Changeset 14282


Ignore:
Timestamp:
04/23/12 13:02:31 (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update ca_ES - Catalan - Thanks to Albert Parera - feature:2457

Location:
trunk/language/ca_ES
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/about.html

  r8980 r14282  
  1 <p>Aquesta galeria de fotos es basa en Piwigo.</p> 
   1<p>Aquesta galeria fotogràfica es basa en el programari Piwigo.</p> 
  22 
  3 <p>Piwigo és un programari de galeria de fotos per la web, construït per una  
  4 comunitat activa d'usuaris i desenvolupadors. Les extensions fan que Piwigo sigui fàcilment 
  5 personalitzable. La cirereta del pastís, Piwigo és gratuït i programari lliure.</p> 
   3<p>Piwigo és una galeria fotogràfica per al web, construït per una  
   4comunitat activa d'usuaris i desenvolupadors, amb un gran nombre d'extensions que fan que sigui fàcilment 
   5personalitzable. I el millor de tot és que Piwigo és programari lliure, totalment gratuït.</p> 
  66 
  7 <p id="linkToPiwigo"><a href="http://piwigo.org">Visiteu el lloc web de Piwigo </a></p> 
   7<p id="linkToPiwigo"><a href="http://piwigo.org">Visita el web de Piwigo </a></p> 
 • trunk/language/ca_ES/admin.lang.php

  r12930 r14282  
  2525$lang['%d associations'] = '%d associacions'; 
  2626$lang['%d album including'] = '%d àlbum inclòs'; 
  27 $lang['%d albums including'] = '%d àlbums inclosos'; 
   27$lang['%d albums including'] = '%d àlbums inclosos, '; 
  2828$lang['%d physical'] = '%d física'; 
  29 $lang['%d physical'] = '%d físiques'; 
   29$lang['%d physical'] = '%d físics'; 
  3030$lang[' and %d virtual'] = ' i %d virtual'; 
  3131$lang[' and %d virtual'] = ' i %d virtuals'; 
   
  5757$lang['Apply to sub-albums'] = 'Aplica als subàlbums'; 
  5858$lang['Associated'] = 'Associat'; 
   59$lang['Batch management'] = 'Gestió per lots'; 
  5960$lang['Caddie management'] = 'Gestió del carret'; 
  6061$lang['Caddie'] = 'Carret'; 
   
  8990$lang['Group name'] = 'Nom del grup'; 
  9091$lang['Groups'] = 'Grups'; 
  91 $lang['Guests'] = 'Invitats'; 
   92$lang['Guests'] = 'Convidats'; 
  9293$lang['History'] = 'Història'; 
  9394$lang['Informations'] = 'Informacions'; 
   
  116117$lang['Operating system'] = 'Sistema operatiu'; 
  117118$lang['Options'] = 'Opcions'; 
  118 $lang['Other private albums'] = 'Altres àlbums privades'; 
   119$lang['Other private albums'] = 'Altres àlbums privats'; 
  119120$lang['Page banner'] = 'Bànner de la pàgina'; 
  120121$lang['Parent album'] = 'Àlbum pare'; 
   
  130131$lang['Permission granted'] = 'Permís atorgat'; 
  131132$lang['Photo informations updated'] = 'Informació de la imatge actualitzada'; 
  132 $lang['Plugins'] = 'Connectors'; 
   133$lang['Plugins'] = 'Plugins'; 
  133134$lang['Position'] = 'Posició'; 
  134135$lang['Preferences'] = 'Preferències'; 
   
  136137$lang['Random photo'] = 'Imatge aleatòria'; 
  137138$lang['Rate date'] = 'Data valoració'; 
  138 $lang['Rating by guests'] = 'Valoració pels invitats'; 
  139 $lang['Rating'] = 'Valoració'; 
   139$lang['Rating by guests'] = 'Valoració pels convidats'; 
   140$lang['Rating'] = 'Classificació'; 
  140141$lang['Reject'] = 'Rebutja'; 
  141142$lang['Representant'] = 'Representant'; 
   
  168169$lang['Virtual albums to move'] = 'Àlbums virtuals per a moure'; 
  169170$lang['Virtual album name'] = 'Nom de l\'àlbum virtual'; 
  170 $lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Webmaster cannot be deleted'; 
   171$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'El Webmaster no es pot eliminar'; 
  171172$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'You are running on development sources, no check possible.'; 
  172 $lang['You cannot delete your account'] = "You cannot delete your account"; 
   173$lang['You cannot delete your account'] = "No pots eliminar el teu compte."; 
  173174$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'No podeu moure un àlbum dins del seu propi subàlbum'; 
  174 $lang['You need to confirm deletion'] = 'You need to confirm deletion'; 
  175 $lang['add tags'] = 'add tags'; 
   175$lang['You need to confirm deletion'] = 'Cal confirmar l\'eliminació'; 
   176$lang['add tags'] = 'afegir etiquetes'; 
  176177$lang['Associate to album'] = 'Assòcia a l\'àlbum'; 
  177178$lang['associate to group'] = 'assòcia al grup'; 
  178 $lang['Authorized'] = 'Authorized'; 
   179$lang['Authorized'] = 'Autoritzat'; 
  179180$lang['Add a virtual album'] = 'Afegeix un àlbum virtual'; 
  180181$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Autoritza als usuaris a afegir comentaris en els àlbums seleccionats'; 
  181182$lang['The name of an album must not be empty'] = 'El nom de l\'àlbum no pot ser buit'; 
  182183$lang['Lock albums'] = 'Bloqueig d\'àlbums'; 
  183 $lang['Private'] = 'Private category'; 
  184 $lang['Public'] = 'Public category'; 
  185 $lang['Find a new representant by random'] = 'Find a new representant by random'; 
  186 $lang['Public / Private'] = 'Public / Private'; 
   184$lang['Private'] = 'Categoria privada'; 
   185$lang['Public'] = 'Categoria pública'; 
   186$lang['Find a new representant by random'] = 'Cercar un nou representant a l\'atzar'; 
   187$lang['Public / Private'] = 'Públic / Privat'; 
  187188$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Gestiona les autoritzacions dels àlbums seleccionats'; 
  188189$lang['Virtual album added'] = 'Àlbum virtual afegit'; 
  189190$lang['Virtual album deleted'] = 'Àlbum virtual eliminat'; 
  190191$lang['Access type'] = 'Tipus d\'accès'; 
   192$lang['Comments'] = 'Comentaris'; 
  191193$lang['Information data registered in database'] = 'Informació de les dades registrades de la base de dades'; 
  192194$lang['Default display'] = 'Visualització predeterminada'; 
   
  201203$lang['Dissociate from album'] = 'desassòcia l\'àlbum'; 
  202204$lang['dissociate from group'] = 'desassòcia del grup'; 
   205$lang['edit album permissions'] = 'edita els permisos de l\'àlbum '; 
  203206$lang['Album updated successfully'] = 'Àlbum actualitzat correctament.'; 
  204207$lang['photos per page'] = 'elements per pàgina'; 
  205208$lang['High definition enabled'] = 'Alta definicio habilitat'; 
  206 $lang['File'] = 'Fitxer'; 
  207 $lang['first photo added on %s'] = 'primer element afegit a %s'; 
   209$lang['File'] = 'Arxiu'; 
   210$lang['Filesize'] = 'Mida de l\'arxiu'; 
   211$lang['first photo added on %s'] = 'primera imatge afegida el %s'; 
  208212$lang['Forbidden'] = 'Prohibit'; 
  209213$lang['global mode'] = 'mode global'; 
   
  211215$lang['group "%s" deleted'] = 'grup "%s" eliminat'; 
  212216$lang['group "%s" updated'] = 'grup "%s" actualitzat'; 
   217$lang['group'] = 'grup'; 
  213218$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'El nom d\'un grup no pot contenir " o \' o ser buit.'; 
  214219$lang['This name is already used by another group.'] = 'Aquest nom ja està en us per un altre grup.'; 
   
  227232$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'El temps d\'execució s\'ha acabat, el tractament ha de continuar [Temps estimat: %d segon].'; 
  228233$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'El temps d\'execució s\'ha acabat, el tractament ha de continuar [Temps estimat: %d segons].'; 
  229 $lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'; 
  230 $lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'; 
  231 $lang['To send ?'] = 'To send ?'; 
  232 $lang['Last send'] = 'Last send'; 
   234$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'El temps requerit per a processar la llista d\'usuaris a enviar-los correus és limitat. No s\'han pogut processar tots els usuaris.'; 
   235$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'El temps d\'enviament del correu és limitat. No tots els missatges han pogut ser enviats. S\'han omès missatges de correu electrònic.'; 
   236$lang['To send ?'] = 'To send ?'; //falta 
   237$lang['Last send'] = 'Últim enviament'; 
  233238$lang['email'] = 'correu electrònic'; 
  234239$lang['User'] = 'Usuari'; 
   240$lang['Complementary mail content'] = 'Contingut complementari del correu'; 
  235241$lang['See you soon,'] = 'Fins aviat,'; 
  236242$lang['Go to'] = 'Ves a'; 
   
  240246$lang['between'] = 'entre'; 
  241247$lang['and'] = 'i'; 
  242 $lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'L\'administrador de la web t\'ha subscrit per rebre notificacións per correu electrònic.'; 
   248$lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'L\'administrador del web t\'ha subscrit per rebre notificacións per correu electrònic.'; 
  243249$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Us heu subscrit per a rebre notificacións per correu electrònic.'; 
  244250$lang['To subscribe'] = 'Subscriure\'s'; 
   
  300306$lang['Properties'] = 'Propietats'; 
  301307$lang['public'] = 'públic'; 
  302 $lang['Purge never used notification feeds'] = 'Purge never used notification feeds'; 
  303 $lang['Purge sessions'] = 'Purge sessions'; 
   308$lang['Purge never used notification feeds'] = 'La depuració mai utilitza canals de notificació'; // pendent de revisar 
   309$lang['Purge sessions'] = 'Depurar sessions'; 
  304310$lang['randomly represented'] = 'representació aleatòria'; 
  305311$lang['registration date'] = 'data de registre'; 
   
  316322$lang['Repair and optimize database'] = 'Repara i optimitza la base de dades'; 
  317323$lang['selection'] = 'selecciona'; 
  318 $lang['set to'] = 'set to'; 
   324$lang['set to'] = 'estableix a'; 
  319325$lang['singly represented'] = 'representa per separat'; 
  320326$lang['This site already exists'] = 'Aquest lloc ja existeix'; 
   
  328334$lang['Local'] = 'Local'; 
  329335$lang['Remote'] = 'Remot'; 
   336$lang['synchronize'] = 'sincronitza'; 
  330337$lang['update the database from files'] = 'actualitza la base de dades a partir dels fitxers'; 
  331338$lang['status'] = 'estat'; 
  332339$lang['Directory'] = 'Directori'; 
  333340$lang['sub-albums'] = 'sub-àlbums'; 
  334 $lang['Synchronize metadata'] = 'sincronitza les metadades'; 
   341$lang['synchronize metadata'] = 'sincronitza les metadades'; 
   342$lang['synchronize'] = 'sincronitza'; 
  335343$lang['target'] = 'objectiu'; 
  336344$lang['Thumbnail'] = 'Miniatura'; 
   
  349357$lang['width must be a number superior to'] = 'l\'amplada ha de ser un número superior a'; 
  350358$lang['for the file format'] = 'per al format de fitxer'; 
  351 $lang['No missing thumbnail'] = 'No missing thumbnail'; 
   359$lang['No missing thumbnail'] = 'No falta miniatura'; // pendent revisar 
  352360$lang['Photo unreachable or no support'] = 'Imatge inaccessible o no soportada'; 
  353361$lang['GD version'] = 'versió GD'; 
   362$lang['Miniaturization parameters'] = 'Paràmetres de miniaturització'; 
  354363$lang['generated in'] = 'generat en'; 
  355364$lang['Results of miniaturization'] = 'Resultats de la miniaturització'; 
   
