Changeset 14315


Ignore:
Timestamp:
04/24/12 00:53:55 (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/admin.lang.php

  r14309 r14315  
  7474$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Envia un correu electrònic als administradors quan un comentari requereixi validació'; 
  7575$lang['Environment'] = 'Entorn'; 
  76 $lang['Form'] = 'Form'; 
   76$lang['Form'] = 'Formulari'; 
  7777$lang['Gallery title'] = 'Títol de la galeria'; 
  7878$lang['Grant selected users'] = 'Atorgar als usuaris seleccionats'; 
  7979$lang['Group name'] = 'Nom del grup'; 
  8080$lang['Groups'] = 'Grups'; 
  81 $lang['Guests'] = 'Convidats'; 
   81$lang['Guests'] = 'Visitants'; 
  8282$lang['History'] = 'Història'; 
  8383$lang['Informations'] = 'Informacions'; 
   
  116116$lang['Permission granted'] = 'Permís atorgat'; 
  117117$lang['Photo informations updated'] = 'Informació de la imatge actualitzada'; 
  118 $lang['Plugins'] = 'Plugins'; 
   118$lang['Plugins'] = 'Complements'; 
  119119$lang['Position'] = 'Posició'; 
  120120$lang['Preferences'] = 'Preferències'; 
   
  122122$lang['Random photo'] = 'Imatge aleatòria'; 
  123123$lang['Rate date'] = 'Data valoració'; 
  124 $lang['Rating by guests'] = 'Valoració pels convidats'; 
   124$lang['Rating by guests'] = 'Valoració dels visitants'; 
  125125$lang['Rating'] = 'Classificació'; 
  126126$lang['Reject'] = 'Rebutja'; 
   
  155155$lang['Virtual album name'] = 'Nom de l\'àlbum virtual'; 
  156156$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'El Webmaster no es pot eliminar'; 
  157 $lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'You are running on development sources, no check possible.'; 
   157$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Estàs treballant sobre una font en desenvolupament. Sense verificació possible. 
   158You are running on development sources, no check possible.'; 
  158159$lang['You cannot delete your account'] = "No pots eliminar el teu compte."; 
  159 $lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'No podeu moure un àlbum dins del seu propi subàlbum'; 
   160$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'No pots moure un àlbum dins del seu propi sub-àlbum'; 
  160161$lang['You need to confirm deletion'] = 'Cal confirmar l\'eliminació'; 
  161162$lang['Associate to album'] = 'Assòcia a l\'àlbum'; 
   
  191192$lang['Forbidden'] = 'Prohibit'; 
  192193$lang['global mode'] = 'mode global'; 
  193 $lang['group "%s" added'] = 'grup "%s" afegit'; 
  194194$lang['group "%s" deleted'] = 'grup "%s" eliminat'; 
  195195$lang['group "%s" updated'] = 'grup "%s" actualitzat'; 
   
  208208$lang['Manage'] = 'Gestiona'; 
  209209$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'El temps d\'execució s\'ha acabat, el tractament ha de continuar [Temps estimat: %d segon].'; 
  210 $lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'El temps d\'execució s\'ha acabat, el tractament ha de continuar [Temps estimat: %d segons].'; 
   210$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Temps d\'execució excedit, el tractament ha de continuar [Tiempo estimado: %d secundas].'; 
  211211$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'El temps requerit per a processar la llista d\'usuaris a enviar-los correus és limitat. No s\'han pogut processar tots els usuaris.'; 
  212212$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'El temps d\'enviament del correu és limitat. No tots els missatges han pogut ser enviats. S\'han omès missatges de correu electrònic.'; 
  213 $lang['To send ?'] = 'To send ?'; //falta 
  214 $lang['Last send'] = 'Últim enviament'; 
   213$lang['To send ?'] = 'Enviar-ho?'; 
  215214$lang['email'] = 'correu electrònic'; 
  216215$lang['User'] = 'Usuari'; 
  217216$lang['Complementary mail content'] = 'Contingut complementari del correu'; 
  218217$lang['See you soon,'] = 'Fins aviat,'; 
  219 $lang['Go to'] = 'Ves a'; 
   218$lang['Go to'] = 'Vés a'; 
  220219$lang['Hello'] = 'Hola'; 
  221220$lang['New photos were added'] = 'S\'han afegit nous elements'; 
   
  274273$lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = 'L\'usuari %s [%s] no ha estat afegit a la llista de subscripció.'; 
  275274$lang['User %s [%s] added.'] = 'S\'ha afegit l\'usuari %s [%s].'; 
  276 $lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Avís: en la subscipció o cancelació de la subscripció s\'enviarà un correu als usuaris'; 
   275$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Avís: Tant en subscripcions com en baixes s\'enviarà un coreu electrònic als usuaris.'; 
  277276$lang['Send mail on HTML format'] = 'Envia correu en format HTML'; 
  278277$lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Inclou una visualització de les imatges recents agrupades per dates'; 
   
  291290$lang['test'] = 'test'; 
  292291$lang['test this remote site'] = 'testeja aquest lloc remot'; 
  293 $lang['remove tags'] = 'elimina etiquetes'; 
   292$lang['remove tags'] = 'elimina les etiquetes'; 
  294293$lang['Repair and optimize database'] = 'Repara i optimitza la base de dades'; 
  295294$lang['selection'] = 'selecciona'; 
   
  342341$lang['Errors caption'] = 'Títol de l\'error'; 
  343342$lang['Detailed informations'] = 'Informació detallada'; 
  344 $lang['File/directory read error'] = 'Error de lectura del Fitxer/directori'; 
   343$lang['File/directory read error'] = 'Error de lectura de l\'arxiu/directori'; 
  345344$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'No es pot accedir al fitxer o directori (potser no existeix o l\'accès està denegat)'; 
  346345 
   
