv skrive adgang (chmod 777) til \'%s\' bibliotek i roden af din Piwigo anlæg'; 
  566566$lang['existing album']  =  'Eksisterende Kategori '; 
  567 $lang['create a new album']  =  'Oprette et nyt Kategori '; 
   567$lang['create a new album'] = 'Opret en ny kategori '; 
  568568$lang['Album name']  =  'Kategori navn '; 
  569569$lang['Album "%s" has been added']  =  'Kategori \'%s\' er blevet tilføjet '; 
   
  587587$lang['Add write access to the "%s" directory']  =  'Tilføj skrive adgang ti l \'%s\' bibliotek'; 
  588588$lang['Administration Home']  =  'Administration Hjem '; 
  589 $lang['Change Admin Colors']  =  'Skift administration farver'; 
   589$lang['Change Admin Colors'] = 'Skift farver på administrationsmodul'; 
  590590$lang['Delete this theme']  =  'Slet dette tema'; 
  591 $lang['Directory does not exist']  =  'Directory findes ikke '; 
  592 $lang['Download,']  =  'Download'; 
   591$lang['Directory does not exist'] = 'Mappe findes ikke '; 
   592$lang['Download,'] = 'Download,'; 
  593593$lang['FTP + Synchronization']  =  'FTP + Synchronization '; 
  594594$lang['Get Support on Piwigo Forum']  =  'Få support på Piwigo forum '; 
   
  627627$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.']  =  'Umuligt at deaktivere dette tema, du har brug for mindst ét tema'; 
  628628$lang['Webmaster status is required.']  =  'Webmaster status er nødvendig'; 
  629 $lang['Bound Theme']  =  'Bound Tema'; 
   629$lang['Bound Theme'] = 'Tilknyttet tema'; 
  630630$lang['Allow rating']  =  'Tillad rating'; 
  631631$lang['Select at least one comment']  =  'Vælg mindst én kommentar'; 
   
  699699$lang['All %d photos are selected'] = 'Alle %d fotos er udvalgte'; 
  700700$lang['Apply action'] = 'Godkend handling'; 
  701 $lang['automatic order'] = 'automatisk ordre'; 
   701$lang['automatic order'] = 'automatisk rækkefølge'; 
  702702$lang['Batch Manager'] = 'Batch Manager'; 
  703703$lang['Choose an action'] = 'Vælg en handling'; 
  704704$lang['Deactivate all'] = 'Deaktiver alle'; 
  705 $lang['Default photos order'] = 'Default fotos ordre'; 
  706 $lang['Delete orphan tags'] = 'Slet orphan tags'; 
   705$lang['Default photos order'] = 'Standard sorteringsrækkefølge for fotos'; 
   706$lang['Delete orphan tags'] = 'Slet forældreløse tags'; 
  707707$lang['delete photo'] = 'slet foto'; 
  708 $lang['Duplicates'] = 'dubletter'; 
  709 $lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Fejl i fil "%s" : %s'; 
   708$lang['Duplicates'] = 'Dubletter'; 
   709$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Fejl i fil "%s" :%s'; 
  710710$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Exif extension er ikke tilgængelig, admin bør disable exif brug'; 
  711711$lang['Failed to write file to disk'] = 'Fejl i skrivning til disk'; 
   
  731731$lang['All plugins are up to date.'] = 'Alle plugins er opdaterede.'; 
  732732$lang['All themes are up to date.'] = 'Alle themaer er opdaterede.'; 
  733 $lang['Allowed file types: %s.'] = 'Tillad fil typer: %s.'; 
   733$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Tilladte fil typer: %s.'; 
  734734$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Cirka maksimum opløsning: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'; 
  735735$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Som standard vil Piwigo danne en ny webstørrelse fra HD versionen af dit foto.'; 
  736 $lang['Confirm merge'] = 'Bekræft merge'; 
   736$lang['Confirm merge'] = 'Bekræft sammenlægning'; 
  737737$lang['Create'] = 'Dan'; 
  738738$lang['Crop'] = 'Crop'; 
  739739$lang['Default comments order'] = 'Standard kommentar rækkefølge'; 
  740 $lang['display'] = 'display'; 
   740$lang['display'] = 'vis'; 
  741741$lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Vil du aktivere alligevel'; 
  742742$lang['Dump Database'] = 'Dump Database'; 
  743743$lang['ERROR'] = 'FEJL'; 
  744 $lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'FEJL: DETTE PLUGIN MANGLER MEN ER INSTALLERET! AFINSTILLER NU'; 
   744$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'FEJL: DETTE PLUGIN MANGLER, MEN ER INSTALLERET! AFINSTILLER NU.'; 
  745745$lang['Extensions Update'] = 'Extensions opdatering'; 
  746746$lang['Follow Orientation'] = 'Følg Orientation'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.