Changeset 14828


Ignore:
Timestamp:
05/07/12 13:32:59 (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update af_ZA, thanks to : maeztro

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/af_ZA/admin.lang.php

  r14748 r14828  
  429429$lang['unit mode'] = 'enkel modus'; 
  430430$lang['unknown'] = 'onbekend'; 
   431$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Magtig gebruikers om kommentaar te lewer op geselekteerde albums'; 
   432$lang['Authorized'] = 'Gemagtig'; 
   433$lang['Automatic correction'] = 'Outomatiese korreksie'; 
   434$lang['Available only with HTML format'] = 'Slegs beskikbaar met HTML formaat'; 
   435$lang['Batch Manager'] = 'Bondelbestuurder'; 
   436$lang['Can\'t connect to server.'] = 'Verbinding met bediener onmoontlik.'; 
   437$lang['Can\'t create temporary file.'] = 'Tydelike lêer kan nie geskep word nie.'; 
   438$lang['Change Admin Colors'] = 'Ruil administrateur kleure'; 
   439$lang['Check all'] = 'Gaan alles na'; 
   440$lang['Check automatic corrections'] = 'Gaan outomatiese korreksies na'; 
   441$lang['Check for updates'] = 'Soek vir opdaterings'; 
   442$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Opgraderingsoektog faal vir onbekende redes.'; 
   443$lang['Check for upgrade'] = 'Soek vir opgradering'; 
   444$lang['Check integrity'] = 'Gaan integriteit na'; 
   445$lang['Choose an action'] = 'Kies \'n aksie'; 
   446$lang['Database'] = 'Databasis'; 
   447$lang['Date'] = 'Datum'; 
   448$lang['Day'] = 'Dag'; 
   449$lang['Deactivate all'] = 'Deaktiveer alles'; 
   450$lang['Deactivate'] = 'Deaktiveer'; 
   451$lang['Default comments order'] = 'Verstek kommentaar rangskikking'; 
   452$lang['Default display'] = 'Verstek vertoon'; 
   453$lang['Default photos order'] = 'Verstek foto rangskikking'; 
   454$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Verstek gebruiker kan nie verwyder word nie'; 
   455$lang['Groups and users'] = 'Groepe en gebruikers'; 
   456$lang['Multiple Size'] = 'Verskeie groottes'; 
   457$lang['Permission granted for groups'] = 'Regte toegeken aan groepe'; 
   458$lang['Permission granted for users'] = 'Regte toegeken aan gebruikers'; 
   459$lang['Search for new images in the directories'] = 'Soek vir nuwe beelde in subgidse'; 
   460$lang['Searching...'] = 'Soek...'; 
   461$lang['Section'] = 'Gedeelte'; 
   462$lang['See you soon,'] = 'Totsiens,'; 
   463$lang['See you soon.'] = 'Totsiens.'; 
   464$lang['Select an album'] = 'Kies \'n album'; 
   465$lang['Select at least one album'] = 'Kies tenminste een album'; 
   466$lang['Select at least one comment'] = 'Kies tenminste een opmerking'; 
   467$lang['Select at least one photo'] = 'Kies tenminste een foto'; 
   468$lang['Select at least one user'] = 'Kies tenminste een gebruiker'; 
   469$lang['Select files'] = 'Kies lêers'; 
   470$lang['Select recipients'] = 'Kies ontvangers'; 
   471$lang['Select:'] = 'Kies:'; 
   472$lang['Selection'] = 'Keuse'; 
   473$lang['Send mail as'] = 'Stuur epos as'; 
   474$lang['Send mail on HTML format'] = 'Stuur epos in HTML formaat'; 
   475$lang['Send mail to users'] = 'Stuur epos na gebruikers'; 
   476$lang['Send'] = 'Stuur'; 
   477$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Kies as verstek taal vir ongeregistreerde en nuwe gebruikers'; 
   478$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Kies as verstek tema vir ongeregistreerde en nuwe gebruikers'; 
   479$lang['Set author'] = 'Verstel outeur'; 
   480$lang['Set title'] = 'Verstel titel'; 
   481$lang['Settings'] = 'Verstellings'; 
   482$lang['Show info'] = 'Wys inligting'; 
   483$lang['Simulation'] = 'Simulasie'; 
   484$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Sommige temas en invoegsels is moontlik nog nie beskikbaar nie.'; 
   485$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Sommige opgraderings beskikbaar vir uitbreidings.'; 
   486$lang['selection'] = 'keuse'; 
   487$lang['show details'] = 'wys detail'; 
  431488?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.