  373372$lang['user_status_admin'] = 'Administrador'; 
  374373$lang['user_status_generic'] = 'Genèric'; 
  375 $lang['user_status_guest'] = 'Invitat'; 
   374$lang['user_status_guest'] = 'Visitant'; 
  376375$lang['user_status_normal'] = 'Usuari'; 
  377376$lang['user_status_webmaster'] = 'Webmaster'; 
  378377$lang['Users'] = 'Usuaris'; 
  379378$lang['Virtual album'] = 'Categoria virtual'; 
  380 $lang['Waiting'] = 'S\'està esperant'; 
   379$lang['Waiting'] = 'Pendent'; 
  381380$lang['default'] = 'predeterminat'; 
  382381$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Commuta la propietat \'grup predeterminat\''; 
  383382$lang['Advanced features'] = 'Funcions avançades'; 
  384 $lang['Overall'] = 'Global'; 
   383$lang['Overall'] = 'Informació general'; 
  385384$lang['Year'] = 'Any'; 
  386385$lang['Month'] = 'Mes'; 
   
  413412$lang['%d guests'] = '%d visitants'; 
  414413$lang['Hour'] = 'Hora'; 
  415 $lang['guest'] = 'invitat'; 
   414$lang['guest'] = 'visitant'; 
  416415$lang['default values'] = 'valors predeterminats'; 
  417 $lang['Guest cannot be deleted'] = 'Visitant no es pot eliminar'; 
   416$lang['Guest cannot be deleted'] = '\'Visitant\' no pot ser eliminat'; 
  418417$lang['Default user cannot be deleted'] = 'l\'usuari predeterminat no es pot eliminar'; 
  419418$lang['Purge history detail'] = 'Purga l\'historial del detall'; 
   
  429428$lang['%d anomalies have been detected.'] = 'S\'han detectat %d anomalies.'; 
  430429$lang['%d anomaly has been corrected.'] = 'S\'ha corregit %d anomalia.'; 
  431 $lang['%d anomalies have been detected corrected.'] = 'S\'han corregit %d anomalies.'; 
  432 $lang['%d anomaly has not been corrected.'] = 'No s\'ha corregit d% anomala.'; 
   430$lang['%d anomalies have been detected corrected.'] = 'S\'han corregit %d anomalies detectades.'; 
   431$lang['%d anomaly has not been corrected.'] = '%d anomalies no han pogut ser corregides. 
   432'; 
  433433$lang['%d anomalies have not been corrected.'] = 'No s\'han corregit %d anomalies.'; 
  434434$lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Aneu a %s o %s per a més informació'; 
   
  467467$lang['%d anomaly has been ignored.'] = 'S\'ha ignorat l\'anomalia %d.'; 
  468468$lang['%d anomalies have been ignored.'] = 'S\'han ignorat les anomalies %d.'; 
  469 $lang['Plugins which need upgrade'] = 'Plugins que necessiten actualitzar-se'; 
  470 $lang['Plugin list'] = 'Llista de plugins'; 
   469$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Complements que necessiten actualitzar-se'; 
   470$lang['Plugin list'] = 'Llista de complements'; 
  471471$lang['Check for updates'] = 'Comprovar actualitzacions'; 
  472 $lang['Other plugins'] = 'Altres plugins'; 
   472$lang['Other plugins'] = 'Altres complements'; 
  473473$lang['Last revisions'] = 'Últimes modificacions'; 
  474474$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Esteu segur que vols eliminar aquest connector?'; 
  475475$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Esteu segur que voleu instal·lar aquest connector?'; 
  476476$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Esteu segur que voleu instal·lar aquesta actualització? Heu de verificar si aquesta versió no necessita ser desinstal·lada..'; 
  477 $lang['Plugin has been successfully copied'] = 'El connector s\'ha copiat correctament'; 
   477$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'El complement s\'ha copiat correctament'; 
  478478$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Heu d\'anar a la llista de connectors instal·lats i activar-lo.'; 
  479479$lang['Can\'t create temporary file.'] = 'No es pot crear el fitxer temporal.'; 
   
  481481$lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'No es pot llegir o extreure l\'arxiu.'; 
  482482$lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'Hi ha hagut un error durant l\'extracció (%s).'; 
  483 $lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Si us plau reviseu els permisos de la carpeta "plugins" i les seves subcarpetes (CHMOD).'; 
   483$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Si us plau, reviseu els permisos de la carpeta "plugins" i les seves subcarpetes (CHMOD).'; 
  484484$lang['Can\'t connect to server.'] = 'No es pot conectar al servidor.'; 
  485485$lang['Purge compiled templates'] = 'Elimina les plantilles compilades'; 
   