  379388$lang['File/directory read error'] = 'Error de lectura del Fitxer/directori'; 
  380389$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'No es pot accedir al fitxer o directori (potser no existeix o l\'accès està denegat)'; 
  381 $lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the category directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'; 
   390 
   391$lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'un tipus d\'arxiu d\'imatge requereix una miniatura. La imatge ha d\'estar present en el sub-directori \'imatge\' del directori de l\'àlbum. El nom del fitxer de la miniatura ha de començar amb el prefix configurat en miniatura i l\'extensió ha d\'estar entre la llista següent:'; 
   392 
  382393$lang['missing thumbnail'] = 'falta la miniatura'; 
  383394$lang['albums deleted in the database'] = 'categories eliminades de la base de dades'; 
   
  394405$lang['Metadata synchronization results'] = 'Resultats de la sincronització de les metadades'; 
  395406$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'realitza només una simulació (no es farà cap canvi a la base de dades)'; 
   407$lang['[Simulation]'] = '[Simulació]'; 
  396408$lang['Simulation'] = 'Simulació'; 
  397409$lang['directories + files'] = 'directoris + fitxers'; 
   
  417429$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Commuta la propietat \'grup predeterminat\''; 
  418430$lang['Advanced features'] = 'Funcions avançades'; 
   431$lang['Specials'] = 'Especials'; 
  419432$lang['Overall'] = 'Global'; 
  420433$lang['Year'] = 'Any'; 
   
  427440$lang['Element'] = 'Element'; 
  428441$lang['Section'] = 'Secció'; 
   442$lang['Tags'] = 'Etiquetes'; 
  429443$lang['Save page visits by guests'] = 'Desa la pàgina de visites dels visitants'; 
  430444$lang['Save page visits by users'] = 'Desa la pàgina de visites dels usuaris'; 
   
  503517$lang['Refresh'] = 'Refresca'; 
  504518$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'L\'anomalia serà ignorada fins a la següent versió de l\'aplicació'; 
  505 $lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'; 
   519$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'; //raríssim... 
  506520$lang['%d anomaly has been ignored.'] = 'S\'ha ignorat l\'anomalia %d.'; 
  507521$lang['%d anomalies have been ignored.'] = 'S\'han ignorat les anomalies %d.'; 
  508 $lang['Plugins which need upgrade'] = 'Connectors que necessiten actualitzar-se'; 
  509 $lang['Plugin list'] = 'Llista de connectors'; 
  510 $lang['Check for updates'] = 'Comprova les actualitzacións'; 
  511 $lang['Other plugins'] = 'Altres connectors'; 
   522$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Plugins que necessiten actualitzar-se'; 
   523$lang['Plugin list'] = 'Llista de plugins'; 
   524$lang['Check for updates'] = 'Comprovar actualitzacions'; 
   525$lang['Other plugins'] = 'Altres plugins'; 
  512526$lang['Last revisions'] = 'Últimes modificacions'; 
   527$lang['Delete'] = 'Elimina'; 
  513528$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Esteu segur que vols eliminar aquest connector?'; 
  514529$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Esteu segur que voleu instal·lar aquest connector?'; 
   
  527542$lang['ACCESS_0'] = 'Lliure accés'; 
  528543$lang['ACCESS_1'] = 'Accés a tothom'; 
  529 $lang['ACCESS_2'] = 'Accés als qui estan subscripts'; 
   544$lang['ACCESS_2'] = 'Accés als qui estan subscrits'; 
  530545$lang['ACCESS_3'] = 'Accés als administradors'; 
  531546$lang['ACCESS_4'] = 'Accés als webmasters'; 
  532547$lang['ACCESS_5'] = 'Sense accés'; 
  533 $lang['Support'] = 'Soport'; 
   548$lang['Support'] = 'Suport'; 
  534549$lang['Documentation'] = 'Documentació'; 
  535550$lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Hi ha una nova versió de Piwigo disponible.'; 
   
