Changeset 14592


Ignore:
Timestamp:
04/30/12 19:38:12 (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/admin.lang.php

  r14582 r14592  
  4444$lang['%d user'] = '%d usuari'; 
  4545$lang['%d users'] = '%d usuaris'; 
  46 $lang['%d waiting for validation'] = '%d s\'està esperant per a que es validi'; 
   46$lang['%d waiting for validation'] = '%d pendents de validar'; 
  4747$lang['Actions'] = 'Accions'; 
  4848$lang['Activate'] = 'Activa'; 
   
  5858$lang['Album manual order was saved'] = 'S\'ha guardat l\'orde manual d\'àlbums'; 
  5959$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Check for upgrade failed for unknown reasons.'; 
  60 $lang['Check for upgrade'] = 'Comprova si hi ha actualitzacions'; 
   60$lang['Check for upgrade'] = 'Comprovar si existeix una nova versió'; 
  6161$lang['Current name'] = 'Nom actual'; 
  6262$lang['Database'] = 'Base de dades'; 
   
  124124$lang['Rating by guests'] = 'Valoració dels visitants'; 
  125125$lang['Rating'] = 'Classificació'; 
  126 $lang['Reject'] = 'Rebutja'; 
   126$lang['Reject'] = 'Rebutjar'; 
  127127$lang['Representant'] = 'Representant'; 
  128128$lang['Representation of albums'] = 'Representació d\'àlbums'; 
   
  149149$lang['User comments validation'] = 'Validació dels comentaris d\'usuari'; 
  150150$lang['Users'] = 'Usuaris'; 
  151 $lang['Validate'] = 'Valida'; 
   151$lang['Validate'] = 'Validar'; 
  152152$lang['Validation'] = 'Validació'; 
  153153$lang['Version'] = 'Versió'; 
   
  221221$lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'L\'administrador del web t\'ha subscrit per rebre notificacións per correu electrònic.'; 
  222222$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Us heu subscrit per a rebre notificacións per correu electrònic.'; 
  223 $lang['To subscribe'] = 'Subscriure\'s'; 
   223$lang['To subscribe'] = 'Inscriure\'s'; 
  224224$lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to'] = 'Si trobeu problemes o teniu qüalsevol qüestió, si us plau envieu un missatge a'; 
  225225$lang['[NBM] Problems or questions'] = '[NBM] Problemes o preguntes'; 
   
  242242$lang['No user to send notifications by mail.'] = 'No hi ha usuaris per enviar notificacions per correu..'; 
  243243$lang['New photos added'] = 'Nous elements afegits'; 
  244 $lang['Subscribe to notification by mail'] = 'Subscriure per notificar per correu'; 
   244$lang['Subscribe to notification by mail'] = 'Inscriure\'s per notificar per correu electrònic'; 
  245245$lang['Unsubscribe from notification by mail'] = 'Donar-se de baixa de les notificacions per correu'; 
  246246$lang['Parameter'] = 'Paràmetre'; 
   
  253253$lang['Options'] = 'Opcions'; 
  254254$lang['Subscribed'] = 'Subscrit'; 
  255 $lang['Subscribe'] = 'Subscriu'; 
   255$lang['Subscribe'] = 'Inscriu-te'; 
  256256$lang['Parameters'] = 'Paràmetres'; 
  257257$lang['Select recipients'] = 'Seleccioneu destinataris'; 
  258 $lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Subscriu/dóna de baixa usuaris'; 
   258$lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Incriure/Desinscriure usuaris'; 
  259259$lang['Unsubscribed'] = 'Dóna de baixa'; 
  260260$lang['%d parameter was updated.'] = '%d paràmetre ha estat actualitzat.'; 
   