  516516 
  517517 
  518 $lang['overrides existing values with empty ones'] = 'Reemplazar los valores existentes con vacíos'; 
   518$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'Restablir els valors existentes.'; 
  519519$lang['Manage photo ranks'] = "Administrar el orden de las fotos"; 
  520520$lang['Edit ranks'] = 'Modificar el orden'; 
  521 $lang['No photo in this album'] = 'Ninguna foto en este álbum'; 
  522 $lang['Images manual order was saved'] = 'El orden manual de las imágenes ha sido guardado'; 
   521$lang['No photo in this album'] = 'Aquest àlbum no conté imatges'; 
   522$lang['Images manual order was saved'] = 'L\'ordre manual de les imatges s\'ha desat correctament.'; 
  523523$lang['ranks'] = 'Filas'; 
  524 $lang['Drag to re-order'] = 'Hacer clic y arrastra para reorganizar'; 
   524$lang['Drag to re-order'] = 'Fes clic i arrossega per a reorganitzar'; 
  525525$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Sincronización Rápida'; 
  526 $lang['No photo can be deleted'] = 'Ninguna foto puede ser suprimida'; 
  527 $lang['Delete selected photos'] = 'Suprimir las fotos seleccionadas'; 
  528 $lang['%d photo was deleted'] = '%d foto ha sido borrada'; 
  529 $lang['%d photos were deleted'] = '%d fotos han sido borradas'; 
  530 $lang['Released on'] = 'Añadido'; 
  531 $lang['Number of downloads'] = 'Número de descargas'; 
  532 $lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Boletín informativo Piwigo'; 
  533 $lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Manténgase en contacto con el proyecto Piwigo, suscríbase al boletín de noticias. Usted recibirá un e-mail cuando una nueva versión esté disponible (a veces un bug de seguridad es corregido, es importante estar al tanto) o que un acontecimiento superior ocurra sobre el proyecto. Solamente serán algunos mensajes al año.'; 
  534 $lang['Subscribe %s'] = 'Abonar a la newsletter inglesa %s'; 
  535 $lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Abonar %s a la newsletter Piwigo'; 
   526$lang['No photo can be deleted'] = 'Cap imatge pot ser eliminada'; 
   527$lang['Delete selected photos'] = 'Elimina les imatges seleccionades'; 
   528$lang['%d photo was deleted'] = '%d imatge eliminada'; 
   529$lang['%d photos were deleted'] = '%d imatges eliminades'; 
   530$lang['Released on'] = 'Llançat el'; 
   531$lang['Number of downloads'] = 'Nombre de descàrregues'; 
   532$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Butlletí informatiu de Piwigo'; 
   533$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Mantinguis en contacte amb el projecte Piwigo. Subscriu-te al butlletí de notícies. Rebràs un correu electrònic quan una nova versió estigui disponible (de vegades un bug de seguretat és corregit..., és important estar alerta) o que hi hagi un aconteixement important sobre el projecte. Únicament seràn alguns missatges durant l\'any.'; 
   534$lang['Subscribe %s'] = 'Subscriure %s'; 
   535$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Subscriure %s al Butlletí de notícies de Piwigo'; 
  536536$lang['Purge search history'] = 'Purgar el historico de búsquedad'; 
  537 $lang['Hide'] = 'Esconder'; 
   537$lang['Hide'] = 'Amagar'; 
  538538$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Sobrepasado el tiempo de ejecución, el procesamiento debe continuar [Tiempo estimado: %d secundas].'; 
  539539$lang['Operation in progress'] = 'Operación en progreso.'; 
  540 $lang['Please wait...'] = 'Por favor, espere...'; 
  541 $lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'La contraseña falta. Por favor, escoja la contraseña.'; 
   540$lang['Please wait...'] = 'Si us plau, esperi...'; 
   541$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Falta la clau d\'accès. Si us plau, introdueix-la.'; 
  542542$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'La confirmación de la contraseña faltó. Por favor, confirme la contraseña elegida.'; 
  543 $lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Autorizar a los usuarios a modificar sus propios comentarios'; 
  544 $lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Autorizar a los usuarios a suprimir sus propios comentarios'; 
  545 $lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Notificar a los administradores cuando un comentario es modificado'; 
   543$lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Autoritzar als usuaris editar els seus propis comentaris'; 
   544$lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Autoritzar als usuaris eliminar els seus propis comentaris'; 
   545$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Notificar als administradors quan un comentari sigui modificat'; 
  546546$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Notificar a los administradores cuando un comentario es suprimido'; 
  547 $lang['Cannot delete the old permalink !'] = '¡Imposible suprimir este enlace permanente!'; 
  548 $lang['Hit'] = 'Acces'; 
   547$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Impossible eliminar aquest enllaç permanent!'; 
   548$lang['Hit'] = 'Accès'; 
  549549$lang['Tools'] = 'Eines'; 
  550550$lang['Photos'] = 'Imatges'; 
  551551$lang['Themes'] = 'Temes'; 
  552 $lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Instrucciones para utilizar a Piwigo'; 
   552$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Instruccions d\'ús de Piwigo'; 
  553553$lang['Installed Themes'] = 'Temes instal·lats'; 
  554554$lang['Add New Theme'] = 'Afegir un tema'; 
  555555$lang['Forbid this theme to users'] = 'Prohibir aquest tema als usuaris'; 
  556 $lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Tema por defecto para los invitados y los nuevos usuarios'; 
  557 $lang['unknown'] = 'desconocido'; 
  558 $lang['Upload Photos'] = 'Agregar fotos'; 
   556$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Tema per defecte pels visitants i els nous usuaris'; 
   557$lang['unknown'] = 'desconegut'; 
   558$lang['Upload Photos'] = 'Penjar imatges'; 
  559559$lang['Drop into album'] = 'Arrastrar a un álbum'; 
  560 $lang['+ Add an upload box'] = '+ Añadir otra caja de transferencia'; 
   560$lang['+ Add an upload box'] = '+ Afegir caixa de transferència'; 
  561561$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Cree el directorio "%s" en la raíz de su instalación Piwigo'; 
  562562$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Dé permisos de escritura (chmod 777) al directorio "%s"  en la raíz de su instalación Piwigo'; 
  563 $lang['existing album'] = 'Álbum existente'; 
  564 $lang['create a new album'] = 'crear un álbum nuevo'; 
   563$lang['existing album'] = 'Àlbum existent'; 
   564$lang['create a new album'] = 'Afegir nou àlbum'; 
  565565$lang['Album name'] = 'Nombre del álbum'; 
  566566$lang['Album "%s" has been added'] = 'el álbum "%s" se ha añadido'; 
  567567$lang['Uploaded Photos'] = 'Fotos añadidas'; 
  568 $lang['%d photos uploaded'] = '%d fotos añadidas'; 
   568$lang['%d photos uploaded'] = '%d imatges afegides'; 
  569569$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Nivel de confidencialidad "%s"'; 
  570570$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'EL álbum "%s" ahora contiene %d fotos'; 
  571571$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Administra aquest lot de %d imatges'; 
  572572$lang['Select files'] = 'Escoger ficheros'; 
  573 $lang['Everybody'] = 'Todo el mundo'; 
  574 $lang['Who can see these photos?'] = '¿ Quién puede ver estas fotos?'; 
  575 $lang['Settings'] = 'Configuración'; 
   573$lang['Everybody'] = 'Tothom'; 
   574$lang['Who can see these photos?'] = '¿Qui pot veure aquestes imatges?'; 
   575$lang['Settings'] = 'Configuració'; 
  576576$lang['Resize'] = 'Redimensionar'; 
  577577$lang['Maximum Width'] = 'Ancho máxima'; 
  578 $lang['pixels'] = 'Píxeles'; 
   578$lang['pixels'] = 'píxels'; 
  579579$lang['Maximum Height'] = 'Altura máxima'; 
  580 $lang['Image Quality'] = 'Calidad de la foto'; 
   580$lang['Image Quality'] = 'Qualitat d\'imatge'; 
  581581$lang['Thumbnail'] = 'Miniatura'; 
  582 $lang['Save Settings'] = 'Registrar los parámetros'; 
   582$lang['Save Settings'] = 'Desa la configuració'; 
  583583$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Sus parámetros de configuraciones son registrados'; 
  584584$lang['Active Themes'] = 'Temas activados'; 
   