  543558$lang['GD library is missing'] = 'No es troba la llibreria GD'; 
  544559$lang['Templates'] = 'Plantilles'; 
  545 $lang['Extend for templates'] = 'Extend for templates'; 
  546 $lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'; 
  547 $lang['Replacers (customized templates)'] = 'Replacers (customized templates)'; 
  548 $lang['Original templates'] = 'Plantilles originals'; 
  549 $lang['Optional URL keyword'] = 'Optional URL keyword'; 
  550 $lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'Templates configuration has been recorded.'; 
  551 $lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'All optimizations have been successfully completed.'; 
  552 $lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Optimizations have been completed with some errors.'; 
  553 $lang['Modify information'] = 'Modifica la informació'; 
   560$lang['Extend for templates'] = 'Extendre per a les plantilles'; 
   561$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Substitució de la plantilla d\'origen per la seva plantilla adaptada per l\'expedient template-extension'; 
   562$lang['Replacers (customized templates)'] = 'Substituts (plantilles modificades)'; 
   563$lang['Original templates'] = 'Plantilles d\'origen'; 
   564$lang['Optional URL keyword'] = 'Paraula clau opcional a la URL'; 
   565$lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'La configuració de les plantilles ha estat registrada..'; 
   566$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Totes les optimitzacions s\'han realizat correctament.'; 
   567$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Les optimitzacions s\'han realitzat amb errors.'; 
   568$lang['Modify information'] = 'Modificar la informació'; 
   569$lang['edit album'] = 'edita l\'àlbum'; 
  554570$lang['nothing'] = 'res'; 
  555 $lang['overrides existing values with empty ones'] = 'overrides existing values with empty ones'; 
  556 $lang['Manage photo ranks'] = 'Gestiona els rànquings de les imatges'; 
  557 $lang['Edit ranks'] = 'Edita els rànquings'; 
  558 $lang['No photo in this album'] = 'No hi ha cap element en aquesta categoria'; 
  559 $lang['Images manual order was saved'] = 'S\'ha guardat l\'ordre manual de les imatges'; 
  560 $lang['ranks'] = 'rànquings'; 
  561 $lang['By rank'] = 'Per rànquing'; 
  562 $lang['Manual order'] = 'Ordre manual'; 
  563 $lang['Drag to re-order'] = 'Drag to re-order'; 
  564 $lang['Quick Local Synchronization'] = 'Quick Local Synchronization'; 
  565 $lang['No photo can be deleted'] = 'No es pot eliminar cap foto'; 
  566 $lang['Delete selected photos'] = 'S\'han eliminat totes les fotos'; 
  567 $lang['%d photo was deleted'] = 'La foto %d s\'ha eliminat'; 
  568 $lang['%d photos were deleted'] = 'S\'han eliminat les fotos %d'; 
  569 $lang['Downloads'] = 'Baixades'; 
  570 $lang['Released on'] = 'Versió del '; 
  571 $lang['Number of downloads'] = 'Número de baixades'; 
  572 $lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo Announcements Newsletter'; 
  573 $lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'; 
  574 $lang['Subscribe %s'] = 'Subscribe %s'; 
  575 $lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'; 
  576 $lang['Purge search history'] = 'Elimina l\'historial de cerca'; 
  577 $lang['Hide'] = 'Hide'; 
  578 $lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Falta la contrasenya. Si us plau introduïu la contrasenya.'; 
  579 $lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Falta la confirmació de la contrasenya. Si us plau introduïu la confirmació de la contrasenya.'; 
  580 $lang['Password confirmation error.'] = 'Error en la confirmació de la contrasenya.'; 
  581 $lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Permetre als usuaris l\'edició dels seus propis comentaris'; 
  582 $lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Permetre als usuaris l\'eliminació dels seus propis comentaris'; 
  583 $lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Enviar un correu electrònic als administradors quan es modifiqui un comentari'; 
  584 $lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Enviar un correu electrònic als administradors quan s\'afegeixi un comentari'; 
  585 $lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'No es pot eliminar l\'antic enllaç permanent !'; 
  586 $lang['Deleted on'] = 'Eliminat el'; 
  587 $lang['Last hit'] = 'Última visita'; 
  588 $lang['Hit'] = 'Visita'; 
  589 $lang['Tools'] = "Eines"; 
  590 $lang['Photos'] = "Fotos"; 
  591 $lang['Themes'] = "Temes"; 
  592 $lang['Instructions to use Piwigo'] = "Instruccions per utilitzar Piwigo"; 
  593 $lang['Installed Themes'] = "Temes instal·lats"; 
  594 $lang['Add New Theme'] = "Afegeix un nou tema"; 
  595 $lang['Forbid this theme to users'] = "Prohibir aquest tema als usuaris"; 
  596 $lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = "Col·locar el tema com a predeterminat per a tots que no es registren i per als nous usuaris"; 
  597 $lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'L\'ordre dels els ítems de la barra del menú s\'ha actualitzat amb éxit.'; 
  598571 
  599572 
  600 // missing translations 
  601 $lang['%d of %d photos selected'] = '%d de %d fotos seleccionades'; 
  602 $lang['%d photos uploaded'] = '%d fotos penjades'; 
  603 $lang['+ Add an upload box'] = '+ Afegeix un quadre de càrrega'; 
  604 $lang['Action'] = 'Acció'; 
  605 $lang['Activate field "%s"'] = 'Afegeix camp "%s"'; 
  606 $lang['Activate icon "%s"'] = 'Activa la icona "%s"'; 
  607 $lang['Activate Navigation Bar'] = 'Activa la barra de navegació'; 
  608 $lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Activa la navegació per miniatures'; 
  609 $lang['Active Languages'] = 'Idiomes actius'; 
  610 $lang['Active Plugins'] = 'Connectors actius'; 
  611 $lang['Active Themes'] = 'Temes actius'; 
  612 $lang['Add a filter'] = 'Afegeix un filtre'; 
  613 $lang['Add another set of photos'] = 'Afegeix un altre conjunt de fotos'; 
  614 $lang['Add New Language'] = 'Afegeix un nou idioma'; 
  615 $lang['Add Photos'] = 'Afegeix fotos'; 
  616 $lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Afegiu accés d\'escriptura al directori "%s"'; 
  617 $lang['Administration Home'] = 'Administration Home'; 
  618 $lang['Album "%s" has been added'] = 'S\'ha afegit l\'àlbum "%s"'; 
  619 $lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Album "%s" now contains %d photos'; 
  620 $lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Album photos associated to the following albums: %s'; 
  621 $lang['Album name'] = 'Album name'; 
  622 $lang['Albums automatically sorted'] = 'Albums automatically sorted'; 
  623 $lang['All %d photos are selected'] = 'All %d photos are selected'; 
  624 $lang['Allow rating'] = 'Allow rating'; 
  625 $lang['Allow user customization'] = 'Allow user customization'; 
  626 $lang['Apply action'] = 'Apply action'; 
  627 $lang['automatic order'] = 'automatic order'; 
  628 $lang['Batch Manager'] = 'Batch Manager'; 
  629 $lang['Bound Theme'] = 'Bound Theme'; 
  630 $lang['By %s'] = 'By %s'; 
  631 $lang['Change Admin Colors'] = 'Change administration colors'; 
  632 $lang['Choose an action'] = 'Choose an action'; 
  633 $lang['create a new album'] = 'create a new album'; 
  634 $lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'; 
  635 $lang['Delete orphan tags'] = 'Delete orphan tags'; 
  636 $lang['delete photo'] = 'delete photo'; 
  637 $lang['Delete this language'] = 'Delete this language'; 
  638 $lang['Delete this theme'] = 'Delete this theme'; 
  639 $lang['Directory does not exist'] = 'Directory does not exist'; 
  640 $lang['Download,'] = 'Download,'; 
  641 $lang['Drop into album'] = 'Drop into album'; 
  642 $lang['Duplicates'] = 'Duplicates'; 
  643 $lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Error on file "%s" : %s'; 
  644 $lang['Everybody'] = 'Everybody'; 
  645 $lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Exif extension not available, admin should disable exif use'; 
  646 $lang['existing album'] = 'existing album'; 
  647 $lang['Failed to write file to disk'] = 'Failed to write file to disk'; 
  648 $lang['File upload stopped by extension'] = 'File upload stopped by extension'; 
  649 $lang['Forbid this language to users'] = 'Forbid this language to users'; 
  650 $lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Synchronization'; 
  651 $lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Get support on Piwigo forum'; 
  652 $lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'; 
  653 $lang['Guest Settings'] = 'Guest settings'; 
  654 $lang['Help Me'] = 'Help Me'; 
  655 $lang['Image Quality'] = 'Image quality'; 
  656 $lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'This theme could not be activated, as the parent theme is missing: %s'; 
  657 $lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'; 
  658 $lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'; 
  659 $lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'; 
  660 $lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'This theme cannot be deleted, because other themes depends on it: %s'; 
  661 $lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'; 
  662 $lang['Inactive Languages'] = 'Inactive Languages'; 
  663 $lang['Inactive Plugins'] = 'Inactive Plugins'; 
  664 $lang['Inactive Themes'] = 'Inactive themes'; 
  665 $lang['include child albums'] = 'include child albums'; 
  666 $lang['Install on your computer,'] = 'Install on your computer,'; 
  667 $lang['Installed Languages'] = 'Installed Languages'; 
  668 $lang['Invert'] = 'Invert'; 
  669 $lang['Language has been successfully installed'] = 'Language has been successfully installed'; 
  670 $lang['Languages'] = 'Languages'; 
  671 $lang['last import'] = 'last import'; 
  672 $lang['Main Page'] = 'Main page'; 
  673 $lang['Make this language available to users'] = 'Make this language available to users'; 
  674 $lang['Make this theme available to users'] = 'Make this theme available to users'; 
  675 $lang['Manage this set of %d photos'] = 'Manage this set of %d photos'; 
  676 $lang['manual order'] = 'manual order'; 
  677 $lang['Maximum Height'] = 'Maximum height'; 
  678 $lang['Maximum Width'] = 'Maximum Width'; 
  679 $lang['Menu Management'] = 'Menus'; 
  680 $lang['Miscellaneous'] = 'Miscellaneous'; 
  681 $lang['Missing a temporary folder'] = 'Missing a temporary folder'; 
  682 $lang['Missing Plugins'] = 'Missing Plugins'; 
  683 $lang['No file was uploaded'] = 'No file was uploaded'; 
  684 $lang['No photo in the current set.'] = 'No photo in the current set.'; 
  685 $lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'No photo selected, %d photos in current set'; 
  686 $lang['No photo selected, no action possible.'] = 'No photo selected, no action possible.'; 
  687 $lang['None'] = 'None'; 
  688 $lang['on the %d selected photos'] = 'on the %d selected photos'; 
  689 $lang['Operation in progress'] = 'Treatment in progress.'; 
  690 $lang['Orphan tags deleted'] = 'Orphan tags deleted'; 
  691 $lang['Page end'] = 'Page end'; 
  692 $lang['Pending Comments'] = 'Pending Comments'; 
  693 $lang['Photo Page'] = 'Photo page'; 
  694 $lang['Photo Properties'] = 'Photo properties'; 
   573 
   574$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'Reemplazar los valores existentes con vacíos'; 
   575$lang['manage photo ranks'] = "Administrar el orden de las fotos"; 
   576$lang['Manage photo ranks'] = "Administrar el orden de las fotos"; 
   577$lang['Edit ranks'] = 'Modificar el orden'; 
   578$lang['No photo in this album'] = 'Ninguna foto en este álbum'; 
   579$lang['Images manual order was saved'] = 'El orden manual de las imágenes ha sido guardado'; 
   580$lang['ranks'] = 'Filas'; 
   581$lang['Drag to re-order'] = 'Hacer clic y arrastra para reorganizar'; 
   582$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Sincronización Rápida'; 
   583$lang['No photo can be deleted'] = 'Ninguna foto puede ser suprimida'; 
   584$lang['Delete selected photos'] = 'Suprimir las fotos seleccionadas'; 
   585$lang['%d photo was deleted'] = '%d foto ha sido borrada'; 
   586$lang['%d photos were deleted'] = '%d fotos han sido borradas'; 
   587$lang['Downloads'] = 'Descargar'; 
   588$lang['Released on'] = 'Añadido'; 
   589$lang['Number of downloads'] = 'Número de descargas'; 
   590$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Boletín informativo Piwigo'; 
   591$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Manténgase en contacto con el proyecto Piwigo, suscríbase al boletín de noticias. Usted recibirá un e-mail cuando una nueva versión esté disponible (a veces un bug de seguridad es corregido, es importante estar al tanto) o que un acontecimiento superior ocurra sobre el proyecto. Solamente serán algunos mensajes al año.'; 
   592$lang['Subscribe %s'] = 'Abonar a la newsletter inglesa %s'; 
   593$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Abonar %s a la newsletter Piwigo'; 
   594$lang['Purge search history'] = 'Purgar el historico de búsquedad'; 
   595$lang['Hide'] = 'Esconder'; 
   596$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Sobrepasado el tiempo de ejecución, el procesamiento debe continuar [Tiempo estimado: %d secundas].'; 
   597$lang['Operation in progress'] = 'Operación en progreso.'; 
   598$lang['Please wait...'] = 'Por favor, espere...'; 
   599$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'La contraseña falta. Por favor, escoja la contraseña.'; 
   600$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'La confirmación de la contraseña faltó. Por favor, confirme la contraseña elegida.'; 
   601$lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Autorizar a los usuarios a modificar sus propios comentarios'; 
   602$lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Autorizar a los usuarios a suprimir sus propios comentarios'; 
   603$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Notificar a los administradores cuando un comentario es modificado'; 
   604$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Notificar a los administradores cuando un comentario es suprimido'; 
   605$lang['Cannot delete the old permalink !'] = '¡Imposible suprimir este enlace permanente!'; 
   606$lang['Hit'] = 'Acces'; 
   607$lang['Tools'] = 'Eines'; 
   608$lang['Photos'] = 'Imatges'; 
   609$lang['Themes'] = 'Temes'; 
   610$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Instrucciones para utilizar a Piwigo'; 
   611$lang['Installed Themes'] = 'Temes instal·lats'; 
   612$lang['Add New Theme'] = 'Afegir un tema'; 
   613$lang['Forbid this theme to users'] = 'Prohibir aquest tema als usuaris'; 
   614$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Tema por defecto para los invitados y los nuevos usuarios'; 
   615$lang['unknown'] = 'desconocido'; 
   616$lang['Upload Photos'] = 'Agregar fotos'; 
   617$lang['Drop into album'] = 'Arrastrar a un álbum'; 
   618$lang['+ Add an upload box'] = '+ Añadir otra caja de transferencia'; 
   619$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Cree el directorio "%s" en la raíz de su instalación Piwigo'; 
   620$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Dé permisos de escritura (chmod 777) al directorio "%s"  en la raíz de su instalación Piwigo'; 
   621$lang['existing album'] = 'Álbum existente'; 
   622$lang['create a new album'] = 'crear un álbum nuevo'; 
   623$lang['Album name'] = 'Nombre del álbum'; 
   624$lang['Album "%s" has been added'] = 'el álbum "%s" se ha añadido'; 
   625$lang['Uploaded Photos'] = 'Fotos añadidas'; 
   626$lang['%d photos uploaded'] = '%d fotos añadidas'; 
   627$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Nivel de confidencialidad "%s"'; 
   628$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'EL álbum "%s" ahora contiene %d fotos'; 
   629$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Administrar este lote de %d fotos'; 
   630$lang['Select files'] = 'Escoger ficheros'; 
   631$lang['Everybody'] = 'Todo el mundo'; 
   632$lang['Who can see these photos?'] = '¿ Quién puede ver estas fotos?'; 
   633$lang['The websize maximum width must be a number between %d and %d'] = 'La ancho máxima para la medidas de las fotos debe ser una cifra comprendida entra  %d y %d'; 
   634$lang['The websize maximum height must be a number between %d and %d'] = 'La altura máxima para la medidas de las fotos debe ser una cifra comprendida entra  %d y %d'; 
   635$lang['The websize image quality must be a number between %d and %d'] = 'La calidad de imagen para la medidas de las fotos debe ser una cifra comprendida entra  %d y %d'; 
   636$lang['The thumbnail maximum width must be a number between %d and %d'] = 'La ancho máxima para la miniatura debe ser una cifra comprendida entra %d y %d'; 
   637$lang['The thumbnail maximum height must be a number between %d and %d'] = 'La altura máxima para la miniatura debe ser una cifra comprendida entra %d y %d'; 
   638$lang['The thumbnail image quality must be a number between %d and %d'] = 'La calidad de imagen para la miniatura debe ser una cifra comprendida entra %d y %d'; 
   639$lang['Settings'] = 'Configuración'; 
   640$lang['Web size photo'] = 'Medidas de las fotos'; 
   641$lang['Resize'] = 'Redimensionar'; 
   642$lang['Maximum Width'] = 'Ancho máxima'; 
   643$lang['pixels'] = 'Píxeles'; 
   644$lang['Maximum Height'] = 'Altura máxima'; 
   645$lang['Image Quality'] = 'Calidad de la foto'; 
   646$lang['Thumbnail'] = 'Miniatura'; 
   647$lang['Save Settings'] = 'Registrar los parámetros'; 
   648$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Sus parámetros de configuraciones son registrados'; 
   649$lang['Active Themes'] = 'Temas activados'; 
   650$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Permitir escritura en la carpeta "%s"'; 
   651$lang['Administration Home'] = 'Administración'; 
   652$lang['Change Admin Colors'] = 'Intercaviar de color'; 
   653$lang['Delete this theme'] = 'Suprimir este tema'; 
   654$lang['Directory does not exist'] = 'El directorio no existe'; 
   655$lang['Download,'] = 'Descargar,'; 
   656$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Sincronización'; 
   657$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Obtenir suport al forum de iwigo'; 
   658$lang['Help Me'] = 'Ajuda'; 
   659$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Imposible activar el tema, falta el archivo %s'; 
   660$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Este tema no puede ser borrado, porque otros tema dependen de él: %s'; 
   661$lang['Inactive Themes'] = 'Temas desactivadas'; 
   662$lang['Install on your computer,'] = 'Instale en su ordenador,'; 
   663$lang['Make this theme available to users'] = 'Volver este tema disponible para los usuarios'; 
   664$lang['Page end'] = 'Fin de la página'; 
  695665$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo Uploader'; 
  696 $lang['pixels'] = 'pixels'; 
  697 $lang['Please wait...'] = 'Please wait...'; 
  698 $lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'; 
  699 $lang['predefined filter'] = 'predefined filter'; 
  700 $lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Privacy level set to "%s"'; 
  701 $lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Read Piwigo Documentation'; 
  702 $lang['Refresh photo set'] = 'Refresh photo set'; 
  703 $lang['Remove all filters'] = 'Remove all filters'; 
  704 $lang['remove author'] = 'remove author'; 
  705 $lang['remove creation date'] = 'remove creation date'; 
  706 $lang['remove this filter'] = 'remove this filter'; 
  707 $lang['remove title'] = 'remove title'; 
  708 $lang['Resize'] = 'Resize'; 
  709 $lang['Save Settings'] = 'Save Settings'; 
  710 $lang['Select at least one comment'] = 'Select at least one comment'; 
  711 $lang['Select files'] = 'Select files'; 
  712 $lang['Select:'] = 'Select:'; 
  713 $lang['Selection'] = 'Selection'; 
  714 $lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Set as default language for unregistered and new users'; 
  715 $lang['Set author'] = 'Set author'; 
  716 $lang['Set creation date'] = 'Set creation date'; 
  717 $lang['Set title'] = 'Set title'; 
  718 $lang['Settings'] = 'Settings'; 
  719 $lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Start pLoader and add your photos.'; 
  720 $lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Switch to clear or dark colors for administration'; 
  721 $lang['The following tag was deleted'] = 'The following tag was deleted'; 
  722 $lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'; 
  723 $lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'; 
  724 $lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'The uploaded file was only partially uploaded'; 
  725 $lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'; 
  726 $lang['The whole page'] = 'The whole page'; 
  727 $lang['The whole set'] = 'The whole set'; 
  728 $lang['Theme has been successfully installed'] = 'Theme has been successfully installed'; 
  729 $lang['There is no other language available.'] = 'There is no other language available.'; 
  730 $lang['There is no other plugin available.'] = 'There is no other plugin available.'; 
  731 $lang['There is no other theme available.'] = 'There is no other theme available.'; 
