Changeset 14793


Ignore:
Timestamp:
05/06/12 12:12:08 (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/admin.lang.php

  r14787 r14793  
  5252$lang['Add'] = 'Afegeix'; 
  5353$lang['Allow user registration'] = 'Permet el registre d\'usuaris'; 
  54 $lang['Apply to sub-albums'] = 'Aplica als subàlbums'; 
   54$lang['Apply to sub-albums'] = 'Aplicar als subàlbums'; 
  5555$lang['Associated'] = 'Associat'; 
  5656$lang['Caddie management'] = 'Gestió del carret'; 
   
  129129$lang['Representative'] = 'Representatiu'; 
  130130$lang['Represents'] = 'Representa'; 
  131 $lang['Save order'] = 'Desa l\'ordre'; 
   131$lang['Save order'] = 'Desar ordre'; 
  132132$lang['Save to permalink history'] = 'Desa a l\'historial d\'enllaços permanents'; 
  133133$lang['Select at least one album'] = 'Seleccioneu almenys un àlbum'; 
   
  146146$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'No es pot verificar per actualitzar.'; 
  147147$lang['Uninstall'] = 'Desinstal·lar'; 
  148 $lang['Use the default photo sort order (defined in the configuration file)']='Utilitza l\'ordenació predeterminada  (definida en el fitxer de configuració)'; 
   148$lang['Use the default photo sort order (defined in the configuration file)'] = 'Aplicar l\'ordre predeterminat (definit a l\'arxiu de configuració)'; 
  149149$lang['User comments validation'] = 'Validació dels comentaris d\'usuari'; 
  150150$lang['Users'] = 'Usuaris'; 
   
  168168$lang['Private'] = 'Privat'; 
  169169$lang['Public'] = 'Públic'; 
  170 $lang['Find a new representant by random'] = 'Cercar un nou representant a l\'atzar'; 
   170$lang['Find a new representant by random'] = 'Cercar aleatòriament una imatge d\'aquest àlbum i fer que la seva miniatura sigui la representació del mateix'; 
  171171$lang['Public / Private'] = 'Autoritzacions'; 
  172172$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Gestionar les autoritzacions dels àlbums seleccionats'; 
   
  196196$lang['This name is already used by another group.'] = 'Aquest nom ja està en us per un altre grup.'; 
  197197$lang['High definition'] = 'Alta definició'; 
  198 $lang['jump to album'] = 'Salta cap a l\'àlbum'; 
  199 $lang['jump to photo'] = 'Salta cap a la imatge'; 
   198$lang['jump to album'] = 'Tornar a l\'àlbum'; 
   199$lang['jump to photo'] = 'Tornar a la imatge'; 
  200200$lang['leave'] = 'deixa'; 
  201201$lang['Lock'] = 'Bloquejos'; 
   
  211211$lang['email'] = 'Correu electrònic'; 
  212212$lang['User'] = 'Usuari'; 
  213 $lang['Complementary mail content'] = 'Contingut complementari del correu'; 
   213$lang['Complementary mail content'] = 'Missatge'; 
  214214$lang['See you soon,'] = 'Fins aviat,'; 
  215215$lang['Go to'] = 'Vés a'; 
   
  229229$lang['To unsubscribe'] = 'Donar-se de baixa'; 
  230230$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'El títol de la galeria s\'utilitzarà amb el valor en blanc'; 
  231 $lang['Notification'] = 'Notificació'; 
   231$lang['Notification'] = 'Notificacions'; 
  232232$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Error en enviar correu electrònic a %s [%s].'; 
  233233$lang['Mail sent to %s [%s].'] = 'Correu electrònic enviat a %s [%s].'; 
   
  248248$lang['Complementary mail content'] = 'Contingut de correu complementari'; 
  249249$lang['Add detailed content'] = 'Afegir contingut detallat'; 
  250 $lang['Send mail as'] = 'Envia correu com'; 
   250$lang['Send mail as'] = 'Enviar correu com'; 
  251251$lang['Send mail to users'] = 'Envia correu als usuaris'; 
  252 $lang['Send'] = 'Envia'; 
   252$lang['Send'] = 'Enviar'; 
  253253$lang['Options'] = 'Opcions'; 
  254254$lang['Subscribed'] = 'Subscrit'; 
   
  270270$lang['User %s [%s] added.'] = 'S\'ha afegit l\'usuari %s [%s].'; 
  271271$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Avís: Tant en subscripcions com en baixes s\'enviarà un coreu electrònic als usuaris.'; 
  272 $lang['Send mail on HTML format'] = 'Envia correu en format HTML'; 
   272$lang['Send mail on HTML format'] = 'Enviar correu en format HTML'; 
  273273$lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Inclou una visualització de les imatges recents agrupades per dates'; 
  274274$lang['Available only with HTML format'] = 'Disponible només en format HTML'; 
   