  586586$lang['Administration Home'] = 'Administración'; 
  587587$lang['Change Admin Colors'] = 'Intercaviar de color'; 
  588 $lang['Delete this theme'] = 'Suprimir este tema'; 
   588$lang['Delete this theme'] = 'Elimina aquest tema'; 
  589589$lang['Directory does not exist'] = 'El directorio no existe'; 
  590 $lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Sincronización'; 
   590$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Sincronització'; 
  591591$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Obtenir suport al forum de iwigo'; 
  592592$lang['Help Me'] = 'Ajuda'; 
  593593$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Imposible activar el tema, falta el archivo %s'; 
  594 $lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Este tema no puede ser borrado, porque otros tema dependen de él: %s'; 
  595 $lang['Inactive Themes'] = 'Temas desactivadas'; 
  596 $lang['Install on your computer,'] = 'Instale en su ordenador,'; 
   594$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Aquest tema no pot ser eliminat perquè n\'hi ha d\'altres que en depenen d\'ell: %s'; 
   595$lang['Inactive Themes'] = 'Temes desactivats'; 
   596$lang['Install on your computer,'] = 'Instal·lar al teu ordinador,'; 
  597597$lang['Make this theme available to users'] = 'Volver este tema disponible para los usuarios'; 
  598 $lang['Page end'] = 'Fin de la página'; 
   598$lang['Page end'] = 'Pàgina final'; 
  599599$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo Uploader'; 
  600 $lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Leer la documentación Piwigo'; 
  601 $lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Empiece pLoader y añada sus fotos.'; 
   600$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Llegir la documentació de Piwigo'; 
   601$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Inicia pLoader i afegeix les teves imatges.'; 
  602602$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Escull colors clars o foscos per a l\'espai de gestió'; 
  603 $lang['Theme has been successfully installed'] = 'El tema ha estado instalado con éxito'; 
   603$lang['Theme has been successfully installed'] = 'El tema s\'ha instal·lat amb èxit.'; 
  604604$lang['Visit Gallery'] = 'Visitar la galeria'; 
  605605$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Visitar el sitio Web del proyecto Piwigo'; 
  606 $lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'PLoader significa <em>Piwigo Uploader</em>. Desde su ordenador, pLoader prepara sus fotos y los traslada hacia su galería foto Piwigo.'; 
  607 $lang['Guest Settings'] = 'Ajustes de los invitado'; 
   606$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'PLoader representa a <em>Piwigo Uploader</em>. Des del teu ordinador pLoader prepara les teves fotos i les trasllada a la teva galeria Piwigo.'; 
   607$lang['Guest Settings'] = 'Ajustos del visitant'; 
  608608$lang['Main Page'] = 'Página principal'; 
  609609$lang['Photo Page'] = 'Página de la foto'; 
   
  612612$lang['Activate icon "%s"'] = 'Activado el icono "%s"'; 
  613613$lang['Photo Properties'] = 'Propiedades de la foto'; 
  614 $lang['Allow user customization'] = 'Permitir la personalización de la galería por el usuario'; 
   614$lang['Allow user customization'] = 'Permetre la personalització de l\'usuari'; 
  615615$lang['Languages'] = 'Idiomes'; 
  616616$lang['Installed Languages'] = 'Idiomes instal·lats'; 
   
  620620$lang['None'] = 'Res'; 
  621621$lang['Invert'] = 'Invertir'; 
  622 $lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Imposible desactivar este tema, debe quedar por lo menos un tema activado.'; 
   622$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Impossible desactivar aquest tema, es necessita al menys un tema.'; 
  623623$lang['Webmaster status is required.'] = 'Cal tenir l\'estat de "webmaster".'; 
  624624$lang['Bound Theme'] = 'Tema relacionat'; 
  625625$lang['Allow rating'] = 'Permetre valoracions'; 
  626626$lang['Select at least one comment'] = 'Selecciona al menys un comentari'; 
  627 $lang['Active Plugins'] = 'Plugins activats'; 
  628 $lang['Inactive Plugins'] = 'Plugins desactivats'; 
  629 $lang['Missing Plugins'] = 'Plugins ausents'; 
  630 $lang['Uninstalled Plugins'] = 'Plugins no instal·lats'; 
   627$lang['Active Plugins'] = 'Complements activats'; 
   628$lang['Inactive Plugins'] = 'Complements desactivats'; 
   629$lang['Missing Plugins'] = 'Complements que falten'; 
   630$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Complements desinstal·lats'; 
  631631$lang['By %s'] = 'Per %s'; 
  632 $lang['Visit plugin site'] = 'Visita el lloc del plugin'; 
   632$lang['Visit plugin site'] = 'Visita el web del complement'; 
  633633$lang['Active Languages'] = 'Idiomes activats'; 
  634634$lang['Delete this language'] = 'Suprimeix aquest idioma'; 
  635635$lang['Forbid this language to users'] = 'Prohibeix aquest idioma als usuaris'; 
  636 $lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Imposible desactivar este idioma, debe definir otro idioma por defecto primero.'; 
  637 $lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Imposible desactivar este idioma, se necesita al menos un idioma.'; 
   636$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Impossible desactivar aquest idioma, primer cal definir-ne un altre per defecte.'; 
   637$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Impossible desactivar aquest idioma, es necessita al menys un idioma.'; 
  638638$lang['Inactive Languages'] = 'Idiomes desactivats'; 
  639639$lang['Make this language available to users'] = 'Volver este idioma disponible para los usuarios'; 
  640 $lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Idioma por defecto para los invitados y los nuevos usuarios'; 
   640$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Idioma per defecte pels visitants i els nous usuaris'; 
  641641$lang['Miscellaneous'] = 'Més informació'; 
  642642$lang['Virtual Links'] = 'Enllaços virtuals'; 
   