  732 $lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'This theme was not designed to be directly activated'; 
  733 $lang['Type here the author name'] = 'Type here the author name'; 
  734 $lang['Type here the title'] = 'Type here the title'; 
  735 $lang['Uninstalled Plugins'] = 'Uninstalled Plugins'; 
  736 $lang['Unknown upload error'] = 'Unknown upload error'; 
  737 $lang['unknown'] = 'unknown'; 
  738 $lang['Upload Photos'] = 'Upload Photos'; 
  739 $lang['Uploaded Photos'] = 'Uploaded Photos'; 
  740 $lang['Virtual Links'] = 'Virtual Links'; 
  741 $lang['Visit Gallery'] = 'Visit the gallery'; 
  742 $lang['Visit Piwigo project website'] = 'Visit Piwigo project website'; 
  743 $lang['Visit plugin site'] = 'Visit plugin site'; 
  744 $lang['Webmaster status is required.'] = 'Webmaster status is required.'; 
  745 $lang['Week starts on'] = 'Week starts on'; 
  746 $lang['Who can see these photos?'] = 'Who can see these photos?'; 
  747 $lang['Who can see this photo?'] = 'Who can see this photo?'; 
  748 $lang['with no album'] = 'with no album'; 
  749 $lang['with no tag'] = 'with no tag'; 
  750 $lang['with no virtual album'] = 'with no virtual album'; 
  751 $lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'You have %d orphan tags: %s.'; 
  752 $lang['Your configuration settings are saved'] = 'Your configuration settings are saved'; 
  753 $lang['Remove from caddie'] = 'Elimina del carret'; 
  754 $lang['Themes which need upgrade'] = 'Temes que necessiten actualitzar-se'; 
  755 $lang['Languages which need upgrade'] = 'Idiomes que necessiten actualitzar-se'; 
  756 $lang['All themes are up to date.'] = 'Tots els temes estan al dia.'; 
  757 $lang['All plugins are up to date.'] = 'Tots els connectors estan al dia.'; 
  758 $lang['All languages are up to date.'] = 'Tots els idiomes estan al dia.'; 
  759 $lang['Visit theme site'] = 'Visiteu el lloc web del tema'; 
  760 $lang['Visit language site'] = 'Visiteu el lloc web de l\'idioma'; 
  761 $lang['New Version'] = 'Versió nova'; 
  762 $lang['new'] = 'nou'; 
  763 $lang['No results'] = 'No hi ha resultats'; 
  764 $lang['Searching...'] = "S'està buscant..."; 
  765 $lang['Type in a search term'] = 'Escriviu una paraula a buscar'; 
  766 $lang['Obsolete Plugins'] = 'Connectors obsolets'; 
  767 $lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'Avís: Sembla que aquest connector no és compatible amb aquesta versió de Piwigo'; 
  768 $lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Voleu activar-lo de totes formes?'; 
  769 $lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'ARA AQUEST CONNECTOR FORMA PART DEL NUCLI DE PIWIGO! ELEMINAR-LO ARA'; 
  770 $lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'ERROR: AQUEST CONNECTOR MANCA PERÒ ESTÀ INSTAL·LAT! DESISNTAL·LAR-LO ARA.'; 
  771 $lang['display'] = 'visualitzar'; 
  772 $lang['Learn more'] = 'Apreneu-ne més'; 
  773 $lang['Rate'] = 'Velocitat'; 
  774 $lang['Average rate'] = 'Velocitat mitjana'; 
   666$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Leer la documentación Piwigo'; 
   667$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Empiece pLoader y añada sus fotos.'; 
   668$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Escull colors clars o foscos per a l\'espai de gestió'; 
   669$lang['Theme has been successfully installed'] = 'El tema ha estado instalado con éxito'; 
   670$lang['Visit Gallery'] = 'Visitar la galeria'; 
   671$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Visitar el sitio Web del proyecto Piwigo'; 
   672$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'PLoader significa <em>Piwigo Uploader</em>. Desde su ordenador, pLoader prepara sus fotos y los traslada hacia su galería foto Piwigo.'; 
   673$lang['Guest Settings'] = 'Ajustes de los invitado'; 
   674$lang['Main Page'] = 'Página principal'; 
   675$lang['Photo Page'] = 'Página de la foto'; 
   676$lang['Activate Navigation Bar'] = 'Activar la barra de navegación'; 
   677$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Activar las miniaturas de navegación'; 
   678$lang['Activate icon "%s"'] = 'Activado el icono "%s"'; 
   679$lang['Activate field "%s"'] = 'Activado el campo "%s"'; 
   680$lang['Photo Properties'] = 'Propiedades de la foto'; 
   681$lang['Allow user customization'] = 'Permitir la personalización de la galería por el usuario'; 
   682$lang['Languages'] = 'Idiomes'; 
   683$lang['Installed Languages'] = 'Idiomes instal·lats'; 
   684$lang['Add New Language'] = 'Afegir un nou idioma'; 
   685$lang['Language has been successfully installed'] = 'L\'idioma s\'ha instal·lat correctament'; 
   686$lang['Select:'] = 'Sel·leccionar:'; 
   687$lang['None'] = 'Res'; 
   688$lang['Invert'] = 'Invertir'; 
   689$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Imposible desactivar este tema, debe quedar por lo menos un tema activado.'; 
   690$lang['Webmaster status is required.'] = 'Cal tenir l\'estat de "webmaster".'; 
   691$lang['Bound Theme'] = 'Tema relacionat'; 
   692$lang['Allow rating'] = 'Permetre valoracions'; 
   693$lang['Select at least one comment'] = 'Selecciona al menys un comentari'; 
   694$lang['Active Plugins'] = 'Plugins activats'; 
   695$lang['Inactive Plugins'] = 'Plugins desactivats'; 
   696$lang['Missing Plugins'] = 'Plugins ausents'; 
   697$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Plugins no instal·lats'; 
   698$lang['By %s'] = 'Per %s'; 
   699$lang['Visit plugin site'] = 'Visita el lloc del plugin'; 
   700$lang['Active Languages'] = 'Idiomes activats'; 
   701$lang['Delete this language'] = 'Suprimeix aquest idioma'; 
   702$lang['Forbid this language to users'] = 'Prohibeix aquest idioma als usuaris'; 
   703$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Imposible desactivar este idioma, debe definir otro idioma por defecto primero.'; 
   704$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Imposible desactivar este idioma, se necesita al menos un idioma.'; 
   705$lang['Inactive Languages'] = 'Idiomes desactivats'; 
   706$lang['Make this language available to users'] = 'Volver este idioma disponible para los usuarios'; 
   707$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Idioma por defecto para los invitados y los nuevos usuarios'; 
   708$lang['Miscellaneous'] = 'Més informació'; 
   709$lang['Virtual Links'] = 'Enllaços virtuals'; 
   710$lang['Download'] = 'Descarregar'; 
   711$lang['Add Photos'] = 'Afegeix imatges'; 
   712$lang['The following tag was deleted'] = 'La següent etiqueta ha estat eliminada'; 
   713$lang['There is no other language available.'] = 'No hi ha un altre idioma disponible'; 
   714$lang['There is no other plugin available.'] = 'No hi ha un altre plugin disponible'; 
   715$lang['There is no other theme available.'] = 'No hi ha un altre tema disponible'; 
   716$lang['By rank'] = 'Per classificació'; 
   717$lang['Manual order'] = 'Ordre manual'; 
   718$lang['Add another set of photos'] = 'Afegir un altre conjunt d\'imatges'; 
   719$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'L\'ordre de la barra de menú s\'ha actualitzat correctament.'; 
   720$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Este tema no es concebido por ser acelerado directamente'; 
   721$lang['Who can see this photo?'] = '¿Quien puede ver esta foto?'; 
   722$lang['Pending Comments'] = 'Comentarios pendientes'; 
   723$lang['Menu Management'] = 'Administración del menú'; 
   724$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'En el archivo php.ini, la variable upload_max_filesize (% SB) es mayor que post_max_size (SB%), debe cambiar esta configuración'; 
   725$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'La extension Exif no esta disponible, un administrador deberia deshabilitar el uso de metadatos Exif'; 
   726$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'El peso del archivo subido excede el valor de upload_max_filesize en el archivo php.ini: sB%'; 
   727$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'El peso total de los archivos transferidos excede el valor de post_max_size en su archivo php.ini: sB%'; 
   728$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'El peso del archivo subido excede el MAX_FILE_SIZE definido en el formulario HTML'; 
   729$lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'El archivo fue sólo parcialmente subido'; 
   730$lang['No file was uploaded'] = 'Ningun fichero ha sido subido'; 
   731$lang['Missing a temporary folder'] = 'No se puede encontrar el directorio temporal'; 
   732$lang['Failed to write file to disk'] = 'No se pudo escribir el archivo en el servidor'; 
   733$lang['File upload stopped by extension'] = 'La transferencia de archivos fue detenido por una extensión'; 
   734$lang['Unknown upload error'] = 'Error desconocido durante la transferencia'; 
   735$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Error en el archivo "%s" : %s'; 
   736$lang['automatic order'] = 'orden automático'; 
   737$lang['manual order'] = 'Ordre manual'; 
   738$lang['Albums automatically sorted'] = 'Las categorías han sido clasificadas automaticamente'; 
   739$lang['Keep high definition'] = 'Mantener la alta definición'; 
   740$lang['The high definition maximum width must be a number between %d and %d'] = 'La anchura máxima de alta definición debe ser un número entre %d et %d'; 
   741$lang['The high definition maximum height must be a number between %d and %d'] = 'La altura máxima de alta definición debe ser un número entre %d et %d'; 
   742$lang['The high definition image quality must be a number between %d and %d'] = 'La calidad de la imagen para la alta definición tiene que ser un número entre %d et %d'; 
   743$lang['Batch Manager'] = 'Gestor por lote'; 
   744$lang['include child albums'] = 'Incluir los sub-albumes'; 
   745$lang['Selection'] = 'Selección'; 
   746$lang['Action'] = 'Acción'; 
   747$lang['Set author'] = 'Definir el autor'; 
   748$lang['Set title'] = 'Definir el titulo'; 
   749$lang['Set creation date'] = 'Establecer la fecha de creación'; 
   750$lang['Apply action'] = 'Aplicar la acción'; 
   751$lang['on the %d selected photos'] = 'en las %d fotos seleccionadas'; 
   752$lang['%d of %d photos selected'] = '%d fotos sobre %d estan selecciónadas'; 
   753$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Ninguna foto selecciónada entre las %d fotos del lote'; 
   754$lang['All %d photos are selected'] = 'Todas las %d fotos del lote han sido seleccionadas'; 
   755$lang['remove this filter'] = 'eliminar este filtro'; 
   756$lang['predefined filter'] = 'filtro predefinido'; 
   757$lang['last import'] = 'Última importación'; 
   758$lang['with no virtual album'] = 'sin album virtual'; 
   759$lang['duplicates'] = 'Duplicados'; 
   760$lang['Add a filter'] = 'Agregar un filtro'; 
   761$lang['Remove all filters'] = 'Eliminar todos los filtros'; 
   762$lang['Refresh photo set'] = 'Actualizar el lote de fotos'; 
   763$lang['The whole page'] = 'Página entera'; 
   764$lang['The whole set'] = 'La totalidad del lote'; 
   765$lang['No photo in the current set.'] = 'No hay imagen en el lote.'; 
   766$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'No hay foto seleccionada, no hay acción posible.'; 
   767$lang['Choose an action'] = 'Seleccione una acción'; 
   768$lang['remove author'] = 'eliminar el autor'; 
   769$lang['Type here the author name'] = 'Escriba el nombre del autor'; 
   770$lang['remove title'] = 'eliminar el título'; 
   771$lang['Type here the title'] = 'Introduzca el título aquí'; 
   772$lang['remove creation date'] = 'eliminar la fecha de creación'; 
   773$lang['with no album'] = 'sin album'; 
   774$lang['with no tag'] = 'sin etiqueta'; 
   775$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Las fotos del álbum se han asociado con los àlbumes sigientes: %s'; 
   776$lang['Delete orphan tags'] = 'Eliminar las etiquetas huerfanas '; 
   777$lang['delete photo'] = 'Eliminar la foto'; 
   778$lang['Orphan tags deleted'] = 'Etiquetas huerfanas eliminadas'; 
   779$lang['Week starts on'] = 'La semana empieza el'; 
   780$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Tiene %d etiquetas huerfanas: %s.'; 
   781$lang['Remove from caddie'] = 'Eliminar de la cesta'; 
   782$lang['Themes which need upgrade'] = 'Temas por actualizar'; 
   783$lang['Languages which need upgrade'] = 'Idiomas por actualizar'; 
   784$lang['All themes are up to date.'] = 'Todos los temas están actualizados.'; 
   785$lang['All plugins are up to date.'] = 'Todos los plugins están actualizados.'; 
   786$lang['All languages are up to date.'] = 'Todos los idiomas están actualizados.'; 
   787$lang['Visit theme site'] = 'Visita el sitio web del tema'; 
   788$lang['Visit language site'] = 'Visita el sitio web del idioma'; 
   789$lang['New Version'] = 'Nueva version'; 
   790$lang['Obsolete Plugins'] = 'Estos plugins son pbsoletos'; 
   791$lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'ADVERTENCIA! Este plugin no parece ser compatible con esta versión de Piwigo.'; 
   792$lang['Do you want to activate anyway?'] = '¿Quiere activarlo de todos modos?'; 
   793$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'ESTE PLUGIN ES AHORA PARTE DEL CORE DE PIWIGO! PUEDE DESINSTALARLO AHORA! '; 
   794$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'ERROR: Este plugin FALTA PERO ESTÁ INSTALADO! DESINSTALAR YA!.'; 
   795$lang['Regenerate Thumbnails'] = 'Volver a generar las miniaturas'; 
   796$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Generación de las miniaturas en curso...'; 
   797$lang['%s thumbnails have been regenerated'] = '%s miniaturas fueron regeneradas.'; 
   798$lang['%s thumbnails can not be regenerated'] = '%s miniaturas no pueden ser regeneradas'; 
   799$lang['Regenerate Websize Photos'] = 'Volver a generar las fotos tamaño web'; 
   800$lang['Photos generation in progress...'] = 'Generación de las fotos en curso...'; 
   801$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s fotos fueron regeneradas.'; 
   802$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s fotos no pueden ser regeneradas'; 
   803$lang['display'] = 'Visualizar'; 
   804$lang['Type in a search term'] = 'Introduce un término de búsqueda'; 
   805$lang['new'] = 'nuevo'; 
   806$lang['No results'] = 'Sin resultados'; 
   807$lang['Searching...'] = 'Buscar...'; 
   808$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Activar el icono "nuevo" al lado de álbumes y fotos'; 
   809$lang['Add a criteria'] = 'Añadir un criterio'; 
   810$lang['Deactivate all'] = 'Desactivar todo'; 
   811$lang['Default photos order'] = 'Orden de las fotos por defecto'; 
   812$lang['Restore'] = 'Restorar'; 
   813$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Restaurar la configuración por defecto. Usted perderá su configuración de plug-in!'; 
   814$lang['Show menubar'] = 'Mostrar barra de menú'; 
   815$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'No se puede definir un orden de foto por defecto, ya que tienen una configuración personalizada en la configuración local.'; 
   816$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Ha especificado <i> $ conf [\'order_by\'] </ i> en su archivo de configuración local, este parámetro esta obsoleto, retírelo o cambiarle el nombre a <i> $ conf [\'order_by_custom \'] </ i>!'; 
   817$lang['Updates'] = 'Actualizaciones'; 
   818$lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Actualización en curso ... por favor espere.'; 
   819$lang['Ignore this update'] = 'Ignore esta actualización'; 
   820$lang['Reset ignored updates'] = 'Restablecer actualizaciones ignoradas'; 
   821$lang['Update All'] = 'actualizar todo'; 
   822$lang['ERROR'] = 'ERROR'; 
   823$lang['Update Complete'] = 'actualización completa'; 
   824$lang['Piwigo Update'] = 'Piwigo actualización'; 
   825$lang['Extensions Update'] = 'actualización de las extensiones'; 
   826$lang['All extensions are up to date.'] = 'Todas las extensiones están actualizadas.'; 
   827$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Los siguientes plugins pueden no ser compatibles con la nueva versión de Piwigo:'; 
   828$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Los siguientes temas pueden no ser compatibles con la nueva versión de Piwigo:'; 
   829$lang['I decide to update anyway'] = 'Decido actualizar de todos modos'; 
   830$lang['Update to Piwigo %s'] = 'actualización a Piwigo %s'; 
   831$lang['Two updates are available'] = 'Dos actualizaciones están disponibles'; 
   832$lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Esta es una actualización menor, con sólo correcciones de errores.'; 
   833$lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Esta es una actualización importante, con <a href="%s">nuevas características emocionantes</a>.'; 
   834$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Algunos de los temas y plugins pueden aún no estár disponible.'; 
   835$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Puede actualizar a Piwigo %s directamente, sin necesidad de actualizar a Piwigo %s (recomendado).'; 
   836$lang['Save Template Directory'] = 'Guardar directorio de plantillas'; 
   837$lang['Dump Database'] = 'volcar la base de datos'; 
   838$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Incluir los datos de la historia (Advertencia: el límite de memoria del servidor puede ser superado)'; 
   839$lang['Unable to write new local directory.'] = 'No se puede escribir en el directorio local nuevo.'; 
   840$lang['Unable to send template directory.'] = 'No se puede enviar directorio de plantillas.'; 
   841$lang['Unable to dump database.'] = 'No és possible volcar la base de dades.'; 
   842$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Actualitzacions disponibles per a les extensiones.'; 
   843$lang['Ignore All'] = 'Ignorar tot'; 
   844$lang['Crop'] = 'Redimensionar '; 
   845$lang['Width'] = 'Ample'; 
   846$lang['Height'] = 'Altura'; 
   847$lang['Follow Orientation'] = 'Segueixen la orientació'; 
   848$lang['If you want to regenerate thumbnails, please go to the <a href="%s">Batch Manager</a>.'] = 'Si desea volver a generar imágenes en miniatura, por favor vaya a la <a href="%s">la administracion por lotes</a>.'; 
   849$lang['Graphics Library'] = 'llibreria gràfica'; 
   850$lang['Learn more'] = 'Més informació'; 
   851$lang['Rate'] = 'Valoració'; 
   852$lang['Average rate'] = 'Valoració promig'; 
   853$lang['... or '] = '... o '; 
   854$lang['Create'] = 'Crear'; 
   855$lang['Start Upload'] = 'Iniciar la transferència'; 
   856$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Utiliza el formulario de Flash. Problemas? intentar el <a href="%s">formulario HTML</a>.'; 
   857$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Se utiliza el formulario HTML. Intentar el <a href="%s">formulario Flash</a>'; 
   858$lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Tamany màxim dels arxius : %sB.'; 
   859$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Tipus d\'arxius permesos : %s.'; 
   860$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Ressolució màxima aproximada : %dM píxels (és a dir %dx%d píxels).'; 
   861$lang['Manage Permissions'] = 'Administrar permisos'; 
   862$lang['Photo %s of %s'] = 'Imatge %s de %s'; 
   863$lang['show details'] = 'Mostrar detalls'; 
   864$lang['hide details'] = 'ocultar detalls'; 
   865$lang['Merge tags'] = 'Fusionar etiquetes'; 
   866$lang['Select the destination tag'] = 'Sel·lecciona l\'etiqueta de destí'; 
   867$lang['(this tag will be deleted)'] = '(aquesta etiqueta s\'eliminarà)'; 
   868$lang['Confirm merge'] = 'Confirmar la fusión'; 
   869$lang['Merge selected tags'] = 'Fusionar les etiquetes sel·leccionades'; 
   870$lang['No destination tag selected'] = 'No has sel·leccionat una etiqueta de destí'; 
   871$lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Les etiquetes <em>%s</em> han estat fusionades amb l\'etiqueta <em>%s</em>'; 
   872$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Sel·leccioni al menys dues etiquetes per a la fusió'; 
   873$lang['Select an album'] = 'Selecciona un àlbum'; 
   874$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Per defecte, Piwigo crearà un nou tamany del web procedent de les imatges en mode d\'alta definició.'; 
   875$lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Si l\'alta definició no està disponible, i la versió actual del tamany web és més gran que les dimensions esmentades, serà considerat com a alta definició (HD) tot i què el tamany web final serà inferior .'; 
   876$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Hi ha hagut un error durante el procés d\'actualització.'; 
   877$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Imposible extraer los ficheros. Por favor, verifique los permisos de los ficheros de su instalación. <Br> <a href="%s"> Haga clic aquí para ver el informe de error</a>.'; 
   878$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo no puede recuperar el fichero de actualización desde el servidor'; 
   879$lang['add to caddie'] = 'afegeix al carret'; 
   880 
  775881$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Activa la icona "nou" al costat dels àlbum i imatges'; 
  776882$lang['Add a criteria'] = 'Afegeix un criteri'; 
   
