Changeset 14288


Ignore:
Timestamp:
04/23/12 15:49:31 (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/admin.lang.php

  r14285 r14288  
  3232$lang['%d album moved'] = '%d àlbum mogut'; 
  3333$lang['%d albums moved'] = '%d àlbums moguts'; 
  34 $lang['%d group'] = '%d grup'; 
  3534$lang['%d groups'] = '%d grups'; 
  3635$lang['%d member'] = '%d membre'; 
   
  5756$lang['Apply to sub-albums'] = 'Aplica als subàlbums'; 
  5857$lang['Associated'] = 'Associat'; 
  59 $lang['Batch management'] = 'Gestió per lots'; 
  6058$lang['Caddie management'] = 'Gestió del carret'; 
  6159$lang['Caddie'] = 'Carret'; 
   
  6462$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Check for upgrade failed for unknown reasons.'; 
  6563$lang['Check for upgrade'] = 'Comprova si hi ha actualitzacions'; 
  66 $lang['Comments for all'] = 'Comentaris per a tots'; 
  6764$lang['Current name'] = 'Nom actual'; 
  6865$lang['Database'] = 'Base de dades'; 
  6966$lang['Deactivate'] = 'Desactiva'; 
  70 $lang['Delete Representant'] = 'Elimina representant'; 
  7167$lang['Delete selected tags'] = 'Elimina les etiquetes seleccionades'; 
  7268$lang['Delete selected users'] = 'Elimina els usuaris seleccionats'; 
   
  104100$lang['Manage tags'] = 'Gestiona etiquetes'; 
  105101$lang['Members'] = 'Membres'; 
  106 $lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadata sincronitzada del fitxer'; 
  107102$lang['Move albums'] = 'Moure àlbums'; 
  108103$lang['Move'] = 'Moure'; 
   
  174169$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'No podeu moure un àlbum dins del seu propi subàlbum'; 
  175170$lang['You need to confirm deletion'] = 'Cal confirmar l\'eliminació'; 
  176 $lang['add tags'] = 'afegir etiquetes'; 
  177171$lang['Associate to album'] = 'Assòcia a l\'àlbum'; 
  178172$lang['associate to group'] = 'assòcia al grup'; 
   
  203197$lang['Dissociate from album'] = 'desassòcia l\'àlbum'; 
  204198$lang['dissociate from group'] = 'desassòcia del grup'; 
  205 $lang['edit album permissions'] = 'edita els permisos de l\'àlbum '; 
  206199$lang['Album updated successfully'] = 'Àlbum actualitzat correctament.'; 
  207200$lang['photos per page'] = 'elements per pàgina'; 
  208201$lang['High definition enabled'] = 'Alta definicio habilitat'; 
  209202$lang['File'] = 'Arxiu'; 
  210 $lang['Filesize'] = 'Mida de l\'arxiu'; 
  211203$lang['first photo added on %s'] = 'primera imatge afegida el %s'; 
  212204$lang['Forbidden'] = 'Prohibit'; 
   
  228220$lang['manage sub-albums'] = 'gestiona sub-àlbums'; 
  229221$lang['Manage'] = 'Gestiona'; 
  230 $lang['maximum height'] = 'màxima alçada'; 
  231 $lang['maximum width'] = 'màxima amplada'; 
  232222$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'El temps d\'execució s\'ha acabat, el tractament ha de continuar [Temps estimat: %d segon].'; 
  233223$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'El temps d\'execució s\'ha acabat, el tractament ha de continuar [Temps estimat: %d segons].'; 
   
  311301$lang['registration date'] = 'data de registre'; 
  312302$lang['clean'] = 'neteja'; 
  313 $lang['remove remote listing.xml file'] = 'elimina el fitxer remot listing.xml'; 
  314 $lang['generate listing'] = 'genera llistat'; 
  315 $lang['generate file listing.xml on remote site'] = 'genera el fitxer listing.xml al lloc remot'; 
  316303$lang['Create this site'] = 'Crea aquest lloc'; 
  317 $lang['A local listing.xml file has been found for'] = 'S\'ha trobat un fitxer listing.xml local'; 
  318 $lang['read local listing.xml and update'] = 'llegeix el fitxer local listing.xml i actualitza'; 
  319304$lang['test'] = 'test'; 
  320305$lang['test this remote site'] = 'testeja aquest lloc remot'; 
   