  651651$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'L\'ordre de la barra de menú s\'ha actualitzat correctament.'; 
  652652$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Este tema no es concebido por ser acelerado directamente'; 
  653 $lang['Who can see this photo?'] = '¿Quien puede ver esta foto?'; 
  654 $lang['Pending Comments'] = 'Comentarios pendientes'; 
   653$lang['Who can see this photo?'] = '¿Qui pot veure aquesta imatge?'; 
   654$lang['Pending Comments'] = 'Comentaris pendents'; 
  655655$lang['Menu Management'] = 'Administración del menú'; 
  656 $lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'En el archivo php.ini, la variable upload_max_filesize (% SB) es mayor que post_max_size (SB%), debe cambiar esta configuración'; 
  657 $lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'La extension Exif no esta disponible, un administrador deberia deshabilitar el uso de metadatos Exif'; 
  658 $lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'El peso del archivo subido excede el valor de upload_max_filesize en el archivo php.ini: sB%'; 
  659 $lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'El peso total de los archivos transferidos excede el valor de post_max_size en su archivo php.ini: sB%'; 
  660 $lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'El peso del archivo subido excede el MAX_FILE_SIZE definido en el formulario HTML'; 
  661 $lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'El archivo fue sólo parcialmente subido'; 
  662 $lang['No file was uploaded'] = 'Ningun fichero ha sido subido'; 
   656$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'A l\'arxiu php.ini, la variable upload_max_filesize (% SB) es major que post_max_size (SB%). Hauries de canviar aquesta configuració.'; 
   657$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'L\'extensió Exif no està disponible. Un administrador hauria de desabilitar l\'ús de metadades Exif.'; 
   658$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'El tamany de l\'arxiu pujat excedeix el valor upload_max_filesize de l\'arxiu php.ini: sB%'; 
   659$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'El tamany total dels arxius que està pujant excedeixen el valor post_max_size de l\'arxiu php.ini: sB%'; 
   660$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'El tamany de l\'arxiu pujat excedeix el MAX_FILE_SIZE definit en el formulario HTML'; 
   661$lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'L\'arxiu s\'ha pujat només parcialment.'; 
   662$lang['No file was uploaded'] = 'No s\'ha pujat cap arxiu'; 
  663663$lang['Missing a temporary folder'] = 'No se puede encontrar el directorio temporal'; 
  664 $lang['Failed to write file to disk'] = 'No se pudo escribir el archivo en el servidor'; 
  665 $lang['File upload stopped by extension'] = 'La transferencia de archivos fue detenido por una extensión'; 
  666 $lang['Unknown upload error'] = 'Error desconocido durante la transferencia'; 
   664$lang['Failed to write file to disk'] = 'No s\'ha pogut escriure el fitxer al disc del servidor'; 
   665$lang['File upload stopped by extension'] = 'La transferència d\'arxius s\'ha detingut por una extensió'; 
   666$lang['Unknown upload error'] = 'Error desconegut al pujar elements'; 
  667667$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Error en el archivo "%s" : %s'; 
  668668$lang['automatic order'] = 'orden automático'; 
  669669$lang['manual order'] = 'Ordre manual'; 
  670 $lang['Albums automatically sorted'] = 'Las categorías han sido clasificadas automaticamente'; 
   670$lang['Albums automatically sorted'] = 'Àlbums classificats correctament'; 
  671671$lang['Batch Manager'] = 'Gestió de lots'; 
  672 $lang['include child albums'] = 'Incluir los sub-albumes'; 
   672$lang['include child albums'] = 'Incloure els sub-àlbums'; 
  673673$lang['Selection'] = 'Selección'; 
  674674$lang['Action'] = 'Acción'; 
  675 $lang['Set author'] = 'Definir el autor'; 
  676 $lang['Set title'] = 'Definir el titulo'; 
  677 $lang['Set creation date'] = 'Establecer la fecha de creación'; 
   675$lang['Set author'] = 'Establir autor'; 
   676$lang['Set title'] = 'Establir el títol'; 
   677$lang['Set creation date'] = 'Establir la data de creació'; 
  678678$lang['Apply action'] = 'Aplicar la acción'; 
  679 $lang['on the %d selected photos'] = 'en las %d fotos seleccionadas'; 
   679$lang['on the %d selected photos'] = 'en les %d imatges seleccionades'; 
  680680$lang['%d of %d photos selected'] = '%d fotos sobre %d estan selecciónadas'; 
  681681$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Cap imatge sel·leccionada entre les %d imatges del lot'; 
  682682$lang['All %d photos are selected'] = 'Totes les %d imatges del lot han sigut sel·leccionades'; 
  683 $lang['remove this filter'] = 'eliminar este filtro'; 
   683$lang['remove this filter'] = 'elimina aquest filtre'; 
  684684$lang['Add a filter'] = 'Agregar un filtro'; 
  685 $lang['Remove all filters'] = 'Eliminar todos los filtros'; 
   685$lang['Remove all filters'] = 'Eliminar tots els filtres'; 
  686686$lang['Refresh photo set'] = 'Actualitza el lot d\'imatges'; 
  687 $lang['The whole page'] = 'Página entera'; 
   687$lang['The whole page'] = 'Página sencera'; 
  688688$lang['The whole set'] = 'Tot el conjunt'; 
  689689$lang['No photo in the current set.'] = 'No hi ha imatges en aquest lot.'; 