  791897$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s fotos no s\'han pogut regenerar'; 
  792898$lang['Updates'] = 'Actualitzacions'; 
   899 
  793900?> 
 • trunk/language/ca_ES/common.lang.php

  r14279 r14282  
  3030 
  3131// Langage informations 
  32 $lang_info['language_name'] = 'Catalan'; 
   32$lang_info['language_name'] = 'Català'; 
  3333$lang_info['country'] = 'Catalunya/Spain'; 
  3434$lang_info['direction'] = 'ltr'; 
   
  3737 
  3838$lang['%d Kb'] = '%d Kb'; 
  39 $lang['%d album updated'] = '%d categoria actualitzada'; 
  40 $lang['%d albums updated'] = '%d categories actualitzades'; 
   39$lang['%d album updated'] = '%d àlbum actualitzat'; 
   40$lang['%d albums updated'] = '%d àlbums actualitzats'; 
  4141$lang['%d comment to validate'] = '%d comentari per validar'; 
  4242$lang['%d comments to validate'] = '%d comentaris per validar'; 
  43 $lang['%d new comment'] = '%d comentari nou'; 
  44 $lang['%d new comments'] = '%d comentaris nous'; 
   43$lang['%d new comment'] = '%d nou comentari'; 
   44$lang['%d new comments'] = '%d nous comentaris'; 
  4545$lang['%d comment'] = '%d comentari'; 
  4646$lang['%d comments'] = '%d comentaris'; 
  47 $lang['%d hit'] = '%d visualització'; 
  48 $lang['%d hits'] = '%d visualitzacions'; 
   47$lang['%d hit'] = '%d visites'; 
   48$lang['%d hits'] = '%d visites'; 
  4949$lang['%d new photo'] = '%d nova imatge'; 
  5050$lang['%d new photos'] = '%d noves imatges'; 
   