  331316$lang['deleted'] = 'eliminat'; 
  332317$lang['an error happened'] = 'hi ha hagut algun error'; 
  333 $lang['file create_listing_file.php on remote site was not found'] = 'no s\'ha trobat el fitxer create_listing_file.php del lloc remot'; 
  334318$lang['Local'] = 'Local'; 
  335319$lang['Remote'] = 'Remot'; 
   
  339323$lang['Directory'] = 'Directori'; 
  340324$lang['sub-albums'] = 'sub-àlbums'; 
  341 $lang['synchronize metadata'] = 'sincronitza les metadades'; 
  342325$lang['synchronize'] = 'sincronitza'; 
  343326$lang['target'] = 'objectiu'; 
   
  350333$lang['User list'] = 'Llista d\'usuaris'; 
  351334$lang['Edit photo information'] = 'Modifica la informació sobre una imatge'; 
  352 $lang['Thumbnail creation'] = 'Creació de miniatures'; 
  353335$lang['Database synchronization with files'] = 'Sincronització de la base de dades amb fitxers'; 
  354336$lang['all'] = 'totes'; 
  355 $lang['photos without thumbnail (jpeg and png only)'] = 'imatges sense miniatura (només jpeg i png)'; 
  356337$lang['height must be a number superior to'] = 'l\'alçada ha de ser un número superior a'; 
  357338$lang['width must be a number superior to'] = 'l\'amplada ha de ser un número superior a'; 
  358339$lang['for the file format'] = 'per al format de fitxer'; 
  359 $lang['No missing thumbnail'] = 'No falta miniatura'; // pendent revisar 
  360340$lang['Photo unreachable or no support'] = 'Imatge inaccessible o no soportada'; 
  361341$lang['GD version'] = 'versió GD'; 
  362 $lang['Miniaturization parameters'] = 'Paràmetres de miniaturització'; 
  363 $lang['generated in'] = 'generat en'; 
  364 $lang['Results of miniaturization'] = 'Resultats de la miniaturització'; 
  365342$lang['General statistics'] = 'Estadístiques generals'; 
  366 $lang['max time'] = 'temps màxim'; 
  367343$lang['average time'] = 'temps mitjà'; 
  368 $lang['min time'] = 'temps mínim'; 
  369344$lang['number of miniaturized photos'] = 'número d\'imatges miniaturitzades'; 
  370345$lang['total time'] = 'temps total'; 
   
  379354$lang['Choose an option'] = 'Escolliu una opció'; 
  380355$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'mostra la màxima informació (àlbums i fotos afegides i eliminades)'; 
  381 $lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'La versió de Piwigo difereix amb la del lloc remot'; 
  382 $lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'La versió de create_listing_file.php del lloc remot i  Piwigo ha de ser el mateix'; 
  383 $lang['listing.xml file was not found'] = 'El fitxer listing.xml no s\'ha trobat'; 
  384 $lang['listing.xml file was not found on the remote site. This file is generated by choosing the "generate listing" command in the Site manager'] = 'No s\'ha trobat el fitxer listing.xml al lloc remot. Aquest fitxer es genera escollint l\'ordre "genera llistat" a la Gestió del lloc'; 
  385356$lang['Error list'] = 'Llista d\'errors'; 
  386357$lang['Errors caption'] = 'Títol de l\'error'; 
   
  389360$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'No es pot accedir al fitxer o directori (potser no existeix o l\'accès està denegat)'; 
  390361 
  391 $lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'un tipus d\'arxiu d\'imatge requereix una miniatura. La imatge ha d\'estar present en el sub-directori \'imatge\' del directori de l\'àlbum. El nom del fitxer de la miniatura ha de començar amb el prefix configurat en miniatura i l\'extensió ha d\'estar entre la llista següent:'; 
  392362 
  393 $lang['missing thumbnail'] = 'falta la miniatura'; 
  394363$lang['albums deleted in the database'] = 'categories eliminades de la base de dades'; 
  395364$lang['photos deleted from the database'] = 'elements eliminats de la base de dades'; 
   
  405374$lang['Metadata synchronization results'] = 'Resultats de la sincronització de les metadades'; 
  406375$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'realitza només una simulació (no es farà cap canvi a la base de dades)'; 
  407 $lang['[Simulation]'] = '[Simulació]'; 
  408376$lang['Simulation'] = 'Simulació'; 
  409377$lang['directories + files'] = 'directoris + fitxers'; 
   