  690 $lang['No photo selected, no action possible.'] = 'No hay foto seleccionada, no hay acción posible.'; 
   690$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'No s\'ha seleccionat cap imatge, per tant, no hi ha possible acció a executar.'; 
  691691$lang['Choose an action'] = 'Seleccione una acción'; 
  692 $lang['remove author'] = 'eliminar el autor'; 
  693 $lang['Type here the author name'] = 'Escriba el nombre del autor'; 
  694 $lang['remove title'] = 'eliminar el título'; 
  695 $lang['Type here the title'] = 'Introduzca el título aquí'; 
  696 $lang['remove creation date'] = 'eliminar la fecha de creación'; 
   692$lang['remove author'] = 'eliminar l\'autor'; 
   693$lang['Type here the author name'] = 'Escriu aquí el nom de l\'autor'; 
   694$lang['remove title'] = 'elimina el títol'; 
   695$lang['Type here the title'] = 'Escriu aquí el títol'; 
   696$lang['remove creation date'] = 'eliminar la data de creació'; 
  697697$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Las fotos del álbum se han asociado con los àlbumes sigientes: %s'; 
  698698$lang['Delete orphan tags'] = 'Eliminar las etiquetas huerfanas '; 
  699699$lang['delete photo'] = 'Eliminar la foto'; 
  700 $lang['Orphan tags deleted'] = 'Etiquetas huerfanas eliminadas'; 
  701 $lang['Week starts on'] = 'La semana empieza el'; 
  702 $lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Tiene %d etiquetas huerfanas: %s.'; 
  703 $lang['Remove from caddie'] = 'Eliminar de la cesta'; 
  704 $lang['Themes which need upgrade'] = 'Temas por actualizar'; 
  705 $lang['Languages which need upgrade'] = 'Idiomas por actualizar'; 
   700$lang['Orphan tags deleted'] = 'Etiquetes orfes eliminades'; 
   701$lang['Week starts on'] = 'La setmana comença en'; 
   702$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Tens %d etiquetes orfes: %s.'; 
   703$lang['Remove from caddie'] = 'Treu-lo del carret'; 
   704$lang['Themes which need upgrade'] = 'Temes per actualitzar'; 
   705$lang['Languages which need upgrade'] = 'Idiomes per actualitzar'; 
  706706$lang['All themes are up to date.'] = 'Todos los temas están actualizados.'; 
  707 $lang['All plugins are up to date.'] = 'Todos los plugins están actualizados.'; 
  708 $lang['All languages are up to date.'] = 'Todos los idiomas están actualizados.'; 
  709 $lang['Visit theme site'] = 'Visita el sitio web del tema'; 
   707$lang['All plugins are up to date.'] = 'Tots els complements estàn actualizats.'; 
   708$lang['All languages are up to date.'] = 'Totes els idiomes estàn actualitzats.'; 
   709$lang['Visit theme site'] = 'Visita el web del tema'; 
  710710$lang['Visit language site'] = 'Visita el sitio web del idioma'; 
  711 $lang['New Version'] = 'Nueva version'; 
  712 $lang['Obsolete Plugins'] = 'Estos plugins son pbsoletos'; 
  713 $lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'ADVERTENCIA! Este plugin no parece ser compatible con esta versión de Piwigo.'; 
  714 $lang['Do you want to activate anyway?'] = '¿Quiere activarlo de todos modos?'; 
   711$lang['New Version'] = 'Nova versió'; 
   712$lang['Obsolete Plugins'] = 'Complements obsolets'; 
   713$lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'ADVERTÈNCIA! Aquest complement sembla no ser compatible amb la teva versió de Piwigo.'; 
   714$lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Vols activar-ho de totes maneres?'; 
  715715$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'AQUEST COMPLEMENT ÉS ARA PART DEL CORE DE PIWIGO! DESINSTAL·LA\'L! '; 
  716 $lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'ERROR: Este plugin FALTA PERO ESTÁ INSTALADO! DESINSTALAR YA!.'; 
  717 $lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Generación de las miniaturas en curso...'; 
  718 $lang['Photos generation in progress...'] = 'Generación de las fotos en curso...'; 
  719 $lang['%s photos have been regenerated'] = '%s fotos fueron regeneradas.'; 
  720 $lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s fotos no pueden ser regeneradas'; 
   716$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'ERROR: FALTA AQUEST COMPLEMENT TOT I QUE INDIQUI QUE ESTÀ INSTAL·LAT. DESINSTAL·LA\'L!'; 
   717$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Generació de miniatures en curs...'; 
   718$lang['Photos generation in progress...'] = 'Generació d\'imatges en curs...'; 
   719$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s imatges han sigut regenerades'; 
   720$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s imatges no poden ser regenerades'; 
  721721$lang['display'] = 'Visualizar'; 
  722 $lang['Type in a search term'] = 'Introduce un término de búsqueda'; 
  723 $lang['new'] = 'nuevo'; 
  724 $lang['No results'] = 'Sin resultados'; 
  725 $lang['Searching...'] = 'Buscar...'; 
   722$lang['Type in a search term'] = 'Escriu un terme de cerca'; 
   723$lang['new'] = 'nou'; 
   724$lang['No results'] = 'Sense resultats.'; 
   725$lang['Searching...'] = 'Buscant...'; 
  726726$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Activar el icono "nuevo" al lado de álbumes y fotos'; 
  727727$lang['Add a criteria'] = 'Añadir un criterio'; 
  728728$lang['Deactivate all'] = 'Desactivar todo'; 
  729729$lang['Default photos order'] = 'Orden de las fotos por defecto'; 
  730 $lang['Restore'] = 'Restorar'; 