  5555$lang['Any tag'] = 'Qualsevol etiqueta'; 
  5656$lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = 'Almenys s\'ha de satisfer una regla de la llista .'; 
  57 $lang['Albums'] = 'Categories'; 
  58 $lang['Album'] = 'Categoria'; 
  59 $lang['Close this window'] = 'Tanca aquesta finestra'; 
   57$lang['At least one tag must match'] = 'Almenys ha de coincidir una etiqueta'; 
   58$lang['Albums'] = 'Àlbums'; 
   59$lang['Album'] = 'Àlbum'; 
   60$lang['Close this window'] = 'Tancar la finestra'; 
  6061$lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'Canal RSS complet (imatges, comentaris)'; 
  61 $lang['Confirm Password'] = 'Confirma la contrasenya'; 
   62$lang['Confirm Password'] = 'Confirma la clau d\'accès'; 
  6263$lang['Connection settings'] = 'Paràmetres de connexió'; 
  63 $lang['Login'] = 'Inici de sessió'; 
  64 $lang['Contact webmaster'] = 'Contacta amb l\'administrador de la webs'; 
  65 $lang['Create a new account'] = 'Crea un nou compte'; 
   64$lang['Login'] = 'Identifica\'t'; 
   65$lang['Contact webmaster'] = 'Contacta amb l\'administrador del web'; 
   66$lang['Create a new account'] = 'Crear un nou compte'; 
  6667$lang['Created on'] = 'Creat el'; 
  6768$lang['Creation date'] = 'Data de creació'; 
  68 $lang['Current password is wrong'] = 'L\'actual contrasenya és errònia'; 
   69$lang['Current password is wrong'] = 'L\'actual clau d\'accès és errònia'; 
  6970$lang['Dimensions'] = 'Dimensions'; 
  70 $lang['Display'] = 'Visualització'; 
   71$lang['Display'] = 'Visualitzar'; 
  7172$lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'S\'ha de satisfer cada regla llistada.'; 
  72 $lang['Email address'] = 'Adreça de correu'; 
   73$lang['Email address'] = 'Correu electrònic'; 
  7374$lang['Enter your personnal informations'] = 'Introdueix la teva informació personal'; 
  74 $lang['Error sending email'] = 'S\'ha produit un error enviant el correu electrònic'; 
  75 $lang['File name'] = 'Nom del fitxer'; 
  76 $lang['File'] = 'Fitxer'; 
  77 $lang['Filesize'] = 'Mida del fitxer'; 
  78 $lang['Filter and display'] = 'Filtra i visualitza'; 
  79 $lang['Filter'] = 'Filtra'; 
  80 $lang['Forgot your password?'] = 'Has oblidat la contrasenya?'; 
   75$lang['Error sending email'] = 'Error enviant el correu electrònic'; 
   76$lang['File name'] = 'Nom d\'arxiu'; 
   77$lang['File'] = 'Arxiu'; 
   78$lang['Filesize'] = 'Tamany de l\'arxiu'; 
   79$lang['Filter and display'] = 'Filtrar i visualitzar'; 
   80$lang['Filter'] = 'Filtrar'; 
   81$lang['Forgot your password?'] = 'Has oblidat la clau?'; 
  8182$lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'Entra a la galeria com a visitant'; 
  8283$lang['Help'] = 'Ajuda'; 
  83 $lang['Identification'] = 'Identificació'; 
  84 $lang['Photos only RSS feed'] = 'Canal RSS només d\imatges'; 
   84$lang['Identification'] = 'Autenticació'; 
   85$lang['Photos only RSS feed'] = 'Canal RSS només d\'imatges'; 
  8586$lang['Keyword'] = 'Paraula clau'; 
  8687$lang['Links'] = 'Enllaços'; 
  8788$lang['N/A'] = 'N/A'; 
  8889$lang['New on %s'] = 'Nou a %s'; 
   90$lang['New password confirmation does not correspond'] = 'La clau d\'accès no coincideix.'; 
  8991$lang['Notification'] = 'Notificació'; 
  9092$lang['Number of items'] = 'Nombre d\'elements'; 
  9193$lang['Original dimensions'] = 'Dimensions originals'; 
  92 $lang['Password forgotten'] = 'Contrasenya oblidada'; 
  93 $lang['Password'] = 'Contrasenya'; 
   94$lang['Password forgotten'] = 'He oblidat la meva clau d\'accès. Recorda\'m-la!'; 
   95$lang['Password'] = 'Clau'; 
  9496$lang['Post date'] = 'Data de publicació'; 
  9597$lang['Posted on'] = 'Publicat el'; 
   
  101103$lang['Related tags'] = 'Etiquetes afins'; 
  102104$lang['Reset'] = 'Reinicia'; 
  103 $lang['Retrieve password'] = 'Recupera contrasenya'; 
  104 $lang['Search rules'] = 'Cerca regles'; 
   105$lang['Retrieve password'] = 'Recuperar la clau d\'accès'; 
   106$lang['Search rules'] = 'Criteris de cerca'; 
  105107$lang['Search tags'] = 'Cerca etiquetes'; 
  106 $lang['Search'] = 'Cerca'; 
  107 $lang['display available tags'] = 'Veure etiquetes disponibles'; 
   108$lang['Search'] = 'Cercar'; 
   109$lang['display available tags'] = 'Mostrar etiquetes disponibles'; 
  108110$lang['Since'] = 'Des de'; 
  109 $lang['Sort by'] = 'Ordena per'; 
  110 $lang['Sort order'] = 'Ordenar';  //?? 
   111$lang['Sort by'] = 'Ordenar per'; 
   112$lang['Sort order'] = 'Ordenar'; 
  111113$lang['Tag'] = 'Etiqueta'; 
  112114$lang['Tags'] = 'Etiquetes'; 
  113 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'Els avisos per canal RSS aporten avisos de notícies d\'aquest lloc web : imatges noves, categories actualitzades, comentaris nous. Utilitzeu un lector de canal de RSS.'; 
   115$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'La font de redifusió amb format RSS et proporciona notificacions automàtiques de les novetats d\'aquest lloc web: noves fotos, actualitzacions en els àlbums, nous comentaris... Utilitza un lector de canal RSS.'; 
  114116$lang['Unknown feed identifier'] = 'Identificador de canal desconegut'; 
  115117$lang['User comments'] = 'Comentaris dels usuaris'; 
  116 $lang['Username'] = 'Nom d\'usuari'; 
   118$lang['Username'] = 'Usuari'; 
  117119$lang['Visits'] = 'Visites'; 
  118 $lang['Webmaster'] = 'Administrador de la web'; 
   120$lang['Webmaster'] = 'webmaster'; 
  119121$lang['Week %d'] = 'Setmana %d'; 
  120122$lang['About Piwigo'] = 'Quant a Piwigo'; 
  121123$lang['You are not authorized to access the requested page'] = 'No esteu autoritzats a accedir en aquesta pàgina'; 
  122 $lang['add this photo to your favorites'] = 'afegiu aquesta imatge a les vostres preferides'; 
  123 $lang['Administration'] = 'Administració'; 
   124$lang['add this photo to your favorites'] = 'afegir a preferits'; 
   125$lang['Administration'] = 'Administrar'; 
  124126$lang['all'] = 'tot'; 
  125127$lang['ascending'] = 'ascendent'; 
  126128$lang['author(s) : %s'] = 'autor(s) : %s'; 
  127 $lang['Expand all albums'] = 'Expandeix totes les categories'; 
   129$lang['Expand all albums'] = 'Expandeix tots els àlbums'; 
  128130$lang['posted after %s (%s)'] = 'Publicades després %s (%s)'; 
  129131$lang['posted before %s (%s)'] = 'Publicades abans %s (%s)'; 
  130132$lang['posted between %s (%s) and %s (%s)'] = 'Publicades entre %s (%s) i %s (%s)'; 
  131133$lang['posted on %s'] = 'Publicades el %s'; 
  132 $lang['Best rated'] = 'Millor valorades'; 
   134$lang['Best rated'] = 'Més valorades'; 
  133135$lang['display best rated photos'] = 'visualitza els elements més valorats'; 
   136$lang['caddie'] = 'carret'; 
  134137$lang['Calendar'] = 'Calendari'; 
  135138$lang['All'] = 'Tot'; 
  136139$lang['display each day with photos, month per month'] = 'visualitza les imatges per dia, mes a mes'; 
  137 $lang['View'] = 'Visualitza'; 
  138 $lang['chronology_monthly_calendar'] = 'Calendari mensual'; 
   140$lang['View'] = 'Visualitzar'; 
   141$lang['chronology_monthly_calendar'] = 'Cronologia mensual'; 
  139142$lang['chronology_monthly_list'] = 'Llista mensual'; 
  140143$lang['chronology_weekly_list'] = 'Llista setmanal'; 
  141144$lang['Click here if your browser does not automatically forward you'] = 'Cliqueu aquí si el vostre navegador no us redirecciona'; 
  142 $lang['comment date'] = 'data del comentari'; 
   145$lang['comment date'] = 'Data del comentari'; 
  143146$lang['Comment'] = 'Comentari'; 
  144147$lang['Your comment has been registered'] = 'El vostre comentari ha estat registrat'; 
  145 $lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Sistema anti-inundació : si us plau espereu un moment abans de provar d\'enviar un altre comentari'; 
  146 $lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'El vostre comentari NO ha estat registrat ja que no ha passat la regla de validació.'; 
   148$lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Sistema de prevenció anti col·lapse. Si us plau, espereu un moment abans de provar d\'enviar un altre comentari. El servidor està processant peticions d\'altres usuaris.'; 
   149$lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'Atenció, el comentari NO serà publicat perquè no ha ha estat validat correctament.'; 
  147150$lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'Un administrador ha d\'autoritzar el vostre comentari abans que aquest sigui visible.'; 
  148151$lang['This login is already used by another user'] = 'Aquest nom d\'usuari ja està en ús per un altre usuari'; 
  149 $lang['Comments'] = 'Commentaris'; 
  150 $lang['Add a comment'] = 'Afegiu un comentari'; 
   152$lang['Comments'] = 'Comentaris'; 
   153$lang['Add a comment'] = 'Afegir comentari'; 
  151154$lang['created after %s (%s)'] = 'creat després %s (%s)'; 
  152155$lang['created before %s (%s)'] = 'creat abans %s (%s)'; 
  153156$lang['created between %s (%s) and %s (%s)'] = 'creat entre %s (%s) i %s (%s)'; 
  154157$lang['created on %s'] = 'creat el %s'; 
  155 $lang['Customize'] = 'Personalitza'; 
  156 $lang['Your Gallery Customization'] = 'Personalitza la teva galeria'; 
   158$lang['Customize'] = 'Personalitzar'; 
   159$lang['Your Gallery Customization'] = 'Personalitza la galeria'; 
  157160$lang['day'][0] = 'Diumenge'; 
  158161$lang['day'][1] = 'Dilluns'; 
   