  429397$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Commuta la propietat \'grup predeterminat\''; 
  430398$lang['Advanced features'] = 'Funcions avançades'; 
  431 $lang['Specials'] = 'Especials'; 
  432399$lang['Overall'] = 'Global'; 
  433400$lang['Year'] = 'Any'; 
   
  440407$lang['Element'] = 'Element'; 
  441408$lang['Section'] = 'Secció'; 
  442 $lang['Tags'] = 'Etiquetes'; 
  443 $lang['Save page visits by guests'] = 'Desa la pàgina de visites dels visitants'; 
  444 $lang['Save page visits by users'] = 'Desa la pàgina de visites dels usuaris'; 
  445 $lang['Save page visits by administrators'] = 'Desa la pàgina de visites dels administradors'; 
  446409$lang['Properties'] = 'Propietats'; 
  447410$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'S\'ha enviat al grup "%s" un correu electrònic informatiu'; 
   
  467430$lang['guest'] = 'invitat'; 
  468431$lang['default values'] = 'valors predeterminats'; 
  469 $lang['High filesize'] = 'High filesize'; 
  470432$lang['Guest cannot be deleted'] = 'Visitant no es pot eliminar'; 
  471433$lang['Default user cannot be deleted'] = 'l\'usuari predeterminat no es pot eliminar'; 
   
  529491$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Esteu segur que voleu instal·lar aquest connector?'; 
  530492$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Esteu segur que voleu instal·lar aquesta actualització? Heu de verificar si aquesta versió no necessita ser desinstal·lada..'; 
  531 $lang['%s has been successfully upgraded.'] = '%s ha estat actualitzat correctament.'; 
  532493$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'El connector s\'ha copiat correctament'; 
  533494$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Heu d\'anar a la llista de connectors instal·lats i activar-lo.'; 
   
  567528$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Les optimitzacions s\'han realitzat amb errors.'; 
  568529$lang['Modify information'] = 'Modificar la informació'; 
  569 $lang['edit album'] = 'edita l\'àlbum'; 
  570530$lang['nothing'] = 'res'; 
  571531 
   
  573533 
  574534$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'Reemplazar los valores existentes con vacíos'; 
  575 $lang['manage photo ranks'] = "Administrar el orden de las fotos"; 
  576535$lang['Manage photo ranks'] = "Administrar el orden de las fotos"; 
  577536$lang['Edit ranks'] = 'Modificar el orden'; 
   
  585544$lang['%d photo was deleted'] = '%d foto ha sido borrada'; 
  586545$lang['%d photos were deleted'] = '%d fotos han sido borradas'; 
  587 $lang['Downloads'] = 'Descargar'; 
  588546$lang['Released on'] = 'Añadido'; 
  589547$lang['Number of downloads'] = 'Número de descargas'; 
   
  631589$lang['Everybody'] = 'Todo el mundo'; 
  632590$lang['Who can see these photos?'] = '¿ Quién puede ver estas fotos?'; 
  633 $lang['The websize maximum width must be a number between %d and %d'] = 'La ancho máxima para la medidas de las fotos debe ser una cifra comprendida entra  %d y %d'; 
  634 $lang['The websize maximum height must be a number between %d and %d'] = 'La altura máxima para la medidas de las fotos debe ser una cifra comprendida entra  %d y %d'; 
  635 $lang['The websize image quality must be a number between %d and %d'] = 'La calidad de imagen para la medidas de las fotos debe ser una cifra comprendida entra  %d y %d'; 
  636 $lang['The thumbnail maximum width must be a number between %d and %d'] = 'La ancho máxima para la miniatura debe ser una cifra comprendida entra %d y %d'; 
  637 $lang['The thumbnail maximum height must be a number between %d and %d'] = 'La altura máxima para la miniatura debe ser una cifra comprendida entra %d y %d'; 
  638 $lang['The thumbnail image quality must be a number between %d and %d'] = 'La calidad de imagen para la miniatura debe ser una cifra comprendida entra %d y %d'; 
  639591$lang['Settings'] = 'Configuración'; 
  640 $lang['Web size photo'] = 'Medidas de las fotos'; 
  641592$lang['Resize'] = 'Redimensionar'; 
  642593$lang['Maximum Width'] = 'Ancho máxima'; 
   
  677628$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Activar las miniaturas de navegación'; 
  678629$lang['Activate icon "%s"'] = 'Activado el icono "%s"'; 
  679 $lang['Activate field "%s"'] = 'Activado el campo "%s"'; 
  680630$lang['Photo Properties'] = 'Propiedades de la foto'; 
  681631$lang['Allow user customization'] = 'Permitir la personalización de la galería por el usuario'; 
   
