Changeset 14418


Ignore:
Timestamp:
04/25/12 18:45:10 (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[additional_pages] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

Location:
extensions/AdditionalPages/trunk/language/ca_ES
Files:
1 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/AdditionalPages/trunk/language/ca_ES/plugin.lang.php

  r14369 r14418  
  2424$lang['ap_all_lang'] = 'Tot'; 
  2525$lang['ap_page_lang'] = 'Idioma'; 
   26$lang['ap_add_page'] = 'Afegir una pàgina'; 
   27$lang['ap_authorized_group'] = 'Grups autoritzats'; 
   28$lang['ap_authorized_users'] = 'Usuaris autoitzats'; 
   29$lang['ap_conf_saved'] = 'Configuració guardada.'; 
   30$lang['ap_config'] = 'Configuració'; 
   31$lang['ap_convert_bbcode_ok'] = 'Conversió realitzada correctament'; 
   32$lang['ap_create'] = 'Crear una nova pàgina addicional'; 
   33$lang['ap_default_language'] = 'Per defecte'; 
   34$lang['ap_delete'] = 'Elimina'; 
   35$lang['ap_deleted_page'] = 'Pàgina eliminada'; 
   36$lang['ap_edit_page'] = 'Edita una pàgina'; 
   37$lang['ap_group_perm'] = 'per grups'; 
   38$lang['ap_guest'] = '(deixar en blanc per la pàgina pública)'; 
   39$lang['ap_homepage_tip'] = 'Reemplaça la pàgina d\'inici'; 
   40$lang['ap_language_perm'] = 'per idioma'; 
   41$lang['ap_level_perm'] = 'per nivell de privacitat'; 
   42$lang['ap_menu_name'] = 'Nom del menú'; 
   43$lang['ap_modify'] = 'Modificar la pàgina addicional'; 
   44$lang['ap_no_name'] = 'No cal omplir el camp Nom.'; 
   45$lang['ap_page_content'] = 'Contingut'; 
   46$lang['ap_page_name'] = 'Nom de la pàgina'; 
   47$lang['ap_page_pos'] = 'Posició'; 
   48$lang['ap_parse_bbcode'] = 'Converteix pàgines escrites amb BBCode'; 
   49$lang['ap_permalink_already_used'] = 'Permalink %s ja l\'està utilitzat la pàgina %s'; 
   50$lang['ap_perm'] = 'Activar gestió d\'autoritzacions:'; 
   51$lang['ap_pos0'] = 'o no mostris la pàgina al menú'; 
   52$lang['ap_redirect'] = 'Es redirecciona automàticament al desar la pàgina'; 
   53$lang['ap_save'] = 'Desa'; 
   54$lang['ap_saved_page'] = 'Pàgina guardada'; 
   55$lang['ap_select_all'] = 'Selecciona-ho tot'; 
   56$lang['ap_set_as_homepage'] = 'Posar com a pàgina d\'inici'; 
   57$lang['ap_show_edit'] = 'Mostra enllaç Edita al menú de bloc'; 
   58$lang['ap_show_home'] = 'Visualitzar el botó "Tornar a l\'inici" a les pàgines addicionals'; 
   59$lang['ap_show_menu'] = 'Mostra el menú de bloc'; 
   60$lang['ap_standalone_page'] = 'Pàgina independent'; 
   61$lang['ap_standalone_tip'] = 'La pàgina requereix una estructura HTML completa'; 
   62$lang['ap_unselect_all'] = 'Deselecciona-ho tot'; 
   63$lang['ap_user_perm'] = 'per tipus d\'usuari'; 
  2664?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.