Changeset 14445


Ignore:
Timestamp:
04/26/12 17:17:27 (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[cooliris_piclens] Update pl_PL, thanks to : larky

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/piclens/language/pl_PL/plugin.lang.php

  r14297 r14445  
  4141$lang['piclens_config_tab'] = 'Konfiguracja'; 
  4242$lang['piclens_rssfeed_tab'] = 'RSS Feed'; 
   43$lang['img_URLHigh_legend'] = 'Link do zdjęcia w HD (link z galerii)'; 
   44$lang['img_URLNormalFull_legend'] = 'Link do zdjęcia (pełny link)'; 
   45$lang['img_URLNormal_legend'] = 'link do zdjęcia (link z galerii)'; 
   46$lang['img_URLPicturephp_legend'] = 'Link do strony zdjęcia (picture.php)'; 
   47$lang['img_URLThumbFull_legend'] = 'Link do miniatury (pełny link)'; 
   48$lang['img_URLThumb_legend'] = 'link do mniatury (link z galerii)'; 
   49$lang['img_author_legend'] = 'Autor zdjęcia'; 
   50$lang['img_description_legend'] = 'Opis zdjęcia'; 
   51$lang['img_id_legend'] = 'ID zdjęcia'; 
   52$lang['img_name_legend'] = 'Nazwa zdjęcia'; 
   53$lang['piclens_bestrated_label'] = 'Najlepiej oceniane'; 
   54$lang['piclens_cat_legend'] = 'Kategoria'; 
   55$lang['piclens_cfg_otherplugins_title'] = 'Zgodność z innymi zainstalowanymi pluginami'; 
   56$lang['piclens_favorites_label'] = 'Moje ulubione'; 
   57$lang['piclens_global_legend'] = 'Globalne'; 
   58$lang['piclens_label_Desc1'] = 'Nic'; 
   59$lang['piclens_label_Desc2'] = 'Nazwa zdjęcia'; 
   60$lang['piclens_label_Desc3'] = 'Opis zdjęcia'; 
   61$lang['piclens_label_Name1'] = 'nazwa mniatury: rozmiar'; 
   62$lang['piclens_label_Name2'] = 'Nazwa miniatury'; 
   63$lang['piclens_label_Name3'] = 'Nazwa zdjęcia'; 
   64$lang['piclens_label_Name4'] = 'Nic'; 
   65$lang['piclens_label_TypeHigh'] = 'Wysoki'; 
   66$lang['piclens_label_TypeNorm'] = 'Normalny'; 
   67$lang['piclens_label_TypeTN'] = 'Miniatura'; 
   68$lang['piclens_label_orderAddDate'] = 'Dodaj datę'; 
   69$lang['piclens_label_orderAverage'] = 'Ocena średnia'; 
   70$lang['piclens_label_orderCat'] = 'Kategoria'; 
   71$lang['piclens_label_orderCreDate'] = 'Data utworzenia'; 
   72$lang['piclens_label_orderID'] = 'Id'; 
   73$lang['piclens_label_orderName'] = 'Nazwa pliku'; 
   74$lang['piclens_label_orderRand'] = 'Domyślny'; 
   75$lang['piclens_label_orderRank'] = 'Ocena'; 
   76$lang['piclens_label_sortDown'] = 'Dół'; 
   77$lang['piclens_label_sortUp'] = 'Góra'; 
   78$lang['piclens_mostvisited_label'] = 'Najczęściej odwiedzane'; 
   79$lang['piclens_picture_legend'] = 'Zdjęcie'; 
   80$lang['piclens_recentcats_label'] = 'Najnowsze kategorie'; 
   81$lang['piclens_recentpics_label'] = 'Najnowsze zdjęcia'; 
   82$lang['piclens_recursive_standard_title'] = 'Metoda standardowa'; 
   83$lang['piclens_recursive_standard'] = 'Standard'; 
   84$lang['piclens_rsscfg_desc'] = 'Opis zdjęć w Piclens'; 
   85$lang['piclens_rsscfg_namecat'] = 'Pokaż nazwę kategorii'; 
   86$lang['piclens_rsscfg_name'] = 'Nazwa zdjęcia w Piclens'; 
   87$lang['piclens_rsscfg_video'] = 'Wsparcie video w Piclens'; 
   88$lang['piclens_wallcfg_actived'] = 'Włączanie Cooliris 3DWall'; 
   89$lang['piclens_wallcfg_colorB'] = 'Czarny'; 
   90$lang['piclens_wallcfg_colorW'] = 'Biały'; 
   91$lang['piclens_wallcfg_color'] = 'Kolor tła dla Cooliris 3D wall'; 
   92$lang['piclens_wallcfg_disp_opt1'] = 'Strona startowa'; 
   93$lang['piclens_wallcfg_disp_opt2'] = 'Kategorie'; 
   94$lang['piclens_wallcfg_disp'] = 'Wybór ekranu Cooliris 3D wall :'; 
   95$lang['piclens_wallcfg_heigh'] = 'Wysokość dla Cooliris 3D Wall'; 
   96$lang['piclens_wallcfg_info_suite'] = 'w katalogu głównym strony (lub zmodyfikuj istniejący)'; 
   97$lang['piclens_wallcfg_info'] = '<b>Ważne dla pracy 3DWall: </b>Konieczne jest skopiowanie pliku'; 
   98$lang['piclens_wallcfg_name'] = 'Cooliris 3D Wall Tytuł :'; 
   99$lang['piclens_wallcfg_navoption_title'] = 'Nawigacja z Cooliris 3D Wall'; 
   100$lang['piclens_wallcfg_nbligne'] = 'Liczba wierszy wyświetlacza na ścianie'; 
   101$lang['piclens_wallcfg_option-opt2'] = 'Pokaż link "Pełny Ekran"'; 
   102$lang['piclens_wallcfg_option-opt3'] = 'Pokaż link "Szukaj"'; 
   103$lang['piclens_wallcfg_option-opt4'] = 'Pokaż linki "Udostępnianie"'; 
   104$lang['piclens_wallcfg_option-opt5'] = 'Pokaż przycisk łączący z oryginalną zawartością'; 
   105$lang['piclens_wallcfg_option-opt6'] = 'Pokaż przycisk "Zamknij" na poszczególnych elementach'; 
   106$lang['piclens_wallcfg_option'] = 'Wyświetl opcje Cooliris 3D Wall :'; 
   107$lang['piclens_wallcfg_paramNORM'] = 'Standard (taki sam dla wszystkich galerii)'; 
   108$lang['piclens_wallcfg_param'] = 'Parametry Cooliris 3D Wall'; 
   109$lang['piclens_wallcfg_title'] = 'Piclens : PiclensWall (3D Wall) Konfiguracja'; 
   110$lang['piclens_wallcfg_transparent'] = 'Tryb "transparentny" dla ściany. <i>Potrzebny dla niektórych tematów horyzontalnych</i>'; 
  43111?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.