  165168$lang['delete this photo from your favorites'] = 'Elimina aquesta imatge de les teves preferides'; 
  166169$lang['descending'] = 'descendent'; 
  167 $lang['Download'] = 'Baixada'; 
  168 $lang['Download this file'] = 'baixa aquest fitxer'; 
  169 $lang['edit'] = 'edita'; 
   170$lang['download'] = 'descarregar'; 
   171$lang['download this file'] = 'descarrega aquest fitxer'; 
   172$lang['edit'] = 'editar'; 
  170173$lang['wrong date'] = 'data errònia'; 
  171 $lang['excluded'] = 'excluded'; 
  172 $lang['Your favorites'] = 'Les meves preferides'; 
  173 $lang['display your favorites photos'] = 'visualitza les meves imatges preferides'; 
   174$lang['excluded'] = 'exclosa'; 
   175$lang['Your favorites'] = 'Preferides'; 
   176$lang['display your favorites photos'] = 'visualitzar imatges preferides'; 
  174177$lang['Favorites'] = 'Preferides'; 
  175178$lang['First'] = 'Primera'; 
  176 $lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'La galeria és tancada per manteniment. Si us plau, torna més tard.'; 
   179$lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'La galeria roman tancada temporalment per tasques de manteniment. Si us plau, torna al cap d\'una estona i disculpa les molèsties.'; 
  177180$lang['Page generated in'] = 'Pàgina generada en'; 
  178 $lang['guest'] = 'invitat'; 
   181$lang['guest'] = 'convidat'; 
  179182$lang['Hello'] = 'Hola'; 
  180183$lang['available for administrators only'] = 'disponible només per a administradors'; 
  181 $lang['display this album'] = 'mostra imatges a l\'arrel d\'aquesta categoria'; 
   184$lang['display this album'] = 'mostra imatges a l\'arrel d\'aquest àlbum'; 
  182185$lang['display last user comments'] = 'Veure els últims comentaris dels usuaris'; 
  183 $lang['customize the appareance of the gallery'] = 'personalitza l\'aparença de la galeria'; 
  184 $lang['search'] = 'cerca'; 
  185 $lang['Home'] = 'Inici'; 
  186 $lang['in this album'] = 'en aquesta categoria'; 
  187 $lang['in %d sub-album'] = 'en %d sub-categoria'; 
  188 $lang['in %d sub-albums'] = 'en %d sub-categories'; 
   186$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'Personalitza l\'aparença'; 
   187$lang['search'] = 'cercar'; 
   188$lang['in this album'] = 'en aquest àlbum'; 
   189$lang['in %d sub-album'] = 'en %d sub-àlbum'; 
   190$lang['in %d sub-albums'] = 'en %d sub-àlbums'; 
  189191$lang['included'] = 'inclòs'; 
  190 $lang['Invalid password!'] = 'Contrasenya no vàlida!'; 
   192$lang['Invalid password!'] = 'Clau d\'accès no vàlida!'; 
  191193$lang['Language']='Idioma'; 
  192194$lang['last %d days'] = 'últims %d dies'; 
  193195$lang['Last'] = 'Última'; 
  194 $lang['Logout'] = 'Sortida'; 
  195 $lang['obligatory'] = 'Obligatori'; 
   196$lang['Logout'] = 'Tancar sessió'; 
   197$lang['E-mail address'] = 'Adreça de correu electrònic'; 
   198$lang['obligatory'] = 'obligatori'; 
  196199$lang['Maximum photo height'] = 'Alçada màxima de les imatges'; 
  197200$lang['Maximum height must be a number superior to 50'] = 'L\'alçada màxima ha de ser un número superior a 50'; 
  198201$lang['Maximum photo width'] = 'Amplada màxima de les imatges'; 
  199202$lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'L\'amplada màxima ha de ser un número superior a 50'; 
  200 $lang['display a calendar by creation date'] = 'visualitza un calendari per data de creació'; 
  201 $lang['display all photos in all sub-albums'] = 'visualitza tots els elements de totes les sub-categories'; 
  202 $lang['return to normal view mode'] = 'Torna a la vista normal'; 
  203 $lang['display a calendar by posted date'] = 'visualitza un calendari per data de publicació'; 
   203$lang['display a calendar by creation date'] = 'Calendari segons la data de creació'; 
   204$lang['display all photos in all sub-albums'] = 'Vista per elements'; 
   205$lang['return to normal view mode'] = 'Vista per directoris'; 
   206$lang['display a calendar by posted date'] = 'Calendari segons la data de publicació'; 
  204207$lang['month'][10] = 'Octubre'; 
  205208$lang['month'][11] = 'Novembre'; 
   
  215218$lang['month'][9] = 'Setembre'; 
  216219$lang['Most visited'] = 'Més visitades'; 
  217 $lang['display most visited photos'] = 'visualitza les imatges més visitades'; 
   220$lang['display most visited photos'] = 'visualitza les imatges més vistes'; 
  218221$lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = 'El nombre d\'imatges per pàgina ha de ser un escalar no nul'; 
  219222$lang['Number of photos per page'] = 'Nombre d\'imatges per pàgina'; 
  220223$lang['Unknown identifier'] = 'identificador desconegut'; 
  221 $lang['New password'] = 'Nova contrasenya'; 
  222 $lang['Rate this photo'] = 'Valoreu aquesta imatge'; 
   224$lang['New password'] = 'Nova clau d\'accès'; 
   225$lang['Rate this photo'] = 'Valora la imatge'; 
  223226$lang['Next'] = 'Següent'; 
  224227$lang['Home'] = 'Inici'; 
  225 $lang['no rate'] = 'no valorada'; 
  226 $lang['Photos posted within the last %d day.'] = 'Elements publicats en els últims %d dies.'; 
  227 $lang['Photos posted within the last %d days.'] = 'Elements publicats en els últims %d dies.'; 
  228 $lang['password updated'] = 'contrasenya actualitzada'; 
  229 $lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'El periode recent ha de ser un valor enter positiu'; 
  230 /* DEPRECATED USED IN comments.php FOR image_id ? */ $lang['photo'] = 'imatge'; 
  231 $lang['Click on the photo to see it in high definition'] = 'Cliqueu sobre la imatge per veure-la en alta definició.'; 
  232 $lang['Show file metadata'] = 'Mostra el fitxer de les metadades'; 
   228$lang['no rate'] = 'sense valorar'; 
   229$lang['photos posted during the last %d days'] = "Imatges publicades durant els últims %d dies."; 
   230$lang['Photos posted within the last %d day.'] = "Imatge publicads aquest %d."; 
   231$lang['Photos posted within the last %d days.'] = "Només es mostren les imatges publicades durant els últims %d dies."; 
   232$lang['password updated'] = 'Clau d\'accès actualitzada'; 
   233$lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'El periode ha de ser un valor enter positiu'; 
   234$lang['photo'] = 'Imatge'; /* DEPRECATED USED IN comments.php FOR image_id ? */  
   235$lang['Click on the photo to see it in high definition'] = 'Clica sobre la imatge per a veure-la amb alta qualitat'; 
   236$lang['Show file metadata'] = 'Veure la informació del dispositiu'; 
  233237$lang['Powered by'] = 'Impulsat per'; 
  234238$lang['Preferences'] = 'Preferències'; 
  235239$lang['Previous'] = 'Anterior'; 
  236 $lang['Random photos'] = 'Imatge aleatòria'; 
  237 $lang['display a set of random photos'] = 'visualitza un conjunt d\'imatges aleatòries'; 
  238 $lang['Recent albums'] = 'Categories recents'; 
  239 $lang['display recently updated albums'] = 'visualitza les categories actualitzades recentment'; 
   240$lang['Random photos'] = 'A l\'atzar'; 
   241$lang['display a set of random photos'] = 'visualitza un conjunt d\'imatges a l\'atzar'; 
   242$lang['Recent albums'] = 'Últims àlbums'; 
   243$lang['display recently updated albums'] = 'visualitza els àlbums actualitzats recentment'; 
  240244$lang['Recent period'] = 'Període recent'; 
  241 $lang['Recent photos'] = 'Imatges recents'; 
   245$lang['Recent photos'] = 's recents'; 
  242246$lang['display most recent photos'] = 'visualitza les imatges més recents'; 
  243247$lang['Redirection...'] = 'Redirecció...'; 
  244 $lang['Please, enter a login'] = 'Si us plau, introduïu les dades d\'entrada'; 
   248$lang['Please, enter a login'] = 'Si us plau, introduïu les dades d\'autenticació'; 
  245249$lang['login mustn\'t end with a space character'] = 'el nom d\'usuari no pot acabar amb el caràcter de l\'espai'; 
  246250$lang['login mustn\'t start with a space character'] = 'el nom d\usuari no pot començar amb el caràcter de l\'espai'; 
  247251$lang['this login is already used'] = 'aquest nom d\'usuari ja s\'està utilitzant'; 
  248252$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'l\'adreça de correu ha de ser com xxx@yyy.eee (exemple : jack@altern.org)'; 
  249 $lang['please enter your password again'] = 'si us plau introduïu la vostra contrasenya una altra vegada'; 
  250 $lang['Auto login'] = 'Inici de sessió automàtic'; 
   253$lang['please enter your password again'] = 'Si us plau, introdueix la clau d\'accès una altra vegada'; 
   254$lang['Auto login'] = 'Recorda-ho'; 
  251255$lang['remove this tag from the list'] = 'elimina aquesta etiqueta de la llista'; 
  252 $lang['representative'] = 'representatiu'; 
   256$lang['representative'] = 'Representar'; 
  253257$lang['Search for Author'] = 'Cerca per autor'; 
  254 $lang['Search in albums'] = 'Cerca en les categories'; 
  255 $lang['Search by date'] = 'Cerca per data'; 
  256 $lang['Date'] = 'Data'; 
  257 $lang['End-Date'] = 'Fi-date'; 
  258 $lang['Kind of date'] = 'Tipus de data'; 
   258$lang['Search in albums'] = 'Cercar en els àlbums'; 
   259$lang['Search by Date'] = 'Cerca per data'; 
   260$lang['Date'] = 'Data inicial'; 
   261$lang['End-Date'] = 'Data final'; 
   262$lang['Kind of date'] = 'Quina?'; 
  259263$lang['Search for words'] = 'Cerca per paraules'; 
  260 $lang['Search for all terms'] = 'Cerca tots els termes'; 
  261 $lang['Search for any term'] = 'Cerca qualsevol dels termes'; 
  262 $lang['Empty query. No criteria has been entered.'] = 'Consulta buida. No s\'ha introduït cap criteri.'; 
   264$lang['Search for all terms'] = 'Cerca per tots els termes'; 
   265$lang['Search for any terms'] = 'Cerca per qualsevol terme'; 
   266$lang['Empty query. No criteria has been entered.'] = 'No has introduït cap criteri de cerca.'; 
   267$lang['Search Options'] = ' Opcions de cerca'; 
  263268$lang['Search results'] = 'Resultats de la cerca'; 
  264 $lang['Search in sub-albums'] = 'Cerca en les subcategories'; 
  265 $lang['Search'] = 'Cerca'; 
  266 $lang['searched words : %s'] = 'paraules cercades : %s'; 
  267 $lang['Contact'] = 'Contacta'; 
  268 $lang['set as album representative'] = 'col·loca com a categoria representativa'; 
  269 $lang['Show number of comments'] = 'Mostra el nombre de comentaris'; 
   269$lang['Search in sub-albums'] = 'Cerca en sub-àlbums'; 
   270$lang['searched words : %s'] = 'paraules trobades : %s'; 
   271$lang['Contact'] = 'Contacta amb el'; 
   272$lang['set as album representative'] = 'Estableix com a miniatura de l\'àlbum'; 
   273$lang['Show number of comments'] = 'Mostra el número de comentaris'; 
  270274$lang['Show number of hits'] = 'Mostra el número de visualitzacions'; 
  271275$lang['slideshow'] = 'Presentació de diapositives'; 
   
  276280$lang['return to the display of all photos'] = 'torna a visualitzar totes les imatges'; 
  277281$lang['the beginning'] = 'El començament'; 
  278 $lang['Interface theme'] = 'Tema de la interfície'; 
   282$lang['Interface theme'] = 'Aparença'; 
  279283$lang['Thumbnails'] = 'Miniatures'; 
  280284$lang['Menu'] = 'Menú'; 
  281 $lang['A comment on your site'] = 'A comment on your site'; 
   285$lang['A comment on your site'] = 'Una opinió quant a aquest web'; 
  282286$lang['today'] = 'avui'; 
  283 $lang['Update your rating'] = 'Actualitzeu les vostres valoracions'; 
   287$lang['Update your rating'] = 'Canviar de valoració'; 
   288$lang['wrong filename'] = 'nom d\'arxiu erroni'; 
  284289$lang['Author'] = 'Autor'; 
  285 $lang['the username must be given'] = 's\'ha d\'indicar el nom d\'usuari'; 
  286 $lang['useful when password forgotten'] = 'útil quan s\'ha oblidat la contrasenya'; 
  287 $lang['Quick search'] = 'Quick search'; 
   290$lang['the username must be given'] = 'cal indicar el nom d\'usuari'; 
   291$lang['useful when password forgotten'] = 'útil quan s\'ha oblidat la clau d\'accès'; 
   292$lang['Quick search'] = 'Cerca ràpida'; 
  288293$lang['Connected user: %s'] = 'Usuari connectat: %s'; 
  289294$lang['IP: %s'] = 'IP: %s'; 
   
