Changeset 14813


Ignore:
Timestamp:
05/07/12 01:07:47 (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/admin.lang.php

  r14808 r14813  
  6868$lang['Dissociated'] = 'Disassociats'; 
  6969$lang['Does not represent'] = 'No representis'; 
  70 $lang['Edit selected tags'] = 'Editar etiquetes seleccionades'; 
   70$lang['Edit selected tags'] = 'Editar'; 
  7171$lang['Edit tags'] = 'Editar etiquetes'; 
  7272$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Notificar per correu electrònic als administradors quan s\'inscrigui un nou usuari'; 
   
  9090$lang['Edit album permissions'] = 'Editar permisos de l\'àlbum'; 
  9191$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Gestiona els permisos de l\'usuari "%s"'; 
  92 $lang['Manage tags'] = 'Gestiona etiquetes'; 
   92$lang['Manage tags'] = 'Gestió d\'etiquetes'; 
  9393$lang['Members'] = 'Membres'; 
  9494$lang['Move albums'] = 'Moure àlbums'; 
   
  286286$lang['test'] = 'test'; 
  287287$lang['test this remote site'] = 'testeja aquest lloc remot'; 
  288 $lang['remove tags'] = 'elimina les etiquetes'; 
   288$lang['remove tags'] = 'Eliminar etiquetes'; 
  289289$lang['Repair and optimize database'] = 'Repara i optimitza la base de dades'; 
  290290$lang['selection'] = 'selecciona'; 
   
  675675$lang['Add a filter'] = 'Afegir filtre'; 
  676676$lang['Remove all filters'] = 'Eliminar tots els filtres'; 
  677 $lang['Refresh photo set'] = 'Actualitza el lot d\'imatges'; 
   677$lang['Refresh photo set'] = 'Actualitzar el lot d\'imatges'; 
  678678$lang['The whole page'] = 'Página sencera'; 
  679679$lang['The whole set'] = 'Tot el conjunt'; 
   
  687687$lang['remove creation date'] = 'eliminar la data de creació'; 
  688688$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Las fotos del álbum se han asociado con los àlbumes sigientes: %s'; 
  689 $lang['Delete orphan tags'] = 'Eliminar las etiquetas huerfanas '; 
   689$lang['Delete orphan tags'] = 'Eliminar etiquetes orfes'; 
  690690$lang['delete photo'] = 'Eliminar la foto'; 
  691691$lang['Orphan tags deleted'] = 'Etiquetes orfes eliminades'; 
  692692$lang['Week starts on'] = 'La setmana comença el'; 
  693 $lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Tens %d etiquetes orfes: %s.'; 
   693$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Té %d etiquetes orfes: %s.'; 
  694694$lang['Remove from caddie'] = 'Treu-lo del carret'; 
  695695$lang['Themes which need upgrade'] = 'Temes per actualitzar'; 
   
  697697$lang['All themes are up to date.'] = 'Tots els temes estan actualitzats.'; 
  698698$lang['All plugins are up to date.'] = 'Tots els complements estan actualizats.'; 
  699 $lang['All languages are up to date.'] = 'Totes els idiomes estàn actualitzats.'; 
   699$lang['All languages are up to date.'] = 'Tots els idiomes estàn actualitzats.'; 
  700700$lang['Visit theme site'] = 'Visita el web del tema'; 
  701701$lang['Visit language site'] = 'Visitar el web de l\'idioma'; 
   
  773773$lang['(this tag will be deleted)'] = '(aquesta etiqueta serà eliminada)'; 
  774774$lang['Confirm merge'] = 'Confirmar la fusió'; 
  775 $lang['Merge selected tags'] = 'Fusionar les etiquetes seleccionades'; 
   775$lang['Merge selected tags'] = 'Fusionar'; 
  776776$lang['No destination tag selected'] = 'No has seleccionat una etiqueta de destí'; 
  777777$lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Les etiquetes <em>%s</em> han estat fusionades amb l\'etiqueta <em>%s</em>'; 
  778 $lang['Select at least two tags for merging'] = 'Seleccioni al menys dues etiquetes per a la fusió'; 
   778$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Seleccionar al menys dues etiquetes per a la fusió'; 
  779779$lang['Select an album'] = 'Selecciona un àlbum'; 
  780780$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Per defecte, Piwigo crearà una nova mida del web procedent de les imatges en mode d\'alta qualitat'; 
   
  855855$lang['Comments for all'] = 'Comentaris per a tots'; 
  856856$lang['Delete Representant'] = 'Eliminar miniatura de l\'àlbum'; 
  857 $lang['Delete selected tags'] = 'Eliminar etiquetes seleccionades'; 
   857$lang['Delete selected tags'] = 'Eliminar'; 
  858858$lang['Delete selected users'] = 'Eliminar usuaris seleccionats'; 
  859859$lang['Deny selected groups'] = 'Denegar als grups seleccionats'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.