Changeset 14436


Ignore:
Timestamp:
04/26/12 17:16:05 (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_public] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/common.lang.php

  r14416 r14436  
  133133$lang['display best rated photos'] = 'visualitza els elements més valorats'; 
  134134$lang['Calendar'] = 'Calendari'; 
  135 $lang['All'] = 'Tot'; 
   135$lang['All'] = 'TOT'; 
  136136$lang['display each day with photos, month per month'] = 'visualitza les imatges per dia, mes a mes'; 
  137137$lang['View'] = 'Visualitzar'; 
   
  228228$lang['photo'] = 'Imatge'; /* DEPRECATED USED IN comments.php FOR image_id ? */  
  229229$lang['Click on the photo to see it in high definition'] = 'Clica sobre la imatge per a veure-la amb alta qualitat'; 
  230 $lang['Show file metadata'] = 'Veure la informació del dispositiu'; 
   230$lang['Show file metadata'] = 'Mostrar la informació del dispositiu (metadades Exif)'; 
  231231$lang['Powered by'] = 'Impulsat per'; 
  232232$lang['Preferences'] = 'Preferències'; 
   
  244244$lang['login mustn\'t start with a space character'] = 'el nom d\usuari no pot començar amb el caràcter de l\'espai'; 
  245245$lang['this login is already used'] = 'aquest nom d\'usuari ja s\'està utilitzant'; 
  246 $lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'l\'adreça de correu ha de ser com xxx@yyy.eee (exemple : jack@altern.org)'; 
   246$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'l\'adreça de correu ha de ser com xxx@yyy.eee (exemple: jack@altern.org)'; 
  247247$lang['please enter your password again'] = 'Si us plau, introdueix la clau d\'accès una altra vegada'; 
  248248$lang['Auto login'] = 'Recorda-ho'; 
   
  274274$lang['Thumbnails'] = 'Miniatures'; 
  275275$lang['Menu'] = 'Menú'; 
  276 $lang['A comment on your site'] = 'Una opinió quant a aquest web'; 
   276$lang['A comment on your site'] = 'Un comentari al teu web'; 
  277277$lang['today'] = 'avui'; 
  278278$lang['Update your rating'] = 'Canvia la teva valoració'; 
   
  291291$lang['Admin: %s'] = 'Admin: %s'; 
  292292$lang['Registration of %s'] = 'Registrat de %s'; 
  293 $lang['Album: %s'] = '`Àlbum: %s'; 
   293$lang['Album: %s'] = 'Àlbum: %s'; 
  294294$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Estat erroni de l\'usuari "convidat". S\'està utilitzant l\'estat predeterminat. Si us plau, informeu-ho a l\'administrador del web.'; 
  295295$lang['this email address is already in use'] = 'un usuari ja utilitza aquesta adreça de correu'; 
   
  297297$lang['Tag results for'] = 'Resultats de l\'etiqueta per'; 
  298298$lang['from %s to %s'] = 'de %s a %s'; 
  299 $lang['Play of slideshow'] = 'Reproduir passi de diapositives'; 
  300 $lang['Pause of slideshow'] = 'Pausa la presentació de diapositives'; 
  301 $lang['Repeat the slideshow'] = 'Repeteix la presentació de diapositives'; 
  302 $lang['Not repeat the slideshow'] = 'No repeteixis la presentació de diapositives'; 
  303 $lang['Reduce diaporama speed'] = 'Disminueix la velocitat de la diapositiva'; 
  304 $lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Incrementa la velocitat de la diapositiva'; 
   299$lang['Play of slideshow'] = 'Iniciar presentació amb diapositives '; 
   300$lang['Pause of slideshow'] = 'Pausa la presentació'; 
   301$lang['Repeat the slideshow'] = 'Repeteix la presentació'; 
   302$lang['Not repeat the slideshow'] = 'No repetir la presentació'; 
   303$lang['Reduce diaporama speed'] = 'Disminueix la velocitat'; 
   304$lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Incrementa la velocitat'; 
  305305$lang['Submit'] = 'OK'; 
  306306$lang['Yes'] = 'Sí'; 
   
  329329$lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Benvingut a la galeria fotogràfica Piwigo!'; 
  330330$lang['... or browse your empty gallery'] = '... o navega per la galeria (actualment buida)'; 
  331 $lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... o siusplau desactiveu aquest missatge.  Trobaré la manera pel meu compte'; 
   331$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... o si us plau desactiveu aquest missatge.  Ja trobaré la manera pel meu compte.'; 
  332332$lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Hola %s, la galeria no conté elements per mostrar.'; 
  333333$lang['I want to add photos'] = 'Vull afegir imatges'; 
   
  348348$lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Reviseu el vostre correu electrònic amb l\'enllaç de confirmació'; 
  349349$lang['Invalid key'] = 'Clau invàlida'; 
  350 $lang['The passwords do not match'] = 'Compte!. La clau d\'accès no coincideix'; 
   350$lang['The passwords do not match'] = 'Compte! La clau d\'accès no coincideix'; 
  351351$lang['Your password has been reset'] = 'S\'ha restablert la teva clau d\'accès.'; 
  352352$lang['Return to home page'] = 'Torna a la pàgina d\'inici'; 
   
  370370$lang['Original'] = 'Original'; 
  371371$lang['Password: %s'] = 'Clau: %s'; 
  372 $lang['Photo sizes'] = 'Mida de la imatge'; 
  373 $lang['Photo title, A → Z'] = 'Títol de la imatge, A → Z'; 
  374 $lang['Photo title, Z → A'] = 'Títol de la imatge, Z → A'; 
   372$lang['Photo sizes'] = 'Canviar-ne la mida'; 
   373$lang['Photo title, A → Z'] = 'Nom de l\'arxiu, A → Z'; 
   374$lang['Photo title, Z → A'] = 'Nom de l\'arxiu, Z → A'; 
  375375$lang['Send my connection settings by email'] = 'Envia\'m els meus paràmetres de connexió per correu electrònic'; 
  376376$lang['Show latest comments first'] = 'Mostra els últims comentaris primer'; 
   
  394394$lang['Date posted, new → old'] = 'Data de publicació, nou → antic'; 
  395395$lang['Date posted, old → new'] = 'Data de publicació, antic → nou'; 
  396 $lang['Download this file'] = 'Descarrega\'t aquest arxiu'; 
   396$lang['Download this file'] = 'Descarregar'; 
  397397$lang['Download'] = 'Descarregar'; 
  398398$lang['Numeric identifier, 1 → 9'] = 'Identificador numèric, 1 → 9'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.