Changeset 14362


Ignore:
Timestamp:
04/24/12 20:08:53 (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[localfileseditor] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

Location:
trunk/plugins/LocalFilesEditor/language/ca_ES
Files:
1 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/plugins/LocalFilesEditor/language/ca_ES/plugin.lang.php

  r14347 r14362  
  3232$lang['locfiledit_onglet_plug'] = 'Complement personal'; 
  3333$lang['locfiledit_onglet_tpl'] = 'Plantilles'; 
   34$lang['locfiledit_bak_loaded1'] = 'Arxiu de còpia de seguretat carregat.'; 
   35$lang['locfiledit_cant_save'] = 'L\'arxiu actual no té permís d\'escriptura. Comprova si el directori "local/" disposa d\'aquest permís (chmod).'; 
   36$lang['locfiledit_choose_file'] = 'Tria l\'arxiu a editar'; 
   37$lang['locfiledit_empty_filename'] = 'Has d\'escriure el nom del fitxer.'; 
   38$lang['locfiledit_empty_page'] = 'Pàgina en blanc'; 
   39$lang['locfiledit_filename_error'] = 'Caracters prohibits en el nom del fitxer.'; 
   40$lang['locfiledit_model_error'] = 'Has de triar un model.'; 
   41$lang['locfiledit_newfile'] = 'El fitxer no existeix i serà creat per LocalFiles Editor'; 
   42$lang['locfiledit_parent_directory'] = 'Directori pare'; 
   43$lang['locfiledit_restore_confirm'] = 'Si us plau, confirma-ho? 
   44La restauració no serà efectiva fins que sigui desat.'; 
   45$lang['locfiledit_restore'] = 'Restaura l\'arxiu de còpia de seguretat'; 
   46$lang['locfiledit_save_bak'] = 'Es crearà una còpia de seguretat en el moment en què sigui desat.'; 
   47$lang['locfiledit_save_config'] = 'L\'arxiu ha estat escrit correctament.'; 
   48$lang['locfiledit_save_file'] = 'Desa el fitxer'; 
   49$lang['locfiledit_saved_bak'] = 'Arxiu de còpia de seguretat creat (%s)'; 
   50$lang['locfiledit_show_default'] = 'Mostra el fitxer de referència:'; 
   51$lang['locfiledit_syntax_error'] = 'Error de sintaxi! L\'arxiu no es pot desar.'; 
   52$lang['locfiledit_webmaster_only'] = 'Només els administradors web poden crear o modificar arxius locals.'; 
  3453?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.