  296301$lang['Admin: %s'] = 'Admin: %s'; 
  297302$lang['Registration of %s'] = 'Registrat de %s'; 
  298 $lang['Album: %s'] = 'Categoria: %s'; 
  299 $lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Estat erroni de l\'usuari "invitat", s\'està utilitzant l\'estat predeterminat. Si us plau informeu-ho a l\'administrador de la web.'; 
   303$lang['Album: %s'] = '`Àlbum: %s'; 
   304$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Estat erroni de l\'usuari "convidat". S\'està utilitzant l\'estat predeterminat. Si us plau, informeu-ho a l\'administrador del web.'; 
  300305$lang['this email address is already in use'] = 'un usuari ja utilitza aquesta adreça de correu'; 
  301 $lang['Album results for'] = 'Resultats de la categoria per'; 
   306$lang['Album results for'] = 'Resultats dels àlbums per'; 
  302307$lang['Tag results for'] = 'Resultats de l\'etiqueta per'; 
  303308$lang['from %s to %s'] = 'de %s a %s'; 
   
  308313$lang['Reduce diaporama speed'] = 'Redueix la velocitat de la diapositiva'; 
  309314$lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Accelera la velocitat de la diapositiva'; 
  310 $lang['Submit'] = 'Trametre'; 
   315$lang['Submit'] = 'OK'; 
  311316$lang['Yes'] = 'Sí'; 
  312317$lang['No'] = 'No'; 
   
  316321$lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d imatges també han estat enllaçades amb aquestes etiquetes'; 
  317322$lang['display photos linked to this tag'] = 'Veure imatges enllaçades amb aquesta etiqueta solament'; 
  318 $lang['photos posted during the last %d days'] = 'imatges publicades durant els últims %d dies'; 
  319 $lang['Piwigo Help'] = 'Ajuda del Piwigo'; 
  320 $lang['Rank'] = 'Rànquing'; 
   323$lang['Piwigo Help'] = 'Ajuda'; 
   324$lang['Rank'] = 'Millor valorades'; 
  321325$lang['group by letters'] = 'agrupa per lletres'; 
  322326$lang['letters'] = 'lletres'; 
   
  324328$lang['cloud'] = 'núbol'; 
  325329$lang['Reset to default values'] = 'Reinicia als valors predeterminats'; 
  326 $lang['delete all photos from your favorites'] = 'elimina totes les imatges de les preferides'; 
   330$lang['delete all photos from your favorites'] = 'elimina totes les imatges preferides'; 
  327331$lang['Sent by'] = 'Enviat per'; 
  328 $lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Les galetes estan bloquejades o el navegador no en permet l\'ús. Heu d\'habilitar les galetes per poder-vos connectar.'; 
   332$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Les galetes (cookies) estan bloquejades o el navegador no en permet l\'ús. Heu d\'habilitar-les per poder-vos connectar.'; 
   333$lang['edit this comment'] = "edita aquest comentari"; 
  329334$lang['Edit a comment'] = "Edita un comentari"; 
  330335$lang['Are you sure?'] = 'Esteu segurs?'; 
  331 $lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Falta l\'adreça de correu. Si us plau especifiqueu una adreça de correu.'; 
   336$lang['delete this comment'] = 'elimina aquest comentari'; 
   337$lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Falta l\'adreça de correu electrònic. Si us plau, introduiu-la.'; 
  332338$lang['Delete'] = 'Elimina'; 
  333 $lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Aquest document necessita ser validat'; 
   339$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Aquest comentari requereix ser validat'; 
  334340$lang['Welcome'] = 'Benvingut'; 
  335 $lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Benvinguts a la vostra galeria de fotos Piwigo!'; 
   341$lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Benvingut a la galeria fotogràfica Piwigo!'; 
  336342$lang['... or browse your empty gallery'] = '... o navegueu per la vostra galeria buida'; 
  337 $lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... o siusplau desactiveu aquest missatge,  Trobaré el meu camí per mi mateixf'; 
  338 $lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Hola %s, la vostra galeria de fotos Piwigo és buida!'; 
  339 $lang['I want to add photos'] = 'Vull afegir fotos'; 
   343$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... o siusplau desactiveu aquest missatge.  Trobaré la manera pel meu compte'; 
   344$lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Hola %s, la galeria fotogràfica és buida!'; 
   345$lang['I want to add photos'] = 'Vull afegir imatges'; 
  340346$lang['Manage this user comment: %s'] = 'Gestiona aquest comentari d\'usuari: %s'; 
  341347$lang['This author modified following comment:'] = 'Aquest autor ha modificat el següent comentari:'; 
  342348$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Aquest autor ha eliminat el comentari amb id %d'; 
   349$lang['validate this comment'] = 'valida aquest comentari'; 
  343350$lang['html tags are not allowed in login'] = "les etiquetes html no són permeses en les dades d'inici de sessió"; 
  344351$lang['%d rates'] = '%d valoracions'; 
  345 $lang['Rating score'] = 'Resultat de valoració'; 
   352$lang['Rating score'] = 'Resultat de la valoració'; 
   353$lang['Enter a username or email address'] = 'Introdueix un nom d\'usuari o una adreça de correu electrònic'; 
  346354$lang['Invalid username or email'] = 'Nom d\'usuari o correu electrònic invàlid'; 
  347 $lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'No està permès inicialitzar la contrasenya per aquest usuari'; 
  348 $lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'L\'usuari "%s" no té adreça de correu electrònic, la inicialització de la contrasenya no és possible'; 
  349 $lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Algú ha demanat que la contrasenya s\'inicialitzi pels següents comptes d\'usuari'; 
   355$lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'No està permès restablir la clau d\'accès per aquest usuari'; 
   356$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'L\'usuari "%s" no té adreça de correu electrònic. No es pot restablir la clau d\'accès.'; 
   357$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Algú ha demanat que la clau d\'accès sigui restablerta pels següents comptes d\'usuari'; 
  350358$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'El nom d\'usuari "%s" sobre la galeria %s'; 
  351 $lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'Per inicialitzar la vostra contrasenya visiteu la següent adreça:'; 
   359$lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'Per restablir la teva clau d\'accès visita la següent adreça:'; 
  352360$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Si es tracta d\'un error, ignoreu aquest correu electrònic com si res hagués passat.'; 
  353 $lang['Password Reset'] = 'La contrasenya s\'ha inicialitzat'; 
   361$lang['Password Reset'] = 'Estableix una nova clau d\'accès'; 
  354362$lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Reviseu el vostre correu electrònic amb l\'enllaç de confirmació'; 
  355363$lang['Invalid key'] = 'Clau invàlida'; 
  356 $lang['The passwords do not match'] = 'La contrasenya no coincideix'; 
  357 $lang['Your password has been reset'] = 'La teva contrasenya ha estat inicialitzada'; 
  358 $lang['Return to home page'] = 'Tornar a la pàgina d\'inici'; 
  359 $lang['Please enter your username or email address.'] = 'Si us plau, introduïu el vostre nom d\'usuari o correu electrònic.'; 
  360 $lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Rebreu un enllaç via correu electrònic per a crear una nova contrasenya.'; 
   364$lang['The passwords do not match'] = 'Compte!. La clau d\'accès no coincideix'; 
   365$lang['Your password has been reset'] = 'S\'ha restablert la teva clau d\'accès.'; 
   366$lang['Return to home page'] = 'Torna a la pàgina d\'inici'; 
   367$lang['Please enter your username or email address.'] = 'No t\'amoïnis. Introdueix el teu nom d\usuari o el correu electrònic que vas emprar per donar-te d\'alta.'; 
   368$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Rebràs un enllaç al teu correu electrònic que et permetrà crear una nova clau d\'accès.'; 
  361369$lang['Username or email'] = 'Nom d\'usuari o correu electrònic'; 
  362 $lang['Change my password'] = 'Canviar la meva contrasenya'; 
  363 $lang['Enter your new password below.'] = 'Introduïu la vostra nova contrasenya a sota.'; 
  364 $lang['EXIF Metadata'] = 'Metadada EXIF'; 
  365 $lang['IPTC Metadata'] = 'Metadada IPTC'; 
  366 $lang['Edit'] = 'Editar'; 
   370$lang['Change my password'] = 'Restableix-la'; 
   371$lang['Enter your new password below.'] = 'Introdueix la nova clau d\'accès.'; 
   372$lang['Reset Password'] = 'Restableix la clau d\'accès'; 
   373$lang['EXIF Metadata'] = 'Informació del dispositiu (metadades Exif)'; 
   374$lang['IPTC Metadata'] = 'Metadades IPTC'; 
  367375?> 
 • trunk/language/ca_ES/upgrade.lang.php

  r12922 r14282  
  2525 
  2626$lang['Upgrade'] = "Actualització"; 
  27 $lang['This page proposes to upgrade your database corresponding to your old version of Piwigo to the current version. The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).'] = "Aquesta pàgina proposa actualitzar la base de dades de la teva galeria Piwigo antiga a la nova versió. L'assistent d'actualització creu que esteu executant la <strong>versió %s</strong> (o equivalent)."; 
  28 $lang['Upgrade from version %s to %s'] = "Actualitza de la versió %s a la %s"; 
   27$lang['This page proposes to upgrade your database corresponding to your old version of Piwigo to the current version. The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).'] = "Aquesta pàgina actualitza la base de dades de la teva antiga galeria Piwigo a la nova versió. L'assistent d'actualització detecta que esteu executant la <strong>versió %s</strong> (o equivalent)."; 
   28$lang['Upgrade from version %s to %s'] = "Actualitzar la versió %s a la %s"; 
  2929$lang['Statistics'] = "Estadístiques"; 
  3030$lang['total upgrade time'] = "temps total d'actualització"; 
   
  3232$lang['SQL queries'] = "consultes SQL"; 
  3333$lang['Upgrade informations'] = "Informació de l'actualització"; 
   34 
  3435$lang['Perform a maintenance check in [Administration>Tools>Maintenance] if you encounter any problem.'] = "Si trobeu algun problema realitzeu una revisió de manteniment [Administració>Eines>Manteniment]."; 
   36 
  3537$lang['As a precaution, following plugins have been deactivated. You must check for plugins upgrade before reactiving them:'] = "Com a precaució, els següents connectors s'han desactivat. Haureu de revisar les actualitzacions dels connectors abans de reactivar-los:"; 
  3638$lang['Only administrator can run upgrade: please sign in below.'] = "Únicament un usuari administrador pot executar l'actualització: si us plau, inicieu la sessió a sota."; 
   
  3941$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = "S'han eliminat els permisos d'usuaris i de grups"; 
  4042$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = "Només s'ha guardat de l'anterior configuració els prefixos de les miniatures i l'adreça de correu electrònic de l'administrador de la web"; 
  41 $lang['In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:'] = 'In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:'; 
   43$lang['In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:'] = 'En <i>%s</i>, abans <b>?></b>, insertar:'; 
  4244$lang['As a precaution, following themes have been deactivated. You must check for themes upgrade before reactiving them:'] = 'Com a precaució, els següents tempes s\'han desactivat. Haureu de revisar les actualitzacions dels temes abans de reactivar-los:'; 
  4345?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.