  342342$lang['photos deleted from the database'] = 'imatges eliminades de la base de dades'; 
  343343$lang['photos candidates for metadata synchronization'] = 'imatges candidates per la sincronització de metadades'; 
  344 $lang['photos informations synchronized with files metadata'] = 'informació de les imatges sincronitzades amb els arxius de metadades'; 
   344$lang['photos informations synchronized with files metadata'] = 'Informació de les imatges sincronitzades amb els arxius de metadades'; 
  345345$lang['errors during synchronization'] = 'errors durant la sincronització'; 
  346346$lang['albums added in the database'] = 'àlbums afegits a la base de dades'; 
   
  387387$lang['Properties'] = 'Propietats'; 
  388388$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'S\'ha enviat al grup "%s" un correu electrònic informatiu'; 
  389 $lang['Send an information email to group members'] = 'Envia un correu electrònic informatiu als membres del grup'; 
   389$lang['Send an information email to group members'] = 'Enviar una notificació per correu electrònic als membres d\'un grup'; 
  390390$lang['Group'] = 'Grup'; 
  391391$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Visitar l\'àlbum %s'; 
   
  454454$lang['Uncheck all'] = 'Desmarca-ho tot'; 
  455455$lang['Check automatic corrections'] = 'Comprovar les correccions automàtiques'; 
  456 $lang['Apply selected corrections'] = 'Aplica les correccions seleccionades'; 
   456$lang['Apply selected corrections'] = 'Aplicar les correccions seleccionades'; 
  457457$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Ignorar les anomalies seleccionades'; 
  458 $lang['Refresh'] = 'Refresca'; 
   458$lang['Refresh'] = 'Actualitzar'; 
  459459$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'L\'anomalia serà ignorada fins a la següent versió de l\'aplicació'; 
  460460$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'L\'anomalia no pot ser ignorada per a la seva correcció'; 
   
  511511$lang['Edit ranks'] = 'Editar valoracions'; 
  512512$lang['No photo in this album'] = 'Aquest àlbum no conté imatges'; 
  513 $lang['Images manual order was saved'] = 'L\'ordre manual de les imatges s\'ha desat correctament.'; 
   513$lang['Images manual order was saved'] = 'L\'ordre personalitzat de les imatges s\'ha desat correctament.'; 
  514514$lang['ranks'] = 'Valoracions'; 
  515515$lang['Drag to re-order'] = 'Clicar i arrossegar per a reordenar'; 
   
  572572$lang['Thumbnail'] = 'Miniatura'; 
  573573$lang['Save Settings'] = 'Desar ajustos'; 
  574 $lang['Your configuration settings are saved'] = 'Sus parámetros de configuraciones son registrados'; 
   574$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Les modificacions s\'han desat correctament'; 
  575575$lang['Active Themes'] = 'Temes habilitats'; 
  576576$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Permitir escritura en la carpeta "%s"'; 
   
  657657$lang['Unknown upload error'] = 'Hi ha hagut un error desconegut al pujar les imatges'; 
  658658$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Error en el archivo "%s" : %s'; 
  659 $lang['automatic order'] = 'ordre automàtic'; 
   659$lang['automatic order'] = 'Ordre automàtic'; 
  660660$lang['manual order'] = 'Ordre manual'; 
  661661$lang['Albums automatically sorted'] = 'Àlbums classificats correctament'; 
   
  667667$lang['Set title'] = 'Establir el títol'; 
  668668$lang['Set creation date'] = 'Establir la data de creació'; 
  669 $lang['Apply action'] = 'Aplicar la acción'; 
   669$lang['Apply action'] = 'Aplicar acció'; 
  670670$lang['on the %d selected photos'] = 'en les %d imatges seleccionades'; 
  671671$lang['%d of %d photos selected'] = '%d imatges de %d estan seleccionades'; 
   
  835835$lang['administrators'] = 'administradors'; 
  836836$lang['apply automatic sort order'] = 'Ordenar-ho automàticament'; 
  837 $lang['cancel manual order'] = 'cancel·lar l\'ordre manual'; 
   837$lang['cancel manual order'] = 'Cancel·lar l\'ordre manual'; 
  838838$lang['custom'] = 'Personalitzar'; 
  839839$lang['modified'] = 'modificat'; 
   
  879879$lang['Piwigo publish plugin for digiKam'] = 'Complement Piwigo Publish per digiKam'; 
  880880$lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid (client RemoteGallery per Android) és un codi obert (GPL v3) Piwigo client per a la plataforma Android.'; 
  881 $lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Seleccioneu una zona amb el ratolí per definir un nou centre d\'interès.'; 
   881$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Seleccionar una zona amb el ratolí per definir un nou centre d\'interès.'; 
  882882$lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell és un organitzador de codi obert digital que s\'executa a Linux. És el gestor de fotos per defecte en Ubuntu i Fedora.'; 
  883883$lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'El complement Piwigo Export li permet crear àlbums i exportar imatges.'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.