Changeset 14489


Ignore:
Timestamp:
04/27/12 20:46:08 (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[amenumanager] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/AMenuManager/language/ca_ES/plugin.lang.php

  r14476 r14489  
  3030$lang['g002_title_page'] = 'Gestió del Menú Avançat'; 
  3131$lang['g002_version'] = 'r'; 
   32$lang['g002_accessibility'] = 'Accessibilitat'; 
   33$lang['g002_addlink'] = 'Afegir un enllaç'; 
   34$lang['g002_addlinks_nfo'] = 'El menú de bloc permet mostrar una llista de hipervincles'; 
   35$lang['g002_addsection'] = 'Afegir un nou bloc'; 
   36$lang['g002_adviser_not_allowed'] = 'A l\'assessor no se li permet fer canvis'; 
   37$lang['g002_album2menu'] = 'Convertir un àlbum en un menú'; 
   38$lang['g002_album_nfo'] = 'Permetre convertir un o més àlbums en un menú'; 
   39$lang['g002_album'] = 'Àlbum ⇒ menú'; 
   40$lang['g002_all_languages'] = 'Tots els idiomes'; 
   41$lang['g002_apply_changes'] = 'Aplicar els canvis'; 
   42$lang['g002_apply'] = 'Aplicar'; 
   43$lang['g002_cancel'] = 'Cancel·lar'; 
   44$lang['g002_click_to_manage_rights'] = 'Gestió de drets'; 
   45$lang['g002_config_not_saved'] = 'La configuració no ha estat desada'; 
   46$lang['g002_config_saved'] = 'Configuració desada'; 
   47$lang['g002_configlinks'] = 'Ajustos d\'enllaços'; 
   48$lang['g002_configrandompic'] = 'Configuració d\'imatge a l\'atzar'; 
   49$lang['g002_confirm_delete_link'] = 'Vols eliminar l\'enllaç?'; 
   50$lang['g002_createoflink'] = 'Afegir enllaç'; 
   51$lang['g002_createofpersonalised'] = 'Crear un nou bloc personalitzat'; 
   52$lang['g002_createthelink'] = 'Afegir enllaç'; 
   53$lang['g002_editoflink'] = 'Editar enllaç'; 
   54$lang['g002_editofpersonalised'] = 'Modificar un bloc personalitzat'; 
   55$lang['g002_editthelink'] = 'Editar enllaç'; 
   56$lang['g002_icon'] = 'Representació de la imatge'; 
   57$lang['g002_label'] = 'etiqueta'; 
   58$lang['g002_labelmenu'] = 'Etiqueta del menú'; 
   59$lang['g002_link'] = 'Enllaç'; 
   60$lang['g002_links'] = 'Enllaços'; 
   61$lang['g002_linkslist'] = 'Llistat d\'enllaços'; 
   62$lang['g002_loading'] = 'Carregant...'; 
   63$lang['g002_mode_current_window'] = 'Finestra actual'; 
   64$lang['g002_mode_new_window'] = 'Nova finestra'; 
   65$lang['g002_mode'] = 'Mode'; 
   66$lang['g002_modmenu'] = 'Bloc \'Menú\''; 
   67$lang['g002_modspecial'] = 'Bloc \'Especials\''; 
   68$lang['g002_name'] = 'Etiqueta'; 
   69$lang['g002_nolinks'] = 'No hi ha enllaços'; 
   70$lang['g002_nosections'] = 'No hi ha blocs'; 
   71$lang['g002_notitle'] = '[Sense títol]'; 
   72$lang['g002_ok'] = 'OK'; 
   73$lang['g002_owner'] = 'Propietari'; 
   74$lang['g002_personalisedlist'] = 'Llista de blocs personalitzats'; 
   75$lang['g002_personnalblock_nfo'] = 'Visualitzar blocs personalitzats al menú'; 
   76$lang['g002_piwigo_default'] = 'Ordre predeterminat de Piwigo'; 
   77$lang['g002_plugin'] = 'Complement'; 
   78$lang['g002_randompict_nfo'] = 'Els bloc del menú permet visualitzar una imatge de la galeria a l\'atzar'; 
   79$lang['g002_reset_order'] = 'Restablir ordre'; 
   80$lang['g002_section'] = 'bloc'; 
   81$lang['g002_sectionid'] = 'Identificador'; 
   82$lang['g002_sections'] = 'blocs'; 
   83$lang['g002_sectionslist'] = 'Menú de blocs'; 
   84$lang['g002_selected_all_gallery'] = 'Tots els àlbums'; 
   85$lang['g002_selected_categories'] = 'Tots els àlbums seleccionats'; 
   86$lang['g002_selected_favorites_wm'] = 'Imatges preferides del webmaster'; 
   87$lang['g002_selectedpict'] = 'Imatges seleccionades'; 
   88$lang['g002_setting_albums_menus'] = 'Àlbums a convertir a menús'; 
   89$lang['g002_setting_block_active'] = 'Visualitzar bloc al menú'; 
   90$lang['g002_setting_block_langchoice'] = 'Tria l\'idioma'; 
   91$lang['g002_setting_block_menu'] = 'Integració del menú'; 
   92$lang['g002_setting_block_title'] = 'Bloquejar el títol'; 
   93$lang['g002_setting_blocks_position'] = 'Visibilitat i ordre del menú'; 
   94$lang['g002_setting_core_blocks_content'] = 'Contingut pels menús \'Menú\' i \'Especials\''; 
   95$lang['g002_setting_link_links'] = 'Enllaços'; 
   96$lang['g002_setting_link_show_icon'] = 'Visualitzar els enllaços de la imatge de representació'; 
   97$lang['g002_setting_personalised_content'] = 'Contingut del bloc'; 
   98$lang['g002_setting_personalised_nfo'] = 'Descripció'; 
   99$lang['g002_setting_personalised_properties'] = 'Propietats'; 
   100$lang['g002_setting_randompic_aboutpicture'] = 'Visualitzar dades'; 
   101$lang['g002_setting_randompic_height_auto'] = 'Automàtic'; 
   102$lang['g002_setting_randompic_height'] = 'Alçada del bloc de menú'; 
   103$lang['g002_setting_randompic_periodicchange_deactivated'] = 'Deshabilitat'; 
   104$lang['g002_setting_randompic_periodicchange_delay'] = 'Retard'; 
   105$lang['g002_setting_randompic_periodicchange'] = 'Canvi periòdic de la imatge'; 
   106$lang['g002_setting_randompic_showcomment'] = 'Mostra els comentaris de la imatge'; 
   107$lang['g002_setting_randompic_showname'] = 'Mostra nom de la imatge'; 
   108$lang['g002_show_n'] = 'No'; 
   109$lang['g002_show_o'] = 'Mostra sobre la imatge'; 
   110$lang['g002_show_u'] = 'Mostra sota la imatge'; 
   111$lang['g002_title'] = 'Títol'; 
   112$lang['g002_translate'] = 'Traduir amb el traductor de Google'; 
   113$lang['g002_url'] = 'URL'; 
   114$lang['g002_valid_order'] = 'Ordenar'; 
   115$lang['g002_visible'] = 'Visible'; 
   116$lang['g002_yesno_n'] = 'No'; 
   117$lang['g002_yesno_y'] = 'Sí'; 
   118$lang['gmaps_gpc_not_up_to_date'] = 'Per al correcte funcionament d\'aquest complement, és necessari que la versió %s de <i>Grum classes Plugin</i> estigui instal·lada. 
   119La versió actual instal·lada és la %s. Si us plau, actualitza aquest complement</i>.'; 
  32120?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.