  731 $lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Restaurar la configuración por defecto. Usted perderá su configuración de plug-in!'; 
   730$lang['Restore'] = 'Restaurar'; 
   731$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Restaurar la configuració per defecte. Perdràs la configuració dels complements!'; 
  732732$lang['Show menubar'] = 'Mostrar barra de menú'; 
  733 $lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'No se puede definir un orden de foto por defecto, ya que tienen una configuración personalizada en la configuración local.'; 
  734 $lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Ha especificado <i> $ conf [\'order_by\'] </ i> en su archivo de configuración local, este parámetro esta obsoleto, retírelo o cambiarle el nombre a <i> $ conf [\'order_by_custom \'] </ i>!'; 
   733$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'No es pot definir un ordre d\'imatges per defecte ja que tenen una configuració personalitzada en la configuració local.'; 
   734$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Has especificat <i>$conf[\'order_by\']</ i> en el teu arxiu de configuració local. Aquest paràmetre està obsolet. Elimina\'l o canvia-li en nom a <i>$conf[\'order_by_custom\']</ i>!'; 
  735735$lang['Updates'] = 'Actualizaciones'; 
  736 $lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Actualización en curso ... por favor espere.'; 
  737 $lang['Ignore this update'] = 'Ignore esta actualización'; 
  738 $lang['Reset ignored updates'] = 'Restablecer actualizaciones ignoradas'; 
  739 $lang['Update All'] = 'actualizar todo'; 
   736$lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Actualització en curs... Si us plau, esperi.'; 
   737$lang['Ignore this update'] = 'Ignora aquesta actualització'; 
   738$lang['Reset ignored updates'] = 'Restablieix les actualitzacions que han estat omeses'; 
   739$lang['Update All'] = 'actualizar tot'; 
  740740$lang['ERROR'] = 'ERROR'; 
  741 $lang['Update Complete'] = 'actualización completa'; 
  742 $lang['Piwigo Update'] = 'Piwigo actualización'; 
  743 $lang['Extensions Update'] = 'actualización de las extensiones'; 
  744 $lang['All extensions are up to date.'] = 'Todas las extensiones están actualizadas.'; 
  745 $lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Los siguientes plugins pueden no ser compatibles con la nueva versión de Piwigo:'; 
  746 $lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Los siguientes temas pueden no ser compatibles con la nueva versión de Piwigo:'; 
  747 $lang['I decide to update anyway'] = 'Decido actualizar de todos modos'; 
  748 $lang['Update to Piwigo %s'] = 'actualización a Piwigo %s'; 
  749 $lang['Two updates are available'] = 'Dos actualizaciones están disponibles'; 
  750 $lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Esta es una actualización menor, con sólo correcciones de errores.'; 
   741$lang['Update Complete'] = 'actualització completa'; 
   742$lang['Piwigo Update'] = 'Piwigo Update'; 
   743$lang['Extensions Update'] = 'Actualitzar extensions'; 
   744$lang['All extensions are up to date.'] = 'Totes les extensions estàn actualitzades.'; 
   745$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Els següents complements poden no ser compatibles amb la nova versió de Piwigo:'; 
   746$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Els següents temes poden no ser compatibles amb la nova versió de Piwigo:'; 
   747$lang['I decide to update anyway'] = 'Decideixo actualitzat de totes maneres'; 
   748$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Actualitzar a Piwigo %s'; 
   749$lang['Two updates are available'] = 'Dues actualitzacions estàn disponibles'; 
   750$lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Aquesta és una actualització menor, només amb correccions d\'errors.'; 
  751751$lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Esta es una actualización importante, con <a href="%s">nuevas características emocionantes</a>.'; 
  752 $lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Algunos de los temas y plugins pueden aún no estár disponible.'; 
  753 $lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Puede actualizar a Piwigo %s directamente, sin necesidad de actualizar a Piwigo %s (recomendado).'; 
  754 $lang['Save Template Directory'] = 'Guardar directorio de plantillas'; 
  755 $lang['Dump Database'] = 'volcar la base de datos'; 
  756 $lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Incluir los datos de la historia (Advertencia: el límite de memoria del servidor puede ser superado)'; 
   752$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Alguns dels temes i complements poden encara no estar disponibles.'; 
   753$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Pots actualitzar a Piwigo %s directament, sense necessitat d\'actualizar a Piwigo %s (recomanat).'; 
   754$lang['Save Template Directory'] = 'Desa directori de plantilles'; 
   755$lang['Dump Database'] = 'volcar la base de dades'; 
   756$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Incloure la informació de l\'historial. (Advertència: el límit de memòria del servidor pot ser superat)'; 
  757757$lang['Unable to dump database.'] = 'No és possible volcar la base de dades.'; 
  758758$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Actualitzacions disponibles per a les extensiones.'; 
   