  737687$lang['manual order'] = 'Ordre manual'; 
  738688$lang['Albums automatically sorted'] = 'Las categorías han sido clasificadas automaticamente'; 
  739 $lang['Keep high definition'] = 'Mantener la alta definición'; 
  740 $lang['The high definition maximum width must be a number between %d and %d'] = 'La anchura máxima de alta definición debe ser un número entre %d et %d'; 
  741 $lang['The high definition maximum height must be a number between %d and %d'] = 'La altura máxima de alta definición debe ser un número entre %d et %d'; 
  742 $lang['The high definition image quality must be a number between %d and %d'] = 'La calidad de la imagen para la alta definición tiene que ser un número entre %d et %d'; 
  743689$lang['Batch Manager'] = 'Gestor por lote'; 
  744690$lang['include child albums'] = 'Incluir los sub-albumes'; 
   
  754700$lang['All %d photos are selected'] = 'Todas las %d fotos del lote han sido seleccionadas'; 
  755701$lang['remove this filter'] = 'eliminar este filtro'; 
  756 $lang['predefined filter'] = 'filtro predefinido'; 
  757 $lang['last import'] = 'Última importación'; 
  758 $lang['with no virtual album'] = 'sin album virtual'; 
  759 $lang['duplicates'] = 'Duplicados'; 
  760702$lang['Add a filter'] = 'Agregar un filtro'; 
  761703$lang['Remove all filters'] = 'Eliminar todos los filtros'; 
   
  771713$lang['Type here the title'] = 'Introduzca el título aquí'; 
  772714$lang['remove creation date'] = 'eliminar la fecha de creación'; 
  773 $lang['with no album'] = 'sin album'; 
  774 $lang['with no tag'] = 'sin etiqueta'; 
  775715$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Las fotos del álbum se han asociado con los àlbumes sigientes: %s'; 
  776716$lang['Delete orphan tags'] = 'Eliminar las etiquetas huerfanas '; 
   
  793733$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'ESTE PLUGIN ES AHORA PARTE DEL CORE DE PIWIGO! PUEDE DESINSTALARLO AHORA! '; 
  794734$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'ERROR: Este plugin FALTA PERO ESTÁ INSTALADO! DESINSTALAR YA!.'; 
  795 $lang['Regenerate Thumbnails'] = 'Volver a generar las miniaturas'; 
  796735$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Generación de las miniaturas en curso...'; 
  797 $lang['%s thumbnails have been regenerated'] = '%s miniaturas fueron regeneradas.'; 
  798 $lang['%s thumbnails can not be regenerated'] = '%s miniaturas no pueden ser regeneradas'; 
  799 $lang['Regenerate Websize Photos'] = 'Volver a generar las fotos tamaño web'; 
  800736$lang['Photos generation in progress...'] = 'Generación de las fotos en curso...'; 
  801737$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s fotos fueron regeneradas.'; 
   
  837773$lang['Dump Database'] = 'volcar la base de datos'; 
  838774$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Incluir los datos de la historia (Advertencia: el límite de memoria del servidor puede ser superado)'; 
  839 $lang['Unable to write new local directory.'] = 'No se puede escribir en el directorio local nuevo.'; 
  840 $lang['Unable to send template directory.'] = 'No se puede enviar directorio de plantillas.'; 
  841775$lang['Unable to dump database.'] = 'No és possible volcar la base de dades.'; 
  842776$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Actualitzacions disponibles per a les extensiones.'; 
   
  846780$lang['Height'] = 'Altura'; 
  847781$lang['Follow Orientation'] = 'Segueixen la orientació'; 
  848 $lang['If you want to regenerate thumbnails, please go to the <a href="%s">Batch Manager</a>.'] = 'Si desea volver a generar imágenes en miniatura, por favor vaya a la <a href="%s">la administracion por lotes</a>.'; 
  849782$lang['Graphics Library'] = 'llibreria gràfica'; 
  850783$lang['Learn more'] = 'Més informació'; 
   
