Changeset 14717


Ignore:
Timestamp:
05/03/12 20:04:22 (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_public] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/common.lang.php

  r14709 r14717  
  125125$lang['ascending'] = 'Ascendent'; 
  126126$lang['author(s) : %s'] = 'autor(s) : %s'; 
  127 $lang['Expand all albums'] = 'Expandeix tots els àlbums'; 
   127$lang['Expand all albums'] = 'Expandir tots els àlbums'; 
  128128$lang['posted after %s (%s)'] = 'Publicades després %s (%s)'; 
  129129$lang['posted before %s (%s)'] = 'Publicades abans %s (%s)'; 
   
  177177$lang['Hello'] = 'Hola'; 
  178178$lang['available for administrators only'] = 'disponible només per a administradors'; 
  179 $lang['display this album'] = 'mostra imatges a l\'arrel d\'aquest àlbum'; 
   179$lang['display this album'] = 'Mostrar imatges a l\'arrel d\'aquest àlbum'; 
  180180$lang['display last user comments'] = 'Veure els últims comentaris dels usuaris'; 
  181181$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'Personalitza l\'aparença'; 
   
  228228$lang['photo'] = 'Imatge'; /* DEPRECATED USED IN comments.php FOR image_id ? */  
  229229$lang['Click on the photo to see it in high definition'] = 'Clicar sobre la imatge per a veure-la amb alta qualitat'; 
  230 $lang['Show file metadata'] = 'Mostrar/Ocultar informació del dispositiu (metadades Exif)'; 
   230$lang['Show file metadata'] = 'Mostrar/Ocultar informació addicional de la càmera fotogràrica (metadades Exif)'; 
  231231$lang['Powered by'] = 'Desenvolupat per'; 
  232232$lang['Preferences'] = 'Preferències'; 
   
  236236$lang['Recent albums'] = 'Últims àlbums'; 
  237237$lang['display recently updated albums'] = 'Visualitzar àlbums actualitzats recentment'; 
  238 $lang['Recent period'] = 'Període recent'; 
  239 $lang['Recent photos'] = 's recents'; 
  240 $lang['display most recent photos'] = 'Visualitzar imatges més recents'; 
   238$lang['Recent period'] = 'Període recent (dies)'; 
   239$lang['Recent photos'] = 'Imatges recents'; 
   240$lang['display most recent photos'] = 'Visualitzar imatges recents'; 
  241241$lang['Redirection...'] = 'Redirecció...'; 
  242242$lang['Please, enter a login'] = 'Si us plau, introduïu les dades d\'autenticació'; 
   
  262262$lang['Contact'] = 'Contacta amb el'; 
  263263$lang['set as album representative'] = 'Estableix com a miniatura de l\'àlbum'; 
  264 $lang['Show number of comments'] = 'Mostra el número de comentaris'; 
   264$lang['Show number of comments'] = 'Mostrar nombre de comentaris'; 
  265265$lang['Show number of hits'] = 'Mostrar el nombre de visualitzacions'; 
  266266$lang['slideshow'] = 'Reproduir presentació de diapositives'; 
   
  271271$lang['return to the display of all photos'] = 'Tornar a visualitzar totes les imatges'; 
  272272$lang['the beginning'] = 'El començament'; 
  273 $lang['Interface theme'] = 'Escull un tema'; 
   273$lang['Interface theme'] = 'Tema predeterminat'; 
  274274$lang['Thumbnails'] = 'Miniatures'; 
  275275$lang['Menu'] = 'Menú'; 
  276 $lang['A comment on your site'] = 'Un comentari al teu web'; 
   276$lang['A comment on your site'] = 'Un comentari quant a aquest lloc web'; 
  277277$lang['today'] = 'Avui'; 
  278278$lang['Update your rating'] = 'Canvia la teva valoració'; 
   
  303303$lang['Reduce diaporama speed'] = 'Disminuir velocitat'; 
  304304$lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Incrementar velocitat'; 
  305 $lang['Submit'] = 'Entrar'; 
   305$lang['Submit'] = 'OK'; 
  306306$lang['Yes'] = 'Sí'; 
  307307$lang['No'] = 'No'; 
   
  315315$lang['group by letters'] = 'agrupa per lletres'; 
  316316$lang['letters'] = 'lletres'; 
  317 $lang['show tag cloud'] = 'mostra el núbol d\'etiquetes'; 
   317$lang['show tag cloud'] = 'Mostrar núbol d\'etiquetes'; 
  318318$lang['cloud'] = 'núbol'; 
  319 $lang['Reset to default values'] = 'Reinicia als valors predeterminats'; 
   319$lang['Reset to default values'] = 'Restablir valors predeterminats'; 
  320320$lang['delete all photos from your favorites'] = 'elimina totes les imatges preferides'; 
  321321$lang['Sent by'] = 'Enviat per'; 
   
  374374$lang['Photo title, Z → A'] = 'Nom de l\'arxiu, Z → A'; 
  375375$lang['Send my connection settings by email'] = 'Enviar credencials al meu correu electrònic'; 
  376 $lang['Show latest comments first'] = 'Mostra els comentaris més nous primer'; 
  377 $lang['Show oldest comments first'] = 'Mostra els comentaris més antics primer'; 
   376$lang['Show latest comments first'] = 'Mostrar comentaris nous primer'; 
   377$lang['Show oldest comments first'] = 'Mostrar comentaris antics primer'; 
  378378$lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'Has estat registrat correctament. En breu rebràs un correu electrònic amb els teus paràmetres de connexió. Benvingut!'; 
  379379$lang['Thank you for registering at %s!'] = 'Gràcies per inscriute\'s a %s!'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.