  768768$lang['... or '] = '... o '; 
  769769$lang['Create'] = 'Crear'; 
  770 $lang['Start Upload'] = 'Iniciar la transferència'; 
   770$lang['Start Upload'] = 'Inicia la transferència'; 
  771771$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Utiliza el formulario de Flash. Problemas? intentar el <a href="%s">formulario HTML</a>.'; 
  772772$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Se utiliza el formulario HTML. Intentar el <a href="%s">formulario Flash</a>'; 
   
  791791$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Hi ha hagut un error durante el procés d\'actualització.'; 
  792792$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Imposible extraer los ficheros. Por favor, verifique los permisos de los ficheros de su instalación. <Br> <a href="%s"> Haga clic aquí para ver el informe de error</a>.'; 
  793 $lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo no puede recuperar el fichero de actualización desde el servidor'; 
   793$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo no pot recuperar l\'arxiu d\'actualització del servidor'; 
  794794$lang['Updates'] = 'Actualitzacions'; 
  795795 
   
  850850$lang['pending validation'] = 'pendent de validació'; 
  851851$lang['registered users'] = 'usuaris registrats'; 
   852$lang['%d group'] = '%d grup'; 
   853$lang['%d groups'] = '%d grups'; 
   854$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '%u usuaris han obtingut permisos automàticament perquè pertanyen a un grup que ha estat autoritzat.'; 
   855$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo per Android</em> Aquesta aplicació et permet connectar-te a la teva galeria Piwigo des del teu dispositiu Android, crear nous àlbums així com pujar les imatges que vulguis allà on estiguis.'; 
   856$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo per iOS</em> Aquesta aplicació et permet connectar-te a la teva galeria Piwigo des del teu iPhone, iPad o iPod Touch, crear nous àlbums així com pujar les imatges que vulguis allà on estiguis.'; 
   857$lang['Add group'] = 'Afegir grup'; 
   858$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom és un programari de fotografia dissenyat per a l\'administració de grans quantitats d\'imatges digitals i realitzar tasques de postproducció.'; 
   859$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Àlbums autoritzats gràcies a les associacions de grups'; 
   860$lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture és una poderosa eina per perfeccionar les imatges i gestionar grans biblioteques per a Mac'; 
   861$lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = 'Aperture s\'ha dissenyat per als fotògrafs professionals amb la senzillesa de iPhoto.'; 
   862$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Aplicar marca d\'aigua si l\'altura és major que'; 
   863$lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Aplicar marca d\'aigua si l\'ample és més gran que'; 
   864$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Per defecte, el centre d\'interès es col·loca al centre de la imatge.'; 
   865$lang['Comments for all'] = 'Comentaris per a tots'; 
   866$lang['Delete Representant'] = 'Eliminar miniatura de l\'àlbum'; 
   867$lang['Delete selected tags'] = 'Eliminar etiquetes seleccionades'; 
   868$lang['Delete selected users'] = 'Eliminar usuaris seleccionats'; 
   869$lang['Deny selected groups'] = 'Denegar als grups seleccionats'; 
   870$lang['Download,'] = 'Descarregar,'; 
   871$lang['Downloads'] = 'Descàrregues'; 
   872$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Les característiques inclouen la navegació per la galeria, la creació d\'àlbum pujar imatges.'; 
   873$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'Per a les imatges amb tamanys sesgats, per exemple les cuadrades, Piwigo farà tot el possible per a incloure\'n el centre d\'interès.'; 
   874$lang['Grant selected groups'] = 'Permetre als grups seleccionats'; 
   875$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Administració de permisos per al grup "%s"'; 
   876$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadades sincronitzades de l\'arxiu'; 
   877$lang['No group is permitted to see this private album'] = 'A cap grup se li permet veure aquest àlbum privat'; 
   878$lang['Not cropped correctly?'] = 'No s\'ha retallat correctament?'; 
   879$lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'Per a Linux, només cal instal·lar Shotwell amb el seu gestor de paquets i l\'opció d\'activar la publicació d\'Piwigo.'; 
   880$lang['Opacity'] = 'Opacitat'; 
   881$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s s\'ha utilitzat anteriorment per l\'àlbum %s. Esborra\'l primer del historial de permalinks'; 
   882$lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Permís concedit gràcies a un grup'; 
   883$lang['Permission management'] = 'Gestió de permisos'; 
   884$lang['Photo sizes with crop'] = 'Imatges amb mides sesgades'; 
   885$lang['Piwigo Publish plugin for Lightroom'] = 'Complement Piwigo Publish per Lightroom'; 
   886$lang['Piwigo export plugin for Aperture'] = 'Complement Piwigo Export per Aperture'; 
   887$lang['Piwigo export plugin for iPhoto'] = 'Complement Piwigo Export per iPhoto'; 
   888$lang['Piwigo publish plugin for Shotwell'] = 'Complement Piwigo Publish per Shotwell'; 
   889$lang['Piwigo publish plugin for digiKam'] = 'Complement Piwigo Publish per digiKam'; 
   890$lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid (client RemoteGallery per Android) és un codi obert (GPL v3) Piwigo client per a la plataforma Android.'; 
   891$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Seleccioneu una zona amb el ratolí per definir un nou centre d\'interès.'; 
   892$lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell és un organitzador de codi obert digital que s\'executa a Linux. És el gestor de fotos per defecte en Ubuntu i Fedora.'; 
   893$lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'El complement Piwigo Export li permet crear àlbums i exportar imatges.'; 
   894$lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'El complement Piwigo Publish et permet exportar i sincronitzar imatges des de Lightroom directament a la seva galeria de fotos Piwigo.'; 
   895$lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'El centre d\'interès és la zona més significativa a la imatge.'; 
   896$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'L\'alçada màxima original ha de ser un número entre %d i %d'; 
   897$lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'L\'amplada màxima original ha de ser un número entre %d i %d'; 
   898$lang['To export your photos from digiKam to Piwigo, simply install digiKam and the Kipi-plugins.'] = 'Per a exportar les teves imatges des de digiKam a Piwigo, hauràs d\'instal·lar els complements digiKam i Kipi.'; 
   899$lang['Web Form'] = 'Formulari web'; 
   900$lang['X Position'] = 'Posició X'; 
   901$lang['X Repeat'] = 'Repeteix X'; 
   902$lang['Y Position'] = 'Posició Y'; 
   903$lang['any visitor can see this album'] = 'cap visitant pot veure aquest àlbum'; 
   904$lang['associate to group'] = 'Associar al grup'; 
   905$lang['bottom left corner'] = 'racó inferior esquerre'; 
   906$lang['bottom right corner'] = 'racó inferior dret'; 
   907$lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam és un avançat software de gestió de fotografies digitals lliure per a Linux, Windows i MacOSX.'; 
   908$lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam està dissenyat per als fotògrafs que volen veure, administrar, editar, millorar, organitzar, etiquetar i compartir fotografies.'; 
   909$lang['dissociate from group'] = 'dissociar del grup'; 
   910$lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto és el gestor de fotos per defecte en MacOSX. El complement d\'exportació Piwigo li permeten crear nous àlbums i exportar les teves fotos directament des d\'iPhoto a la teva galeria de fotos Piwigo.'; 
   911$lang['include photos with lower privacy level'] = 'incloure imatges amb el mínim nivell de privacitat'; 
   912$lang['middle'] = 'mig'; 
   913$lang['simple visitors'] = 'simples visitants'; 
   914$lang['top left corner'] = 'racó superior esquerre'; 
   915$lang['top right corner'] = 'racó superior dret'; 
   916$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'els visitants han d\'autenticar-se i disposar dels permisos adequats per veure aquest àlbum'; 
  852917?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.