  314314$lang['Edit photo information'] = 'Modifica la informació sobre una imatge'; 
  315315$lang['Database synchronization with files'] = 'Sincronització de la base de dades amb fitxers'; 
  316 $lang['all'] = 'totes'; 
   316$lang['all'] = 'Totes'; 
  317317$lang['height must be a number superior to'] = 'l\'alçada ha de ser un número superior a'; 
  318318$lang['width must be a number superior to'] = 'l\'amplada ha de ser un número superior a'; 
   
  523523$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Butlletí informatiu de Piwigo'; 
  524524$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Mantingue\'t informat quant al projecte Piwigo. Inscriu-te al butlletí de notícies. Rebràs un correu electrònic quan una nova versió estigui disponible (de vegades un bug de seguretat és corregit..., és important estar alerta) o que hi hagi un aconteixement important sobre el projecte. Únicament seràn alguns missatges durant l\'any.'; 
  525 $lang['Subscribe %s'] = 'Subscriure %s'; 
  526 $lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Subscriure %s al Butlletí de notícies de Piwigo'; 
   525$lang['Subscribe %s'] = 'Inscriure %s'; 
   526$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Inscriure %s al butlletí de notícies de Piwigo'; 
  527527$lang['Purge search history'] = 'Purgar el historico de búsquedad'; 
  528528$lang['Hide'] = 'Amagar'; 
   
  580580$lang['Directory does not exist'] = 'Aquest directori no existeix'; 
  581581$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Sincronització'; 
  582 $lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Obtenir suport al forum de iwigo'; 
   582$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Obtenir suport al forum de Piwigo'; 
  583583$lang['Help Me'] = 'Ajuda'; 
  584584$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Imposible activar el tema, falta el archivo %s'; 
   
  591591$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Llegir la documentació de Piwigo'; 
  592592$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Inicia pLoader i afegeix les teves imatges.'; 
  593 $lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Escull colors clars o foscos per a l\'espai de gestió'; 
   593$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Contrasta escollint colors clars o foscos per a l\'espai d\'administració'; 
  594594$lang['Theme has been successfully installed'] = 'El tema s\'ha instal·lat amb èxit.'; 
  595 $lang['Visit Gallery'] = 'Visitar la galeria'; 
   595$lang['Visit Gallery'] = 'Tornar a la galeria'; 
  596596$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Visitar el sitio Web del proyecto Piwigo'; 
  597597$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'PLoader representa a <em>Piwigo Uploader</em>. Des del teu ordinador pLoader prepara les teves fotos i les trasllada a la teva galeria Piwigo.'; 
   
  609609$lang['Language has been successfully installed'] = 'L\'idioma s\'ha instal·lat correctament'; 
  610610$lang['Select:'] = 'Seleccionar:'; 
  611 $lang['None'] = 'Res'; 
  612 $lang['Invert'] = 'Invertir'; 
   611$lang['None'] = 'Cap'; 
   612$lang['Invert'] = 'Invertir selecció'; 
  613613$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Impossible desactivar aquest tema, es necessita al menys un tema.'; 
  614614$lang['Webmaster status is required.'] = 'Cal tenir l\'estat de "webmaster".'; 
   
  643643$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Este tema no es concebido por ser acelerado directamente'; 
  644644$lang['Who can see this photo?'] = 'Qui pot veure aquesta imatge?'; 
  645 $lang['Pending Comments'] = 'Comentaris pendents'; 
   645$lang['Pending Comments'] = 'Comentaris pendents de validar'; 
  646646$lang['Menu Management'] = 'Gestionar el menú'; 
  647647$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'A l\'arxiu php.ini, la variable upload_max_filesize (% SB) es major que post_max_size (SB%). Hauries de canviar aquesta configuració.'; 
   
  753753$lang['Height'] = 'Altura'; 
  754754$lang['Follow Orientation'] = 'Segueixen la orientació'; 
  755 $lang['Graphics Library'] = 'llibreria gràfica'; 
   755$lang['Graphics Library'] = 'Llibreria gràfica'; 
  756756$lang['Learn more'] = 'Més informació'; 
  757757$lang['Rate'] = 'Valoració'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.