Ignore:
Timestamp:
04/26/12 21:46:11 (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[pwg_stuffs] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

Location:
extensions/PWG_Stuffs/trunk/language/ca_ES
Files:
1 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/PWG_Stuffs/trunk/language/ca_ES/plugin.lang.php

  r14446 r14453  
  3535$lang['stuffs_type'] = 'Tipus de bloc'; 
  3636$lang['stuffs_width'] = 'Amplada'; 
   37$lang['Hide on home page'] = 'Ocultar a la pàgina principal'; 
   38$lang['lastcoms_config'] = 'Configuració'; 
   39$lang['lastcoms_dim'] = 'Mida de les miniatures'; 
   40$lang['lastcoms_height'] = 'Alçada màxima'; 
   41$lang['lastcoms_nb_cadres'] = 'Número de fotogrames per línia'; 
   42$lang['lastcoms_nb_comments'] = 'Número de comentaris a visualitzar'; 
   43$lang['lastcoms_no_nb_comments'] = 'Heu d\'especificar el número de comentaris.'; 
   44$lang['lastcoms_show_buttons'] = 'Mostrar els botons d\'administració'; 
   45$lang['lastcoms_taille_cadres'] = 'Alçada del fotograma'; 
   46$lang['lastcoms_width'] = 'Amplada màxima'; 
   47$lang['logon_remove_menubar_block'] = 'Eliminar el bloc "Connexió ràpida" de la barra de menú'; 
   48$lang['module_Citation_code'] = 'Codi relacionat'; 
   49$lang['module_Citation_lang'] = 'Idioma'; 
   50$lang['module_desc_bestrated'] = 'Mostra x imatges més ben valorades a la galeria o a una categoria'; 
   51$lang['module_desc_citation'] = 'Visualitzar cites aleatòriament'; 
   52$lang['module_desc_featuredphotos'] = 'Mostra les imatges preferides del webmaster'; 
   53$lang['module_desc_lastcoms'] = 'Mostra els últims comentaris publicats'; 
   54$lang['module_desc_logon'] = 'Visualitzar el bloc d\'inici de sessió'; 
   55$lang['module_desc_mostvisited'] = 'Mostra x imatges més visitades a la galeria o a una categoria'; 
   56$lang['module_desc_personal'] = 'Mostra el bloc personal (com un edicte)'; 
   57$lang['module_desc_random'] = 'Mostra x imatges aleatòries a la galeria o a una categoria'; 
   58$lang['module_desc_recent'] = 'Mostra x imatges més recents a la galeria o a una categoria (si existeix)'; 
   59$lang['module_desc_tags'] = 'Mostrar la galeria d\'etiquetes'; 
   60$lang['module_name_bestrated'] = 'Amb millor valocació'; 
   61$lang['module_name_citation'] = 'Citar comentaris aleatòriament'; 
   62$lang['module_name_featuredphotos'] = 'Imatges destacades'; 
   63$lang['module_name_lastcoms'] = 'Últims comentaris'; 
   64$lang['module_name_logon'] = 'Inscriu-te'; 
   65$lang['module_name_mostvisited'] = 'El més visitat'; 
   66$lang['module_name_personal'] = 'Bloc personal'; 
   67$lang['module_name_random'] = 'Imatges a l\'atzar'; 
   68$lang['module_name_recent'] = 'Imatges més recents'; 
   69$lang['module_name_tags'] = 'Etiquetes'; 
   70$lang['personal_content'] = 'contingut'; 
   71$lang['stuffs_add_module'] = 'Afegir un nou bloc'; 
   72$lang['stuffs_authorized_group'] = 'Grups autoritzats'; 
   73$lang['stuffs_authorized_users'] = 'Usuaris autoritzats'; 
   74$lang['stuffs_error_no_mod_selected'] = 'No heu seleccionat cap bloc.'; 
   75$lang['stuffs_group_perm'] = 'per grups'; 
   76$lang['stuffs_level_perm'] = 'per nivell de privacitat'; 
   77$lang['stuffs_main_block'] = 'Bloc principal'; 
   78$lang['stuffs_module_config'] = 'Configuració del bloc'; 
   79$lang['stuffs_module_options'] = 'Opcions del bloc'; 
   80$lang['stuffs_mv_all_cats'] = 'Totes les categories'; 
   81$lang['stuffs_mv_cat_selection'] = 'Selecció de categories'; 
   82$lang['stuffs_mv_category_display'] = 'Mostra a les pàgines de categories'; 
   83$lang['stuffs_mv_hold_ctrl'] = 'tecla CTRL'; 
   84$lang['stuffs_mv_nb_images'] = 'Número màxim d\'imatges a mostrar'; 
   85$lang['stuffs_mv_selected_cats'] = 'Només les categories seleccionades'; 
   86$lang['stuffs_mv_w_thumb'] = 'Només les categories amb miniatures'; 
   87$lang['stuffs_mv_wo_thumb'] = 'Només les categories sense miniatures'; 
   88$lang['stuffs_no_name'] = 'Has d\'especificar el nom del bloc'; 
   89$lang['stuffs_no_options'] = 'No hi ha opcions per a aquest bloc'; 
   90$lang['stuffs_order_saved'] = 'Ordre guardat correctament.'; 
   91$lang['stuffs_parent_plugin_is_missing'] = 'El complement Parents no està activat. Has d\'eliminar aquest bloc o tornar a reactivar el plugin.'; 
   92$lang['stuffs_perm'] = 'Activar la gestió de l\'autorització:'; 
   93$lang['stuffs_piclens_need_upgrade'] = 'El complement PicLens ha de ser actualitzat. PWG Stuffs no és compatible amb aquesta versió de Piclens.'; 
   94$lang['stuffs_public_module'] = '(Mantindre-ho buit per als blocs públics)'; 
   95$lang['stuffs_select_all'] = 'Selecciona-ho tot'; 
   96$lang['stuffs_show_module_on'] = 'Mostrar el bloc:'; 
   97$lang['stuffs_show_on_cats'] = 'En totes les pàgines de categories'; 
   98$lang['stuffs_show_on_home'] = 'A la pàgina principal'; 
   99$lang['stuffs_show_on_picture'] = 'En les pàgines d\'imatges'; 
   100$lang['stuffs_show_on_root'] = 'A la pàgina arrel de les categories'; 
   101$lang['stuffs_show_title'] = 'Mostra el títol del bloc'; 
   102$lang['stuffs_tags_cloud'] = 'Núbol d\'etiquetes'; 
   103$lang['stuffs_tags_cumulus'] = ' 
   104 
   105 
   106 
   107 
   108 
   109 
   110 
   111 
   112 
   113 
   114 
   115 
   116 
   117español 
   118 
   119 
   120 
   121catalán 
   122 
   123 
   124 
   125francés 
   126 
   127 
   128 
   129 
   130 
   131 
   132 
   133Utilitza el mode de cumulus (el complement<a href=http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=263 target="_blank"> Cumulus Tags Cloud</a> ha d\'estar instal·lat)'; 
   134$lang['stuffs_tags_default_display'] = 'Visualitzar etiquetes'; 
   135$lang['stuffs_tags_letters'] = 'Agrupar per lletres'; 
   136$lang['stuffs_unselect_all'] = 'Deselecciona-ho tot'; 
   137$lang['stuffs_upgrade_message'] = 'El complement PWG Stuffs s\'ha canviat el nom. Ara es diu "blocs".'; 
   138$lang['stuffs_user_perm'] = 'per tipus d\'usuari'; 
   139$lang['stuffs_visual_config'] = 'Visualitzar la configuració'; 
  37140?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.