  877810$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Imposible extraer los ficheros. Por favor, verifique los permisos de los ficheros de su instalación. <Br> <a href="%s"> Haga clic aquí para ver el informe de error</a>.'; 
  878811$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo no puede recuperar el fichero de actualización desde el servidor'; 
  879 $lang['add to caddie'] = 'afegeix al carret'; 
  880812$lang['Updates'] = 'Actualitzacions'; 
  881813 
   814$lang['%s has been successfully updated.'] = '%s s\'ha actualitzat correctament.'; 
   815$lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Una galeria blocada només és visible per als administradors'; 
   816$lang['Activate comments'] = 'Activar comentaris'; 
   817$lang['Add tags'] = 'Afegir etiquetes'; 
   818$lang['Add to caddie'] = 'Afegir al carret'; 
   819$lang['Applications'] = 'Aplicacions'; 
   820$lang['Automatic sort order'] = 'Ordre automàtic'; 
   821$lang['Available on'] = 'Disponible en'; 
   822$lang['Available versions for'] = 'Versions disponibles per'; 
   823$lang['Cancel'] = 'Cancel·lar'; 
   824$lang['Center of interest'] = 'Centre d\'interès'; 
   825$lang['Default comments order'] = 'Ordre dels comentaris per defecte'; 
   826$lang['Delete multiple size images'] = 'Eliminar imatges de múltiples mides'; 
   827$lang['Duplicates'] = 'Duplicats'; 
   828$lang['Gallery unlocked'] = 'Galeria desblocada'; 
   829$lang['Generate multiple size images'] = 'Generar imatges de múltiples mides'; 
   830$lang['Groups and users'] = 'Grups i usuaris'; 
   831$lang['Last import'] = 'Últim importat'; 
   832$lang['List'] = 'Llista'; 
   833$lang['Move to album'] = 'Moure a l\'àlbum'; 
   834$lang['Multiple Size'] = 'Tamany múltiple'; 
   835$lang['Notify administrators when a comment is'] = 'Notificar als administradors quan un comentari segui'; 
   836$lang['Original Size'] = 'Tamany original'; 
   837$lang['Permission granted for groups'] = 'Permisos concedits per a grups'; 
   838$lang['Permission granted for users'] = 'Es concedeix permís als usuaris'; 
   839$lang['Photo name'] = 'Nom de la imatge'; 
   840$lang['Piwigo for Android'] = 'Piwigo per Android'; 
   841$lang['Piwigo for iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'] = 'Piwigo per iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'; 
   842$lang['Predefined filter'] = 'Filtre predeterminat'; 
   843$lang['Resize after upload'] = 'Canviar de mida després de pujar-la'; 
   844$lang['Save manual order'] = 'Desar ordre manual'; 
   845$lang['Save visits in history for'] = 'Guardar les visites a l\'historial per'; 
   846$lang['Select a file'] = 'Sel·lecciona un arxiu'; 
   847$lang['Select groups...'] = 'Sel·leccionar grups...'; 
   848$lang['Select users...'] = 'Sel·leccionar usuaris...'; 
   849$lang['Send connection settings by email'] = 'Enviar paràmetres de conexió per correu electrònic'; 
   850$lang['Synchronize metadata'] = 'Sincronitzar metadades'; 
   851$lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'La qualitat de la imatge original ha de ser un número comprès entre %d i %d.'; 
   852$lang['There is no group in this gallery.'] = 'No hi ha cap grup en aquesta galeria.'; 
   853$lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Aquest àlbum conté %d imatges, afegides entre %s i $s.'; 
   854$lang['This album contains %d photos, added on %s.'] = 'Aquest àlbum conté %d imatges, afegides el %s.'; 
   855$lang['This album contains no photo.'] = 'Aquest àlbum no conté imatges.'; 
   856$lang['Unlock gallery'] = 'Desblocar galeria'; 
   857$lang['With no album'] = 'Sense àlbums'; 
   858$lang['With no tag'] = 'Sense etiquetes'; 
   859$lang['With no virtual album'] = 'Sense àlbum virtual'; 
   860$lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Només pots activar un tema pel mòbil.'; 
   861$lang['Zoom'] = 'Ampliar'; 
   862$lang['add a new watermark'] = 'afegir una nova marca d\'aigua'; 
   863$lang['administrators'] = 'administradors'; 
   864$lang['apply automatic sort order'] = 'aplicar ordre automàtic'; 
   865$lang['cancel manual order'] = 'cancel·lar l\'ordre manual'; 
   866$lang['custom'] = 'Personalitzar'; 
   867$lang['modified'] = 'modificat'; 
   868$lang['pending validation'] = 'pendent de validació'; 
   869$lang['registered users'] = 'usuaris registrats'; 
  882870?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.